writing

listen to the pronunciation of writing
Englisch - Türkisch
yazım

Japon yazım düzeni çok karmaşıktır, iki binden fazla karakteri olan üç tane alfabe vardır. - The Japanese writing system is very complicated, it has three alphabets with more than two thousand characters.

Benim yazım, konuşmamdan daha iyidir. - My writing is better than my speaking.

yazı

Tek yazılması gereken iki kelimeyi, iki ayrı kelime olarak yazmak Norveç'te büyük bir problemdir. - Writing two separate words when it should be written as one is a big problem in Norway.

O bazı arkadaşlarına yazıyor. - He is writing to some friends of his.

hat

O, çok dikkatli yazmasına rağmen, yazma ödevinde çok sayıda hataları vardı. - Although he was writing carefully, he had many mistakes in his writing task.

İngilizce yazarken, nadiren hata yapar. - When writing English, she rarely makes a mistake.

yazarak

O yazarak hayatını kazanır. - He earns his living by writing.

Tom günün çoğunu yerel bir dergi için bir makale yazarak geçirdi. - Tom spent the better part of the day writing an article for a local magazine.

(Bilgisayar) yazıyor

O bazı arkadaşlarına yazıyor. - He is writing to some friends of his.

Taro, dönem ödevi yazıyor. - Taro is writing a term paper.

yazılı eser

Eşcinsellikle ilgili birçok yazılı eser vardı. - There were a lot of writings about homosexuality.

redaksiyon
(Bilgisayar) yazılıyor
yazarlık

Tom son üç yıldır yaratıcı yazarlık eğitimi veriyor. - Tom has been teaching creative writing for the past three years.

el yazısı
{f} yaz

Okumayı yazmaya tercih ederim. - I prefer reading to writing.

Bir mektup yazmıyorum. - I am not writing a letter.

{i} kitabe
telif
eser

Eşcinsellikle ilgili birçok yazılı eser vardı. - There were a lot of writings about homosexuality.

sumen
the writing on the wall tehlike belirtisi
tahrir
yazılma

Tek yazılması gereken iki kelimeyi, iki ayrı kelime olarak yazmak Norveç'te büyük bir problemdir. - Writing two separate words when it should be written as one is a big problem in Norway.

{i} yazı kâğıdı

Biraz yazı kağıdına ihtiyacım var. - I need some writing paper.

Yazılan
writing pad bloknot
{i} yazı yazma

Yazı yazmanın amacı, başkalarını görmesini sağlamaktır. - The goal of writing is to make others see.

Fotoğrafçılık ışık ile yazı yazmaktır. - Photography is writing with light.

başarısızlık işareti
writing paper yazı kağıdı
{i} yazı şekli

Yazı şekli bu makalede çok daha az karışık. - The writing style is much less complicated in this article.

yazı yazan
yazma/y
{i} makale

Grevler hakkında makaleler yazıyorum. - I am writing articles about strikes.

Bir makale yazıyorum. - I am writing an article.

{i} kitap

O da bir kitap yazıyor. - He is also writing a book.

O şimdi bir kitap yazıyor. - He's writing a book now.

yazmak

O, mektupları yazmakla meşguldü. - She is engaged in writing letters.

İyi bir mektup yazmanın gerçek sırrı sanki konuşuyormuşsun gibi yazmaktır. - The true secret of writing a good letter is to write as if you were talking.

yazu
yazarken
write
(İnşaat) yazmak

O her hafta annesine yazmaktan geri kalmaz. - He never fails to write to his mother every week.

Onun bir imzasını isteyeceğim. Yazmak için bir şeyin var mı? - I'm going to ask him for an autograph. Do you have anything to write with?

writing error
(Kanun) yazım hatası
writing exercise
karalama
writing table
yazıhane
writing board
Yazı tahtası
writing head
yazma kafası
writing on the wall
Duvardaki yazı
writing on the wall
(deyim) Tehlike belirtisi
writing spot
yazma alanı
writing an option
(Ticaret) opsiyon sözleşmesi yazmak
writing data
(Bilgisayar) veri yazılıyor
writing desk
yazı masası
writing file
(Bilgisayar) dosya yazılıyor
writing machine
yazı makinesi
writing material
yazı malzemesi
writing materials
yazı gereçleri/malzemesi
writing of numerals
yazılışı sayıların
writing options
(Ticaret) opsiyonları yazma
writing pad
yazma altlığı
writing pad
bloknot

Bir bloknota ihtiyacım var. - I need a writing pad.

Onun telefon numarasını bloknota yazdım. - I wrote the phone number on the writing pad.

writing paper
yazışma kağıdı
writing paper
yazı kâğıdı

Biraz yazı kağıdına ihtiyacım var. - I need some writing paper.

writing referee
(Spor) yazı hakemi
writing rule
yazım kuralı
writing style
(Bilgisayar) yazma stili
writing system
(Dilbilim) yazı dizgesi

Dünyanın en zor yazı dizgesi hangisidir? - Which writing system is the most difficult in the world?

writing table
{i} yazı masası

Yazı masasını yıkayın. - Wash the writing table.

writing table
{i} çalışma masası
writing test
(Dilbilim) yazma sınavı
writing the invoice details
(Ticaret) fatura girme
writing up
(Ticaret) aşınma payı
write
kâğıda dökmek
write
yazı yazma

Kütüphane kitaplarına yazı yazmamalısın. - You shouldn't write in library books.

