zevkle

listen to the pronunciation of zevkle
Türkisch - Englisch
with relish
gladly
delightfully
fain
gloatingly
tastefully

The interior of Tom's house is decorated tastefully. - Tom'un evinin içi zevkle dekore edilmiştir.

Tom's living room was tastefully furnished. - Tom'un oturma odası zevkle döşenmiştir.

pleasurably
zevk
enjoyment

Music and art can greatly contribute to the enjoyment of life. - Müzik ve sanat, yaşam zevkine çok büyük ölçüde katkıda bulunabilirler.

The poor acoustics in the hall severely affected the audience's enjoyment of the concert. - Salonun zayıf akustiği, dinleyicilerin konserden zevk almalarını ciddi şekilde olumsuz etkiledi.

zevk
pleasure

She takes pleasure in seeing horror films. - O, korku filmlerii izlemekten zevk alır.

He regards women as disposable pleasures rather than as meaningful pursuits. - O, kadınları anlamlı bir meşgale olmaktan daha ziyade tek kullanımlık zevk olarak görüyor.

zevkle seyretmek
gloat
zevkle yemek
relish
zevkle yemek
tuck into
zevk
{i} fancy
zevk
{i} meat
zevk
luxury
zevk
{i} like

I don't like dirty jokes, but I get a kick out of it when you tell them. - Müstehcen fıkraları sevmem fakat onları anlattığında ondan çok zevk alırım.

I like to play sport for fun not for competition. - Sporu rekabet için değil zevk için yapıyorum.

zevk
{i} sweet

I appreciate sweet things and books. - Tatlı şeyler ve kitaplardan zevk alırım.

The pain you go through because of love is by far sweeter than any other pleasure. - Aşktan dolayı katlandığın acı herhangi bir zevkten çok daha tatlıdır.

zevk
taste

It requires a good taste to study art. - Sanat öğrenimi yapmak iyi bir zevk gerektirir.

You have good taste in music. - İyi bir müzik zevkin var.

zevk
treat
zevk
joy

She's jumping with joy. - O, zevkten dört köşe oluyor.

I jumped for joy when I heard the news. - Heberi duyduğumda zevkten dört köşe oldum.

zevk
ecstasy
zevk
amusement
zevk
flavour
zevk
man

Throughout my life, I've had the great pleasure of travelling all around the world and working in many diverse nations. - Hayatım boyunca, tüm dünyada seyahat etmekten ve birçok farklı uluslarda çalışmaktan büyük zevk aldım.

All animals, except man, know that the principal business of life is to enjoy it. - Bütün hayvanlar, insanın dışında, yaşamın asıl işinin ondan zevk almak olduğunu biliyor.

zevk
delightfulness
zevk
savour
zevk
appreciation
zevk
gusto
zevk
pleasantness
zevk
fun

Jane is fun to be with. - Jane ile birlikte olmak zevkli.

This novel is fun and enjoyable. - Bu roman eğlenceli ve zevkli.

zevk
indulgence
zevk
delight

I read your new book with real delight. - Gerçek bir zevkle kitabını okudum.

I have received your letter and read it with delight. - Senin mektubunu aldım ve onu zevkle okudum.

zevk
fleshpots
zevk
zest
zevk
amuse

We were greatly amused by her story. - Onun hikayesinden oldukça zevk aldık.

büyük zevkle
With great pleasure
zevk
gratification

That job gave him little gratification. - Bu iş ona biraz zevk verdi.

zevk
{i} delectation
zevk
jollity
zevk
savour [Brit.]
zevk
bang
zevk
enjoyment, pleasure, delight, fun, indulgence, kick; taste, flavour; appreciation, good taste
zevk
good taste

You have very good tastes. - Çok iyi zevklerin var.

Tom has good taste in music. - Tom'un iyi bir müzik zevki var.

zevk
stingo
zevk
kick

Tom gets a kick out of this kind of thing. - Tom bu tür şeyden zevk alıyor.

He gets a kick out of reckless driving. - O dikkatsiz araç kullanmaktan çok büyük zevk alır.

zevk
pleasure, delight, enjoyment, fun, delectation
zevk
relish

Dangers give relish to an adventure. - Tehlikeler bir maceraya zevk verir.

Danger gives relish to adventure. - Tehlike maceraya zevk verir.

zevk
{i} savor
zevk
{i} liking

She gave me a necktie which was completely to my liking. - O bana tamamen zevkime uygun bir kravat verdi.

zevk
lusty
zevk
sense of taste, gustation
zevk
(a) taste, (a) preference, (a) liking
zevk
good taste, taste, discrimination
Türkisch - Türkisch

Definition von zevkle im Türkisch Türkisch wörterbuch

ZEVK
(Osmanlı Dönemi) Lezzet alma, hoşa gitme, tatma
ZEVK
(Osmanlı Dönemi) Alay etmek. Güzeli çirkinden ayırma kabiliyeti.(Hayatın zevkini ve lezzetini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve ferâizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz... S.)
ZEVK
(Osmanlı Dönemi) Boş vakit geçirmek. Eğlenmek
ZEVK
(Osmanlı Dönemi) Hoş, hoşa giden. Mânevi haz
Zevk
selvet
zevk
Güzeli çirkinden ayırt etme yetisi, beğeni
zevk
Eğlence

Basketbol oynamak çok eğlenceli. - Basket oynamak çok zevklidir.

zevk
Tat, lezzet
zevk
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
zevk
Tat, lezzet: "Batı edebiyatında şarap içmekten onun zevkinden hiç bahsedilmez."- B. Felek
zevk
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz: "İçtik bu nadir içkiyi yıllarca kanmadık / Bir böyle zevke tek bir ömür yetmiyor yazık."- Y. K. Beyatlı
zevk
Hoşa giden ve eğlendiren şey
zevk
Hoşa giden ve eğlendiren şey: "Su gibi para harcıyor, zevkine zevk, rahatına rahat katıyor."- N. Cumalı
zevk
Beğeni
zevkle
Favoriten