storm

listen to the pronunciation of storm
Englisch - Türkisch
fırtına

Fırtınanın hiddeti çocukları korkuttu. - The fury of the storm frightened the children.

Bereket versin ki, yolda fırtınayla karşılaşmadılar. - Fortunately they had no storms on the way.

(Askeri) SAĞANAK HÜCUMU YAPMAK: Bir düşman mevziine çok şiddetli bir hücum yapmak
{i} kasırga

Bir fırtına rüzgarın hızı saatte yüz on dokuz kilometreye ulaşırsa kasırga olur. - A storm turns into a hurricane when the wind speed reaches a hundred nineteen kilometers an hour.

Kasırgalar şiddetli fırtınalardır. - Hurricanes are violent storms.

{f} çok öfkeli bir halde
{f} taarruz etmek
{f} şiddetli bir şekilde hücum ederek (bir yeri) fethetmek; şiddetli bir şekilde hücum etmek
{f} fırtına gibi esmek
{i} kargaşa
şiddetli öfke veya heyecan
{f} öfkelenmek
{i} kıyamet
{i} hücum

Tom ofise hücum etti. - Tom stormed into the office.

Tom odaya hücum etti. - Tom stormed into the room.

müstahkem yere hücum etmek
fırtına patlamak
{f} saldır

On beş bin göçmen Kanal Tüneli'ne saldırdı. - Fifteen hundred migrants stormed the Channel Tunnel.

müstahkem bir yere hücum
fırtınalı geçmek
storm and stress buhran devresi
{f} kıyameti koparmak
bora çıkmak
{f} hücum etmek
{f} şiddetli esmek
{i} fırtınanın yarattığı dalgalanma
{f} zorla girmek
hiddetten köpürmek
{i} telaş
tufan
{f} saldırmak
{i} öfke

Tom ofisine öfkeyle girdi ve kapıyı çaptı. - Tom stormed into his office and slammed the door.

Fırtına onun öfkesini azalttı. - The storm remitted its fury.

öfkeli bir halde gitmek
fırtına esmek
kudurmak
bağırıp çağırmak
sağanak

Küçük sağanaklar uzun sürer ama ani fırtınalar kısadır. - Small showers last long, but sudden storms are short.

fırtına çıkmak
heyecan
ani duygusal taşkınlık
yüksek ses
çok öfkelenmek
(Askeri) kuvvetli fırtına
tipi
storm on someone
Birine aniden kızmak
storm boat
(Askeri) hücumbot
storm boat
(Askeri) hücum botu
storm cloud
fırtına bulutu
storm drain
rögar
storm flag
(Askeri) fırtına bayrağı
storm jib
(Askeri) fırtına floku
storm petrel
fırtınakuşu
storm petrel
fırtınakırlangıcı
storm sewer
(Çevre) sel suyu kanalı
storm surge
(Askeri) fırtına kabarması
storm warning
(Denizbilim,Meteoroloji) fırtına ihbarı
storm water
yağmur suyu
storm window
(İnşaat) çift pencere
storm centre
kasırga merkezi
storm cloud
tehlike işareti
storm in a teacup
bir bardak suda koparılan fırtına
storm lantern
gemici feneri
storm of applause
alkış tufanı
storm sewer
sağanak lağımı
storm signal
fırtına işareti
storm window
dış pencere
storm window
soğuk havaya karşı ek pencere
storm window
kış mevsiminde pencereye ilave olunan dış kanat
storm broke
fırtına koptu
storm broke over us
fırtına bizi kırdı
storm cell
fırtına hücresi
storm clouds
fırtına bulutları
storm in a tea cup
(deyim) Bir bardak suda fırtına koparma
storm off
(deyim) Sinirlenerek bir yeri terketmek, öfkeyle çıkıp gitmek

He stormed off in a football row.

storm oil
fırtına yağ
storm out
(deyim) Sinirlenerek bir yeri terketmek, öfkeyle çıkıp gitmek

He stormed out of a debate about politics.