Kütüphane kitaplarına yazı yazmayın. - Don't write in library books.

write
write in bir metne ilave yapma
creative writing
yaratıcı yazı
express st in writing
yazıya dökmek
in writing
(Kanun) tahriri
in writing
yazıyla
item writing
(Dilbilim) madde yazımı
report writing
rapor yazma
secret writing
(Askeri) görünmez yazı
writ
(Kanun) mahkeme ilamı
writ
davetiye
writ
(Ticaret) resmi emir
writ
buyruk
writ
(Kanun) emir
writ
(Kanun) adli karar
writings
yazılar

Onlar uydurma yazılar. - They are apocryphal writings.

Kutsal yazıların orijinal dilini hiç kimse bilmez. - Nobody knows the original language of their holy writings.

commit to writing
yazmak
communicate by writing
yazışarak haberleş
demand writing
istemle yazma
ideographic writing
düşün yazı
ideographic writing
kavramsal yazı
in writing
yazı ile
mirror writing
ters yazı
read while writing
yazarken okuma
religious writing
dini yazı
secret writing
gizli yazışma
sky-writing
dumanla havada yazı yazma
writ
yazı

O şimdi bir mektup yazıyor. - She is writing a letter now.

O, sol eliyle yazı yazar. - She writes with her left hand.

writ
ilam
write
yaz

Bir mektubu kurşun kalem ile yazmamalısın. - You must not write a letter with a pencil.

Tatoeba'ya yüzlerce cümle yazmak isterdim ama yapmam gereken şeyler var. - I would love to write hundreds of sentences on Tatoeba, but I've got things to do.

write
{f} bestelemek
Will you give that to me in writing?
Onu bana yazılı olarak verir mısınız?
close writing
özet yazı
communicate by writing
yazışarak haberleş(mek)
crooked hand-writing
karınca duası gibi yazı
cursive writing
cursive yazı
escritoire, writing desk
çekmeceli yazı masası, yazı masası
expert at writing by hand
el tarafından yazılı olarak uzman
hand writing
el yazma
hieroglyphic writing
hiyerografik yazı
ideographic writing
kavramsal yazı, düşün yaazi
legal writing
Hukuki makale
nonsensical talk or writing
anlamsız konuşmak veya yazmak
pictographic writing
görüntüsel yazı
process writing
proses yazmak
put in writing
yazılı olarak koymak
put thing in writing
yazılı koymak şey
recognize the writing on the wall
(deyim) Bir tehlike belirtisini sezmek; başarısız olunacağına dair alâmeti sezmek
scholarly writing
Bilimsel düzeyli akademik yazı
see the writing on the wall
mahvolmanin yakın olduğunun farkına varmak
see the writing on the wall
(deyim) Bir tehlike belirtisini sezmek; başarısız olunacağına dair alâmeti sezmek
syllabic writing
hece yazısı, seslemsel yazı
take in writing
yazılı olarak almak
the writing on the wall
tehlike belirtisi
the writing on the wall
(deyim) Tehlike belirtisi, başarısız olunacağına dair alâmet
vocal writing
vokal yazma
writ
ilamı
writ
ilame
write
{f} mektup yazmak

Judy'ye bir mektup yazmak niyetindeyim. - I intend to write a letter to Judy.

Mektup yazmak zorunda mıyım? - Do I have to write a letter?

write
write down yazmak
write
kaleme almak
write
kalem oynatmak
write
(Sigorta) sigortalamak
write
yazı ile yermek
write
{f} (bir şeyi) yazmak: Can you write your name? İsmini
write
kaitplik etmek
write
yazma

Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi. - At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.

Bir mektubu kurşun kalem ile yazmamalısın. - You must not write a letter with a pencil.

write
{f} (wrote, writ.ten)
write
teklif etmek
write
{f} yazarlık yapmak
write
{f} yazı yazmak: He's learning to write. Yazı yazmayı öğreniyor
write
nothing towrite ome about bahsetmeye değmez
writings
yazıları

Yavaş yavaş, kendi yazılarındaki iyileşmeyi fark edeceksin. - Little by little, you will notice improvement in your writings.

Kutsal yazıların orijinal dilini hiç kimse bilmez. - Nobody knows the original language of their holy writings.

agree by writing
yazı ile kabul etmek
children's writing
çocukların yazıları
communicate by writing
yazışarak haberleşmek
cursive writing
(Dilbilim) yalın yazı
defective writing
(Dilbilim) eksikli yazı
i need a piece of writing paper
mektup kâğıdına ihtiyacım var
i would like a writing pad
bloknot rica ediyorum
in writing
yazılı

Gerçekten bu anlaşmayı yazılı olarak kayıt altına almanız gerekir. - You really should get this agreement down in writing.

