yaz

listen to the pronunciation of yaz
Türkisch - Englisch
summer

I went camping last summer. - Geçen yaz kampa gittim.

In the summer it's very hot in southern Spain. - Yazın, güney İspanya'da hava çok sıcaktır.

aestival [Brit.]
summertime

I like cold potato salad in the summertime. - Yaz zamanı soğuk patates yemeyi severim.

How restful it is to sleep under the shadow of a willow in an Anatolian village in summertime. - Bir Anadolu köyünde yazın söğüt gölgesinin altında uyumak ne kadar huzur vericidir.

estiva
{f} clerk

The clerk nodded, so the woman wrote a check and handed it over. - Katip başını salladı bu yüzden kadın bir çek yazdı ve onu teslim etti.

In the late 1950's, my mother wanted to buy a bottle of rum, and the clerk at the Ontario liquor store asked her, whether she had a note from her husband. - 1950'lerin sonlarında annem bir şişe rom almak istemiş, ve Ontario tekel bayiindeki görevli ona kocasının yazılı izninin olup olmadığını sormuş.

wrote

Jim wrote the letter for Betty. - Jim, mektubu Betty'ye yazdı.

He wrote a book in China. - O, Çin'de bir kitap yazdı.

(Dilbilim) script

In the Middle Ages, anyone who'd oppose to the Holy Scriptures was murdered. - Orta çağlarda, Kutsal Yazılara karşı çıkan herhangi biri öldürüldü.

He writes scripts for TV shows. - O, TV gösterileri için senaryolar yazar.

write down

Please write down your name. - Lütfen adınızı yazın.

I tried to write down everything he said. - Onun söylediği her şeyi yazmaya çalıştım.

{f} written

I had written the letter when he came. - O geldiğinde mektubu yazmıştım.

Esperanto is written phonetically with an alphabet of 28 letters. - Esperanto, 28 harfli alfabe ile fonetik olarak yazılır.

{f} printed

Journalism is printing what someone else does not want printed. Everything else is public relations. - Gazetecilik, birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri yazmaktır. Gerisi halkla ilişkilerdir.

I can't read handwritten script, so could you please write it in printed script? - Ben el yazılı senaryoyu okuyamam, bu nedenle bunu kitap harfleriyle yazar mısınız?

print in
{f} penned

He penned it down so as to not forget it. - Onu unutmamak için yazdı.

write

Please write with a pen. - Lütfen bir dolmakalem ile yaz.

I would love to write hundreds of sentences on Tatoeba, but I've got things to do. - Tatoeba'ya yüzlerce cümle yazmak isterdim ama yapmam gereken şeyler var.

draw up
{f} jot

Tom jotted down a message to Mary. - Tom Mary'ye bir mesaj yazdı.

{f} writing

She is writing a letter now. - O şimdi bir mektup yazıyor.

I prefer reading to writing. - Okumayı yazmaya tercih ederim.

enrol
prescribe

Let's see what fate has prescribed. - Kaderde ne yazıyormuş görelim.

Tom feels a little better after taking the medicine that the doctor prescribed. - Tom doktorun yazdığı ilacı aldıktan sonra biraz daha iyi hissetti.

{f} pen

This is the pencil with which she wrote it. - Bu onun onu yazdığı kurşun kalemdir.

Tom took out a pencil and started to write. - Tom bir kalem çıkardı ve yazmaya başladı.

inscribe
aestival
{f} type

You see the words that I typed on the screen, but you don't see the tears that I shed over the keyboard. - Benim ekranda yazdığım kelimeleri görebilirsin, ama benim klavye üzerine döktüğüm gözyaşlarını göremezsin.

Yuka types better than Alice. - Yuka Alice'den daha iyi yazar.

drawup
writedown
indite
write#down
yaz saati
daylight saving time
yaz atmacası
Sparrowhawk write
yaz ayları
summer
yaz dönemi
summer term
yaz gün
summer days
yaz günü
summer day
yaz tatili
summer holiday

I went to Bali on summer holiday. - Yaz tatilinde Bali'ye gittim.

