spreading

listen to the pronunciation of spreading
Englisch - Türkisch
yayılma

Yağmur yangının yayılmasını engelledi. - The rain kept the fire from spreading.

Bu önlemler hastalığın yayılmasını önleyebilir. - These measures can prevent the disease from spreading.

neşir
{i} yayılan
{f} yay

Bu haberi kim yayıyor olabilir? - Who could be spreading that news?

Yağmur yangının yayılmasını engelledi. - The rain kept the fire from spreading.

yayarak
(matbaacılık) baskıda iki renk üst üste gelince aradaki renk ayrımını gidermek için bu iki rengi üst üste basma prosedürü için kullanılan terim
(Tıp) Yayma, sürme, kan, salgı v.b. numuneyi lam üzerine ince tabaka halinde yayma
(Tıp) Hastalığın bir kimseden diğerkimselere yayılması
{i} püskürtme
{i} açma
dağıtan
{f} yay: pre
{i} serpme
{i} açılma
(Tıp) Bakteri kültüründe çevreye doğru yayılma görülmesi, bakteri kolonisinin ekim bölgesi dışına taşması
{f} yay: prep.yayarak
(Sigorta) spreading
yayma

Bacaklarını yaymadan önce battaniyeyi kontrol et. - Check your blanket before spreading your legs.

Tom Mary hakkında söylentiler yaymaya başladı. - Tom has been spreading rumors about Mary.

serilmesi
germe
spread
yayılmak
spread
yaymak

O, ayartıcı ahlakla ve tehlikeli fikirleri yaymakla suçlandı. - He was accused of corrupting morals and spreading dangerous ideas.

Tom Mary hakkında yalanları yaymakla suçluydu. - Tom was guilty of spreading lies about Mary.

spreading fire
(Askeri) yaylım ateşi
spreading machine
(Tekstil) Kumaş germe donanımı, serim makinesi
spreading area
yayma sahası
spreading fire
(Askeri) YAYLIM ATEŞİ: Bir sahaya ateş açılmak üzere olduğunu ateşi kontrol eden kişiye veya gözetleyiciye bildirmek için deniz top atış gemisi tarafından yapılan gönderme
spreading machine
(Tekstil) kumaş germe donanımı
spreading out
sere serpe
spreading over
istila
spreading parameter
(Askeri) yayılma parametresi
spreading rate
yayılma oranı
spreading the risk
(Ticaret) riski dağıtma
spread
yayılmış

Ateş yandaki evin duvarlarına kadar yayılmıştı. - The fire spread and licked the neighboring house.

spread
{f} yaymak; sermek; yayılmak: Spread that rug on the ground. O halıyı yere yay. The news is spreading. Haber yayılıyor
spread
ekmeğe sürülen şey
spread
{i} şölen
spread
iyice açılmış
spread
kâr oranı
spread
dağılmış
spread
(Ticaret) alış-satış farkı
spread
bulaşmak
spread
iki uç arasındaki uzunluk
spread
(Ticaret) alım-satım marjı
spread
çalmak
spread
yaygın
spread
iki uç arasındaki genişlik
spread
(Ticaret) iki fiyat arasındaki fark
spread
(Ticaret) bir yerine iki fiyat verme
spread
(Arılık) kuluçkanın yayılması
spread
(Ticaret) alış satış farkı
spread
dökmek (gübre vb'ni tarlaya)
spread
sıçramak
spread
(Askeri) yayma

Tom Mary hakkında yalanları yaymakla suçluydu. - Tom was guilty of spreading lies about Mary.

O, ayartıcı ahlakla ve tehlikeli fikirleri yaymakla suçlandı. - He was accused of corrupting morals and spreading dangerous ideas.

spread
(Denizbilim) ağız açıklığı
spread
sirayet etmek (hastalık)
spread
çiftlik
spread
sürüştürmek
spread
saçılmak
spread
neşrolunmak
spread
geçmek
spread
saha
spread
ekmek

Bir dilim ekmek üzerine hardal sürüştürüyorum. - I am spreading mustard on a slice of bread.

Ekmek dilimine peynir sürdüm. - I spread cheese on the slice of bread.

spread
(Ticaret) komisyon
spread
ayırmak
spread
serilmek
spread
(Ticaret) fark

Kanser farklı organlara yayıldı. - The cancer had spread to several organs.

spread
ezme
spread
yatak örtüsü
spread
kaplamak
spread
(Ticaret) spread
spread
genişlemiş
base spreading resistance
baz iç direnci
spread
bölmek
spread
örtmek
spread
sürmek
spread
dağıtmak

O, mesajı dağıtmak için ceza evine gitmek istiyor. - He wants to go to jail to spread the message.

spread
yayılış
spread
açılmak
spread
kenara çekilmek
spread
uzanıp gitmek
spread
genişlik
spread
{f} yayıl

Kasvetli bir manzara, her yöne millerce yayıldı. - A dreary landscape spread out for miles in all directions.