Onu yazılı olarak alabilir miyim, lütfen? - Can I have it in writing, please?

in writing the book
kitabı yazarken
invisible writing
(Askeri) GÖRÜNMEZ YAZI: Çıplak gözle görülemeyen yazı. Bu yazıda harfler çok küçük veya gizli mürekkeple yazılmış olabilir
magnetic writing
(Nükleer Bilimler) magnetik yazılım
mirror writing
tersten yazılmış yazı
mirror writing
aynadan okunabilen yazı
mistake in writing
yazı yanlışlığı
now writing
Pimdi yazılıyor
now writing
(Bilgisayar) şimdi yazılıyor
official writing
resmi yazı
processed writing paper
(Matbaacılık, Basımcılık) işlenmiş yazı kağıdı
proposal writing in business
işletmelerde teklif yazısı
reduce to writing
yazmak
reduce to writing
yazdırmak
reduce to writing
yazıya dökmek
secret writing
(Askeri) GÖRÜNMEZ YAZI: Özel bir mürekkeple yazılan ve özel işleme tabi tutulmadıkça görünmeyen yazı
the writing on the wall
(deyim) the writing on the wall ( cogu kez see/recognize...) tehlike belirtisi,basarisizlik isareti
the writing on the wall
başarısızlık işareti
visible writing
görünür yazı
visible writing
(Askeri) GÖRÜNÜR YAZI: Kriptografide sembolleri adi yazı malzemesiyle yazılan ve çıplak gözle görülebilen yazı şekli
wedge writing
çiviyazısı
writ
{i} (adli bir merciden gelen) yazılı emir
writ
{i} mahkeme emri
writ
Holy Writ Kitabı Mukaddes
writ
{i} yazılı emir
writ
{i} bildiri

Bir ara bana yazın ve ne yaptığınızı bildirin. - Write to me sometime and let me know what you're doing.

Bir bildiri yazmalıyım. - I have to write a paper.

writ
{i} ferman
write
yazı yazmak
writings
yazı

Kutsal yazıların orijinal dilini bilmeden, nasıl onlar hakkındaki yorumlarına güvenebilirsin? - Without knowing the original language of the holy writings, how can you rely on your interpretations about them?

Kutsal yazılar, çöl insanlarından geliyor. - The holy writings come from desert people.

Englisch - Englisch
The style of writing of a person

I can't read your writing.

A work of an author
Present participle of write
The process of representing a language with symbols or letters
(as a modifier) Intended for or used in writing

a writing table.

