tufan

listen to the pronunciation of tufan
Türkisch - Englisch
{i} flood

I don't know who my ancestors are. Our papers got lost during the Flood. - Ben atalarımın kim olduğunu bilmiyorum. Bizim evraklar Nuh Tufanı sırasında kayboldu.

flooding
deluge
(isim) Torrential rain
torrential rain, heavy downpour, deluge
round
the Flood, the Deluge; violent rainstorm
flood, deluge
cyclone
cataclysm
storm
violent rainstorm
shivering
inundation
the Flood

I don't know who my ancestors are. Our papers got lost during the Flood. - Ben atalarımın kim olduğunu bilmiyorum. Bizim evraklar Nuh Tufanı sırasında kayboldu.

tufan sonucu oluşan
diluvial
tufan çöküntüsü
diluvium
Büyük tufan
The Flood
Büyük tufan
the Deluge
büyük tufan'a ait
diluvial
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Çok şiddetli ve her tarafı kaplayan yağmur
(Osmanlı Dönemi) Nuh Peygamber (A.S.) zamanındaki büyük su baskını hâdisesi. (Hz. Nuh'un (A.S.) Cenab-ı Hak'tan aldığı emri kavmine tebliğ etmesi neticesinde kavminin ekserisi hürmetsizlik ve dinlememezlik yaptıklarından ve zulme başladıklarından, Cenab-ı Hakk'ın izni ile devamlı ve şiddetli yağmurla büyük su baskını oluyor ve Nuh Peygamber (A.S.) bir gemi yaparak, kendisine iman edenlerle ve her sınıf canlı mahluktan birer çift alarak su üzerine çıkıyor ve zâlimler suya gark o
Çok yoğun veya şiddetli
(Osmanlı Dönemi) çok şiddetli ve her tarafı kaplayan fırtınalı yağmur
Şiddetli yağmur
Nuh Peygamber zamanında yağdığı ve bütün dünyayı su baskını altında bıraktığı anlatılan şiddetli yağmur
tufan
Favoriten