Isı odanın her tarafına elektrik sobasıyla yayıldı. - Heat was spread throughout the room by the electric stove.

spread
sermek
spread
örtü

Kate örtüyü masanın üstüne yaydı. - Kate spread the cloth over the table.

Masaya bir örtü serdi. - She spread a cloth over the table.

spread
açık
fast-spreading
hızla yayılan
loosely spreading
gevşek yayılıyor
spread
yay

Biz hastalığın yayılmasını kontrol etmeliyiz. - We should check the spread of the disease.

Yangın yayıldı ve komşu evi yaladı. - The fire spread and licked the neighboring house.

spread
yayılma

Elektronik ticaret hızla yayılmaya başladı. - Electronic commerce began to spread rapidly.

Biz hastalığın yayılmasını kontrol etmeliyiz. - We should check the spread of the disease.

spread
yayılması
spread
bulaşır
angular spreading
(Askeri) açısal yayılım
angular spreading method
(Askeri) açısal yayılım metodu
binder spreading
bağlayıcı serilmesi
cloth spreading
(Tekstil) pastal atmak
lateral spreading
(Coğrafya) yanal yayılma
sea-floor spreading
deniz-tabanı yayılması
spread
(Askeri) KUNDAK AÇMAK: Bir topun kundak kuyruğunu açıp yerleştirmek
spread
saçmak
spread
genişl
spread
{f} açmak
spread
{i} yayılım
spread
{i} uzatma
spread
üzerine sermek
spread
gergin
spread
{i} ara

Snorri Sturluson'un hikayeleri diğer şeylerin arasında Hristiyanlığın Norveç'te nasıl zorla yayıldığını anlatır. - Snorri Sturluson's stories tells, among other things, how Christianity was spread in Norway by force.

spread
{f} gübre
spread
{f} uzatmak
spread
{f} bulaştırmak
spread
{f} döşemek
spread
{i} genişleme
spread
kurmak teferruatıyla meydana koymak veya kaydetmek
spread
{f} göz alabildiğine uzanmak
spread
sirayet ettirmek
spread
alabildiğine açmak
spread
{i} aynı konuyu yazan karşılıklı iki sayfa (gazete)
spread
{i} şişmanlık
spread
{i} bulaşma
spread
{i} iki uç arasındaki genişlik/uzunluk: What's the spread of this tree? Bu ağacın dallarının yayıldığı alan ne kadar? What is
spread
{i} dağılma
spread
{f} sürülmek
spread
bölüştürmek
spread
{f} iki yana açmak
spread
serilm
spread
{f} dağılmak
spread
sürülen
spread
{i} sapma (balistik)
spread
neşretmek
spread
{f} (spread)
spread
{f} uzanmak
spread
{i} açıklık
spread
ziyafet
spread
aynı konuyu yazan karşılıklı iki sayfa
Englisch - Englisch
Branches that are widely ascending to divergent from the main axis
The simultaneous buying and selling of two related markets in the expectation that a profit will be made when the position is offset Examples include
growth extending much beyond the line of inoculation i e , several millimeters or more
The simultaneous buying and selling of two related markets in the expectation that a profit will be made when the position is offset
{i} expansion; distribution
act of extending over a wider scope or expanse of space or time
the opening of a subject to widespread discussion and debate
spreading over a wide area; "under the spreading chestnut tree"; "the spreading circle of lamplight"; "wide-spreading branches"
When two colours print next to each other, the lighter colour is spread a tiny amount to eliminate the possibility of white space occuring due to imperfect registration
process or result of distributing or extending over a wide expanse of space
present participle of spread
a thickening or enlarging of printed areas caused by bleeding or lateral penetration of ink
spreading over a wide area; "under the spreading chestnut tree"; "the spreading circle of lamplight"; "wide-spreading branches
spreading by diffusion
spreading fleabane
well-branched plant with hairy leaves and stems each with a solitary flower head with narrow white or pink or lavender rays; western North America
spreading lies
telling of untruths, fibbing, telling lies
spreading out
flattening, extending, outstretching
spreading payments
set a period during which outstanding balances must be paid off
spreading pogonia
orchid of northeastern United States with magenta-pink flowers having funnel-shaped lip; sometimes placed in genus Pogonia
spreading unfounded rumors
spread gossip which is groundless, promote a rumor which has no proof
seafloor spreading
The outward movement of the seafloor from central underwater ridges as a result of plate tectonics; the major cause of continental drift
spread
An expanse of land
spread
A piece of material used as a cover (such as a bedspread)
spread
To extend (individual rays, limbs etc.); to stretch out in varying or opposing directions