Something written, such as a document, article or book
Graphism of symbols such as letters that express some meaning
the act or art of tracing or inscribing on a surface letters or ideographs
{n} any thing written with pen and ink
(usually plural) the collected work of an author; "the idea occurs with increasing frequency in Hemingway's writings
What and when you'll be writing for us: the main page for this writing tutorial
Handwriting; chirography
Anything written or printed; anything expressed in characters or letters Any legal instrument, as a deed, a receipt, a bond, an agreement, or the like
the work of a writer; anything expressed in letters of the alphabet (especially when considered from the point of view of style and effect); "the writing in her novels is excellent"; "that editorial was a fine piece of writing"
tr>
the use of visual symbols to represent words which act as a code for communication
the activity of putting something in written form; "she did the thinking while he did the writing" the act of creating written works; "writing was a form of therapy for him"; "it was a matter of disputed authorship" letters or symbols written or imprinted on a surface to represent the sounds or words of a language; "he turned the paper over so the writing wouldn't show"; "the doctor's writing was illegible" the work of a writer; anything expressed in letters of the alphabet (especially when considered from the point of view of style and effect); "the writing in her novels is excellent"; "that editorial was a fine piece of writing" (usually plural) the collected work of an author; "the idea occurs with increasing frequency in Hemingway's writings
The art of writing must have been known in the time of the early Pharaohs Moses is commanded "to write for a memorial in a book" (Ex 17: 14) a record of the attack of Amalek Frequent mention is afterwards made of writing (28: 11, 21, 29, 36; 31: 18; 32: 15, 16; 34: 1, 28; 39: 6, 14, 30) The origin of this art is unknown, but there is reason to conclude that in the age of Moses it was well known The inspired books of Moses are the most ancient extant writings, although there are written monuments as old as about B C 2000 The words expressive of "writing," "book," and "ink," are common to all the branches or dialects of the Semitic language, and hence it has been concluded that this art must have been known to the earliest Semites before they separated into their various tribes, and nations, and families
Writing includes any form of recorded message capable of comprehension by ordinary visual means Whenever any notice, report, statement or record is required or authorized by this code, it shall be made in writing in the English language, unless it is expressly provided otherwise
An author's writings are all the things that he or she has written, especially on a particular subject. Althusser's writings are focused mainly on France The pieces he is reading are adapted from the writings of Michael Frayn
Content: The knowledge and skills that a student knows and applies by using descriptive logical structure, organization and language to clearly present all the elements of writing and convey a message appropriate at the grade level Conventions: The general knowledge and command of basic principles of writing: capitalization, punctuation, spelling, handwriting and print conventions appropriate to the grade level
Written letters or symbols that express some meaning
An inscription
letters or symbols written or imprinted on a surface to represent the sounds or words of a language; "he turned the paper over so the writing wouldn't show"; "the doctor's writing was illegible"
- includes both letter formation and written expression (conception of thought and written execution of ideas) When writing is inconsistent, sometimes letters are formed from the bottom, sometimes from the top resulting in a haphazard print style that is difficult to read and laborious to produce The act of writing uses both cognitive and motor skills When the letter formation is not automatic, a child's approach to handwriting uses an unsuccessful strategy of cognition (thinking about letter formation) which robs the thought process of needed energy for the creation and expression of thought Integration of the motor planning of letter formation makes writing an automatic rather than a cognitive act
The process of storing data in a particular location in memory 4, p32
Intended for or used in writing
(usually plural) the collected work of an author; "the idea occurs with increasing frequency in Hemingway's writings"
the act of creating written works; "writing was a form of therapy for him"; "it was a matter of disputed authorship"
Writing is the activity of writing, especially of writing books for money. She had begun to be a little bored with novel writing. activities to help prepare children for writing
Selling options For every option someone buys, there has to be someone who sells an option The seller is called the "writer" of the option The seller is "short" the option because s/he's sold it & doesn't have it Same principle as short-selling a stock or futures contract that you don't presently own
the activity of putting something in written form; "she did the thinking while he did the writing"
Writing is something that has been written or printed. `It's from a notebook,' the sheriff said, `And there's writing on it.' If you have a complaint about your holiday, please inform us in writing
Your writing is the way that you write with a pen or pencil, which can usually be recognized as belonging to you. It was a little difficult to read your writing I think it's due to being left handed that he's got terrible writing. = handwriting
The act or art of forming letters and characters on paper, wood, stone, or other material, for the purpose of recording the ideas which characters and words express, or of communicating them to others by visible signs
You can refer to any piece of written work as writing, especially when you are considering the style of language used in it. The writing is brutally tough and savagely humorous It was such a brilliant piece of writing
If you say that the writing is on the wall, you mean that there are clear signs that a situation is going to become very difficult or unpleasant. The writing is clearly on the wall. If we do nothing about it, we shall only have ourselves to blame. System of human visual communication using signs or symbols associated by convention with units of language meanings or sounds and recorded on materials such as paper, stone, or clay. Its precursor was pictography. Logography, in which symbols stand for individual words, typically develops from pictography. Logography requires thousands of symbols for all possible words and names. In phonographic systems, the symbol associated with a word also stands for similar-or identical-sounding words. Phonographic systems may evolve to the point where symbols represent syllables, constituting a syllabary. An alphabet provides symbols for all the consonants and vowels. Chinese writing system cuneiform writing Indic writing systems Japanese writing system Mayan hieroglyphic writing ogham writing ogum writing ogam writing runic writing Hermetic writings
One of the essential skills according to HRDC's essential skills job-profiling methodology Writing includes text writing and writing in documents (e g , filling in forms) It also includes non-paper based writing (e g , on a computer)
Any written composition; a pamphlet; a work; a literary production; a book; as, the writings of Addison
The earliest examples of writing come from the site of Harappa in Punjab, Pakistan, and date to at least 3300 BC Writing from ancient Mesopotamia dates to 3100 BC and recent discoveries of writing in ancient Egypt date to 3250 BC and earlier These dates suggest that writing developed independently in the world's first urban civilizations See the entry for Writing in the main Alphabetic Section of Malcolm Bull's Trivia Trail
{i} act of marking on a substance with symbols or letters; literary work; document, manuscript; handwriting, penmanship; something written; style of writing
roun
writing desk
A desk at which someone may write
writing desks
plural form of writing desk
writing on the wall
An ominous warning; a prediction of bad luck

He could see the writing on the wall months before the business failed.

writing pad
A collection of blank pages of writing paper, bound together, often with a cardboard cover
writing pads
plural form of writing pad
writing paper
Paper designed to be written on with ink; it may be ruled or unruled
writing up
Present participle of write up
writing implement
(Edebiyat) An implement that is used to write
writing on the wall
(deyim) The writing on the wall (or sometimes 'handwriting on the wall') is an expression that suggests a portent of doom or misfortune. It originates in the Biblical book of Daniel—where supernatural writing fortells the demise of the Babylonian Empire, but it has come to have a wide usage in language and literature

This nuclear plant is about to explode, I think, the chief engineer said. We'd better get out of here in a hurry, the handwriting is on the wall.

