color

listen to the pronunciation of color
İngilizce - Türkçe
{i} renk

Renksiz yeşil fikirler öfkeli bir şekilde uyur. - Colorless green ideas sleep furiously.

Gökkuşağı yedi renklidir. - The rainbow has seven colors.

{f} çarpıtmak
müstehcen
(Tıp) kolor

Onun Kolorado'da büyük bir çiftliği var. - He has a large farm in Colorado.

(Bilgisayar) renkte göster
yüzü kızarmak
{f} renklendir
bkz.colour
{f} abartmak
{i} maske
(İnşaat) (colour) renk
{f} saptırmak
{f} kızarmak
hava vermek
{f} boyamak

Tom ofislerimizi boyamak için renk seçti. - Tom chose the color to paint our offices.

Yumurta boyamak eğlenceli. - Coloring eggs is fun.

olduğundan başka göstermek
{i} gerçek yüz

Sonunda gerçek yüzünü gösterdi. - He has finally shown his true colors.

Sami çok geçmeden gerçek yüzünü gösterdi. - Sami soon showed his true colors.

{f} renklendirmek
{i} yüz rengi
{f} renk katmak
{i} içyüzü
{i} dış görünüş
gerçeği tahrif etmek
{i} ton
{i} nüans
{i} canlılık
{i} ten rengi

Onları memnun etmek için adını değiştirdin, ama bu ırkçılar ten rengini değiştirmeni de isteyecekler. Yapabilir misin bunu? - You have changed your name to please them, but these racists are gonna also ask you to change the color of your skin. Can you do that?

Benimle aynı ten rengin var. - You have the same skin color as me.

{f} renk vermek
{f} renk değiştirmek
{i} forma
{f} yüzü

Onun yüzünde neredeyse hiç renk yoktu. - There was almost no color in his face.

Sami çok geçmeden gerçek yüzünü gösterdi. - Sami soon showed his true colors.

renk değiştirmek yüzu kızarmak
renklenmek
{i} bet beniz
(Askeri) SELAM BORUSU (TO THE COLOUR): Cumhurbaşkanını, muavinini, eski bir cumhurbaşkanını veya yabancı devlet reisini ya da sancağı selamlamak için çalınan boru işareti. Buna "to the colours" veya "to the standard" da denir
kaba
renkli olmak
(Bilgisayar) renkli

Bir rulo renkli film lütfen. - One roll of color film, please.

Onun hikayesi oldukça renkli. - His story is highly colored.

elvan
colorful
renkli

Kadınlar renkli şemsiyeleri severler. - Women like colorful umbrellas.

Renkli gömleğiniz gerçekten dikkat çekiyor. - Your colorful shirt really stands out.

colorless
{s} renksiz

Renksiz yeşil fikirler öfkeli bir şekilde uyur. - Colorless green ideas sleep furiously.

Yüksek tavanlı ve büyük odaları olan bir bina onun yerini alan renksiz ofis bloklarından daha az pratik olabilir, ama genellikle çevresi ile iyi uyum sağlar. - A building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.

colourful
{s} renkli

O yeni bir renkli dünya keşfetti. - She discovered a colourful new world.

Elbiseniz cenaze töreni için çok renkli. - Your dress is too colourful for a funeral.

colour
{i} renk

Gökkuşağının bütün renkleri siyahtır. - All the colours of the rainbow are black.

On iki rengin bir toplamı için üç ana renk ve dokuz ikinci derecede renk vardır. - There are three primary colours and nine secondary colours for a total of twelve colours.

colourless
{s} renksiz

Yaşamın birçok dil olmadan ne kadar fazla renksiz olacağını düşünemiyorum. - I can't imagine how much more colourless life would be without multiple languages.

coloured
renkli

Renkli kontak lensler takmaya başlamam gerektiğini düşünüyor musun? - Do you think that I should start to wear coloured contact lenses?

colored
{s} renkli

Ben sarı veya diğer renkli kağıt üzerine yazmayı severim. - I love writing on yellow or other colored paper.

Sırt çantamın içinde birçok renkli dolma kalemler, kırmızı olanlar, mavi olanlar , yeşil olanlar v.s var. - Inside my backpack there are many colored pens, red ones, blue ones, green ones, etc.

colourful
{s} rengârenk
colour
boya

Son zamanlarda düşen kar, dağı beyaza boyadı, bu gerçekten güzel. - The snow that fell recently has coloured the mountain white, it is truly beautiful.

Tom ve Mary Paskalya için birkaç yumurta boyadı. - Tom and Mary coloured some eggs for Easter.

colorful
{s} rengârenk

Bu kültürde insanlar rengarenk giyinirler. - People dress colorfully in that culture.

