mastar

listen to the pronunciation of mastar
Türkçe - Türkçe
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli, eylemlik: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
Sıvacı ve duvarcıların, cetvel gibi kullandıkları, uzun, ensiz ve düz tahta
Eylemlik
Sıvacı ve duvarcıların, cetvel gibi kullandıkları, uzun, ensiz ve düz tahta, mıstar
Adeylem
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
mıstar
(Osmanlı Dönemi) RENAK
mastar