storm raged
fırtına kasıp kavuran
storm sewage
fırtınanın getirdiği su birikintileri
storm sewer
sağanak lâğımı
storm track
fırtınanın izlediği rota/yol/hat
storm trooper
fırtına asker
storm warning
fırtına ihbarı/uyarısı
storm water
(Çevre) Yağış suyu
storm water
Sel suyu, taşkın suyu
storm-water overflow structure
yağmur suyu taşma yapı
storm anchor
ocaklık demiri
storm anchor
kurtuluş ümidi
storm beaten
fırtınaya tutulmuş
storm beaten
fırtına yemiş
storm boat
(Askeri) HÜCUM BOTU: Yüksek kudretli bir motorla donatılmış küçük, hafif, çok sağlam hücum deniz aracı. Bu bot, geniş nehirlerden zorla geçişte, gizlilik yerine süratle öncelik tanındığı zaman, su üstü gemilerine (savaş ve ticaret gemilerine ve konvoylara) taarruz etmek üzere imal edilmiştir. Ayrıca bakınız: "assault boat"
storm calender
(Denizbilim) fırtına takvimi
storm cave
(Meteoroloji) fırtına sığınağı
storm cellar
(Meteoroloji) fırtına mahseni
storm center
karışıklığın kaynağı
storm center
kasırga merkezi
storm cloud
tehlike
storm cloud
yağmur bulutu
storm cloud
kara bulut
storm deposit
fırtına çökeli
storm flag
(Askeri) FIRTINA BAYRAĞI: ABD Ordusunda garnizon ve ulusal mezarlıklarda kullanılan ve sert havalarda standart bayrak yerine çekilen ulusal bayrak. Bu bayrak 9,5 fit eninde ve 5 fit boyundadır. Bir askeri cenaze töreninde, defin bayrağı yerine, saygı gösterilen cenazenin tabutu üzerine de serilebilir
storm foresail
(Askeri) fırtına floğu
storm in a teacup
(deyim) onemsiz sey icin heyecan ve tartisma,bir bardak suda firtina
storm insurance
(Ticaret) fırtına sigortası
storm lamp
(Askeri) fırtına feneri
storm lamp
(Askeri) gemici feneri
storm mooring on berth
(Askeri) korunaklı suda fırtına
storm off
öfkeyle çıkıp gitmek
storm out
hiddetle ayrılmak
storm paths
(Meteoroloji) fırtına yolları
storm petrel
zool. fırtınakuşu, denizördeği
storm petrel
fırtına kırlangıcı
storm petrel
fırtına kuşu
storm prediction center
(Meteoroloji) fırtına tahmin merkezi
storm sail
(Askeri) fırtına yelkeni
storm sash
fırtına çerçevesi
storm seepage
sağanak sızması
storm sewage
sağanak suyu
storm sluice
(İnşaat) fırtına savak
storm surge disasters
(Askeri) fırtına kabarması afetleri
storm surge forecasting
(Askeri) fırtına kabarması tahmini
storm surge gate
(Askeri) fırtına kabarması çiti
storm surge warning
(Çevre) fırtına dalgası uyarısı
storm tide
(Askeri) fırtına gel-giti
storm tracks
(Meteoroloji) fırtına yolu
storm vortex
(Meteoroloji) fırtına girdabı
storm warning tower
(Meteoroloji) fırtına ihbar kuleleri
storm water system
yağmur suyu şebekesi
storm winds
(Meteoroloji) fırtına rüzgarları
stirred up a storm
bir fırtına yarattı
sand storm
(Çevre) kum fırtınası
weather the storm
(deyim) zorluklarin hakkindan gelmek,krizi atlatmak
design storm
tasarım fırtına gücü
extreme storm waves
(Askeri) nadir fırtına dalgaları
hail storm
dolu fırtınası
severe storm
(Askeri) şiddetli fırtına
take by storm
(deyim) take someone/sth. by storm cok etkilenmek
violent storm
(Askeri) bora
dust storm
toz fırtınası
dust storm
kum fırtınası

Bir kum fırtınası yaklaşıyor. - A dust storm is coming.