Bütün rengarenk çiçeklerin güzelliklerine hayran kaldım. - I admired the beauty of all the colorful flowers.

color bars
(Bilgisayar) renk çubukları
color burst
(Televizyon) renk paketi
color change
(Bilgisayar) renk değişimi
color coding
(Bilgisayar) renk kodlaması
color depth
(Bilgisayar) renk derinliği
color fill
(Bilgisayar) renk dolgusu
color index
(Jeoloji) renk indeksi
color index
(Jeoloji) renk indisi
color intent
(Bilgisayar) renk aralığı
color map
renk haritası
color map
(Bilgisayar) renk eşleme
color model
(Bilgisayar) renk modeli
color only
(Bilgisayar) yalnızca renk
color picker
(Bilgisayar) renk seçimi
color scheme
(Bilgisayar) renk şeması
color scheme
(Bilgisayar) renk düzeni
color set
(Bilgisayar) renk kümesi
color table
(Bilgisayar) renk tablosu
color tv
renkli televizyon
color value
renk değeri
color wheel
(Bilgisayar) renk tekerleği
color bar
ırklar arasındaki kaynaşmayı engelleyen yasalar
color display
renk göstergesi
color graphic
renkli grafik
color graphics
renkli grafik
color graphics adapter
renkli grafik adaptörü
color map
renk eşlemi
color matching
renk eşlemesi
color palette
renk paleti
color printed
renkli basılı
color wheel
renk tekeri
color with dye
boya ile renklendir
color bar
ırklar arasındaki kaynaşmayı engelleyen
color blind
renk koru
color break
renk break
color junction
renk birleştirme
color map
renk eslemi
color perception
renk algısı
color shift
renk kayması
color signal
renk sinyali
color theory
Renk teorisi
color up
kızarmak
color wheel
Renk çemberi
color-coded
renk kodlu
color band
(Askeri) MÜHİMMAT RENK BANDI: Mühimmat sandıklarının içinde ne cins mühimmat bulunduğunu göstermek için, sandıkların yanlarına ve uçlarına çizilen renkli şerit
color bar
ırk ayrımı
color bar
ayrım
color bearer
(Askeri) SANCAKTAR; BAYRAKTAR: Geçit resmi ve merasimlerde bayrak veya sancağı taşıyan kimse
color blindness
renk körlüğü
color boost
(Bilgisayar) renk artırma
color chart
renk tablosu
color code
renklerle kodlamak
color enable
(Bilgisayar) renk etkinleştir
color eraser
(Bilgisayar) renk silicisi
color film
(Bilgisayar) renkli film

Bir rulo renkli film lütfen. - One roll of color film, please.

color filter
(Bilgisayar) renk süzgeci
color filter
renk filtresi
color flag
(Askeri) Flama
color formatting
renk biçimlendirme
color guard
(Askeri) SANCAK MUHAFIZI: Geçit resmi ve merasimlerde bayrak veya sancakları taşıyan veya bunlara refakat eden sancak muhafızları
color guard
(Askeri) Sancak muhafızı
color guides
renk rehberi
color in art
sanatta renk
color indices
renk indeksleri
color indices
renk indisleri
color jpeg
(Bilgisayar) renkli jpeg
color key
(Bilgisayar) renk düğmesi
color line
ırk ayrımı
color management system
(CMS) Renk Yönetim Sistemi
color matrix
(Bilgisayar) renk matrisi
color of the face
bet beniz
color photograph
renkli fotoğraf
color photography
renkli fotoğraf çekme
color picture tube
renkli resim tubu
color planes
(Bilgisayar) renk düzlemleri
color print
renkli baskı
color printing
foto., matb. renkli baskı
color prints
renkli baskılar
color profile description
(Bilgisayar) renkli profil tanımı
color salute
(Askeri) SANCAKLA SELAM: Bir bayrak veya sancağı eğerek verilen selam. Milli bayrak, selam maksadıyla, hiç bir zaman eğilmez
color sergeant
sancak çavuşu
color set
renkli televizyon seti
color setup
(Bilgisayar) renk ayarları
color solid
(Pisikoloji, Ruhbilim) renk küpü
color supplement
renkli ve ilanlı ilâve
color television/TV
renkli televizyon
color usage
(Bilgisayar) renk kullanımı
color wash
renkli badana
color wash
boyama (ev)
color/photo
(Bilgisayar) renkli/foto
complementary color
(Kimya) tamamlayıcı renk
copper color
bakır rengi
coffee color
kahve rengi
cold color
soğuk renk
coating color
(Matbaacılık, Basımcılık) kuşe boyası
compress to color
(Bilgisayar) renkliye sıkıştır
copper titian color
bakır kızıl kahverengi
could you add some color
biraz renk katabilir misiniz
colour
{f} kızarmak
colour
{f} renk vermek
colour
{f} boyamak
colorless
{s} soluk
colors
{i} renkliler
colors
bayrak
colour
{f} renk katmak
background color
arka fon rengi
border color
(Bilgisayar) kenarlık rengi
change color
renk değiştirmek
color scheme
(Bilgisayar) renk grubu
color scheme
renk planı
colored
kaba zenci
colored
siyah
colorful
renk renk

