truck

listen to the pronunciation of truck
Englisch - Türkisch
kamyon

O, kamyonu Dallas'a sürdü. - He drove the truck to Dallas.

Tom'un favori aracı bir 1960 Ford kamyondur. - Tom's favorite vehicle is a 1960 Ford truck.

{i} yük vagonu
{i} el arabası

Tom komşunun çiftliğinden bir el arabası çaldı. - Tom stole a truck from his neighbor's farm.

(Askeri) kapele
alış veriş yapmak
kapela
boji
trampa etmek
üstü açık yük vagonu
mübadele
{i} pılı pırtı
{i} değiş tokuş
gitmek
el arabası veya kamyon ile yük taşımak
domuz arabası
ağır yük vagonu
alışveriş yapmak
İng tablalı yük vagonu
kamyonla taşımak
yürümek
tekerlekli çerçeve
{i} takas
değiş tokuş etmek
{i} değersiz eşya
{f} kamyon ile yük taşımak
kamyon kullanmak
{i} ilişki
takas etmek
{i} (satmak için yetiştirilen) sebzeler
{f} el arabası ile yük taşımak
mal ile ödemek
(Askeri) ARAÇ: Zırhlı olmayan herhangi bir hedefi tarif ederken, tank komutanları tarafından kullanılan terim
{i} direk şapkası (gemi)
{i} trampa
takas/döküntü/mal
{i} bostan sebzesi
{f} argo yürümek
dikme
kamyonu
tow truck
çekici

Tom zaten bir çekici çağırdı. - Tom has already called for a tow truck.

Bir çekici çağırdın mı? - Did you call a tow truck?

truck crane
(Askeri) vinçli kamyon
truck mixer
(İnşaat) transmikser
truck crane
kamyonlu vinç
truck dealer
kamyon satıcısı
truck driver
kamyon haydavcısı
truck driver
kamyon sürücüsü

Birçok kamyon sürücüsü burada yemek yer. - A lot of truck drivers eat here.

Tom kamyon sürücüsünü tanımadı. - Tom didn't recognize the truck driver.

truck engine
kamyon motoru
truck farm
bostan
truck farming
bostancılık
truck frame
kamyon şasisi
truck garden
sebze bahçesi
truck garden
bostan
truck gardener
bostancı
truck jack
kamyon krikosu
truck stop
kamyon durağı
truck traffic
kamyon trafiği
truck body
Araç kasası
truck mixer
kamyona monte edilmiş betoniyer
truck articles
kamyon artikelleri
truck articles
kamyon malzemeleri
truck body
(Otomotiv) kamyon karoseri
truck diesel
kamyon motoru
truck driver
kamyoncu
truck farm
sebze bahçesi
truck gardener
sebze üreticisi
truck haul
kamyonla taşımak
truck haulage
kamyon kasası
truck jobbers
(Ticaret) sınırlı sayıda
truck lane
kamyon şeridi
truck movement
(Askeri) MOTORLU YÜRÜYÜŞ
truck rim
kamyon jantı
truck system
ücretleri mal olarak ödeme
truck trailer
çekici kamyon
truck trailer
tır römorku
truck tripod
kamyon üç ayağı
truck wheel
(Otomotiv) kamyon tekerleği
truck; trunk
(Askeri) kamyon; ana devre
trailer truck
tır kamyonu
tractor truck
(Askeri) ÇER ARACI: Römork çekmek üzere üretilmiş araç
tanker truck
Tanker
water tank truck
Su tankeri
trucking
taşımacılık
fork lift truck
çatallı yükleyici
fork lift truck
forkliftli kamyon
forklift truck
(Askeri) çatallı istif aracı
mast truck
(Askeri) şapka
rigid dumper truck
sabit damperli kamyon
small truck
pikap
tank truck
tanker
tow truck
çekici (araç)
trucking
(İnşaat) kamyon taşımacılığı
trucking
kamyonla taşıyıcılık
wrecker truck
(Askeri) kurtarıcı
air truck
tenek taşıtı
breakdown truck
tamir kamyonu
breakdown truck
arıza kamyonu
caterpillar truck
paletli kamyon
crane truck
vinçli kamyon
cross country truck
arazi kamyonu
diesel truck
dizel kamyon
dump truck
damperli kamyon

