pay attention to

listen to the pronunciation of pay attention to
İngilizce - Türkçe
dikkat vermek
kulak vermek
dinleme
önem vermek
kulak asmak
dikkat kesilmek
dinlemek
dikkat etmek

Tom Mary'nin söylediklerine dikkat etmek zorunda değil. - Tom doesn't have to pay attention to what Mary says.

Tom'un söylediklerine dikkat etmek zorunda değilsiniz. - You don't have to pay attention to what Tom says.

aldırmak
nazarı dikkate almak
dikkatini vermek
dikkatini ver
önemsemek
(Fiili Deyim ) -e dikkat etmek , aldırış etmek
ilgilenmek
dikkate almak
pay attention
dikkat etmek

Trafik ışıklarına dikkat etmek zorundayız. - We must pay attention to the traffic light.

Size söyledim, bacaklarınıza ve ayaklarınıza dikkat etmek zorundaydınız. - I told you you had to pay attention to your legs and feet.

mind
aldırmak
mind
{i} akıl

Karışık akıl, bir şeyi aşırı düşünen, bir yerde pıhtılaşan akıldır. - The confused mind is the mind that, thinking something over, congeals in one place.

Çok sayıda insan çok sayıda akıl. - So many men, so many minds.

mind
umursamak
mind
{i} akıl, zihin, bellek
mind
{f} dikkat etmek: Mind you don't step on those rotten boards! Sakın o çürük tahtalara basma!
pay attention
dikkatini ver

Dikkatini verebilir misin? - Can you pay attention?

Eğer dikkatini verirsen, bir şey öğrenirsin. - You might learn something if you pay attention.

mind
{f} önem ver

Tom çocuklar yedikten sonra yemek yemeye önem vermediğini söyledi. - Tom said he didn't mind eating after the children ate.

mind
can

Bir yapının inşa edilebilmesinden önce mimarın zihninde yüzlerce kez canlandırılması gerekir. - A building, before it can be constructed, has to be visualized hundreds of times in the mind of an architect.

pay attention
dikkatini vermek
pay attention
ilgilenmek
pay attention
mühimsemek
pay to
(Ticaret) tediye ediniz
give heed to
önem vermek
give heed to
dikkat etmek
mind
düşünce

Sana çakmak için iyi bir düşüncem var,zira çok kaba davrandın. - I have a good mind to strike you for being so rude.

Tom insanların düşüncelerini okuyabileceğini iddia ediyor. - Tom claims that he can read people's minds.

mind
eğilim

Tom aklına gelen ilk şeyi söyleme eğilimindedir. - Tom tends to say the first thing that comes to his mind.

mind
fikir

Son anda aklına iyi bir fikir geldi. - A good idea came across his mind at the last moment.

Tom, her zaman açık fikirli olmaya çalışıyor. - Tom always tries to keep an open mind.

mind
karşı koymak
mind
ilgilenmek
mind
karşı çıkmak
mind
bellek
pay attention
kulak vermek
pay attention
dikkat çekme
pay to
ödeme
give heed to
dikkatli olmak
mind
{f} itaat etmek
pay attention
aldırmak
pay attention
aldırış etmek
İngilizce - İngilizce
pay attention to

  Heceleme

  pay at·ten·tion to

  Türkçe nasıl söylenir

  pey ıtenşın tı

  Telaffuz

  /ˈpā əˈtensʜən tə/ /ˈpeɪ əˈtɛnʃən tə/

  Etimoloji

  [ 'pA ] (verb.) 13th century. Middle English, from Old French paier, from Latin pacare to pacify, from pac-, pax peace.

  Videolar

  ... you should pay attention to this campaign, because Governor Romney has made some commitments ...

  Günün kelimesi

  lavaliere