Bahçemiz renk renk çiçeklerle dolu. - Our garden is full of colorful flowers.

coloring
renklendiren
coloring
renklendirerek
colorless
tekdüze
colorless
monoton
colorless
sıkıcı
colorless
silik
colors
(Bilgisayar) renk

Gök kuşağında kaç tane renk görüyorsun? - How many colors do you see in the rainbow?

Köpek renkleri ayırt edemez. - The dog cannot distinguish between colors.

colors
renkli

Gökkuşağı yedi renklidir. - The rainbow has seven colors.

colour
renklenmek
colour
boya renklendirmek
colour
işaret
colour
müstehcen
colour
sancak
colour
(Kanun) bahane
colour
kaba
coloured
siyah

Onun siyahi insanlara tepeden bakma alışkanlığı vardı. - He has a habit of looking down on coloured people.

colourful
parlak

Çiçekler parlak ve renkliydi. - The flowers were bright and colourful.

colourful
hareketli
colouring
renklendirerek
colouring
ten rengi
colourless
sıkıcı
colourless
itici
colours
(Gıda) renklendiriciler
colours
üniforma
colours
(Askeri) bandıra
colours
şapka
colours
forma
colours
takı
custom color
(Bilgisayar) özel renk
edit color
(Bilgisayar) düzenle renk
entire color scheme
(Bilgisayar) tüm renk grubu
fill color
(Bilgisayar) renk doldur
link color
(Bilgisayar) bağlantı rengi
more color
(Bilgisayar) daha fazla renk
natural color
asıl renk
other color
(Bilgisayar) diğer renk
special color
(Bilgisayar) özel renk
which color?
(Bilgisayar) hangi renk?
colored
{f} renklendir
coloring
{f} renklendir
colour
canlılık
colour
hareketlilik
colour
yüzü kızarmak
colour
renklendirmek
colour
renk değiştirmek
colour
{f} renklendir

Onun yerine bana söyleyebilir misin, neden ekrandaki gezegenler oldukları şekilde renklendirilmiştir? - Can you tell me instead, why the planets on the screen are coloured the way they are?

colour
renk duyumu
colour
etkilemek
colour
tüs
coloured
beyaz ırktan olmayan
coloured
{f} renklendir

Onun yerine bana söyleyebilir misin, neden ekrandaki gezegenler oldukları şekilde renklendirilmiştir? - Can you tell me instead, why the planets on the screen are coloured the way they are?

colouring
boyama
colouring
boya
colouring
gıda boyası
colouring
{f} renklendir
colours
bayrak

Hint bayrağına üç renkli bayrak denir, çünkü safran, beyaz ve yeşil, üç renkli çizgileri var. - The Indian flag is called the tricolour because it has stripes of three colours – saffron, white and green.

colours
(okul/takım/kulüp/vb.)simgesel giysi/takı/şapka/vb
colorful
rengarenk

Bahçemiz rengarenk çiçeklerle doludur. - Our garden is full of colorful flowers.

Bütün rengarenk çiçeklerin güzelliklerine hayran kaldım. - I admired the beauty of all the colorful flowers.

İngilizce - İngilizce
To give something color

We could color the walls red.

To affect without completely changing

That interpretation certainly colors my perception of the book.

A particular set of visible spectral compositions, perceived or named as a class; blee

Most languages have names for the colors black, white, red, and green.

A property of quarks, with three values called red, green, and blue, which they can exchange by passing gluons
To draw within the boundaries of a line drawing using colored markers or crayons

My kindergartener loves to color.

Hue as opposed to achromatic colors (black, white and greys)

He referred to the white flag as one drained of all color.

Any of the colored balls excluding the reds
Conveying color, as opposed to shades of gray

Color television and movies were considered a great improvement over black and white.

The spectral composition of visible light

Humans and birds can perceive color.

To become red through increased blood flow
In corporate finance, details on sales, profit margins, or other financial figures, especially while reviewing quarterly results when an officer of a company is speaking to investment analysts

Could you give me some color with regards to which products made up the mix of revenue for this quarter?.

