have one's eyes on

listen to the pronunciation of have one's eyes on
İngilizce - Türkçe
(deyim) arzu etmek
(Konuşma Dili) dikkat etmek
gözü -in üzerinde olmak
-e göz koymak
have one's eyes on