ever

listen to the pronunciation of ever
English - Turkish
her zaman

Her zaman sigara fiyatları yükseliyor, çok sayıda insan sigara içmeyi bırakmaya çalışıyor. - Every time cigarettes go up in price, many people try to give up smoking.

O şarkıyı duyduğum her zaman,lise günlerimi düşünürüm. - Every time I hear that song, I think of my high school days.

şimdiye kadar

Tom'un şimdiye kadar antika arabasını satmayı düşündüğünden şüpheliyim. - I doubt that Tom would ever consider selling his antique car.

Yeni politikayı benimsemek, bu şirketin şimdiye kadar yaptığı en iyi şeydi. - Adopting the new policy was the best thing this company ever did.

hiç

Herkes bir aydır, ve hiç kimseye göstermediği karanlık bir yüzü vardır. - Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody.

Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. - Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

hep

Çok param vardı ama hepsini harcadım. - I had a lot of money, but spent everything.

Hepinize teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. - Thank you, everybody. Thank you so much.

daima

Hiçbir şey daima güvende değildir. - Nothing is ever secure.

asla

Onu asla tekrar görmek istemiyorum. - I don't ever want to see him again.

Herkes Japonya'da artık kötü bir şey asla olmayacağını umuyor. - Everyone is hoping nothing bad will ever happen in Japan.

eğer

Eğer bize yardım ederseniz, herkes memnun olur. - Everyone will be happy if you help us.

Eğer doğum sancıları insanların dediği kadar acı verseydi, herkesin sadece bir çocuğu olurdu. - If labor pains would hurt so much as people say, everyone would only have one child!

gelmiş geçmiş

Gelmiş geçmiş en büyük filozof kimdi? - Who was the greatest philosopher that ever lived?

O gelmiş geçmiş en tehlikeli adam. - He's the most dangerous man who ever lived.

herhangi bir zamanda

Herhangi bir zamanda Japonya'ya gelirsen, beni görmeye gel. - If you are ever in Japan, come and see me.

Herhangi bir zamanda şehre gelirseniz, beni görmeye gelin. - If you ever come to town, come to see me.

haçansa
ever changing daima değişen
şu ana kadar

Şu ana kadar yaptığın bütün şey her şeye kusur bulmak, keşke daha yapıcı bir şey söyleyebilsen. - All you ever do is nitpick. I wish you could say something more constructive.

Şu ana kadar Muskogee'de bulundu mu? - Ever been to Muskogee?

hayatında

Aşk, harika bir duygu, herkese hayatında günün birinde gelir. - Love, which is a wonderful feeling, comes to everyone at some time in their life.

Her çocuk, hayatında bir babaya ya da bir baba figürüne ihtiyaç duyar. - Every child needs a father or a father figure in their life.

daima yanan
durmadan
ever living ölmez
ebedi
ebedi ever more
giderek
ever burning hiç sönmeyen
gitgide
everand anon arada sırada
z. hiç: Have you ever been to Eyüp? Hiç Eyüp'e gittin mi?
olabildiğince
hiç bir zaman
bir kez

Ebeveynlerime en az her üç ayda bir kez onları ziyaret edeceğime söz verdim. - I promised my parents I would visit them at least once every three months.

Benimle çıkmak isteyeceğinizin pek olası olmadığını biliyorum fakat hâlâ en azından bir kez sormalıyım. - I know that it is highly unlikely that you'd ever want to go out with me, but I still need to ask at least once.

şimdiye kadarki
ever-evolving
Sürekli gelişen
ever after
ondan sonra, hep: They lived happily ever after. Ondan sonra hep mutlu yaşadılar
ever active
durmadan işleyen
ever after
hep

Ve ondan sonra hep mutlu yaşadılar. - And they all lived happily ever after.

ever after
ondan sonra daima
ever after
artık
ever and none
ara sıra
ever at that
öyle olduğu halde, bile
ever at that
öyle olduğu halde bile
ever if
-sa da (yapsa dahi gibi)
ever if
-sa dahi (yapsa dahi gibi)
ever if
hatta
ever if
sa da
ever if
olsa bile
ever in one
mütemadi olarak
ever increasing
giderek artan
ever increasing
sürekli yükselen
ever since
o tarihten beri
ever since
ondan beri
ever so
rağmen
ever so
öyle olsa da
ever so easy
o denli kolay ki
ever so much
(deyim) çok fazla
ever so much
(deyim) çok çok
ever so much
(deyim) fazlasıyla
ever the optimist
iyimser kimse
ever the optimist
aşırı iyimser
ever then
o zaman bile
ever then
buna karşın
ever though
rağmen
ever though
se de
ever though
sa da
ever since
o zamandan beri

O zamandan beri onu kimse görmedi. - Nobody has seen him ever since.