writing arm
an arm of a tablet-armed chair; widened to provide a writing surface
writing board
work surface consisting of a wide light-weight board that can be placed across the lap and used for writing
writing cabinet
desk, writing table, secretary
writing desk
a desk for writing (usually with a sloping top) a portable case containing writing materials and having a writing surface
writing desk
special desk that is built so as to be comfortable for writing upon it
writing desk
A writing desk is a piece of furniture with drawers, an area for keeping writing materials, and a surface on which you can rest your paper while writing. a desk with special places for pens, paper etc
writing ink
any permanent or washable ink used with pens
writing ink
{i} ink contained in pens
writing master
person who teaches the art of writing
writing materials
writing tools, materials needed to write (pen, paper, etc.)
writing off debts
voiding of outstanding balances, waiving off of a collection of debts
writing on the wall
warning, early alarm, warning sign
writing pad
message pad: a pad of paper on which messages can be written
writing pad
paper pad, note pad, block of papers connected (by glue or metal spiral) at one end so that individual pages can be used and than removed
writing paper
paper material made into thin sheets that are sized to take ink; used for writing correspondence and manuscripts
writing paper
paper term
writing paper
Another name for bond paper
writing paper
Writing paper is paper for writing letters on. It is usually of good, smooth quality. Paper on which to write, especially in ink. good quality paper that you use for writing letters = notepaper
writing paper
Lighter weight than text paper Similar to bond papers, writing papers have a softer surface Great for letterheads, corporate identity programs, and office copies Suitable for pen and ink, pencil, typewriter or printing
writing paper
special paper used for writing, composition paper
writing style
a style of expressing yourself in writing
writing system
A set of rules for using one or more scripts to write a particular language Examples include the American English writing system, the British English writing system, the French writing system, and the Japanese writing system
writing system
orthography: a method of representing the sounds of a language by written or printed symbols
writing system
The collection of scripts and orthography required to represent a given human language in visual media
writing system
In Kojiki it states that Korean immigrants introduced Chinese script to the Japanese around 300 A D Other evidence points to an even earlier date Regardless, Chinese characters were the first writing system known in Japan, where no native system existed At first, these characters were probably only viewed as magical and strange signs; gradually, however, the Japanese realized the potential this system could offer them for recording and communicating information and experience By the middle of the Yamato period (300-710 A D ), the government employed scribes, many of whom were Korean immigrants or their descendants, to keep track of and record the business of government and administration This is a period in Japanese history when Chinese culture, political institutions, religion, etc were extremely influential in the formation of Japan's own institutions and practices
writing system
an implementation of one or more scripts to form a complete system for writing a particular language Most writing systems are based primarily upon a single script; writing systems for Japanese and Korean are notable exceptions Many languages have multiple writing systems, however, each based on different scripts; e g the Mongolian language can be written using Mongolian or Cyrillic scripts A writing system uses some subset of the characters of the script or scripts on which it is based with most or all of the behaviours typical to that script and possibly certain behaviours that are peculiar to that particular writing system
writing system
A set of characters and the basic rules for their use in creating a visual depiction of language Writing systems may differ in the direction in which their characters and lines run, the size of the character set used, and the context sensitivity of character selection Writing systems include Roman, Japanese, Arabic, and Hebrew Compare script system
writing system
A signary together with an associated orthography
writing table
{i} escritoire, writing desk
writing utensils
pencils pens and any tool that is used to write with
writing-off
erasing, voiding; copying
I need writing paper
Indicates that the speaker needs paper to write on it
creative writing
Art of writing texts such as novels, short stories and poems which fall outside the bounds of professional, journalistic, academic and technical discourse
majuscule writing
Writing composed wholly of capital letters, especially the style which prevailed in Europe from the third to the sixth century
tendency writing
Literature produced in order to promote a cause or serve a rhetorical purpose that the writing itself never makes explicit. These purposes are typically social, political, or moral
writ
Past participle of write. (normally, “written”) and used in the phrase writ large
write
To show (information, etc) in written form

The due day of the homework is written in the syllabus.

write
To be an author

I write for a living.

write
To record (data) mechanically or electronically

The computer writes to the disk faster than it reads from it.

write
To fill in, to complete using words
write
To send written information to

US) Please write me when you get there.

write
To be the author of (a book, article, poem, etc.)

My uncle writes newspaper articles for The Herald.

write
To form characters, letters, or figures, as representative of sounds or ideas; to express words and sentences by written signs
writ
{n} scripture, a legal process or instrument
write
{v} to form letters and words with a pen or style, engrave, compose, impress
writings
{n} conveyances of lands, any written paper
expository writing
Expository writing is a mode of writing in which the purpose of the author is to inform, explain, describe, or define his or her subject to the reader. Expository text is meant to ‘expose’ information and is the most frequently used type of writing by students in colleges and universities. A well-written exposition remains focused on its topic and provides facts in order to inform its reader. It should be unbiased, accurate, and use a scholarly third person tone. Examples of expository writing can be found in magazine and newspaper articles, non-fiction books, travel brochures, business reports, memorandums, professional journal, oral presentations and encyclopedia articles and many other types of informative writing. One of the most familiar and basic forms of expository writing is the five-paragraph essay, which features an introduction with a clear thesis statement, three main body paragraphs and a conclusion
free writing
Free writing — also called stream-of-consciousness writing — is a prewriting technique in which a person writes continuously for a set period of time without regard to spelling, grammar, or topic
scholarly writing
Scholarly writing is the genre of writing used in colleges and universities by students and professors to report and share knowledge
stream-of-consciousness writing
Free writing — also called stream-of-consciousness writing — is a prewriting technique in which a person writes continuously for a set period of time without regard to spelling, grammar, or topic
the writing on the wall
(deyim) This is a Biblical reference; writing that appeared out of nowhere on a wall foretold of doom for a Babylonian king who had offended the God of the Jews. Thus, in idioms, "the writing on the wall" is an ill omen; it is a sign of impending doom

This income statement is the writing on the wall; the company's headed straight for bankruptcy!.