To attribute a quality to

colloquial) Color me confused.

interest, especially in a selective area

a bit of local color.

Human skin tone, especially as an indicator of race or ethnicity

Color has been a sensitive issue in many societies.

{n} a green, red, blue a pretence
{v} to dye, tinge, stain, blush, cloak, excuse
The hue seen when looking at the surface of a mineral in daylight In many minerals, color will vary in specimens from different localities, usually resulting from chemical impurities When looking at color, the observer always should examine an unweathered surface
That which is used to give color; a paint; a pigment; as, oil colors or water colors
to dye; to tinge; to paint; to stain
A distinguishing badge, as a flag or similar symbol (usually in the plural); as, the colors or color of a ship or regiment; the colors of a race horse (that is, of the cap and jacket worn by the jockey)
For human beings: our perception of radiant visible energy seen as hue, intensity, value and temperature reflected from a surface, or transmitted through a transparent substance such as glass Origin: a phenomenon of light (the visible spectrum) and the eye/brain function of Man and other species
the appearance of objects (or light sources) described in terms of a person's perception of their hue and lightness (or brightness) and saturation
(1) a visual sensation produced in the brain when the eye views various wavelengths of light; (2) the appearance of objects or light sources described in terms of individual’s perception of them, involving hue, lightness, and saturation for objects, and hue, brightness, and saturation for light sources
1) Used to refer to perceived qualities that result from the response of vision to the wavelength of reflected or transmitted light 2) Describes images that have hues, as opposed to black, white and gray tones only and the processes used to make them
A property of quarks that expresses their behavior in the presence of the strong nuclear force; analogous to electrical charge, but there are three color charges-red, green, and blue
a visual attribute of things that results from the light they emit or transmit or reflect; "a white color is made up of many different wavelengths of light"
see colour. color me surprised/confused/embarrassed etc used to say that you are very surprised, confused etc by something
What a precision shooter hollers if the dealers give them any heat over setting the dice In doing so, he announces his intention to leave the table due to the Casino Heat He probably will call in all removable bets Color! is also a request to have his chips (cheques) converted into higher denominations prior to his departure The shooter will remain at the table to await the outcome of any contract wagers (non removable) If the shooter has been hot, the dealers will hear an outcry from the other players at the table
the appearance of objects (or light sources) described in terms of a person's perception of their hue and lightness (or brightness) and saturation a visual attribute of things that results from the light they emit or transmit or reflect; "a white color is made up of many different wavelengths of light"
That which covers or hides the real character of anything; semblance; excuse; disguise; appearance
Many variables affect color fidelity, such as monitor type and calibration, graphics adapter and driver profile, and system-wide color management, not to mention ambient light at viewing time We asked jurors to give a sense of whether colors seemed "correct " In this somewhat forgiving category, the choice was simply acceptable or unacceptable, defined by instances of posterization or an overall cast to the color We feel its important to keep color issues separate from exposure (although the two are clearly inter-related)
- The measurement of white paper based on the color scale (L, a, b) "L" represents the lightness on a scale of 0 for black and 100 for perfect white, "a" represents positive for redness and negative for green and "b" represents positive for yellow, negative for blue and zero for gray
The hue or color characteristic of good health and spirits; ruddy complexion
Light waves that reach the viewer's eye by transmission (through an object between the viewer and the light source) or by reflection (when light waves bounce off an object) All substances, whether transparent or opaque, absorb some wavelengths while letting others pass through or bounce off A red apple looks red because it absorbs all colors in white light except red, which it reflects White objects reflect all and black objects absorb all light waves (at least in theory)
To change or alter, as if by dyeing or painting; to give a false appearance to; usually, to give a specious appearance to; to cause to appear attractive; to make plausible; to palliate or excuse; as, the facts were colored by his prejudices
Visual perception created when light of varying wavelengths in the region of about 400-700 nm is detected by the receptors of the eye
A property depending on the relations of light to the eye, by which individual and specific differences in the hues and tints of objects are apprehended in vision; as, gay colors; sad colors, etc
