escape from

listen to the pronunciation of escape from
İngilizce - Türkçe
-den kaçmak
(deyim) tüymek
flee
{f} kaçmak

Brown ve arkadaşları kaçmak zorunda bırakıldılar. - Brown and his friends were forced to flee.

flee
{f} terketmek
flee
firar etmek
flee
gözden kaybolmak
flee
kaç

Onun kaçması için bir sebep yok. - There is no reason for her to flee.

Berlin duvarı Doğudaki Almanların Batıya kaçmasını engellemek için inşa edilmiştir. - The Berlin wall was built to prevent East Germans from fleeing to the West.

flee
{f} aceleyle çıkmak
flee
{f} akıp gitmek
flee
{f} (fled) kaçmak; firar etmek
flee
bırakmak
flee
güzden kaybolmak
flee
{f} sıvışmak
flee
flee kaç
flee
{f} kaçınmak
flee
{f} tüymek
flee
gelip geçmek
flee
slang tüymek
İngilizce - İngilizce
flee
escape from

  Heceleme

  es·cape from

  Türkçe nasıl söylenir

  îskeyp fırm

  Telaffuz

  /əˈskāp fərm/ /ɪˈskeɪp fɜrm/

  Etimoloji

  [ is-'kAp, es-, dial iks- ] (verb.) 13th century. Middle English, from Old North French escaper, from Vulgar Latin excappare, from Latin ex- + Late Latin cappa head covering, cloak.

  Günün kelimesi

  ghost word