Bizim yeni bir damperli kamyon istememiz gerekiyor. Bu dolu. - We need to ask for a new dump truck. This one's full.

fuel truck
yakıt tankeri
hand truck
el arabası
hose truck
hortum arabası
ladder truck
merdiven kamyonu
logging truck
tomruk kamyonu
refrigerated truck
soğuk hava tertibatlı kamyon
tow truck
çekici kamyon

Zaten bir çekici kamyon çağırdım. - I've already called for a tow truck.

trucking
kamyonculuk
Fleetside truck
(Otomotiv) Sürücü kabini ile yük kasası arası otomobil gibi kesintisiz olan kamyonet modeli
Stepside truck
(Otomotiv) Yük kasası demonte edilebilen ve kasaya çıkmak için basamak bulunan kamyonet modeli
amphibious truck
amfibik kamyon, yüzergezer kamyon
articulated truck
mafsallı kamyon
bissell truck
Bissell kamyon
bogie truck
boji
boom truck
Kovalı vinç
bottom dump truck
alttan bosaltmali kamyon
bucket truck
kova kamyon
camera truck
kamera kamyon
end dump truck
arkadan döker kamyon
fire truck
yangın kamyon
flat-bed truck
flat-bed kamyon
fork truck
çatal kamyon
full truck load
tam kamyon yükü
lift truck
Küçük vinç
reach truck
Forklift
semi truck
Dorsesi olmayan kamyon
swim truck
şort şeklindeki erkek mayosu
vacuum truck
vidanjör; foseptik kuyularındaki pis suları çekmeye yarayan araç
ammunition truck
(Askeri) kavança arabası
ammunition truck
(Askeri) KAVANCA ARABASI: Kıyı topları için; cephane çukurlarından toplara barut hakları ile mermileri nakletmeye mahsus, demir kasalı ve tekerlekli el arabası. Bu araba, mermiyi topun içine kolaylıkla kaldırmaya yarayan ve topun kama payına uyabilen bir doldurma teskeresini ihtiva eder
amphibian truck
(Askeri) AMFİBİ OTO, AMFİBİ KAMYON: Hem karada hem suda hareket edebilen oto veya kamyon
amphibian truck company
(Askeri) AMFİBİ OTO BÖLÜĞÜ
bomb lift truck
(Askeri) bomba yükleyici
bomb service truck
(Askeri) BOMBA KAMYONU: Bomba taşımaya mahsus özel araç
breakdown truck
kurtarma aracı
breakdown truck
çekici
can you send a tow truck
kurtarıcı yollar mısınız
carryall truck
(Askeri) YÜK VE PERSONEL ARACI: Personel ve yük taşımaya mahsus, karoseri kapalı taşıma aracı. Personele ait oturma yerleri, yüke yer açılması için kaldırılır veya ayarlanabilir
chisel truck
(Askeri) İSTİF ARACI: Bak. "fork lift truck"
collide with a truck
kamyonla çarpışmak
crash truck
kurtarma aracı
dumper truck
damperli kamyon
folding truck
(Tekstil) katlama arabası