decorate with colors; "color the walls with paint in warm tones"
consists of the characteristics of light other than spatial and temporal inhomogeneities; light being that aspect of radiant energy of which a human observer is aware through the visual sensations which arise from the stimulation of the retina of the eye (The Science of Color)
An element of art defined as the effect of light reflecting from an object onto the eye
having or capable of producing colors; "color film"; "he rented a color television"; "marvelous color illustrations
affect as in thought or feeling; "My personal feelings color my judgment in this case"; "The sadness tinged his life"
To hide
The color scale is used to describe the color tones of a gemstone For diamonds, the color scale ranges from D, meaning completely colorless, to Z, which indicates a distinct yellow cast As the scale moves from D to Z, it indicates increasing levels of yellow and brown tone For color gemstones, the color is measured by tone and hue See also Tone and Hue
the timbre of a musical sound; "the recording fails to capture the true color of the original music"
{s} using or having color (also colour)
{i} shade, tint, hue (also colour)
(physics) the characteristic of quarks that determines their role in the strong interaction; each flavor of quarks comes in three colors
To acquire color; to turn red, especially in the face; to blush
gloss or excuse; "color a lie"
A particular set of visible spectral compositions, perceived or named as a class
The particular color of a tape' when looking at the backing' regardless of the color of the adhesive
an outward or token appearance or form that is deliberately misleading; "he hoped his claims would have a semblance of authenticity"; "he tried to give his falsehood the gloss of moral sanction"; "the situation soon took on a different color"
Refers not to the actual color of things, but to the fact that there are two distinct kinds of each, and these are given the names `black', and `white' See also: black, white
{f} add color, tint; distort, falsify (also colour)
Any hue distinguished from white or black
An apparent right; as where the defendant in trespass gave to the plaintiff an appearance of title, by stating his title specially, thus removing the cause from the jury to the court
(physics) the characteristic of quarks that determines their role in the strong interaction; each flavor of quarks comes in three colors a race with skin pigmentation different from the white race (especially Blacks) add color to; "The child colored the drawings"; "Fall colored the trees"; "colorize black and white film"
The phenomenon of color results from the interaction between a light source, an object and an observer Standard mathematical models can be used to quantify light source, objects and observers as a function of wavelength Sources are quantified as illuminants, objects are quantified by spectral data, and observers are quantified by the observer functions These three elements can then be combined to calculate values that correspond to how the human visual system responds to a given color
add color to; "The child colored the drawings"; "Fall colored the trees"; "colorize black and white film"
change color, often in an undesired manner; "The shirts discolored"
having or capable of producing colors; "color film"; "he rented a color television"; "marvelous color illustrations"
Shade or variety of character; kind; species
The character of a surface that is the result of the response of vision to the wavelength of light reflected from that surface
To change or alter the hue or tint of, by dyeing, staining, painting, etc
any material used for its color; "she used a different color for the trim"
LEDs are designed to give off a specific color emission The dominant wavelength is a quantitative measure of an LED color as perceived by the human eye and is usually measured in nanometers (a billionth of a meter) In order to specify an LED, you must specify the color or dominant wavelength range required for your application Some applications may have color constraints in order to meet specific government specifications or regulatory guidelines In order to identify color boundaries for common industry applications, please refer to the ChromaTool located in the GELcore Toolbox
n 1 An object representing the intuitive definition of a color, such as black or red 2 A Lisp object that represents a color [annotate]
interest and variety and intensity; "the Puritan Period was lacking in color"
Response of the eye to different wavelengths of light Ultraviolet < 400 nm, violet 400-424 nm, blue 424-491 nm, green 491-575 nm, yellow 575-585 nm, orange 585-647 nm, red 647-700 nm, infrared > 700 nm Maximum visibility occurs at 556 nm
color TV
color television
color bar
Alternative spelling of colour bar
color bars
plural form of color bar
color blind
Of a person who hold no prejudice based on skin color, or of a process which precludes racial prejudice
color blind
Of a person or animal, unable to distinguish between two or more primary colors (usually red and green)
color blindness
Indifference to a person's skin color or race