electric storm
elektriksel fırtına
ice storm
yağmuru yağar yağmaz donduran fırtına
magnetic storm
manyetik fırtına
violent storm
kuvvetli fırtına
After a storm comes a calm
(Atasözü) Fırtınadan sonra mayna olur
a storm in a teacup
bir bardak suda koparılan fırtına
attack, storm, fall upon; rape
üzerine saldırı, fırtına, sonbahar; tecavüz
brain storm
beyin fırtınası
damage by storm
fırtına hasarı
desert storm
çöl fırtınası
electrical storm
elektrik fırtınası
equinoctial wind or storm
göksel rüzgar ya da fırtına
eye of the storm
fırtınanın göz
rain storm
yağmur fırtınası
silence before storm
(deyim) Fırtına öncesi sessizlik
snow storm
kar fırtınası
solar storm
(Astronomi) Güneş fırtınası

Solar storms and other space events can release large magnetic storms that can interact with the magnetosphere around the Earth.

storms
akımlar
t-storm
Gökgürültülü sağanak yağış
take by storm
fırtına almak
take the world by storm
(deyim) Dünyayı sallamak

The new 3D movie Avatar has taken the world by storm.

the storm
fırtına
violent storm
şiddetli fırtına
weather associated with a storm
hava bir fırtına ile ilişkili
weather the storm
Fırtınayı
abyssal storm
abisal çalkantı
abyssal storm
bentik çalkantı
dust storm
tozkoparan fırtına
electric storm
elektrikli fırtına
electric storm
şimşekli fırtına
electrical storm
(Meteoroloji) gök gürültülü sağanak
flooding of storm surge
(Çevre) fırtına dalgası seli
i wonder if there will be a storm
fırtına mı çıkacak acaba
ice storm
buz fırtınası
lightning storm
(Meteoroloji) şimşek fırtınası
lightning storm
(Meteoroloji) gök gürültülü sağanak
rain storm
yağmur boranı
revolving storm
(Meteoroloji) dönen fırtına
sing up a storm
avaz avaz şarkı söylemek
storming
büyük bir kuvvetle saldırma
take s.o. by storm
birinin kalbini fethetmek, birini büyülemek
the calm before the storm
(deyim) yaklasan firtinadan onceki bir durum
the sky threatens a storm
fırtına çıkacağa benziyor
unit storm
(Çevre) ölçü fırtına
weather a storm
fırtınaya karşı koymak
winter storm
(Meteoroloji) kış fırtınası
Englisch - Englisch
To move quickly and noisily like a storm, usually in a state of uproar or anger

She stormed out of the room.

a wind scale for very strong wind, stronger than a gale, less than a hurricane (10 or higher on the Beaufort scale)
To assault (a stronghold or fortification) with military forces

Troops stormed the complex.

