olsa bile

listen to the pronunciation of olsa bile
Turkish - English
even if

She will come even if she is tired. - O, yorgun olsa bile gelecektir.

Even if the villages of this region have been destroyed, their names will never be erased from history. - Bu bölgenin köyleri yok edilmiş olsa bile isimleri tarihten asla silinmeyecektir.

even so

Even so, you are a human. - Öyle olsa bile, sen bir insansın.

The boy's expression showed his disappointment, but even so he looked up at our faces with a glimmer of hope. - Çocuğun ifadesi hayal kırıklığını gösterdi, ama öyle olsa bile o umut ışığı ile yüzümüze baktı.

even though

Even though it's a bit cold, let's go swimming. - Biraz soğuk olsa bile yüzmeye gidelim.

Even though it's small, it's still a great car. - Küçük olsa bile hala harika bir arabadır.

even then
evenif
ever if
bile olsa
even though
bile olsa
although
böyle olsa bile
even so
olsa bile
Favorites