Despite the fact that race is embedded in American social life, color blindness has recently emerged as the dominant ideology of race.

color blindness
Any of several medical conditions in which the physical ability to see colors is impaired, especially Achromatopsia, Daltonism
color by number
A simple drawing exercise, intended especially for children, consisting of a line drawing that divides the artwork into distinct spaces, the intended color of each indicated by a number and referenced from a key
color by number
A technique that applies such exercises, as used until recently in the production of large-scale animations for instance
color by number
To complete such an exercise; to carry out such a technique by filling in each space with the appropriate color
color by numbers
Alternative form of color by number
color by numbers
plural form of color by number
color charge
In the Standard Model of particle physics, a property possessed by quarks, anti-quarks, and gluons that determine rules for how these particles may interact. There are three pairs of colors and anti-colors -- named red, green, and blue, and their corresponding anti-colors (e.g., anti-red). The terminology has nothing to do with visible color
color charges
plural form of color charge
color commentator
At a sporting event, a member of the announcing team who assists a play-by-play announcer. Provides insight into strategy, player performance, background information, etc., and often light humor
color commentators
plural form of color commentator
color fade
a film punctuation in which the picture brightens until it is completely a single color
color force
Alternative spelling of colour force
color forces
plural form of color force
color space
A numerical representation of all the possible colors / colours in a particular display or printing system
color television
Alternative spelling of colour television
color triangle
Alternative spelling of colour triangle
color wheel
Alternative spelling of colour wheel
color-blind
Of a person or animal, unable to distinguish between two or more primary colors (usually red and green)
color-blind
Of a person who hold no prejudice based on skin color, or of a process which precludes racial prejudice
color-octet
The eight color components of the gluon
color gamut
The particular range of colors that a device is able to produce. A device such as a scanner, monitor, or printer can produce a unique range of colors, which is determined by the characteristics of the device itself. See also rendering intent
color theory
In the arts of painting, graphic design, and photography, color theory is a body of practical guidance to color mixing and the visual impact of specific color combinations. Although color theory principles first appear in the writings of Alberti (c.1435) and the notebooks of Leonardo da Vinci (c.1490), a tradition of "colory theory" begins in the 18th century, initially within a partisan controversy around Isaac Newton's theory of color (Opticks, 1704) and the nature of so-called primary colors. From there it developed as an independent artistic tradition with only sporadic or superficial reference to colorimetry and vision science
color wheel
A color wheel (invented by Isaac Newton) is a wheel used to show the relations of colors. The standard color wheel for light has colors of magenta, yellow, and cyan located at positions that can form an equilateral triangle when connected by straight lines, and another for red, green, and blue. Connecting all 6 of these points forms a hexagon
Color Graphics Adapter
old graphics card which allows limited display of colors
color 1,verb noun
the American spelling of colour
color TV
television set that reproduces color images on its screen
color balance
The accuracy with which the colors in the image match those in the original scene
color balance
Specific combinations of Cyan, Magenta and Yellow needed to produce a neutral gray in the color separation process
color balance
How a color film reproduces the colors of a scene Color films are made to be exposed by light of a certain color quality such as daylight or tungsten Color balance also refers to the reproduction of colors in color prints, which can be altered during the printing process
color balance
The mixture of primary colors in an image
color balance
Refers to amounts of process colors that simulate the colors of the original scene or photograph
color balance
Means of compensating for too much of one color in a photo by adding that color's opposite; for example, if a photo has too much blue, adding a larger percentage of yellow would help achieve a balance
color balance
The visual harmony between colors on a map
color balance
(1) The manner in which color film reproduces a scene's colors under different types of lighting (daylight or tungsten) (2) The adjustment of colors in making color prints
color balance
1 A film’s response to the colors of a scene Color films are balanced for use with specific light sources 2 The reproduction of colors in a color print, alterable during printing
color balance
The overall accuracy with which the colors in a photograph match or are capable of matching those in the original scene
color balance
The amount of the three colorants (cyan, magenta, and yellow) that will produce a picture with the desired color and without an unwanted color cast or colors bias
color balance
The color balance of a film refers to the kind of light under which it will faithfully render color without the need for filters Most films are daylight-balanced, which means that in daylight, or with a daylight balanced flash, colors will be true A tungsten-balanced film can be used under certain types of artificial light to give true colors without filters or special printing techniques
color balance
Maintaining the ratio of cyan, magenta and yellow ink to produce a picture with the desired color and without an unwanted color cast or color bias
color balance
(1) correct combination of cyan, magenta, and yellow needed to reproduce an original without unwanted color variation; (2) the specific combination of cyan, magenta, and yellow needed to produce a neutral gray in the color separation process
color balance
Color as seen on a print
color balance
The overall accuracy with which the colors in a color photograph match or are capable of matching those in the original scene Color films are balanced for use with specific light sources
color bar
barrier preventing blacks from participating in various activities with whites
color bar
racial discrimination between the white and black race
color bearer
the soldier who carries the standard of the unit in military parades or in battle
color blind
cannot see colors properly, incapable of distinguishing one or more multicolored colors (also colour blind)
color blind person
person who cannot see colors properly, one who is incapable of distinguishing one or more multicolored colors
color blindness
