the opening of a subject to widespread discussion and debate

listen to the pronunciation of the opening of a subject to widespread discussion and debate
Englisch - Türkisch

Definition von the opening of a subject to widespread discussion and debate im Englisch Türkisch wörterbuch

dissemination
dağıtım

Bilimsel bilginin dağıtımı önemlidir. - The dissemination of scientific knowledge is essential.

dissemination
(Askeri) yayımlama
dissemination
(Askeri) yayım
dissemination
yayılım
dissemination
(Tıp) diseminasyon
dissemination
dağılma
dissemination
(Tıp) saçılma
dissemination
(Ticaret) yaygınlaştırma
dissemination
saçma
dissemination
yayma
dissemination
sirayet
dissemination
Yayılma, dağılma, serpilme, hastalığın vücutta çeşitli organ veya dokulara yayılması
dissemination
being yayma
dissemination
(Sosyoloji, Toplumbilim) dağılma (derrida)
dissemination
{i} geçme
dissemination
(Askeri) YAYIM: bak. "intelligence cycle"
Englisch - Englisch
dissemination
spreading
Airing
the opening of a subject to widespread discussion and debate

  Silbentrennung

  the o·pen·ing of a sub·ject to wide·spread dis·cus·sion and de·bate

  Türkische aussprache

  dhi ōpınîng ıv ı sıbcekt tı waydspred dîskʌşın ınd dıbeyt

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈōpənəɴɢ əv ə səbˈʤekt tə ˈwīdˈspred dəˈskəsʜən ənd dəˈbāt/ /ðiː ˈoʊpənɪŋ əv ə səbˈʤɛkt tə ˈwaɪdˈsprɛd dɪˈskʌʃən ənd dəˈbeɪt/

  Wort des Tages

  footle
Favoriten