fork lift truck
(Askeri) ÇATALLI İSTİF ARACI: Benzin veya elektrikle hareket eden tek motorlu ve iki veya daha çok çatallı bir kaldıracı (prong) bulunan hidrolik, mekanik veya makinalı bir kaldırma sistemine sahip araç. Çatallar bir paletin çerçevesine veya kızak kirişlerinin ya da panyol tahtalarının arasına saplanacak şekilde yapılmalıdır. Bundan sonra kaldırma sistemi taşımak veya istif etmek üzere çatallara takılı olan yükü kaldırır. Buna bazen (chisel truck) denir
forklift truck guard
(Askeri) çatal istif aracı korkuluğu
garbage truck
çöp kamyonu, çöp arabası
garbage truck
çöp toplama kamyonu
garbage truck
çöp arabası
garden truck
bahçe ürünü
garden truck
sebze meyve
hand lift truck
(Askeri) İSTİF EL ARABASI: Depolama arabalarında bulunan mahdut kapasiteli, elle kullanılır, küçük ve hafif iş aracı. Yük ızgarası istif el arabası (hand skid truck), çatallı istif el arabası (hand fork truck) ve paletli istif el arabası (hand pallet truck) gibi çeşitleri vardır
hand truck
(Askeri) EL ARABASI: Hafif yükleri depolama ambarlarından kısa mesafeler boyunca nakletmek için kullanılan, iki veya daha çok tekerlekli, elle itilen araç
have no truck with
ilişkisi kalmamak
heavy expanded mobile tactical truck
(Askeri) ağır genişletilmiş seyyar taktik kamyon
heavy truck
ağır kamyon
kitchen truck
(Askeri) MUTFAK KAMYONU: Mutfak malzemesi ve mutfak için yiyecek maddesi ve su taşıyan kamyon
lift platform truck
(Askeri) VİNÇLİ PLATFORM KAMYON: Bak. "platform truck". LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION (LASER): UYARILMIŞ IŞIMA YAYIMIYLA IŞIK YÜKSELTMESİ (HV.): Mütecanis ışıklı bir pals meydana getirmek için kullanılan cihaz. Adi ışık mütecanis (uygun) değildir; yani, hiçbir anlamı olmayan gelişigüzel hüzmeler yayar. Lazer cihazı, mütecanis bir ışık kaynağı vazifesi görür, çünkü enerjisini ışıktan alır, sonra bu ışığı başka bir frekans üzerinden yayar. Sentetik bir yakıt kırmızısının etrafına spiral bir gaz boşaltma tüpü geçirilmiştir; bu yakut kırmızısı ışıktan enerji aldığı zaman ayarlı bir kavite rezonatörü gibi çalışır. Yayınlanan ışık son derece dar (1 angstromdan az) bir band şeklindedir ve bir fotoelektrik flaşı gibi palslar verir
lime truck
(İnşaat) silobaz
mixing truck
(İnşaat) mikser kamyonu
multi purpose truck
(Otomotiv) çok amaçlı kamyon
panel truck
küçük kamyonet
pickup truck
{i} pikap