I'll have exams right after the summer holidays. - Yaz tatilinden hemen sonra sınavlara gireceğim.

yaz!
Write!
yaz boyunca beslemek
summer
yaz buğdayı
spring wheat
yaz dönemi
trinity term
yaz dönümü
midsummer
yaz dönümü günü
midsummer day
yaz gibi
summery
yaz gibi
summerlike
yaz gibi
summerly
yaz gündönümü
summer solstice
yaz gündönümü
the summer solstice
yaz ile ilgili
estiva
yaz ile ilgili
aestival [Brit.]
yaz kampı
summer camp
yaz kampı idarecisi
counsellor
yaz kampı idarecisi
counselor
yaz kış
in summer and winter
yaz kış
all the year round
yaz kış summer and winter, all
the year round
yaz merası
summer range
yaz mevsimi
summertime
yaz okulu
summer school

Tom lived in a tent next to the river while he attended summer school. - O, yaz okuluna devam ederken nehrin yanındaki bir çadırda yaşadı.

yaz ortası
midsummer
yaz saati
summer time
yaz saati
summertime
yaz saati daylight saving
time, Brit . summer time
yaz sezonu
summer season
yaz sonundaki sıcak günler
Indian summer
yaz tatili
the long vacation
yaz zamanı
summertime

I like cold potato salad in the summertime. - Yaz zamanı soğuk patates yemeyi severim.

yaz ördeği
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: kazgiller) marbled duck
yaz tatili
summer vacation
bir kere yaz
(Bilgisayar) write once
dosya yaz
(Bilgisayar) file write
geri yaz
(Bilgisayar) write-back
geri yaz
(Bilgisayar) write back
ileti yaz
(Bilgisayar) write message
sayfa yaz
(Bilgisayar) author pages
veri yaz
(Bilgisayar) write data
Bir çiçekle yaz gelmez
(Atasözü) One swallow doesn't bring the summer
bir yaz gecesi rüyası
(Edebiyat) A Midsummer Night's Dream: A Midsummer Night's Dream is a romantic comedy by William Shakespeare written sometime in the 1590s. It portrays the adventures of four young Athenian lovers and a group of amateur actors, their interactions with the Duke and Duchess of Athens, Theseus and Hippolyta, and with fairies who inhabit a moonlit forest. The play is one of Shakespeare's most popular works for the stage and is widely performed across the world
yaz tatili
summer break
yazlar
summers

But he can't enjoy hot summers. - Ama o sıcak yazlarda eğlenemiyor.

Sicily's summers are hot. - Sicilya'da yazlar sıcaktır.

yazlar
summer
adres yaz
(Bilgisayar) write address
avustralya merkezi yaz saati
aus central daylight time
ağustosun yarısı yaz, yarısı kıştır
(Atasözü) Somewhere in the middle of August the weather breaks
bir defa yaz hep oku
(Askeri) write once read many
en sıcak yaz günleri
dog days
eskimo yaz evi
tupik
fiji yaz saati
fiji daylight time
greenwich yaz saati
greenwich daylight time
guid yaz
(Bilgisayar) type guid
iran yaz saati
iran daylight time
israil yaz saati
israel daylight time
mersiye yaz
elegize
mısır yaz saati
egypt daylight time
pano yaz
(Bilgisayar) write clipboard
romance yaz saati
(Bilgisayar) romance daylight time
rusya yaz saati
(Bilgisayar) russian daylight time
sidney yaz saati
(Bilgisayar) sydney daylight time
sistem yaz
(Bilgisayar) system write
suudi arabistan yaz saati
saudi arabia daylight time
sınıfı yaz
(Bilgisayar) write class
tokyo yaz saati
(Bilgisayar) tokyo daylight time
çek yaz saati
czech daylight time
çin yaz saati
china daylight time
Türkisch - Türkisch
Yılın, haziranın 21 'inde başlayıp eylülün 23 'üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
Kuzey yarım kürede haziranın 21 'inde başlayıp eylülün 23 'üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi: "Çok sıcak bir yaz gecesiydi."- Y. K. Karaosmanoğlu
yaz atmacası
(Kuşbilim) Yoz atmaca veya yaz atmacası (Accipiter brevipes), atmacagiller (Accipitridae) familyasından bayağı atmacadan biraz daha büyük bir atmaca türü
yaz dönemi
Yaz süresine rastlayan, yazın yapılan (şey)
yaz dönencesi
bakınız: Yengeç dönencesi
yaz helvası
Yaz aylarında yapılan helva
yaz kış
Bütün yıl boyunca
yaz saati
Bazı ülkelerde, günlerin daha uzun olduğu yaz mevsiminde, saatleri bir veya iki saat ileri alarak elde edilen saat düzeni
yaz sömestri
Eğitim ve öğretim kurumlarında ikinci yarıyıl
yaz uykusu
Öğle saatlerinde uyunan uyku
yaz yağmuru
Ani yağan ve çabuk geçen yağmur
yaz
Favoriten