pay attention

listen to the pronunciation of pay attention
İngilizce - Türkçe
dikkat etmek

Tom Mary'nin söylediklerine dikkat etmek zorunda değil. - Tom doesn't have to pay attention to what Mary says.

Trafik ışıklarına dikkat etmek zorundayız. - We must pay attention to the traffic light.

dikkatini ver

Eğer dikkatini verirsen, bir şey öğrenirsin. - You might learn something if you pay attention.

Dikkatini verebilir misin? - Can you pay attention?

dikkatini vermek
mühimsemek
kulak vermek
aldırış etmek
aldırmak
ilgilenmek
dikkat çekme
pay attention (to)
aldırmak
pay attention to
dikkatini vermek
pay attention to
nazarı dikkate almak
pay attention to
aldırmak
pay attention to
dikkatini ver
pay attention and listen to me now
kulaklarını aç beni dinle
pay attention to
(Fiili Deyim ) -e dikkat etmek , aldırış etmek
pay attention to
ilgilenmek
pay attention to
önemsemek
pay attention to
dikkat etmek

Trafik ışıklarına dikkat etmek zorundayız. - We must pay attention to the traffic light.

Tom Mary'nin söylediklerine dikkat etmek zorunda değil. - Tom doesn't have to pay attention to what Mary says.

pay attention to
dikkate almak
not to pay attention
dikkat etmemek
not to pay any attention
aldırış etmemek
pay attention to
önem vermek
pay attention to
dinleme
pay attention to
dikkat kesilmek
pay attention to
dikkat vermek
pay attention to
kulak vermek
pay attention to
kulak asmak
pay attention to
dinlemek
pay no attention
oralı olmamak
pay no attention
aldırmazlıktan gelmek
pay sufficient attention
gözardı etmemek
pay sufficient attention
göz ardı etmemek
pay close attention
yakın ilgi
to pay attention
dikkatli olmak
don't pay attention to what he said
onun söylediğini dikkate alma
if you pay attention
dikkat edersen
if you pay attention
dikkat ederseniz
if you pay attention to
dikkat ederseniz
if you pay attention to
dikkat edersen
if you pay careful attention
dikkat ederseniz
if you pay careful attention
dikkat edersen
if you pay close attention to
dikkat ederseniz
if you pay close attention to
dikkat edersen
not to pay attention
ilgilenmemek
pay close attention
dikkatle dinlemek
pay no attention
aldırmamak
pay no attention
hiçe saymak
pay no attention
önemsememek
pay no attention
aldırış etmemek
pay no attention
dikkate almamak
pay one's attention to smb
kur yapmak
pay one's attention to smb
iltifat etmek
pay particular attention
özel bir önem göstermek
pay particular attention
özellikle dikkat etmek
pay particular attention to
tüm dikkatini vermek
pay strict attention to
çok özen göstermek
take notice
farkına varmak
take notice
farketmek
take notice
dikkate almak
pay attention

  Heceleme

  pay at·ten·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  pey ıtenşın

  Eş anlamlılar

  pay heed

  Telaffuz

  /ˈpā əˈtensʜən/ /ˈpeɪ əˈtɛnʃən/

  Ortak Eşdizimliler

  pay attention to

  Videolar

  ... you should pay attention to this campaign, because Governor Romney has made some commitments ...

  Günün kelimesi

  pod