Tom'u pikap kamyonumun arkasında hastaneye götürdüm. - I took Tom to the hospital in the back of my pickup truck.

O bir pikap kullanıyor. - He drives a pickup truck.

pickup truck
kamyonet, pikap
platform truck
(Askeri) PLATFORM KAMYON: İkmal maddeleri taşımak üzere yapılmış, dolma veya hava lastikli, kendi takati ile hareket eden araç. Vinçli platform kamyon (lift platform truck), aynı zamanda, ikmal maddelerini istif de edebilir
refrigerator truck
frigofirik kamyon
salvage truck
kurtarma kamyonu
shot truck
(Askeri) arabalı mermi taşıyıcı
shot truck
(Askeri) ARABALI MERMİ TAŞIYICI: Büyük topların doldurulmasında, ağır mermileri yükleyerek kamaya taşımaya yarayan küçük yük arabası. Mermiyi topun içine sürebilmek için bu araba, kamanın yüksekliğine göre ayarlanır
stock rack truck
(Askeri) HAVALELİ YÜK KAMYONU: Hayvan ve yem nakli için üretilen ve havaleli hafif yüklerin nakli için de elverişli olan kamyon
straddle truck
(Askeri) STRADIL TRAK (KAMYON): Kereste, boru veya ray gibi maddeleri tekerlekleri arasına almak, kaldırmak ve taşımak üzere üretilmiş, dört tekerlekli, motorlu araç
straddle truck
(Askeri) yük kamyonu
tank truck
(Askeri) SARNIÇLI KAMYON: Üzerinde benzin veya su tankı gibi, sıvı madde deposu yerleştirilmiş kamyon
tow truck
kurtarıcı
tow truck/car
oto. çekici, kurtarıcı
towing truck
çekici
trucking
{i} kamyonla taşıma
trucking
değiş tokuş
trucking
takas et/taşı
trucking
{f} kamyonla taşı: prep.kamyonla ta
water tank truck
(Askeri) SARNIÇLI SU KAMYONU: Bak. "tank truck"
wrecker truck
(Askeri) KURTARMA KAMYONU; KURTARICI: Kazaya veya arızaya uğrayan araçların kurtarılmasında kullanılan vinçli kamyon. Buna kısaca "wrecker" de denir
Englisch - Englisch
Dirt or other messiness
A pivoting frame, one attached to the bottom of the bed of a railway car at each end, that rests on the axle and which swivels to allow the axle (at each end of which is a solid wheel) to turn with curves in the track. The axle on many types of railway car is not attached to the truck and relies on gravity to remain within the truck's brackets (on the truck's base) that hold the axle in place

Far away he could hear the sharp clinking of the trucks on the railway. No, it was not they that were far away. They were there in their places. But where was he himself?''.

The part of a skateboard that joins the wheels to the deck, consisting of a hanger, baseplate, kingpin, and bushings, and sometimes mounted with a riser in between
To engage in commerce; to barter or deal

But while this businesse was in hand, Arrived one Captaine Argall, and Master Thomas Sedan, sent by Master Cornelius to truck with the Collony .

To move a camera parallel to the movement of the subject
To persist, to endure

Keep on trucking!.

On a wooden mast, a circular disc (or sometimes a rectangle) of wood near or at the top of the mast, usually with holes or sheaves to reeve signal halyards; also a temporary or emergency place for a lookout. "Main" refers to the mainmast, whereas a truck on another mast may be called (on the mizzenmast, for example) "mizzen-truck"

But oh! shipmates! on the starboard hand of every woe, there is a sure delight; and higher the top of that delight, than the bottom of the woe is deep. Is not the main-truck higher than the kelson is low?.

A pantechnicon (removal van)
To run over or through a tackler in American football
A semi-tractor ("semi") trailer; a lorry

A line of fifty trucks from the Zenith Steel and Machinery Company was attacked by strikers-rushing out from the sidewalk, pulling drivers from the seats, smashing carburetors and commutators, while telephone girls cheered from the walk, and small boys heaved bricks.

To drive a truck
A flatbed railway car
A small wagon or cart, of various designs, pushed or pulled by hand or pulled by an animal, as with those in hotels for moving luggage, or in libraries for transporting books

From the doors of these rooms went men with loaded trucks, to the platform where freight cars were waiting to be filled; and one went out there and realized with a start that he had come at last to the ground floor of this enormous building.

Garden produce, groceries (see truck garden)
A platform with wheels or casters
A garden cart, a two-wheeled wheelbarrow
To have dealings or social relationships with; to engage with
Social intercourse; dealings, relationships
Pertaining to a garden patch or truck garden

November 4, 1792 As the home house people (the industrious part of them at least) might want ground for their truck patches, they might, for this purpose, cultivate what would be cleared. But I would have the ground from the cross fence by the Spring, quite round by the Wharf, first grubbed, before the (above mentioned) is attempted. — George Washington,.