O zamandan beri yurt dışında kalmaktadır. - She has remained abroad ever since.

ever since
den beri sürekli olarak
ever so
çok
ever before
Eskiye kıyasla, eskiye nazaran

More teens are writing than ever before.

ever growing
sürekli büyüyen
ever since that day
hiç o günden beri
ever since that time
O zamandan beri
ever widening
devamlı genişleyen
ever worsen
hiç olmadığı kadar kötüleşmek
ever worsening
daha beter
ever-changing
Sürekli değişen, aynı kalmayan
ever-expanding
sürekli genişleyen
ever-growing storage
devamlı büyüyen depolama alanı
ever-lingering
yılan hikayesine dönen
ever-living
ever-yaşam
ever-present
hep-mevcut
ever-shifting
sürekli değişen
ever and anon
ara sıra
ever and anon
zaman zaman
ever and anon
bazen
ever changing
daima değişen
ever since
-den beri sürekli olarak
ever so
pek
for ever
her zaman

Tom her zaman Mary'yi her şey için suçluyor. - Tom always blames Mary for everything.

Tom her zaman beni her şey için suçluyor. - Tom always blames me for everything.

for ever
ebedi olarak
for ever
sonsuza dek

Sami'nin yaşamı sonsuza dek değişti. - Sami's life was changed for ever.

Sami'nin hayatı sonsuza dek değişti. - Sami's life was for ever changed.

hardly ever
binde bir
hardly ever
hemen memen hiç
ever more
ilelebet
ever since
-den beri
ever since
beri

Tom üç yıl önce Japonya'ya geldi ve o zamandan beri burada yaşamaktadır.. - Tom came to Japan three years ago and has been living here ever since then.

Onu çocukluğundan beri tanırım. - I have known him ever since he was a child.

for ever
daima
for ever
ilelebet
for ever
sonsuza kadar

Leyla ve Sami sonsuza kadar birlikte olmak için ne gerekiyorsa yapacaklardı. - Layla and Sami were going to do whatever it took to be together for ever.

Sana sonsuza kadar kalbimi vermek istiyorum. - I want to give you my heart for ever.

for ever and a day
daima
for ever and a day
(deyim) sonsuza kadar
for ever and ever
ebediyete kadar
for ever and ever
ebediyen
for ever and ever
durmadan
for ever and ever
(deyim) sonsuza dek
for ever and ever
(deyim) sonsuza kadar
for ever more
ebediyen
if ever
nadiren

O, nadiren, kırk yılda bir, karanlık çöktükten sonra dışarı çıkar. - She seldom, if ever, goes out after dark.

Nadiren, kırk yılda bir, bir kitap okur. - He seldom, if ever, reads a book.

if ever
kazara
nothing ever happens
hiç bir şey olduğu yok
scarcely ever
hemen hiç

Tom hemen hemen hiç egzersiz yapmaz. - Tom scarcely ever gets any exercise.

scarcely ever
hemen hemen hiç bir zaman
seldom, if ever
belki de hiç
seldom, if ever
kırk yılda bir
seldom, if ever
nadiren
why ever
ne diye
why ever
ne demeye
worse than ever
her zamankinden çok
Ta ever so
çok sağ ol
for ever and ever
ilelebet
forever and ever
ebediyen
Ever after
o gün bu gündür
More than ever before
Daha önce hiç olmadığı kadar

More than ever before, consumers are desiring for ‘greener’ products.

What of it? What ever ...?
k. dili (Şaşkınlık belirtir.): What ever can she mean? Ne demek istiyor Allah aşkına?
as ever
Her zaman olduğu gibi. "As ever, İ was the last to find out."
be on a better footing than ever
araları her zamankinden daha iyi olmak
better than ever
her zamankinden daha iyi
first ever
ilk

Uluslararası Sun-Earth Explorer 3 uzay gemisi kuyruklu yıldız Giacobini-Zinner'in kuyruğu boyunca uçarken 11 Eylül 1985'te ilk doğrudan kuyruklu yıldız ölçümleri yaptı. - The International Sun-Earth Explorer 3 (ISEE-3) spacecraft made the first ever direct cometary measurements on September 11, 1985 as it flew through the tail of Comet Giacobini-Zinner.

# 2416352 numaralı cümle benim Tatoeba'da şimdiye kadarki ilk katkımdır. - Sentence #2416352 is my first ever contribution in Tatoeba.

first-ever
ilk
for ever and ever
sonsuzlara dek
for ever so much
Hiç bu kadar
for the first time ever
Şimdiye kadar ilk defa
hardly ever
hemen hemen hiç

Artık hemen hemen hiç nakit kullanmıyorum. - I hardly ever use cash anymore.