the writing on the wall
(deyim) Evidence or a sign of approaching disaster; an ominously significant event, situation, etc
A writing
escript
Automatic writing
This is when a spirit communicates by directing a person's writing. It is characterized by handwriting unlike that of the channel and a message that is unknown to the writer until complete
Chinese writing system
System of symbols used to write the Chinese language. Chinese writing is fundamentally logographic: there is an exact correspondence between a single symbol, or character, in the script and a morpheme. Each character, no matter how complex, is fit into a hypothetical rectangle of the same size. The Chinese script is first attested in divinatory inscriptions incised on bone or tortoise shells dating from the Shang dynasty. Early forms of characters were often clearly pictorial or iconic. Shared elements of characters, called radicals, provide a means of classifying Chinese writing. It is thought that an ordinary literate Chinese person can recognize 3,000-4,000 characters. Efforts have been made to reduce the number of characters and to simplify their form, though the fact that they can be read by a speaker of any Chinese language and their inextricable link with China's 3,000-year-old culture makes abandonment of the system unlikely. Chinese characters have also been adapted to write Japanese, Korean, and Vietnamese
Indic writing systems
Set of several dozen scripts used now or in the past to write many South and Southeast Asian languages. Aside from the Kharoshthi (Kharosthi) script, used 4th century BC-3rd century AD, all extant writing of the region descends from the Brahmi script, first attested in the Middle Indo-Aryan rock inscriptions of Ashoka (3rd century BC). In the first six centuries after Ashoka, Brahmi appears to have diversified into northern and southern variants. The northern types gave rise to the so-called Gupta scripts (4th-5th centuries), which are ultimately the progenitors of the Devanagari script (now used to write Sanskrit, Hindi, Marathi, and Nepali), the Bengali and Oriya scripts, and Gurmukhi, the script of the Sikh scriptures, used also for modern Punjabi in India. The southern types gave rise to the Sinhalese, Telugu, and Kannada scripts on the one hand, and to the Pallava script on the other. The latter formed the basis of numerous other scripts, including those of the Tamil and Malayalam languages, a host of Southeast Asian scripts (e.g., those used to write Mon, Burmese, Khmer, Thai, and Lao), and a number of Austronesian languages
Inspirational writing
Inspirational writing is that which supposedly originates from a supernatural source. The writer is given a message by a spirit or guide and communicates that message through the written word
Japanese writing system
System of modified Chinese characters used for writing the Japanese language. The Japanese developed a mixed system, partly logographic (based on the Chinese writing system) and partly syllabic. In the 9th or 10th century two sets of syllabic signs evolved: hiragana, simplified cursive versions of Chinese characters; and katakana, based on elements of Chinese characters. Modern Japanese is written with the two syllabaries and Chinese characters
Mayan hieroglyphic writing
System of writing used by people of the Maya civilization from about the 3rd century AD to the 17th century. Of the various scripts developed in pre-Columbian Mesoamerica, Mayan writing is by far the most elaborate and abundantly attested: about 800 signs have been inventoried in more than 5,000 instances (see Maya Codices). Signs some representational, some quite abstract are either logographic, representing words, or syllabic, representing consonant-vowel sequences. Typically, up to five signs are fit into tight square or rectangular clusters, which are further arranged into rows or grids. The language of Classic Period writing ( AD 250-900) is generally thought to be Cholan, ancestral to several modern Maya languages; later inscriptions were in Yucatec. By the 1990s scholars had an accurate grasp of 60-70% of Mayan inscriptions, with some texts almost completely readable and some still quite opaque. Most inscriptions record significant events and dates in the lives of Mayan rulers
alphabetic writing
a writing system based on alphabetic characters
automatic writing
writing done with psychic inspiration; writing by free association
automatic writing
Writing performed without conscious thought or deliberation, typically by means of spontaneous free association or as a medium for spirits or psychic forces
creative writing
inventive writing, original writing
critical writing
writing which expresses personal ideas and opinions on a subject
cuneiform writing
System of writing employed in ancient times to write a number of languages of the Middle East. The original and primary writing material for cuneiform texts was a damp clay tablet, into which the scribe would press a wedge-shaped stroke with a reed stylus. A configuration of such impressions constituted a character, or sign. Proto-cuneiform signs dating from 3200-3000 BC were drawn rather than impressed and were largely pictographic (see pictography), though these features were lost as the script evolved. A single cuneiform sign could be a logogram (an arbitrary representation of a word) or a syllabogram (a representation of the sound of a syllable). The first language to be written in cuneiform was Sumerian (see Sumer). Akkadian began to be written in cuneiform 2350 BC. Later the script was adapted to other South Asian languages. Cuneiform was slowly displaced in the first millennium BC by the rise of Aramaic, written in an alphabet script of Phoenician origin. Knowledge of the value of cuneiform signs was lost until the mid-19th century, when European scholars deciphered the script
cursive writing
style of handwriting in which all of the letters of a word are connected together
expository writing
ENG 111, SECTION 82 Fall 2002 Instructor: Joe Alvarez Glossary of Terms
expository writing
telling ideas with facts and examples interjection word used to express strong emotion
expository writing
The systematic explanation of an event or its model or representation Expository writing is most concerned with the mixture of facts and theory Writing without theory is blind Writing without facts is empty
guided writing
In language teaching, when students do guided writing activities, they are given an outline in words or pictures to help them write. some guided writing tasks
in writing
written or drawn or engraved; "graphic symbols"
in writing
as written or printed; "this is exactly what the composer had set down on paper"
mirror writing
backwards writing, writing in reverse
ogham writing