Small, humble items; things, often for sale or barter
Any motor vehicle designed for carrying cargo, including delivery vans, pickups, and other motorized vehicles (including passenger autos) fitted with a bed designed to carry goods
To convey by truck
The ball on top of a flagpole
To trade, exchange; barter
A small wheel or roller, specifically the wheel of a gun-carriage

Put that cannon up once, and I'll answer for it that no Injin faces it. 'Twill be as good as a dozen sentinels, answered Joel. As for mountin', I thought of that before I said a syllable about the crittur. There's the new truck-wheels in the court, all ready to hold it, and the carpenters can put the hinder part to the whull, in an hour or two..

To travel or live contentedly

Keep on trucking!.

{f} transport or carry by truck; drive a truck; put on a truck; (Slang) walk along at a leisurely pace
{v} to exchange
{n} an exchange of goods
{n} a circular piece of wood for various purposes, a low carriage so called from its wheels, or trucks
The pivoting frame of a railway car that supports the wheels and allows them to make turns
A small wooden cap at the summit of a flagstaff or a masthead, having holes in it for reeving halyards through
On a wooden mast, a circular disc of wood at the top of the mast, usually with holes or sheaves to reeve signal halyards
To travel contentedly
The practice of paying wages in goods instead of money; called also truck system
A low, wheeled vehicle or barrow for carrying goods, stone, and other heavy articles
an automotive vehicle suitable for hauling convey goods etc
an automotive vehicle suitable for hauling
A freight car
A low platform with wheels or castors on which a piece of scenery can be moved Also Wagon
To exchange commodities; to barter; to trade; to deal
in the United States, garden vegetables raised for the market
A swiveling carriage, consisting of a frame with one or more pairs of wheels and the necessary boxes, springs, etc
Also called "straight truck" and bobtail," this is a non-articulated power unit built to carry a load by itself
When something or someone is trucked somewhere, they are driven there in a lorry. The liquor was sold legally and trucked out of the state
is the wooden or metal block at the top of a flagpole below the finial (staff ornament) It includes a pulley or holes for halyard
A small piece of wood, usually cylindrical or disk-shaped, used for various purposes
Exchange of commodities; barter
A small wagon pushed or pulled by hand or (obsolete) pulled by an animal, of various designs, as with those in hotels for moving luggage, or in libraries for transporting books for reshelving
Every motor vehicle designed, used, or maintained primarily for the transportation of property
designations; SAE standard
{i} large vehicle used to carry loads; wheeled frame for moving heavy things, dolly; piece of wood at the head of a mast or flagstaff with holes used for signal flags
Trucks usually have four or six wheels
A truck is an open vehicle used for carrying goods on a railway. They were loaded on the railway trucks to go to Liverpool
by truck; "truck fresh vegetables across the mountains
a handcart that has a frame with two low wheels and a ledge at the bottom and handles at the top; used to move crates or other heavy objects
Every motor vehicle designed, used or maintained primarily for the transportation of property
convey (goods etc ) by truck; "truck fresh vegetables across the mountains"
or Ladder Truck
A frame on low wheels or rollers; used for various purposes, as for a movable support for heavy bodies
same as bus, only it gains no priority for extra passengers
The wheel-axle-frame assembly under each end of a car or locomotive
To transport on a truck or trucks
Commodities appropriate for barter, or for small trade; small commodities; esp
A truck is a large vehicle that is used to transport goods by road
a wheeled vehicle for moving heavy articles
The part of a skateboard that joins the wheels to the deck, consisting of a hanger, baseplate, kingpin, and bushings. Sometimes mounted with a riser in between
The wheel and axle structure, on each end of a railroad car, that rests on the tracks and supports the car Called a "bogey" outside the U S
The pedestal or ball at the extreme top of the topmast or topgallant mast
A small wheel, as of a vehicle; specifically Ord
truck driver
A person employed to drive a semi truck
truck farming
The relatively small-scale growing of vegetables for market
truck garden
A market garden, a farm raising produce meant to be sold locally

it is not strange that in the first years of our new life we began at the top instead of at the bottom; that a seat in Congress or the state legislature was more sought than real estate or industrial skill; that the political convention or stump speaking had more attractions than starting a dairy farm or truck garden.

