keep an eye on (someone)

listen to the pronunciation of keep an eye on (someone)
İngilizce - Türkçe
dikkat etmek
keep an eye
gözkulak

Benim için Tom'a gözkulak olmanı istiyorum. - I want you to keep an eye on Tom for me.

Sanırım Tom'a gözkulak olmalıyız. - I think we should keep an eye on Tom.

keep an eye
{f} gözkulak olmak
keep an eye on (someone)