Any disturbed state of the atmosphere, especially as affecting the earth's surface, and strongly implying destructive or unpleasant weather
A violent assault on a stronghold or fortified position
If you storm into or out of a place, you enter or leave it quickly and noisily, because you are angry. He stormed into an office, demanding to know where the head of department was
behave violently, as if in state of a great anger
{n} a tempest, tumult, assault, fury, distress
{v} to attack or take by open force, to rage
If a place that is being defended is stormed, a group of people attack it, usually in order to get inside it. Government buildings have been stormed and looted The refugees decided to storm the embassy. + storming storm·ing the storming of the Bastille. see also firestorm
Wind with a speed between 48 and 55 knots; (in EM-DAT, « storm » is a disaster subset of the disaster type « wind storm »)
Stormscope (Lightning Detector)
A violent agitation of human society; a civil, political, or domestic commotion; sedition, insurrection, or war; violent outbreak; clamor; tumult
If something causes a storm, it causes an angry or excited reaction from a large number of people. The photos caused a storm when they were first published the storm of publicity that Richard's book had generated
attack by storm; attack suddenly
A computer model based on equations used in the California Stormwater Best Management Practice Handbook Used to assess detention basin performance
A violent assault on a fortified place; a furious attempt of troops to enter and take a fortified place by scaling the walls, forcing the gates, or the like
attack by storm; attack suddenly take by force; "Storm the fort"
A heavy shower or fall, any adverse outburst of tumultuous force; violence
To rage; to be in a violent passion; to fume
a general term applied to any type of weather system associated with strong surface winds
rain, hail, or snow hard and be very windy, often with thunder or lightning; "If it storms, we'll need shelter"
If someone weathers the storm, they succeed in reaching the end of a very difficult period without much harm or damage. He insists he will not resign and will weather the storm
A disturbance of the ordinary average conditions of the atmosphere which, unless specifically qualified, may include any or all meteorological disturbances, such as wind, rain, snow, hail, or thunder
a direct and violent assault on a stronghold a violent weather condition with winds 64-72 knots (11 on the Beaufort scale) and precipitation and thunder and lightening a violent commotion or disturbance; "the storms that had characterized their relationship had died away"; "it was only a tempest in a teapot"
In marine usage, winds 48 knots (55 mph) or greater
a violent commotion or disturbance; "the storms that had characterized their relationship had died away"; "it was only a tempest in a teapot"
A full length sash, either fixed or movable, fitted to the outside or inside of a window frame to afford protection during cold or stormy weather
An individual low pressure disturbance, complete with winds, clouds, and precipitation The name is associated with destructive or unpleasant weather Storm-scale refers to disturbances the size of individual thunderstorms
{f} blow with great force (of wind); fall heavily, come down with great force (of precipitation); rage; charge, forcefully assault
To assault; to attack, and attempt to take, by scaling walls, forcing gates, breaches, or the like; as, to storm a fortified town
What happens when an ISSUE BLOWS UP   It has passed when the matter BLOWS OVER (Added December 2002)
A storm is very bad weather, with heavy rain, strong winds, and often thunder and lightning. the violent storms which whipped America's East Coast
Wind with a speed between 56 and 63 knots (64 and 72 mph); Beaufort scale number 11
To blow with violence; also, to rain, hail, snow, or the like, usually in a violent manner, or with high wind; used impersonally; as, it storms
a direct and violent assault on a stronghold
violent disturbance of the atmosphere accompanied by thunder, lightning, rain, snow or hail
A change in the ordinary conditions of the atmosphere which may include any or all meteorological disturbances such as wind, rain, snow, hail, or thunder
Surge (Feet)
Extreme weather, such as thunderstorms and gale force winds
If someone or something takes a place by storm, they are extremely successful. Kenya's long distance runners have taken the athletics world by storm
An individual low pressure disturbance, complete with winds, clouds,and precipitation Examples include thunderstorms, tornadoes, or even tropical cyclones The name is associated with destructive or unpleasant weather Storm-scale refers to disturbances the size of individual thunderstorms
A violent disturbance of the atmosphere, attended by wind, rain, snow, hail, or thunder and lightning; hence, often, a heavy fall of rain, snow, or hail, whether accompanied with wind or not
To raise a tempest
a violent weather condition with winds 64-72 knots (11 on the Beaufort scale) and precipitation and thunder and lightening
rain, hail, or snow hard and be very windy, often with thunder or lightning; "If it storms, we'll need shelter
blow hard; "It was storming all night"
take by force; "Storm the fort"
Severe departure from normal conditions in either the ionosphere or the earth's magnetic field
a storm in a teacup: see teacup. storm petrel storm and stress Storm Troopers
A storm of applause or other noise is a sudden loud amount of it made by an audience or other group of people in reaction to something. His speech was greeted with a storm of applause
{i} squall, tempest, strong atmospheric disturbance which brings strong winds and sometimes precipitation; intense barrage of objects or blows; violent emotional outburst, fury; disruption, disturbance
Any disturbed state of the atmosphere, especially as affecting the earths surface, and strongly implying destructive or unpleasant weather
weather associated with a storm
a wind scale for very strong wind, stronger than a gale, less than a hurricane
storm cellar
An underground structure used to shelter from storms that have high winds, such as a tornado
storm cellars
plural form of storm cellar
storm chaser
One who chases storms as a profession and/or hobby
storm chaser
One who finds and films storms, especially tornados
storm cloud
A large rain cloud, with potential to bring a storm
storm clouds
plural form of storm cloud
storm door
A door normally leading to a cellar or a basement, for protection from a tornado or a violent storm
storm doors
plural form of storm door
storm in a tea-kettle
A big fuss made in a small context