or ogam writing or ogum writing Alphabetic script used for writing the Irish and Pictish (see Picts) languages on stone monuments, mostly AD 400-600. In its simplest form, it consists of four sets of strokes, or notches, each set containing five letters composed of from one to five strokes, thus creating 20 letters. A fifth set of five symbols, called forfeda ("extra letters"), was probably a later development. Most inscriptions are short and consist only of names. Of the more than 400 inscriptions known, about 330 are from Ireland
phonetic writing
method of writing in which each spoken sound is represented by a letter
picture writing
a writing system using pictographs
put in writing
write something down
reading and writing
ability both to read and to write
runic writing
or futhark Writing system used by Germanic peoples of northern Europe, Britain, Scandinavia, and Iceland from roughly the 3rd to the 16th or 17th century AD. Of uncertain origins, it is clearly derived from one of the alphabets of the Mediterranean area. Three main varieties were used in different regions and time periods: Early, or Common Germanic (Teutonic); Anglo-Saxon, or Anglian; and Nordic, or Scandinavian. More than 4,000 runic inscriptions and several runic manuscripts are extant, of which about 2,500 come from Sweden
song writing
composing songs
talent for writing
ability to write well, skilled in writing
technical writing
composing technical-professional literature
was put in writing
was written down, was noted, was registered, was printed
wedge writing
block writing, writing in print
writ
A written court order
writ
A command to attend court
writ
A judicial order
writ
A writ is a legal document that orders a person to do a particular thing. He issued a writ against one of his accusers. A past tense and a past participle of write. a document from a court that orders someone to do or not to do something. writ large a) very easy to notice. In common law, an order issued in the name of a sovereign or court commanding a person to perform or refrain from performing a specified act. It was a vital official instrument in Old English law. A plaintiff would commence a suit by choosing the proper form of action and obtaining a writ appropriate to the remedy sought; its issuance forced the defendant to comply or to appear in court. Writs were also constantly in use for financial and political purposes of government. Though the writ no longer governs civil pleading and has lost many of its applications, the extraordinary writs, especially of habeas corpus, mandamus (commanding the performance of a ministerial act), prohibition (commanding an inferior court to stay within its jurisdiction), and certiorari, reflect its historical importance as an instrument of judicial authority
writ
An order or mandatory process in writing issued in the name of a court or judicial officer commanding the person to whom it is directed to perform or refrain from performing a specified act
writ
A written order, issued by a court, ordering someone to do (or stop doing) something
writ
{f} make letters or symbols on a surface with a sharp tool; inscribe
writ
A written court order directing a person to perform or refrain from performing a specific act
writ
(RWT) A formal written command, issued from the court, requiring the performance of a specific act
writ
- In reference to the material here it is talking about a writ of habeas corpus It is used to test the legality of a persons' imprisonment
writ
of Write
writ
A document issued in the name of the Queen which commands a person to do something or to refrain from doing something Used to commence an action in the Supreme Court and in other cases eg: a writ of execution for property to be sold •Civil Courts
writ
A document issued by a judge ordering or forbidding the performance of a specified act
writ
A formal written command, issued from the court, requiring the performance of a specific act
writ
A legal document summoning a person to attend at a certain place or to perform a certain act There are penalties for failure to comply
writ
An order issued from a court in the name of the sovereign or state directing the person named to comply with the directions contained therein
writ
A court order requiring the performance of a specified act or giving authority to have the act done
writ
An order issuing from a court of justice and requiring the performance of a specified act, or giving authority and commission to have it done
writ
{i} legal order; written document
writ
The means of commencing proceedings in the High Court
writ
sing
writ
pres
writ
(law) a legal document issued by a court or judicial officer
writ
A judicial order directing a person to do something
writ
An instrument in writing, under seal, in an epistolary form, issued from the proper authority, commanding the performance or nonperformance of some act by the person to whom it is directed; as, a writ of entry, of error, of execution, of injunction, of mandamus, of return, of summons, and the like
writ
That which is written; writing; scripture; applied especially to the Scriptures, or the books of the Old and New testaments; as, sacred writ
writ
1 A legal order issued by an authority and in the name of the state to compel a person to do something therein mentioned It is issued by a competent tribunal, and is directed to the sheriff or other officer authorized to execute it In every case the writ itself contains directions for doing what is required
writ
3d pers
writ
A judicial order directing a person to do something Writ of certiorari: An order issued by the Supreme Court directing the lower court to transmit records for a case for which it will hear on appeal
writ
An order from the court
writ
dated, past participle of write, normally, "written"
writ
An official court document, signed by a judge or bearing an official court seal, which commands the person to whom it is addressed, to do something specific That "person" is typically either a sheriff (who may be instructed to seize property, for example) or a defendant (for whom the writ is the first notice of formal legal action In these cases, the writ would command the person to answer the charges laid out in the suit, or else judgment may be made against them in their absence)
writ
of Write, for writeth
writ
a written court order directing a specific person to perform or refrain from performing a specific act
write
To insure, to underwrite, or to accept an application
write
The process of recording data on a disk surface via electromagnetic head
write
produce a literary work; "She composed a poem"; "He wrote four novels
write
data transfer out of the CPU
write
communicate or express by writing; "Please write to me every week"
write
If you write something such as a book, a poem, or a piece of music, you create it and record it on paper or perhaps on a computer. I had written quite a lot of orchestral music in my student days Finding a volunteer to write the computer program isn't a problem Thereafter she wrote articles for papers and magazines in Paris Jung Lu wrote me a poem once
write
{f} pen

