grant freedom to; free from confinement

listen to the pronunciation of grant freedom to; free from confinement
Englisch - Türkisch

Definition von grant freedom to; free from confinement im Englisch Türkisch wörterbuch

free
bağımsız

Hiç kimse gerçekten özgür değildir, çünkü bağımsızlıklarının kölesi olan insanlar var. - Nobody is truly free, because there are people who are slaves of their independence.

Tom bir bağımsız yazar. - Tom is a freelance writer.

free
{s} bedava

Bedavaya bir dil öğrenin. - Learn a language for free.

Yanında iki kutu bedava ayakkabı cilası ile birlikte onlar sadece 50 dolar. - They're only $50 with two cans of shoe polish free of charge.

free
beleş

Bu beleş bir gazetedir. - This is a free newspaper.

Ve biz beleş bir pizza aldık. - And we got a free pizza.

free
{s} muaf

Bu eşyalar vergiden muaf. - These goods are free of tax.

Batı Berlin Sovyet kontrolünden muaf kalacaktı. - West Berlin would remain free of Soviet control.

free
{s} doğal
free
(Bilgisayar) kullanıma açık
free
cömert
free
özgür biçimde
free
hür
free
izin vermek
free
bağsız
free
azat
free
{s} laubali, saygısız. z. bedava, parasız
free
serbestçe

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

free
laubali
free
sabit olmayan
free
{s} samimi
free
{s} meşgul olmayan, boş
free
{s} masrafsız
Englisch - Englisch
unloose
liberate
free
release
loose
unloosen
grant freedom to; free from confinement
Favoriten