I spread my arms wide and welcomed him home.

spread
To disseminate; to cause to proliferate, to make (something) widely known or present

The missionaries quickly spread their new message across the country.

spread
Any form of food designed to be spread onto a slice of bread etc
spread
To open one’s legs

I can't, I can't wait to get you home).

spread
To stretch out, open out (a material etc.) so that it more fully covers a given area of space

He spread his newspaper on the table.

spread
The difference between the wholesale and retail prices
spread
An item in a newspaper or magazine that occupies more than one column or page
spread
To proliferate; to become more widely present, to be disseminated
spread
A large meal, especially one laid out on a table
spread
The purchase of a futures contract of one delivery month against the sale of another futures delivery month of the same commodity
spread
The difference between the price of a futures month and the price of another month of the same commodity
spread
An arbitrage transaction of the same commodity in two markets, executed to take advantage of a profit from price discrepancies
spread
To disperse, to scatter or distribute over a given area

I spread the rice grains evenly over the floor.

spread
To smear, to distribute in a thin layer

She liked to spread butter on her toast while it was still hot..

spread
The act of spreading or something that has been spread
spread
A numerical difference
spread
The purchase of one delivery month of one commodity against the sale of that same delivery month of a different commodity
spread
To take up a larger area or space; to expand, be extended

I dropped my glass; the water spread quickly over the tiled floor.

spread
The difference between the prices of two similar items
spread
The difference between bidding and asking price
spread
To cover (something) with a thin layer of some substance, as of butter

He always spreads his toast with peanut butter and strawberry jam.

