pay attention to

listen to the pronunciation of pay attention to
İngilizce - Türkçe
dikkatini vermek
nazarı dikkate almak
aldırmak
önem vermek
dinleme
dikkat kesilmek
dikkat vermek
kulak vermek
kulak asmak
dinlemek
dikkat etmek

Tom'un söylediklerine dikkat etmek zorunda değilsiniz. - You don't have to pay attention to what Tom says.

Tom Mary'nin söylediklerine dikkat etmek zorunda değil. - Tom doesn't have to pay attention to what Mary says.

dikkatini ver
(Fiili Deyim ) -e dikkat etmek , aldırış etmek
ilgilenmek
önemsemek
dikkate almak
pay attention
dikkat etmek

Dikkat etmek zorundasın. - You have to pay attention.

Tom Mary'nin söylediklerine dikkat etmek zorunda değil. - Tom doesn't have to pay attention to what Mary says.

mind
aldırmak
mind
{i} akıl

Doğru akıl bir yerde kalmayan akıldır. - The right mind is the mind that does not remain in one place.

Küçük şey küçük akılları memnun eder. - Little thing please little minds.

mind
{i} akıl, zihin, bellek
mind
umursamak
mind
{f} dikkat etmek: Mind you don't step on those rotten boards! Sakın o çürük tahtalara basma!
pay attention
dikkatini ver

Dikkatini verebilir misin? - Can you pay attention?

Eğer dikkatini verirsen, bir şey öğrenirsin. - You might learn something if you pay attention.

mind
{f} önem ver

Tom çocuklar yedikten sonra yemek yemeye önem vermediğini söyledi. - Tom said he didn't mind eating after the children ate.

mind
can

Bir yapının inşa edilebilmesinden önce mimarın zihninde yüzlerce kez canlandırılması gerekir. - A building, before it can be constructed, has to be visualized hundreds of times in the mind of an architect.

pay attention
dikkatini vermek
pay attention
mühimsemek
pay attention
ilgilenmek
pay to
(Ticaret) tediye ediniz
give heed to
dikkat etmek
give heed to
önem vermek
mind
düşünce

Tom insanların düşüncelerini okuyabileceğini iddia ediyor. - Tom claims that he can read people's minds.

Bir yürüyüş gitme düşüncem yok. - I have no mind to go for a walk.

mind
karşı çıkmak
mind
eğilim

Tom aklına gelen ilk şeyi söyleme eğilimindedir. - Tom tends to say the first thing that comes to his mind.

mind
fikir

Aklıma iyi bir fikir geldi. - A good idea came into my mind.

Aklıma iyi bir fikir geldi. - A good idea came to mind.

mind
karşı koymak
mind
ilgilenmek
mind
bellek
pay attention
kulak vermek
pay attention
dikkat çekme
pay to
ödeme
give heed to
dikkatli olmak
mind
{f} itaat etmek
pay attention
aldırış etmek
pay attention
aldırmak
İngilizce - İngilizce
pay attention to

  Heceleme

  pay at·ten·tion to

  Türkçe nasıl söylenir

  pey ıtenşın tı

  Telaffuz

  /ˈpā əˈtensʜən tə/ /ˈpeɪ əˈtɛnʃən tə/

  Videolar

  ... you should pay attention to this campaign, because Governor Romney has made some commitments ...

  Günün kelimesi

  ornithology