serbestçe

listen to the pronunciation of serbestçe
Türkçe - İngilizce
freely

The drugs on the shelf can be freely sold. - Raftaki ilaçlar serbestçe satılabilir.

They were encouraged not to let their cattle roam freely. - Sığırlarının serbestçe başıboş gezinmelerine izin vermemeleri teşvik edildi.

free

This means you can reuse them freely for a textbook, for an application, for a research project, for anything! - Bu, onları bir ders kitabı için, bir uygulama için, bir araştırma projesi için, her şey için yeniden serbestçe kullanabileceğin anlamına gelir.

Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment. - Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.

cavalierly
loose
serbestçe konuşmak
speak up
serbestçe konuşmak
speak out
Türkçe - Türkçe
Serbest bir biçimde
Serbest (bir biçimde)
serbestçe