truck gardens
plural form of truck garden
truck-driver
Attributive form of truck driver

truck-driver camaraderie.

truck bay
parking area for trucks
truck bed
the floor or bottom of a wagon or truck or trailer
truck convoy
series of trucks traveling one after the other
truck dealer
a firm that sells and buys trucks
truck driver
someone who drives a truck as an occupation
truck farm
a farm where vegetables are grown for market
truck farm
an area for growing vegetables and fruit for sale British Equivalent: market garden (truck ; TRUCK3)
truck farming
growing vegetables for the market
truck fleet
group of trucks, collection of trucks
truck garden
{i} farm wherein vegetables are grown for market
truck stop
A truck stop is a place where drivers, especially truck or lorry drivers, can stop, for example to rest or to get something to eat. An establishment that sells fuel for trucks and usually maintains a restaurant for truck drivers. a cheap place to eat on a main road, used mainly by truck drivers
truck stop
service station located near a major highway where truck drivers can stop to rest (usually offers lodging, showers, restaurant, gasoline, and a convenience store)
truck stop
a roadside service station (and restaurant) that caters to truck drivers
truck traffic
trucks coming and going
trailer truck
A semi-tractor truck
trailing truck
On a steam locomotive, a railroad truck to which wheel axles (and, hence, wheels) for one or more coupled pairs of unpowered wheels are attached through bearings, located behind the driving wheels
trailer truck
a truck consisting of a tractor and trailer together
trailer truck
A trailer truck is a truck or lorry that is made in two or more sections which are joined together by metal bars, so that the vehicle can turn more easily
Mack truck
A vehicle produced by Mack Trucks, especially a semi-trailer

their hearts were too small to pump blood to their huge bodies. It was like trying to run a Mack truck on a Volkswagen engine, and their hearts gave out.

Mack truck
A semi-trailer of any brand

Abuses committed by overly aggressive states have resulted in federal rules and paperwork motivated by the fear that without rules and record-keeping requirements, states would show up at the Treasury with a Mack truck to take away all the cash they could.

Mack truck
Any unstoppable or enormous thing coming through

Mary swept through the board meeting like a Mack truck.

ad truck
A truck the sole purpose of which is to advertise, principally visually by one or more billboards or electronic displays, but also aurally by jingles messages or attention-getting music
armored truck
Alternative spelling of armoured truck
armoured truck
a truck used to transfer valuables between locations, which possesses armour against light firearms
armoured truck
armoured car
drive truck
To drive a semi truck

I drive truck for Roadway.

dump truck
a heavy truck, for carrying loose, bulk cargo, having a hinged bed that allows the contents to be unloaded onto the ground
fall off a truck
Of an item of merchandise, to come into a person's possession without having been paid for; to be acquired illegally

He said he bought it at the markets but I think it fell off a truck.

fall off the turnip truck
To be naive, uninformed, or unsophisticated, in the manner of a rustic person

Doesn't it strike you as funny that this city, which prides itself on its erudition and sophistication, can oftimes get suckered like a bumpkin who just fell off the turnip truck?.

fell off the turnip truck
Simple past of fall off the turnip truck
fire truck
A ladder truck, a vehicle used by firefighters to gain access to the upper stories of a building. Typically, a fire truck has a hydraulic system which operates a large, heavy-duty ladder mounted on top of the truck body, space for portable ladders to be stored and compartments for holding other tools that may be needed
fire truck
Any fire apparatus, including fire trucks, fire engines and rescue squads
flatbed truck
a truck, with no sides, used to carry large, heavy objects
fuck truck
a van fitted out with a mattress in the back

'Shame, it's nicknamed the fuck truck.' 'Flic, I didn't go to Oz to get laid!' 'What was it you were saying before you left?'.