Tom hemen hemen hiç radyo dinlemez. - Tom hardly ever listens to the radio.

have you ever
sen hiç
live happily ever after
(deyim) Sonsuza dek mutlu yaşamak
may the odds be ever in your favor
(Atasözü) İyi şans dilemek için kullanılan "Şans hep sizden yana olsun" anlamına gelen söz
more than ever
Daima,sonsuza değin

My love will last more than ever.

more than ever
her zamankinden daha/çok
more than ever
Her zamankinden çok
never ever
Never at all, absolutely never
never ever
Katîyyen, asla ve kat'a
never ever
Katiyen
not ever
Hiçbir zaman
scarcely ever
Hemen hemen hiç

I scarcely ever get excited before an exam.

Tom hemen hemen hiç egzersiz yapmaz. - Tom scarcely ever gets any exercise.

scarcely ever
Hemen hiç, hemen hemen hiç bir zaman, pek nadiren
than ever before
her zamankinden
where ever i go
nereye gitmem
who ever
kim
whom ever
kime hiç
Did you ever
{k} Allah Allah!
How ever
Nasıl ...?: How ever did it come about? Nasıl oldu?
What of it? What ever
{k} (Şaşkınlık belirtir.): What ever can she mean? Ne demek istiyor Allah aşkına?
When ever ...
{k} (Soruyu vurgulamak için kullanılır.): When ever will you be on time? Sen ne zaman vaktinde geleceksin?
Where ever ...
Nerede/Nereye/Nereden ... Allah aşkına?: Where ever has she gotten to? O nereye gitti Allah aşkına?
Who ever ...
Şaşkınlık belirtir: Who ever can this be? Bu kim olabilir Allah aşkına?
as ... as ever
her zamanki gibi: as fast as ever her zamanki gibi hızlı
be gone for ever
yerinde yeller esmek
for ever
ebediyen
forever and ever
daima
forever and ever
sonsuza dek

Sizi sonsuza dek seveceğim. - I will love you forever and ever.

gone for ever
yerinde yeller esmek
have you ever been to
daha önce geldiniz mi
have you ever been to the usa
hiç amerika'da bulundunuz mu
how ever ...?
nasıl olur da
if ever
şayet
never and ever
asla ve asla
seldom if ever
kırk yılda bir
thank you ever so much
çok çok teşekkür ederim
thank you ever so much
çok çok teşekkürler
thank you ever so much
çok teşekür ederim
this is all one will ever get
görüp göreceği rahmet bu
to be gone for ever
yerinde yeller esmek
worse than ever
her zamankinden çok: It's dripping worse than ever now. Şimdi her zamankinden çok damlıyor
worse than ever
her zamankinden kötü: He's behaving worse
English - English
Occurring at any time, occurring even but once during a timespan

This family empathy measure is highly related to ever use of birth control but not to any measure of continuous use.

In any way

How can I ever get there in time.

Always

It was ever thus.

Tom thinks that women always tell their best friends everything. - Tom thinks women always tell their best friends everything.

Tom thinks women always tell their best friends everything. - Tom thinks that women always tell their best friends everything.

At any time

He's back and better than ever.

As intensifier

Did I ever!.

{a} at any time, eternally, always, still
At all times; through all time; always; forever
emphasis You use ever after comparatives and superlatives to emphasize the degree to which something is true or when you are comparing a present situation with the past or the future. She's got a great voice and is singing better than ever Japan is wealthier and more powerful than ever before He feels better than he has ever felt before This is the most awful evening I can ever remember
emphasis You use ever in questions beginning with words such as `why', `when', and `who' when you want to emphasize your surprise or shock. Why ever didn't you tell me? Who ever heard of a thing like that?
at all times; all the time and on every occasion; "I will always be there to help you"; "always arrives on time"; "there is always some pollution in the air"; "ever hoping to strike it rich"; "ever busy"
hardly ever: see hardly
Ever means at any time. It is used in questions and negative statements. I'm not sure I'll ever trust people again Neither of us had ever skied Have you ever experienced failure? I don't know if you ever read any of his books never
At any time, particularly used as an intensifier
at any time; "did you ever smoke?"; "the best con man of all time"
emphasis You use the expression all someone ever does when you want to emphasize that they do the same thing all the time, and this annoys you. All she ever does is whinge and complain
Without cessation; continually
emphasis You use ever in the expressions ever such and ever so to emphasize that someone or something has a particular quality, especially when you are expressing enthusiasm or gratitude. When I met Derek he was ever such a good dancer I like him ever so much I'm ever so grateful see also forever
At any time; at any period or point of time
Ever is an adverb which you use to add emphasis in negative sentences, commands, questions, and conditional structures
(intensifier for adjectives) very; "she was ever so friendly"
You say as ever in order to indicate that something or someone's behaviour is not unusual because it is like that all the time or very often. As ever, the meals are primarily fish-based
If something has been the case ever since a particular time, it has been the case all the time from then until now. He's been there ever since you left! Ever since we moved last year, I worry a lot about whether I can handle this new job Ever is also an adverb. I simply gave in to him, and I've regretted it ever since
(intensifier for adjectives) very; "she was ever so friendly
emphasis You can use ever for emphasis after `never'. I can never, ever, forgive myself
at any time; always; continually, constantly
at any time; "did you ever smoke?"; "the best con man of all time" (intensifier for adjectives) very; "she was ever so friendly
emphasis You use ever in expressions such as `did you ever' and `have you ever' to express surprise or shock at something you have just seen, heard, or experienced, especially when you expect people to agree with you. Have you ever seen anything like it? Did you ever hear anyone sound so peculiar?
You use ever to say that something happens more all the time. They grew ever further apart
e'er
ever since
Continuously since

