eğer

listen to the pronunciation of eğer
Turkish - English
if
whether
providing
if şayet
providing that
provided that

I will stay with you provided that you stay here. - Eğer burada kalırsan ben de seninle kalırım.

in view of
taking into account
given the fact that
ever

Everyone will be happy if you help us. - Eğer bize yardım ederseniz, herkes memnun olur.

If labor pains would hurt so much as people say, everyone would only have one child! - Eğer doğum sancıları insanların dediği kadar acı verseydi, herkesin sadece bir çocuğu olurdu.

(Bilgisayar) what to do if
in the light of
supposing that
on condition that
considering
suppose
if perchance
assuming
so long as
to if
implements
eğer öyle ise
if so
eğer bu böyle ise
if this be so
eğer ki
even if
eğer öyleyse
if so

Beautiful women die young - or so the saying goes. If so then my wife is going to live a long life. - Güzel kadınlar genç ölür- ya da öylesine demişler. Eğer öyleyse benim karım uzun bir hayat yaşayacak.

If so, then what do we do? - Eğer öyleyse, o zaman ne yaparız?

eğer mümkünse
would you mind if
Eğer mümkünse
if possible

If possible, I'd like to see him. - Eğer mümkünse onu görmek istiyorum.

I'd like to see you if possible. - Eğer mümkünse seni görmek istiyorum.

eğer istersen
if you want
beheri each one, each: Eğer yüz tane alırsanız, beheri size
on bin liraya mal olur . If you buy a hundred, each one will cost you ten thousand liras
word alanı ekle: eğer
(Bilgisayar) insert word field: if
Turkish - Turkish
Şart anlamını güçlendirmek için şartlı cümlelerin başına getirilir, şayet: "O zaman inandığım gibi / Sahiden bir öbür dünya varsa eğer."- C. S. Tarancı
Şart anlamını güçlendirmek için şartlı cümlelerin başına getirilir, şayet
şayet
(Osmanlı Dönemi) ger
eğer
Favorites