genetic inability to distinguish differences in hue
color blindness
an inability to distinguish between certain colors such as red and green (most common form - colors would appear as yellow) This condition is an inherited trait that occurs almost exclusively in males, but the recessive gene that causes the condition is carried by the female
color blindness
inability to see certain colors
color blindness
Also known as color deficiency, the inability to recognize colors
color blindness
Partial or total inability to distinguish specific colors
color blindness
A vision defect in humans that results in misinterpretation of color
color box
Windows '95 software used in making HTML documents
color break
Operator instructions on black and white mechanical art specifying colors to be printed
color break
In artwork and composition, a color break designates parts to be printed in different colors
color break
In multicolor printing, the point, line or space at which one ink color stops and another begins Also called break for color
color break
Artwork prepared so as to indicate which elements print in which ink color Copy and art for each color may be pasted on separate boards, pasted on on overlays, or indicated in pencil on an overlay sheet of tissue paper
color break
the designation of which images and copy are to print in each color of ink
color chart
a chart displaying colors
color circle
a chart in which complementary colors (or their names) are arranged on opposite sides of a circle
color code
a system of colors used to indicate the electrical value of a component Resistors have bands of color on them to indicate their resistance Also, see Resistor Color Code Table
color code
A system of different colors or stripes used to identify components of cables such as individual conductors or groups of conductors
color code
The ANSI established color code for thermocouple wires in the negative lead is always red Color Code for base metal thermocouples is yellow for Type K, black for Type J, purple for Type E and blue for Type T
color code
How a part color is defined in the LDraw file format The part number is the second number in a part line, after the line type For more details, read the LDraw file format specifications (URL)
color code
A color system for wire or circuit identification by use of solid colors, traces, braids, surface printing, etc
color code
A system for circuit identification through use of solid colors and contrasting tracers
color code
A color system for circuit identification by use of solid colors tracers, braids surface Printing, etc
color code
A code consisting of colored bands (4 or 5) used to designate the resistance of a resistor
color code
a coding system for identifying a specific type of object within a class of object See Thermocouple Color Code and Resistor Color Code
color code
system using colors to designate classifications
color constancy
the tendency for a color to look the same under widely different viewing conditions
color depth
number of colors that a display adapter can display at one time
color detail
honor guard of soldiers and a flag bearer (used during ceremonial occasions)
color film
movie that is in color; (Photography) colored film for taking pictures in colors (as opposed to black and white), (also colour film)
color filter
A photographic filter made of colored glass that modifies the light striking the film by selectively absorbing colors. It is used when taking photographs through haze
color graphic adaptor
card which enables a computer to display graphic images in color
color guard
The ceremonial escort for the flag, as of a country or organization. a group of people who carry flags in an official ceremony
color guard
a ceremonial escort for the (regimental) colors
color in
add color to; "The child colored the drawings"; "Fall colored the trees"; "colorize black and white film"
color line
barrier preventing blacks from participating in various activities with whites
color line
A barrier, created by custom, law, or economic differences, separating nonwhite persons from whites. Also called color bar. the set of laws or social customs in some places that prevents people of different races from going to the same places or taking part in the same activities British Equivalent: colour bar
color line
barrier between ethnic groups; barrier that prevents black people from participating in different activities with whites
color map
An image Infini-D uses to determine the colors that a surface will have
color map
A dedicated memory which stores red, green and blue values for up to 4096 x 36 bit color, this permits color numbers rather than R,G,B values to be transmitted to the film recorder The color map can also be used to store display-time film compensation table
color map
Same as color table
color map
A ``color map'' consists of a set of cells defining color values The color map associated with a window is used to display the contents of the window; each pixel value indexes the color map to produce RGB values that drive the guns of a monitor Depending on hardware limitations, one or more color maps may be installed at one time such that windows associated with those maps display with true colors
color map
list of colors that exist in a graphics program and are arranged according to a numerical system
color map
(n ) The color options in a graphics system, arranged by index number See also indexed color
color matching
suiting of colors, coordinating of colors
color model
manner of depicting colors, manner of quantifying colors
color monitor
color display, screen which can display color images
color of law
a mere semblance of legal right; something done with the apparent authority of law but actually in contravention of law; "the plaintiff claimed that under color of law the officer had deprived him of his civil rights
color of one's skin
shade of one's skin
color of title
A claim based on an erroneous but good faith claim of title
color of title
A condition which has the appearance of good title, but which in fact is not valid title, as where title is founded on some written document which on its face appears valid and effective, but which is actually invalid
color of title
A condition in which ownership of real property appears to be good but is not good because of a defect
color of title
That which appears to be good title but is not title in fact (forged deed or invalid deed)
color of title
That which appears to be good title but which is not title in fact
color of title
that which appears to be good title but is not
color palette
The collection of colors that you can use in IRIS Showcase
color palette
(See 634) A defined group of distinct colors available for a particular purpose or use A defined group of distinct colors available for a particular purpose or use
color palette
a set of colors used in a book identified by numbers and percent of color
color palette
group of colors that a computer can display at the same time