The people have been rejoicing ever since the election.

ever since
Continuously since a specified time or event

I started smoking last year and have been coughing ever since.

ever smokers
plural form of ever smoker
ever so
Very, extremely
ever-present
An athlete who is both healthy enough and capable enough to be present in every contest
ever-present
Always present; always there; ubiquitous; omnipresent

She arrived a bit late, her ever-present briefcase in tow.

ever-smoker
A person who has ever been a cigarette smoker or cigar smoker
ever-smoker
More precisely, a person who has smoked at least one hundred cigarettes and cigars during the course of his life
ever-so-
Alternative spelling of ever so
ever after
forever, from that time onward, for eternity, always, evermore
ever and anon
every now and then
ever more
Ever more means for all the time in the future. They will bitterly regret what they have done for ever more The editor's decision is final and shall evermore remain so
ever since
since then, from the time when
ever since that day
from that day and beyond, from that same day onwards
ever since that time
from that time onwards
ever so
(intensifier for adjectives) very; "she was ever so friendly"
ever so much
very much, a lot, a great deal
ever yours
I belong to you forever (phrase used at the conclusion of a letter)
ever youthful songstress
female singer who retains her youthfulness
ever-
(intensifier for adjectives) very; "she was ever so friendly"
ever-
You use ever in adjectives such as ever-increasing and ever-present, to show that something exists or continues all the time. the ever-increasing traffic on our roads. an ever-changing world of medical information
ever-
at any time; "did you ever smoke?"; "the best con man of all time"
ever-
at all times; all the time and on every occasion; "I will always be there to help you"; "always arrives on time"; "there is always some pollution in the air"; "ever hoping to strike it rich"; "ever busy"
ever-changing
marked by continuous change or effective action
ever-flowing stream
stream that never stops flowing
ever-growing
always getting larger, constantly increasing in size
ever-normal granaries
Price-stabilizing granaries first established in the 1st century BC. Under the Qing dynasty they were set up by all Chinese provinces in each county to keep grain on hand to offset regional food shortages in years of crop failure. By keeping the supply of grain stable ("ever normal"), the granaries stabilized prices, and even undeveloped regions of the country were protected from famine
ever-present
being present always
ever-youthful singer
singer who retains his youthfulness
Ever.
in all my born days

I've never seen such an ugly man in all my born days.

for ever
forever
for ever and ever
: forever
forever and ever
Alternative spelling of for ever and ever
happily ever after
happily until one's death (typically used in fairy tales)

And they lived happily ever after.

never ever
never
happily ever after
The term happily ever after is used in association with many works of children’s fiction and romantic fiction. It describes a happy ending, often a cliché in which all the good characters have emerged victorious and all the evil characters have been punished. The hero and heroine typically settle into matrimonial bliss, with the implication that their lives will be harmonious and happy forever more. The fairy tales of the Brothers Grimm, by contrast, typically ended with "happily until their deaths."
live happily ever after
(deyim) Live in happiness after a specific event. (A formulaic phrase at the end of fairy tales.)
scarcely ever
Very rarely; hardly ever; almost never; seldom
better than ever
in a better condition than ever before
do I ever!
{ü} of course!, shout expressing a positive answer to a question (e.g.: Do you remember Tom? "Do I ever!")
ever present
ubiquitous
first ever
Something that is the first ever one of its kind has never happened before. It's the first-ever meeting between leaders of the two countries
first-ever
happening for the first time
for ever
eternally, endlessly, for always, at all times
for ever and a day
forever, evermore, always
for ever and ever
eternally, perpetually
hardly ever
rarely, not often, seldom
highest-ever ranking
with the highest rank that has ever been granted
if ever
if at some point, if sometime
it beats everything ever heard of
it is better than anything else ever before, there is nothing better than it
today more than ever
now more than at any period of time in the past
why ever
why at all
ever
Favorites