So, I feel sure, and Mr. Willoughby also, that what we have now is a “storm in a tea-kettle”, so he called it today on the telephone to me, and he is the specialist, the famous nephrologist, who knows intimately Mr. Hartman’s case.

storm jib
A small jib, used in a storm to reduce the sail area to the minimum required for maintaining manoeuvrability of the vessel
storm jibs
plural form of storm jib
storm match
A match coated with a combustible compound that can continue to burn even in a strong wind
storm out of the blocks
To begin rapidly
storm petrel
Any of several small seabirds, of the family Hydrobatidae, having dark plumage and a white rump
storm petrels
plural form of storm petrel
storm sewer
An underground sewer or open canal for channeling surface runoff (as from a rain storm); distinct from a sanitary sewer
storm sewers
plural form of storm sewer
storm surge
An unusual rise in sea level on a coast due to the action of high winds

The storm surge is defined as the difference between the observed tide and the predicted astronomical tide and is considered to be the meteorological effect on sea level.

storm tide
A rise in local sea level caused by the combination of regular tides and a storm surge

Randomly selected cyclones are then run through a numerical storm tide model.

storm tides
plural form of storm tide
storm trooper
A German soldier trained in special infiltration tactics, introduced around the end of World War I
storm troopers
plural form of storm trooper
storm window
A detachable second window attached on the exterior side of a window in climates with harsh winters, to add an insulating layer of still air between the outside and inside
storm windows
plural form of storm window
storm-cloud
Attributive form of storm cloud, noun
storm-petrel
Alternative spelling of storm petrel
storm-stayed
Stranded due to bad weather, snowed in
storm water
Surface water in abnormal quantity resulting from heavy falls of rain or snow
storm cell
An air mass that contains up and down drafts in convective loops, moves and reacts as a single entity, and functions as the smallest unit of a storm-producing system
storm cellar
a place under a house where you can go to be safe during violent storms
storm cellar
an underground shelter where you can go until a storm passes
storm center
the central area or place of lowest barometric pressure within a storm the central area or point of lowest barometric pressure within a storm a center of trouble or disturbance
storm cloud
a heavy dark cloud presaging rain or a storm
storm cloud
You can use storm clouds to refer to a sign that something very unpleasant is going to happen. Over the past three weeks, the storm clouds have gathered again over the government
storm cloud
Storm clouds are the dark clouds which are seen before a storm
storm cone
a canvas cone hoisted to warn of high winds
storm door
an extra outer door for protection against severe weather or winter
storm door
An outer or additional door added for protection against inclement weather. a second door that is fitted to the outside of a door in winter in the US to give protection against rain, snow etc
storm drain
an opening at the side of a street that carries away rain water during a storm
storm in a tea cup
major commotion over a trivial matter, major fuss over an unimportant issue
storm in a teacup
big fuss made over a relatively unimportant issue, great uproar over something insignificant
storm lantern
a lamp which has a cover to protect the flame against the wind, used in the past
storm of criticism
large amount of criticism, inundation of criticism
storm petrel
any of various small petrels having dark plumage with paler underparts
storm petrel
{i} small petrel with blackish feathers (in the past was believed to announce the approaching bad weather)
storm petrel
Any of various small sea birds of the family Hydrobatidae, especially Hydrobates pelagicus, of the North Atlantic and the Mediterranean, having sooty plumage and a white rump. Also called stormy petrel. Any of about 20 species (family Hydrobatidae) of petrels that vary from 5 to 10 in. (13-25 cm) long. All are dark gray or brown, sometimes lighter below, often with a white rump. The relatively short wings are rounded at the tips. The toes are webbed, except for the small hind toe; the tail is square, forked, or wedge-shaped. Most species breeding in southern oceans "walk" over the water with wings spread, picking up minute marine organisms. Most northern species swoop over the water like tiny terns, occasionally alighting on the surface