spread
{f} open, extend; apply a layer on; scatter; distribute; stretch out; set a table, arrange dishes and utensils on a table; flatten
spread
{n} an extent, expansion of parts, compass
spread
{v} to extend, stretch, cover, propagate, publish
prevented the spreading of the disease
succeeded in stopping the further distribution of the disease
seafloor spreading
Theory that oceanic crust forms along submarine mountain zones, known collectively as the oceanic ridge system, and spreads out laterally away from them. This idea, proposed by U.S. geophysicist Harry H. Hess (1906-1969) in 1960, was pivotal in the development of the theory of plate tectonics
spread
move outward; "The soldiers fanned out"
spread
Spread is used to refer to the difference between the price that a seller wants someone to pay for a particular stock or share and the price that the buyer is willing to pay. Market makers earn their livings from the spread between buying and selling prices
spread
a conspicuous disparity or difference as between two figures; "gap between income and outgo"; "the spread between lending and borrowing costs"
spread
(i) The difference between the bid and ask price of a security (ii) The difference between the price of 2 related futures contracts (iii) For options, transactions involving 2 or more option series on the same underlying security
spread
distributed or spread over a considerable extent; "has ties with many widely dispersed friends"; "eleven million Jews are spread throughout Europe"
spread
distribute or disperse widely; "The invaders spread their language all over the country"
spread
To extend in length and breadth, or in breadth only; to stretch or expand to a broad or broader surface or extent; to open; to unfurl; as, to spread a carpet; to spread a tent or a sail
spread
To extend so as to cover something; to extend to a great or grater extent in every direction; to cause to fill or cover a wide or wider space
spread
If you spread something over a period of time, it takes place regularly or continuously over that period, rather than happening at one time. There seems to be little difference whether you eat all your calorie allowance in one go, or spread it over the day
spread
To scatter
spread
become widely known and passed on; "the rumor spread"; "the story went around in the office"
spread
spread out or open from a closed or folded state; "open the map"; "spread your arms"
spread
An arbitrage transaction operated by buying and selling simultaneously in two separate markets, as Chicago and New York, when there is an abnormal difference in price between the two markets
spread
To be propagated from one to another; as, the disease spread into all parts of the city
spread
Spread is a soft food which is put on bread. a wholemeal salad roll with low fat spread
spread
The simultaneous purchase and sale of futures contracts for the same commodity or instrument for delivery in different months, or in different but related markets A spreader is not concerned with the direction in which the market moves, but only with the difference between the prices of each contract
spread
a tasty mixture to be spread on bread or crackers
spread
A privilege which one person buys of another, of demanding certain shares of stock at a certain price, or of delivering the same shares of stock at another price, within a time agreed upon
spread
Usually refers to a simultaneous purchase of a contract and sale of another Spreads can be transacted between contracts with the same underlying commodity but different months; the same month but different commodities; or the same month and com- modity but traded on different exchanges
spread
If you spread a substance on a surface or spread the surface with the substance, you put a thin layer of the substance over the surface. Spread the mixture in the cake tin and bake for 30 minutes Spread the bread with the cheese
spread
To diffuse, as emanations or effluvia; to emit; as, odoriferous plants spread their fragrance
spread
The spread is the term used to describe the difference between the offer price and the bid price
spread
A spread of ideas, interests, or other things is a wide variety of them. A topic-based approach can be hard to assess in primary schools with a typical spread of ability = range
spread
To be made known more extensively, as news
spread
cause to become widely known; "spread information"; "circulate a rumor"; "broadcast the news"
spread
An unlimited expanse of discontinuous points
spread
A spread is two pages of a book, magazine, or newspaper that are opposite each other when you open it at a particular place. There was a double-page spread of a dinner for 46 people
spread
{s} dispersed, distributed; outspread, outstretched; extended (of a hand or an arm); set out or arranged for a meal
spread
The difference between the bid price at which a Market Maker will buy a security, and the ask price at which a Market maker will sell a security (See inside spread)
spread
The difference between the bid price and the asking price in a stock transaction See Bid and Ask
spread
to spread your wings: see wing
spread
(l)The difference between the bid and ask price of a currency (2) The difference between the price of two related futures contracts
spread
The difference between the bid and ask
spread
The difference between the winning and losing score of a game Example: If the score of a game is 350-280, then the spread is +70pt for the winner and -70pt for the loser
spread
The difference between the bid and the ask price of a stock
spread
If you spread your arms, hands, fingers, or legs, you stretch them out until they are far apart. Sitting on the floor, spread your legs as far as they will go without overstretching He stepped back and spread his hands wide. `You are most welcome to our home.' Spread out means the same as spread. David made a gesture, spreading out his hands as if he were showing that he had no explanation to make You need a bed that's large enough to let you spread yourself out
spread
In stocks, the difference between the bid price and ask price In bonds, the difference between the yields on securities of the same credit rating but different maturity or the difference between the yields on securities of the same maturity but of different rating The term also represents the difference between the public offering price of a new issue and the proceeds the issuer receives BACK TO TOP
spread
decorative cover for a bed
spread
To prepare; to set and furnish with provisions; as, to spread a table
spread
The difference between the proceeds an issuer receives and the price paid by the public for the issue
spread
prepared or arranged for a meal; especially having food set out; "a table spread with food
spread
the expansion of a person's girth (especially at middle age); "she exercised to avoid that middle-aged spread"
spread
distribute over a surface in a layer; "spread cheese on a piece of bread"
spread
cover by spreading something over; "spread the bread with cheese"
spread
