sitting

listen to the pronunciation of sitting
Englisch - Türkisch
oturuş

O, bir oturuşta on kutu mısır gevreğini bitirebilir. - He can finish ten boxes of corn flakes in one sitting.

oturum
oturma

Ben pencerenin yanında oturmayı severim. - I like sitting by the window.

Bütün gün güneşte oturma iyi olamaz. - It can't be good sitting in the sun all day.

{f} otur

İki çocuk çitin üzerinde oturuyorlar. - Two children are sitting on the fence.

Oturduğun koltuktaki boya hâlâ ıslak. - The paint on the seat on which you are sitting is still wet.

kolay vurulan hedef
celse
sitting room salon
{i} kuluçka süresi
kuluçkalık yumurta sayısı
oturarak

Burada karanlıkta tamamen tek başınıza oturarak ne yapıyorsunuz? - What are you doing sitting here in the dark all by yourself?

O orada oturarak ve pencereden dışarı bakarak oldukça çok zaman harcamaktadır. - She spends a pretty good chunk of time just sitting there and looking out the window.

oturma odası

Tom oturma odasında oturmuş, çamaşırları katlıyordu. - Tom was sitting in the living room folding laundry.

Akşam yemeği bittiğinde, oturma odasına geçti. - When dinner was over, we adjourned to the sitting room.

{i} kuluçkalık
birleşim
poz verme
bir yerde yerleşmiş bulunan
oturan

Tom kamp ateşinin etrafında oturan çocuklarla birlikte şarkı söylüyordu. - Tom was singing with the children sitting around the campfire.

Masanın diğer ucunda oturan adam kim? - Who is the man sitting at the other end of the table?

oturmakta olan
oturum/oturma/oturuş
sitting duck k
sit kon/oturt/otur
oturmaya mahsus
kuluçka müddeti
oturmak

Tom'un canı bir tiyatro koltuğunda iki saat oturmak istemiyordu. - Tom didn't feel like sitting for two hours in a movie theater.

Otuz dakikadır burada oturmaktayız. - We've been sitting here for thirty minutes.

(Tıp) ameliyat
oturuyor
sit
oturmak

Tüm yapmanız gereken, burada oturmak ve doktorun sorularını cevaplamak. - All you have to do is sit down here and answer the doctor's questions.

Sana buraya daha erken gelmemiz gerektiğini söyledim. Şimdi oturmak için hiç yer kalmadı. - I told you we should've gotten here earlier. Now there aren't any places left to sit.

sitting set
oturma grubu
sitting duck
saftaloz
sitting duck
kolayca aldatılabilen kişi
sitting member
belirli bir saylav bölgesinin milletvekili
sitting pretty
cebi dolu
sitting room
oturma odası

Akşam yemeği bittiğinde, oturma odasına geçti. - When dinner was over, we adjourned to the sitting room.

sitting back
arka oturma
sitting duck
kolay av
sitting group
Oturma grubu
sitting member
belirli bir seçim bölgesinin milletvekili
sitting on
oturmuş
sitting on the fence
çıt üzerinde oturan
sitting tight
sıkı oturan
sitting up
kadar oturma
sitting up
dik oturmak
sitting duck
{k} kolaylıkla aldatılabilen kimse; kolaylıkla saldırılabilecek kimse
sitting duck
kolay hedef
sitting ducks
kolay av
sitting ducks
kolay hedef
sitting position
(Askeri) oturarak nişan vaziyeti
sitting position
(Askeri) OTURARAK NİŞAN VAZİYETİ, OTURARAK ATIŞ VAZİYETİ: Bir tüfekle ateş ederken alınan ve atış talimnamelerinde açıklanan vaziyetlerden biri. Bak. "firing position"
sitting position
(Askeri) oturarak atış vaziyeti
sitting room
salon
sitting room
İng. oturma odası, salon
sitting room
oturacak yer
sitting target
(deyim) boy hedefi
sitting target
(deyim) kolay lokma
sit
{f} (bir yerde) kalmak, durmak; bulunmak: The statue's been sitting in that corner for years. Heykel yıllardır o
sit
{f} toplanmak
sit
çömelmek
sit
ressam veya heykeltıraşa modellik etmek
sit
{f} poz vermek
sit
{f} yola getirmek
sit
binip oturmak
sit
{f} modellik yapmak
sit
{f} kuluçkaya yatmak
sit
{f} tam oturmak
sit
{f} tünemek
sit
{f} (sat, --ting)
sit
toplantıda üye sıfatı ile oturmak
sit
{f} oturuma katılmak
sit
{f} sınava girmek

Pazar günü bir sınava girmek zorunda olduğuma inanamıyorum! - I can't believe I have to sit an exam on Sunday!

sit
toplantı yapmak
sit
otur

Senin yanına oturabilir miyim? - Can I sit beside you?

Oturduğun yerdeki boya hâlâ yaştır. - The paint on the seat on which you are sitting is still wet.

sit
resim çektirmek için poz vermek
as sure as i'm sitting here
doğru
opening sitting
(Politika, Siyaset) açılış oturumu
sit
{f} burnunu sürtmek
sit
bulunmak

Kilise şehrin kenarında bulunmaktadır. - The church is situated on the edge of town.