storm proof
{s} able to withstand the forces of a storm, protected against storms
storm raged
storm produced violent weather, storm took place
storm sewer
a sewer that carries only surface runoff, street wash, and snow melt from the land In a separate sewer system, storm sewers are completely separate from those that carry domestic and commercial wastewater (sanitary sewers)
storm sewer
A sewer that carries only surface runoff, street wash and snow melt from the land In a separate sewer system, storm sewers are completely separate from those that carry domestic and commercial wastewater (sanitary sewers)
storm sewer
A sewer for carrying off rainwater or meltwater, as to a river or bay
storm sewer
A system of pipes that carry stormwater runoff from the surfaces of buildings, paved surfaces, and land
storm sewer
Sewers designed for the removal of uncontaminated run off waters to retention areas, creeks, rivers, etc
storm sewer
a sewer intended to carry only storm waters, surface runoff, street wash waters, and drainage
storm sewer
A dr
storm sewer
A sewer that carries storm, surface and groundwater drainage but excludes sewage and industrial wastes other than unpolluted cooling water
storm sewer
A system of pipes (separate from sanitary sewers) that carries water runoff from buildings and land surfaces
storm sewer
A sewer system designed to collect storm water and is separated from the waste water system
storm sewer
A drain line, which is not connected to the sewer line, removes all other wastewater from a home
storm sewer
A sewer that collects and transports surface runoff to a discharge point (infiltration basin, receiving stream, treatment plant)
storm sewer
A system of pipes and (sometimes) open channels carrying urban runoff
storm sewer
A sewer carrying only runoff from storm events
storm sewer
A system of pipes (separate from sanitary sewers) that carries only water runoff from buildings and land surfaces
storm signal
a signal announcing the approach of a storm especially one of marked violence
storm surge
Relatively rapid rise in the height of the ocean along a coastline Often caused by the storm winds pushing water towards land
storm surge
A phenomena wherein sea level rises above the normal tide level when hurricanes or tropical storms move from the ocean along or across a coastal region Technically, this is defined as the difference between the actual sea (tide) level under the influence of a meteorological disturbance (storm tide) and the level which would have been reached in the absence of the meteorological disturbance This sea level rise can consists of three components, the first of which results from low barometric pressure, i e the so-called inverse barometer effect, where lower atmospheric pressure on the surface of the water allows it to rise The second component is wind set-up where the winds drag surface water to the shore where it piles up The third component of the rise is due to coupled long waves where the peak of the wave coincides with the shoreline See Wiegel (1964) and Heaps (1967)
storm surge
An abnormal rise in sea level accompanying a hurricane or another intense storm The surge height is the difference between the observed level of the sea surface and the level that would have occurred in the absence of the cyclone (after subtracting the normal or astronomic high tide from the observed storm tide)
storm surge
above normal sea-levels, frequently resulting from intense storms such as hurricanes, capable of submerging land many miles from coasts
storm surge
The increase in sea water height from the level that would normally occur were there no storm Although the most dramatic surges are associated with hurricanes, even smaller low pressure systems can cause a slight increase in the sea level if the wind and fetch is just right It is estimated by subtracting the normal astronomic tide from the observed storm tide
storm surge
Quickly rising ocean water levels associated with hurricanes that can cause widespread flooding
storm surge
The dome of water that builds up as a hurricane moves over water As this water comes ashore with the storm, it causes flooding that is usually a hurricane's biggest killer
storm surge
