zevkle

listen to the pronunciation of zevkle
Türkçe - İngilizce
with relish
gladly
delightfully
fain
gloatingly
tastefully

The interior of Tom's house is decorated tastefully. - Tom'un evinin içi zevkle dekore edilmiştir.

Tom's living room was tastefully furnished. - Tom'un oturma odası zevkle döşenmiştir.

pleasurably
zevk
enjoyment

The poor acoustics in the hall severely affected the audience's enjoyment of the concert. - Salonun zayıf akustiği, dinleyicilerin konserden zevk almalarını ciddi şekilde olumsuz etkiledi.

Music and art can greatly contribute to the enjoyment of life. - Müzik ve sanat, yaşam zevkine çok büyük ölçüde katkıda bulunabilirler.

zevk
pleasure

He regards women as disposable pleasures rather than as meaningful pursuits. - O, kadınları anlamlı bir meşgale olmaktan daha ziyade tek kullanımlık zevk olarak görüyor.

We derive a lot of pleasure from books. - Biz kitaplardan çok zevk elde ederiz.

zevkle seyretmek
gloat
zevkle yemek
relish
zevkle yemek
tuck into
zevk
{i} fancy
zevk
{i} meat
zevk
luxury
zevk
{i} like

I like to play sport for fun not for competition. - Sporu rekabet için değil zevk için yapıyorum.

I don't like dirty jokes, but I get a kick out of it when you tell them. - Müstehcen fıkraları sevmem fakat onları anlattığında ondan çok zevk alırım.

zevk
{i} sweet

I appreciate sweet things and books. - Tatlı şeyler ve kitaplardan zevk alırım.

The pain caused by love is much sweeter than any pleasure. - Aşkın verdiği acı herhangi bir zevkten daha tatlıdır.

zevk
taste

There is no accounting for tastes. - Zevkler ve renkler tartışılmaz.

Tom's taste in music is similar to mine. - Tom'un müzik zevki benimkine benzer.

zevk
treat
zevk
joy

She's jumping with joy. - O, zevkten dört köşe oluyor.

I jumped for joy when I heard the news. - Heberi duyduğumda zevkten dört köşe oldum.

zevk
ecstasy
zevk
amusement
zevk
flavour
zevk
man

Throughout my life, I've had the great pleasure of travelling all around the world and working in many diverse nations. - Hayatım boyunca, tüm dünyada seyahat etmekten ve birçok farklı uluslarda çalışmaktan büyük zevk aldım.

I know why there are so many people who love chopping wood. In this activity one immediately sees the results. -- Albert EINSTEIN - Neden odun kesmekten büyük zevk alan bu kadar çok insan olduğunu biliyorum. Bu aktivitede sonuçları hemen anında görürsünüz. -- Albert EINSTEIN

zevk
delightfulness
zevk
savour
zevk
appreciation
zevk
gusto
zevk
pleasantness
zevk
fun

I like to play sport for fun not for competition. - Sporu rekabet için değil zevk için yapıyorum.

Tom is the kind of guy that argues for fun. - Tom zevk için tartışan insan türüdür.

zevk
indulgence
zevk
delight

Much to my delight, Mary brought me a music box from Boston as a gift. - Benim için büyük zevk, Mary bana Boston'dan bir hediye olarak bir müzik kutusu getirdi.

To see the sunrise from a mountaintop is a delight. - Bir dağ zirvesinden güneş'in doğuşunu izlemek bir zevk.

zevk
fleshpots
zevk
zest
zevk
amuse

We were greatly amused by her story. - Onun hikayesinden oldukça zevk aldık.

büyük zevkle
With great pleasure
zevk
gratification

That job gave him little gratification. - Bu iş ona biraz zevk verdi.

zevk
{i} delectation
zevk
jollity
zevk
savour [Brit.]
zevk
bang
zevk
enjoyment, pleasure, delight, fun, indulgence, kick; taste, flavour; appreciation, good taste
zevk
good taste

It requires a good taste to study art. - Sanat öğrenimi yapmak iyi bir zevk gerektirir.

Tom has good tastes in music. - Tom'un müzikte iyi zevkleri vardır.

zevk
stingo
zevk
kick

I don't like dirty jokes, but I get a kick out of it when you tell them. - Müstehcen fıkraları sevmem fakat onları anlattığında ondan çok zevk alırım.

Tom gets a kick out of this kind of thing. - Tom bu tür şeyden zevk alıyor.

zevk
pleasure, delight, enjoyment, fun, delectation
zevk
relish

Dangers give relish to an adventure. - Tehlikeler bir maceraya zevk verir.

Danger gives relish to adventure. - Tehlike maceraya zevk verir.

zevk
{i} savor
zevk
{i} liking

She gave me a necktie which was completely to my liking. - O bana tamamen zevkime uygun bir kravat verdi.

zevk
lusty
zevk
sense of taste, gustation
zevk
(a) taste, (a) preference, (a) liking
zevk
good taste, taste, discrimination
Türkçe - Türkçe

zevkle teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

ZEVK
(Osmanlı Dönemi) Lezzet alma, hoşa gitme, tatma
ZEVK
(Osmanlı Dönemi) Alay etmek. Güzeli çirkinden ayırma kabiliyeti.(Hayatın zevkini ve lezzetini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve ferâizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz... S.)
ZEVK
(Osmanlı Dönemi) Boş vakit geçirmek. Eğlenmek
ZEVK
(Osmanlı Dönemi) Hoş, hoşa giden. Mânevi haz
Zevk
selvet
zevk
Güzeli çirkinden ayırt etme yetisi, beğeni
zevk
Eğlence

Basketbol oynamak çok eğlenceli. - Basket oynamak çok zevklidir.

zevk
Tat, lezzet
zevk
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
zevk
Tat, lezzet: "Batı edebiyatında şarap içmekten onun zevkinden hiç bahsedilmez."- B. Felek
zevk
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz: "İçtik bu nadir içkiyi yıllarca kanmadık / Bir böyle zevke tek bir ömür yetmiyor yazık."- Y. K. Beyatlı
zevk
Hoşa giden ve eğlendiren şey
zevk
Hoşa giden ve eğlendiren şey: "Su gibi para harcıyor, zevkine zevk, rahatına rahat katıyor."- N. Cumalı
zevk
Beğeni
zevkle