garbage truck
A vehicle for the collection and removal of waste
gas truck
A truck designed to store gasoline which is being delivered to gas stations
hand truck
An L-shaped box-moving handcart with handles at one end, wheels at the base, with a small ledge to set objects on, flat against the floor when the hand-truck is upright. It makes otherwise bulky and heavy objects easier to move
have truck with
to have dealings with; to truck with

I've had no truck with them for some time.

ice cream truck
A vehicle from which ice cream is sold at the roadside, mostly to children
leading truck
On a steam locomotive, a railroad truck to which wheel axles (and, hence, wheels) for one or more coupled pairs of unpowered wheels are attached through bearings, located in front of the driving wheels
mail truck
A vehicle used by mail carriers to store and deliver mail
main-truck
On a wooden mast, a circular disc (or sometimes a rectangle) of wood near or at the top of the mast, usually with holes or sheaves to reeve signal halyards; also a temporary or emergency place for a lookout. "Main" refers to the mainmast, whereas a truck on another mast may be called (on the mizzenmast, for example) "mizzen-truck"

But oh! shipmates! on the starboard hand of every woe, there is a sure delight; and higher the top of that delight, than the bottom of the woe is deep. Is not the main-truck higher than the kelson is low?.

monster truck
A large truck designed specifically to perform in monster truck shows, typically based on a lifted pickup truck with oversized wheels and modified suspension
pallet truck
A manually operated device for lifting and moving pallets
pick up truck
Alternative spelling of pickup truck
pickup truck
A light truck with an open cargo bed
pump truck
A manually operated device for lifting and moving pallets
railroad truck
A chassis or framework-like structure underneath a train to which wheel axles (and, hence, wheels) are attached through bearings
skateboard truck
one of a pair of devices, consisting of a baseplate, cushioned axle and pivot that allows a skateboarder to turn the board by leaning
sound truck
A vehicle equipped with loudspeakers, used for advertizing
tow truck
A vehicle used to tow away broken down vehicles
trucked
Of or pertaining to material transported by a truck
trucked
Simple past tense and past participle of truck
trucking
Lateral movement of the camera
trucking
Trading, bartering

This they were wont to use also for hatchets, but now by trucking they have plentie of the same forme of yron.