A storm surge is an increase (or decrease) in water level associated with some significant meteorological event, e g persistent strong winds and change in atmospheric pressure, or tropical cyclone Its typical effect is to raise the level of the tide above the predicted level In some situations, e g when winds blow offshore, the actual tide level can be lower than that predicted The magnitude of the storm surge is dependent on the severity and duration of the event and the seabed topography at the site In Queensland, most large surges are caused by tropical cyclones
storm surge
a rise in the sea surface on an open coast, often resulting from a hurricane
storm surge
A storm surge is a rise in coastal water level caused by a regional low pressure area and water pushed toward coastal shores by prolonged wind forces A storm surge can significantly raise the mean water level if combined with astronomical high tides This rise in water level can cause severe flooding on coastal areas, particularly along shallow slopes along the shoreline
storm surge
An elevation of the ocean surface resulting from the compound effects of water being pushed shoreward by wind across decreasing depths on the continental shelf, low pressure at the sea surface, tides raising the water level, and winds raising the ocean surface
storm surge
- the dome of water that builds up as a hurricane moves over water This surge of water causes flooding when the storm comes ashore and is usually a hurricane's biggest killer
storm surge
A rise of the sea, preceding a storm (usually a hurricane) due to the winds of the storm and low atmospheric pressure
storm surge
When a storm (i e hurricane) causes water to "pile" up and move as a wall of water
storm surge
an abnormal rise in sea level accompanying a hurricane or other intense storm that can be 20 ft (6 m) high at its peak and 50 to 100 miles (80 km to 161 km) wide
storm surge
The abnormal rise of the sea along a shore as a result of strong winds
storm surge
A departure from a normal elevation of the sea due to the piling up of water against a coast by strong winds such as those accompanying a hurricane or other intense storm Reduced atmospheric pressure often contributes to the departure in height during hurricanes It is potentially catastrophic, especially in deltaic regions with onshore winds at the time of high water level and extreme wind wave heights
storm surge
A rise in water surface level above the normal level on a lake or ocean coast, produced by wind and/or differences in atmospheric pressure during a storm
storm surge
short term rise in sea level due to strong offshore winds (see text box for further details)
storm surge
Rapidly rising ocean water usually associated with tropical cyclones In the past this was a hurricanes most deadly affect But with radar and satallite we are aware of the situation well in advance to head all warnings posted
storm surge
A rise or piling-up of water against SHORE, produced by strong winds blowing ONSHORE A storm surge is most severe when it occurs in conjunction with a high TIDE See Figure 10
storm surge
a rise in sea level along the coast as a result of high storm winds
storm surge
An abnormal rise in sea level accompanying a hurricane or other intense storm, and whose height is the difference between the observed level of the sea surface and the level that would have occurred in the absence of the cyclone Storm surge is usually estimated by subtracting the normal or astronomic high tide from the observed storm tide
storm trooper
Storm troopers were members of a private Nazi army who were well-known for being violent
storm trooper
a member of the Nazi SA
storm troops
military unit whose role is to make the first attack on an enemy
storm window
a window outside an ordinary window to protect against severe weather or winter
storm window
A secondary window attached over the usual window to protect against the wind and cold. a second window fitted to the outside of a window in winter in the US to give more protection against rain, snow etc
storm-beaten
damaged by storm
stirred up a storm
created a storm, excited the winds
Wilson's storm petrel
A small seabird of the storm petrel family Hydrobatidae, breeding on the Antarctic coastlines and nearby islands such as the South Shetland Islands
Wilson's storm petrels
plural form of Wilson's storm petrel
any port in a storm
An unfavourable option which might well be avoided in good times but which nevertheless looks better than the alternatives at the current time
calm before the storm
A period of peace before a disturbance or crisis; an unnatural or false calm before a storm