If something spreads or is spread by people, it gradually reaches or affects a larger and larger area or more and more people. The industrial revolution which started a couple of hundred years ago in Europe is now spreading across the world. the sense of fear spreading in residential neighborhoods He was fed-up with the lies being spread about him. Spread is also a noun. The greatest hope for reform is the gradual spread of information
spread
To strew; to scatter over a surface; as, to spread manure; to spread lime on the ground
spread
The difference in yield between two financial instruments, e g in a swap of different securities Swaps are agreements between at least two counter-parties to exchange cash flows in the future according to a pre-specified formula They can therefore be regarded as portfolios of forward contracts The most common one is an agreement on the exchange of a fixed rate for a floating rate contract
spread
The difference between the bid and offer prices This is usually used for Interbank trade of currencies
spread
In futures, the taking of a long position in a futures contract with one maturity, and a short position of a futures contract with a different maturity In options, a combination of two or more call options or put options for the same stock, but with differing exercise prices or expiration dates
spread
To put one's legs apart
spread
To divulge; to publish, as news or fame; to cause to be more extensively known; to disseminate; to make known fully; as, to spread a report; often acompanied by abroad
spread
The spread is the difference between the bid price and the offer price
spread
To expand
spread
To extend in length and breadth in all directions, or in breadth only; to be extended or stretched; to expand
spread
To propagate; to cause to affect great numbers; as, to spread a disease
spread
strew or distribute over an area; "He spread fertilizer over the lawn"; "scatter cards across the table"
spread
A cloth used as a cover for a table or a bed
spread
Expansion of parts
spread
If you spread something somewhere, you open it out or arrange it over a place or surface, so that all of it can be seen or used easily. She spread a towel on the sand and lay on it Spread out means the same as spread. He extracted several glossy prints and spread them out on a low coffee table In his room, Tom was spreading out a map of Scandinavia on the bed
spread
Price difference between the highest bid and lowest ask for a security at a given point in time
spread
the difference between the bid and the offer price of a security
spread
A table, as spread or furnished with a meal; hence, an entertainment of food; a feast
spread
fully extended in width; "outspread wings"; "with arms spread wide"
spread
spread across or over; "A big oil spot spread across the water"
spread
A spread is a large meal, especially one that has been prepared for a special occasion
spread
Difference between buy and sell prices on the same coin(s) from the same party Also, the degree of separation between impressions on a doubled die
spread
of Spread, v
spread
To divide something in a homogeneous way
spread
1 The gap between the bid and ask prices in the quotation for a security 2 The term can also be applied to certain strategies for options and commodities where the investor is trading on the differences in prices between two related securities
spread
To be extended by drawing or beating; as, some metals spread with difficulty
spread
two facing pages of a book or other publication process or result of distributing or extending over a wide expanse of space a tasty mixture to be spread on bread or crackers distribute or disperse widely; "The invaders spread their language all over the country"
spread
It is called a back spreadwhen the difference in price is less than the normal one
spread
The word "spread" refers to the price relationship or difference between two futures contract month prices for the same or related commodity
spread
The difference between buy and sell prices on the same item(s) of a dealer, broker, etc The extent of separation between impressions on a doubled die
spread
Extent; compass
spread
process or result of distributing or extending over a wide expanse of space
spread
prepared or arranged for a meal; especially having food set out; "a table spread with food"
spread
{i} food that can be spread (onto bread, etc.); cloth cover for a bed or table; expansion, growth; large area of land; range; large meal; story or advertisement that covers two pages
spread
If something such as a liquid, gas, or smoke spreads or is spread, it moves outwards in all directions so that it covers a larger area. Fire spread rapidly after a chemical truck exploded A dark red stain was spreading across his shirt In Northern California, a wildfire has spread a haze of smoke over 200 miles. Spread is also a noun. The situation was complicated by the spread of a serious forest fire
spread
become distributed or widespread; "the infection spread"; "Optimism spread among the population"
spread
If you spread something such as wealth or work, you distribute it evenly or equally. policies that spread the state's wealth more evenly Spread is also a noun. There are easier ways to encourage the even spread of wealth
spread
farm consisting of a large tract of land along with facilities needed to raise livestock (especially cattle)
spread
a meal that is well prepared and greatly enjoyed; "a banquet for the graduating seniors"; "the Thanksgiving feast"; "they put out quite a spread"
spread
To put butter or jam onto bread
spread
act of extending over a wider scope or expanse of space or time
spread
Difference between bid and offered prices on a security Difference between yields on (or prices of) two securities of differing sorts or differing maturities In underwriting, difference between price realized by the issuer and price paid by the investor Difference between two prices or two rates What a commodities trader would refer to as the basis
spread
Surface in proportion to the depth of a cut stone
spread
two facing pages of a book or other publication
spread
act of extending over a wider scope or expanse of space or time the expansion of a person's girth (especially at middle age); "she exercised to avoid that middle-aged spread"
spread
This is the difference between the "bid" and "ask" price of a stock "Worth taking note of!"
spread
The purchase of one futures delivery month against the sale of another futures delivery month of the same commodity; the purchase of one delivery month of one commodity against the sale of that same delivery month of a different commodity; or the purchase of one commodity in one market against the sale of the commodity in another market, to take advantage of a profit from a change in price relationships The term spread is also used to refer to the difference between the price of a futures month and the price of another month of the same commodity A spread can also apply to options
spread
a haphazard distribution in all directions
Türkisch - Englisch
(Sigorta) spreading
spread
(Ticaret) spread
spreading

  Türkische aussprache

  spredîng

  Aussprache

  /ˈspredəɴɢ/ /ˈsprɛdɪŋ/

  Gemeinsame Collocations

  spreading out

  Videos

  ... fire spreading where's the doctor ...
  ... They're spreading the word about it. ...

  Wort des Tages

  haboob
Favoriten