color palette
A list of colors to be used in a particular publication Once defined from a master list of all colors a color appears on the color palette so that it may be easily used to color elements of the publication
color palette
Contains all the colors available to the windowing system, the drawing surface, or a window and its views
color palette
A group of colors that are used together within a space or room to create harmony Also known as a color scheme
color photograph
picture which contains color, photograph taken on color film
color photography
taking pictures with color film (as opposed to black and white)
color property
an attribute of color
color range
variety of colors
color scanner
scanner which can scan color images
color scheme
A selection of colors that the user sees when using Windows These colors make up the display of applications, dialog boxes, etc
color scheme
a planned combination of colors; "the color scheme for this room was determined by an interior decorator
color scheme
a planned combination of colors; "the color scheme for this room was determined by an interior decorator"
color scheme
The palette that controls default color values for the slide background, body text, lines, shadows, title text, fills, hyperlinks, and accents
color scheme
A group of colors that are used together within a space or room to create harmony Also known as a color palette
color scheme
combination of colors used in decorating the interior of a house or building
color scheme
An arrangement in which resources are displayed in different colors Content Analyzer includes three color schemes In the Standard scheme, resources are shown in color according to type (onsite versus offsite, and so on) In the Results scheme, current search results are shown in yellow In the Numeric scheme, resources are shown in different colors according to the values of their numeric properties (Content Analyzer)
color scheme
a set of lookup tables that assigns red, green, and blue brightness values to classes when a layer is displayed
color scheme
Color combinations for the interiors of rooms and homes in general
color scheme
a combination of colors designated for use through out a room or house
color screen
computer display in color
color separation
The separation of full-color artwork or transparencies into the four primary printing ink colors (CMYK)
color separation
The act of decomposing a color graphic or photo into single-color layers For example, to print full-color photos with an offset printing press, one must first separate the photo into the four basic ink colors: cyan, magenta, yellow, and black (CMYK) Each single-color layer is then printed separately, one on top of the other, to give the impression of infinite colors
color separation
The process of splitting full-color artwork into its CMYK components; one or all four of the separate pieces of film from which a four-color version will be printed
color separation
process of preparing an original piece of art or other color picture for printing by creating a separate image for each color plane (i.e. cyan, magenta, black and yellow)
color separation
A process of converting full-color images into a limited number of primary colors Additive primary colors (red, green, and blue) are used by the scanner, and the subtractive primary colors (cyan, magenta, and yellow) plus black are used for printing press separation
color separation
The conversion of the red green, and blue color information used in a computer into cyan, magenta, yellow, and black channels that are used to make printing plates
color separation
A process by which a full color original is converted into four printable colors: Cyan, Magenta, Yellow and Black The information for each color is used to create a separate film negative which is used to create a plate for printing See CMYK
color separation
The process of converting a color or image into CMYK for 4 color process printing As there are different CMYK combinations that can be made to achieve certain target colors, separation settings must be defined for the specific process
color separation
the process of photographically separating colored art or photographs into primary color components (negative or positive) for printed reproduction
color separation
- A traditional photographic process that uses four film negatives to ultimately create a full-color printed product Recent computer innovations have obviated the need for separated film negatives in certain applications
color separation
A technique of using a camera, scanner or computer program to divide color images into their four component halftone negatives Also, the proof resulting from such color separation, usually produced as four overlays that demonstrate ink coverage in four-color (CMYK) process printing See also Four-color process
color separation
The production of a separate printing plate for each ink color that will be used to print an image Four plates are used in process color separation, one each for Cyan, Magenta, Yellow, and Black An addition plate is used for each spot color
color separation
(1) a process using red, green,and blue filters to divide the colors of a multicolored original into the process colors of cyan, magenta, yellow, and black; (2) a photographic technique involving photographing original continuous tone colored art through a series of filters, each to provide negatives representing the colors used in rendering the original
color separation
the separation of the colors of a full-color transparency or print by photographing it with separate color filters
color separation
Process of preparing a separate drawing, engraving, or negative for each color required in the printing production of a map or chart
color separation
The process of separating artwork into component films of cyan, magenta, yellow, and black in preparation for printing
color separation
The process of separating color originals into the primary printing color components in negative or positive form
color separation
A full-color ad normally is generated through printing of four separate colors: yellow, cyan, magenta, and black The color separation consists of four separate screens; one for each of those four colors
color separation
Photographic or electronic process of creating patterns or plates for each component of a color space, such as individual items for recreating only cyan, yellow, magenta, or black (CMYK while printing)
color separation
The process of separating a color image into a series of single-color (cyan, yellow, magenta, and black) images that will be used as negatives Printed on top of one another, the color separations create a full-color (or "process") image Color separation was initially done by photographing the image three times through different color filters However, electro-optical methods using lasers and CCDs are now employed
color separation
The division of an image into its component colors for printing
color