Please write your name with a pencil. - Write down your name with a pencil, please.

Write down your name with a pencil, please. - Please write your name with a pencil.

write
To form letters, words or symbols on a surface in order to communicate
write
Applies to derivative products Sell an option
write
To use an input device such as a keyboard or mouse to transfer information from a working memory to a storage medium such as a hard or floppy disk; also, to transfer data from working memory to the computer's display screen (Compare with read )
write
To insure, to underwrite, or to accept an application (G)
write
mark or trace on a surface; "The artist wrote Chinese characters on a big piece of white paper"
write
In computer terminology, record
write
Hence, to compose or produce, as an author
write
To set down for reading; to express in legible or intelligible characters; to inscribe; as, to write a deed; to write a bill of divorcement; hence, specifically, to set down in an epistle; to communicate by letter
write
To record data in a storage device or on a data medium
write
Someone who writes creates books, stories, or articles, usually for publication. Jay wanted to write She writes for many papers, including the Sunday Times
write
To frame or combine ideas, and express them in written words; to play the author; to recite or relate in books; to compose
write
To send a letter to
write
communicate by letter; "He wrote that he would be coming soon"
write
(1) To output characters to a file, such as standard output or standard error Unless otherwise stated, standard output is the default output destination for all uses of the term write X/Open (2) To make a permanent or transient recording of data in a storage device or on a data medium I, ANSI
write
To make known by writing; to record; to prove by one's own written testimony; often used reflexively
write
  To make a permanent or transient recording of data in a storage device or on a data medium
write
Same as encoding
write
To set down, as legible characters; to form the conveyance of meaning; to inscribe on any material by a suitable instrument; as, to write the characters called letters; to write figures
write
record data by a machine, especially for spindols
write
record data on a computer; "boot-up instructions are written on the hard disk"
write
When you write something on a surface, you use something such as a pen or pencil to produce words, letters, or numbers on the surface. If you'd like one, simply write your name and address on a postcard and send it to us They were still trying to teach her to read and write He wrote the word `pride' in huge letters on the blackboard
write
Opposite of wrong
write
The process of storing data into a memory
write
Permission to modify the contents of a file or folder
write
To write up To bring into public notice or estimation by favourable criticisms or accounts of, as to write up a play or an author
write
To store data into a particular memory location The read operation is often called store operation When a word is written in a memory location, it replaces the word that was previously stored there
write
To record digital data onto a digital recording or into computer memory
write
communicate (with) in writing; "Write her soon, please!"
write
send a message to another user
write
have (one's written work) issued for publication; "How many books did Georges Simenon write?"; "She published 25 books during her long career"
write
write or name the letters that comprise the conventionally accepted form of (a word or part of a word); "He spelled the word wrong in this letter"
write
The transfer of data to a tag, the tags internal operation of storing the data and it may include reading the data in order to verify the operation
write
If you write to a computer or a disk, you record data on it. You should write-protect all disks that you do not usually need to write to. see also writing, written
write
communicate or express by writing; "Please write to me every week" record data on a computer; "boot-up instructions are written on the hard disk" communicate (with) in writing; "Write her soon, please!" communicate by letter; "He wrote that he would be coming soon" mark or trace on a surface; "The artist wrote Chinese characters on a big piece of white paper" produce a literary work; "She composed a poem"; "He wrote four novels
write
to record new information on a storage medium such as a disk In text editing, to send a temporary file to the disk where it will replace the previous version (if any) of the file
write
Show facts, to make things clear
write
To be regularly employed or occupied in writing, copying, or accounting; to act as clerk or amanuensis; as, he writes in one of the public offices
write
{f} mark with symbols and letters on a surface (with a pen, pencil, etc.); record, register; compose; carve, engrave; record data onto a storage medium (Computers)
write
produce a literary work; "She composed a poem"; "He wrote four novels"
write
write music; "Beethoven composed nine symphonies"
write
When you write to someone or write them a letter, you give them information, ask them something, or express your feelings in a letter. In American English, you can also write someone. Many people have written to me on this subject She had written him a note a couple of weeks earlier I wrote a letter to the car rental agency, explaining what had happened Why didn't you write, call, anything? He had written her in Italy but received no reply. nothing to write home about: see home
write
To impress durably; to imprint; to engrave; as, truth written on the heart
write
To compose or send letters
write
Entry point to a routine in the BIOS that writes the record at the currently selected DMA address to the currently selected drive, track, and sector
writing
Favoriten