trucks
Third-person singular simple present indicative form of truck
trucks
The wheel-set of railroad rolling stock (see image)
trucks
plural form of truck
pallet truck
A pallet jack, also known as a pallet truck, pump truck, or jigger is a tool used to lift and move pallets
pump truck
A pallet jack, also known as a pallet truck, pump truck, or jigger is a tool used to lift and move pallets
tank truck
A tank truck or tanker truck or petrol tanker is a motor vehicle designed to carry liquefied loads, dry bulk cargo or gases on roads
tanker truck
A tank truck or tanker truck or petrol tanker is a motor vehicle designed to carry liquefied loads, dry bulk cargo or gases on roads
trucking
{n} the act of exchanging commodities
lift truck
A small truck for lifting and transporting loads
bucket truck
A truck equipped with a cherry picker
dump truck
truck whose contents can be emptied without handling; the front end of the platform can be pneumatically raised so that the load is discharged by gravity
dump truck
A dump truck is a truck whose carrying part can be tipped backwards so that the load falls out. A heavy-duty truck having a bed that tilts backward to dump loose material. a vehicle with a large open container at the back that can move up to pour sand, soil etc onto the ground
dump truck
truck whose contents can be unloaded by tipping the bed of the truck
dumper truck
A dumper truck is the same as a dump truck. a dump truck
fire truck
any of various large trucks that carry firemen and equipment to the site of a fire
fire truck
A fire truck is a large vehicle which carries fire fighters and equipment for putting out fires. a fire engine
fire truck
truck used to transport firemen and equipment
forklift truck
fork·lift truck forklift trucks in BRIT, also use fork-lift truck A forklift truck or a forklift is a small vehicle with two movable parts on the front that are used to lift heavy loads
garbage truck
A garbage truck is a large truck which collects the garbage from outside people's houses. a large vehicle which goes from house to house to collect the contents of garbage cans British Equivalent: dust cart
garbage truck
a truck for collecting domestic refuse; "in England a garbage truck is called a dustcart
hand truck
A two-wheeled cart for moving heavy objects by hand, consisting of a vertical framework with handles at the top and a metal blade at the bottom that is inserted beneath a load, the entire assembly being tilted backward until balanced for easy pushing or pulling
hand truck
a handcart that has a frame with two low wheels and a ledge at the bottom and handles at the top; used to move crates or other heavy objects
hand truck
{i} (American) barrow, dolly, low cart for moving heavy loads
have no truck with
refuse to associate with, refuse to get involved with
ladder truck
a fire engine carrying ladders
ladder truck
{i} fire engine equipped with extension ladders
laundry truck
van that picks up and delivers laundry; "a laundry truck stops by every week
monster truck
Monster trucks are gigantic! They are the king of the hill in any group of R/C vehicles Designed for torque instead of speed, these car crushers can move up hills, down slopes and over unsuspecting cars by virtue of sheer, brute power The gas powered monster trucks are nearly unstoppable
monster truck
Monster trucks are Big! They are the king of the hill in any group of R/C vehicles Designed for torque instead of speed, these car crushers can move up hills, down slopes and over unsuspecting cars by virtue of sheer, brute power The gas powered monster trucks are nearly unstoppable
monster truck
T-MAXX and E-MAXX what more needs to be said (Smile!!!)
panel truck
A small delivery truck with a fully enclosed body. a small motor vehicle used for delivering goods
pick-up truck
a pick-up
pick-up truck
{i} pickup truck, small truck, delivery truck, freight truck
pickup truck
A light truck with an open body and low sides
refrigerator truck
{i} large van used for transporting perishable freight at particular low temperatures
salt truck
a large vehicle that puts salt or sand on the roads in winter to make them less icy British Equivalent: gritter
small pickup truck
{i} pickup truck with a Gross Vehicle Weight under 4,500 lbs (2,041.166 kilograms)
sound truck
a truck equipped with a loudspeaker and used for advertising
tipper truck
truck whose contents can be emptied without handling; the front end of the platform can be pneumatically raised so that the load is discharged by gravity
tow truck
a truck equipped to hoist and pull wrecked cars (or to remove cars from no-parking zones)
tow truck
A tow truck is a motor vehicle which is used to pull broken or damaged vehicles
towing truck
special type of truck used for dragging vehicles which are unable to travel for some reason
trucked
Simple past and past participle of truck
trucking
the conveyance of freight by trucks
trucking
Trucking is the activity of transporting goods from one place to another using trucks. the deregulation of the trucking industry. the business of taking goods from place to place by road
trucking
the activity of transporting goods by truck
trucking
To move the camera laterally
trucking
{i} truck transport; growing of market vegetables; commercial trade
trucking
The business of conveying goods on trucks
trucks
A small wooden wheel or roller on which the carriages of ship's guns were mounted
trucks
the front and rear axle assemblies that connect the wheels to the deck and provide the turning capabilities for the board
trucks
third-person singular of truck
trucks
noun, pl The two parts of the skateboard which connect the deck with the wheels and provide the turning capabilities for the board
trucks
An assembly under each end of freight cars which consists of wheels, springs, axels, journal boxes, truck sides, brake rigging,etc
trucks
Lean activated steering device where wheels are attached; most commonly used on skateboards
trucks
plural of truck
Türkisch - Englisch

Definition von truck im Türkisch Englisch wörterbuch

TIR kamyonu truck bearing
a TIR plate
çöp arabası garbage truck, Brit
dustcart
truck
Favoriten