The meeting may be peaceful now, but this is only the calm before the storm.

cytokine storm
An immune system - cytokine positive feedback reaction to certain infections. Suspected as being implicated in the high mortality rates of the Spanish flu outbreak of 1918-1920
eye of the storm
A region of calm weather right in the middle of a storm
fire storm
An atmospheric wind system caused by a large fire (as after the bombing of a city). The intense burning creates vertical wind currents, which induces a strong wind to bring in more air to feed the fire. Incoming wind speed can exceed 60 knots (69.05 mph/111.12 kph) in extreme cases
hail storm
a storm characterized by lots of large hail
hundred-year storm
A storm of such force that it occurs only once every one hundred years approximately
ice storm
A storm in which rain freezes on contact with the ground to form a sheet of ice
one-hundred-year storm
A storm of such force that it occurs only once every one hundred years approximately
perfect storm
A powerful hurricane or other major weather disturbance, especially as produced by a combination of meteorological conditions

Ten o'clock. Beginning to blow hard; taking in sails one after another. — Three o'clock. A perfect storm; the gale a few days ago but a gentle breeze to it.

perfect storm
A situation where a calamity is caused by the convergence and amplifying interaction of a number of factors

Tory said he was worried that a perfect storm of economic factors could put tourist operators and their communities in peril.

silver storm
A kind of storm with freezing rain that leaves everything glazed over with ice
take by storm
To rapidly gain popularity in a place

Beatlemania took England and Europe by storm and proceeded to inundate American teenagers.

take by storm
To capture by force

The soldiers took the castle by storm.

tropical storm
A cyclone, within the tropics, in which the wind speed on the surface is between about 30 and 75 miles per hour
tropical-storm
Attributive form of tropical storm, noun
up a storm
In a remarkable and exciting manner

They talked up a storm at the leader's debate.

weather the storm
To reach the end of a very difficult situation without too much harm or damage

Do you think you can weather the storm, or will you just sell your house now?.

winter storm
A meteorological event in which the dominant varieties of precipitation are forms that only occur at cold temperatures, such as snow or sleet, or a rainstorm in which ground temperatures are cold enough to allow ice to form
perfect storm
The phrase perfect storm refers to the simultaneous occurrence of events which, taken individually, would be far less powerful than the result of their chance combination. Such occurrences are rare by their very nature, so that even a slight change in any one event contributing to the perfect storm would lessen its overall impact
solar storm
(Astronomi) Geomagnetic storm; the interaction of the Sun's outburst with Earth's magnetic field
t-storm
Thunderstorm
take the world by storm
(deyim) Take over or do something revolutionary
Desert Storm
American term for the Gulf War fought with Iraq in 1991
Operation Desert Storm
the name given to the military operation that forced the army of Iraq to leave Kuwait in 1991, during the Gulf War
Operation Desert Storm
{i} The Gulf War, war fought in 1991 by U.S. forces and its allies against Iraq in response to Iraq's invasion of Kuwait
dust storm
strong winds bearing clouds of dust
electrical storm
thunder storm, lightning storm
ice storm
A storm in which snow or rain freezes on contact, forming a coat of ice on the surfaces it touches
line storm
a violent rainstorm near the time of an equinox
line storm
A violent storm or a series of storms of rain and wind believed to take place during the equinoxes
magnetic storm
a sudden disturbance of the earth's magnetic field; caused by emission of particles from the sun
magnetic storm
A disturbance or fluctuation in the earth's magnetic field, associated with solar flares. Also called geomagnetic storm
magnetic storm
temporary major change in a magnetic field
sand storm
storm of sand carried along in the wind
stormed
past of storm
storming
{i} act of forcefully assaulting, act of attacking with sudden force
storming
present participle of storm
storming
from Storm, v
storms
A second set of windows installed on the outside or inside of the prime windows to provide additional insulation
storms
Plural of storm
storms
Barbara
storms
The inhabitants of Comacchio, a town in Central Italy, between the two branches of the Po, rejoice in storms because then the fish are driven into their marshes “Whose townsmen loathe the lazy calm's repose, And pray that stormy waves may lash the beach ” Rose's Orlando Furioso, ii 41 Cape of Storms So Bartholomew Diaz named the south cape of Africa in 1486, but King John II changed it into the Cape of Good Hope
storms
Third-person singular simple present of to storm
take by storm
conquer by a forceful sudden attack
the storm is beginning to sink
the tempest is starting to calm down, the storm is subsiding
tropical storm
A cyclonic storm having winds ranging from approximately 48 to 121 kilometers (30 to 75 miles) per hour
Türkisch - Englisch

Definition von storm im Türkisch Englisch wörterbuch

storm van leeuwen odası
(Tıp) storm van leeuwen chamber
storm
Favoriten