Thursday adası Avustralya'nın en kuzeyindeki Cape York ve Yeni Gine arasındaki Torres boğazında bulunmaktadır. - Thursday Island is situated in the Torres Strait between Australia's northernmost Cape York and New Guinea.

sit
{f} konmak
sit
filanca tarafta bulunmak
sit
durmak

Siyah insanlar otobüsün arkasında oturmak ya da doluysa ayakta durmak zorunda kaldılar. - Black people had to sit in the back of the bus, or stand if the back was full.

erect sitting position
dik oturuş pozisyonu
sit
görev almak
sit
(for ile) (sınava) girmek
sit
(on ile) yer almak
sit
{f} binmek
sit
{f} oturtmak
be left sitting high and dry
(deyim) Kimsesiz ve çaresiz kalmak
be sitting
oturuyor
be sitting on a goldmine
(deyim) Çok değerli bir şeye sahip olmak, çok değerli bir şey kendisinde olmak
be sitting pretty
k. dili iyi durumda olmak
fence sitting
çıt oturma
fence-sitting
çıt-oturma
pet sitting
oturma evcil hayvan
sit
oturup
adjourn a sitting
(Politika, Siyaset) oturumu ertelemek
be sitting pretty
{k} (birinin) her şeyi tıkırında olmak
final sitting
kapanış toplantısı
normal sitting position
(Askeri) NORMAL ATIŞ VAZİYETİ: Namlu ağzı ortalama 21 inç (33.5 cm) yukarıda olan bir makinalı tüfek nişancısının oturarak atış vaziyeti
pet sitting
evcil hayvan bakıcılığı
second sitting
gemide iki öğünün ikincisi
without sitting down
ayaküstü
Türkisch - Türkisch

Definition von sitting im Türkisch Türkisch wörterbuch

SÎT
(Osmanlı Dönemi) Çatırtı, patırtı, gürültü
SÎT
(Osmanlı Dönemi) Ün, şöhret, nam
sit
Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı
sit
Devletçe koruma altına alınmış tarihi yer veya bölge
sit
Koruma alanı
Englisch - Englisch
a legislative session
Present participle of sit
occupying a specific official or legal position; incumbent
executed from a sitting position
the act (of a bird) of incubating eggs; the clutch of eggs under a brooding bird
a period during which one is seated for a specific purpose

The Queen had three sittings for her portrait.

{n} the act of resting on a seat, stay, sessions
as, the hall has 800 sittings
(of persons) having the torso erect and legs bent with the body supported on the buttocks; "the seated Madonna"; "the audience remained seated"
The actual presence or meeting of any body of men in their seats, clothed with authority to transact business; a session; as, a sitting of the judges of the King's Bench, or of a commission
(photography) the act of assuming a certain position (as for a photograph or portrait); "he wanted his portrait painted but couldn't spare time for the sitting"
Allocated passenger dining time i e first (earlier) or second (later) sitting
a meeting of spiritualists; "the seance was held in the medium's parlor"
Being in the state, or the position, of one who, or that which, sits
The state or act of one who sits; the posture of one who occupies a seat
A brooding over eggs for hatching, as by fowls
A seat, or the space occupied by or allotted for a person, in a church, theater, etc
not moving and therefore easy to attack; "a sitting target"
A sitting of a parliament, legislature, court, or other official body is one of the occasions when it meets in order to carry out its work. the recent emergency sittings of the UN Security Council. = session
a session as of a legislature or court
A sitting is one of the periods when a meal is served when there is not enough space for everyone to eat at the same time. Dinner was in two sittings
a session as of a legislature or court not moving and therefore easy to attack; "a sitting target
A meeting of the Legislative Assembly
the act of assuming or maintaining a seated position; "he read the mystery at one sitting" (photography) the act of assuming a certain position (as for a photograph or portrait); "he wanted his portrait painted but couldn't spare time for the sitting" a session as of a legislature or court not moving and therefore easy to attack; "a sitting target
The act or time of sitting, as to a portrait painter, photographer, etc
the act of assuming or maintaining a seated position; "he read the mystery at one sitting"
A sitting president or member of parliament is a present one, not a future or past one. the greatest clash in our history between a sitting president and an ex-president. see also sit
{i} act of resting on the legs and buttocks; act of being settled in a seat; seat; portrait session; incubation (of birds); eggs which are incubated by a bird; period during which a legislative body is in session
The time during which one sits while doing something, as reading a book, playing a game, etc
sitting around
Present participle of sit around
sitting down
Present participle of sit down
sitting duck
an obvious or unconcealed target

For God's sake, Sergeant, we need to get to cover – we're sitting ducks out here.

sitting ducks
plural form of sitting duck
sitting in
Present participle of sit in
sitting on the fence
Present participle of sit on the fence
sitting out
Present participle of sit out
sitting pretty
Having a comfortable or certain supply of money or resources

Lauren Hutton, 28, was sitting pretty. The omnipresent model had just signed a two-year, $200,000 contract.

sitting pretty
In a favorable situation, especially a situation in which one possesses an advantage

I'm in control. I'm sitting pretty. They can't unseat me, and I warn them not to try.

sitting room
A living-room; a room in a house where people pass the time in leisure
sitting rooms
plural form of sitting room
sitting still
Present participle of sit still
sitting table
A table for sitting at
sitting tables
plural form of sitting table
sitting toilet
A toilet which is operated by sitting, as opposed to squatting, such as a flush toilet
sitting up
Present participle of sit up
sitting-room
Alternative form of sitting room
Sitting Bull
(1834-1980) Sioux Indian chief and leader in the fight against General Custer and his troops in the Battle of Little Bighorn (U.S. History)
Sitting Bull
a native American chief of the Sioux tribe who helped Crazy Horse to win a victory over General Custer 's army of US soldiers in the battle at the Little Bighorn in 1876. He later performed in Buffalo Bill 's Wild West Show (1834-90). born 1831, near Grand River, Dakota Territory, U.S. died Dec. 15, 1890, on the Grand River in South Dakota Teton Sioux chief under whom the Sioux peoples united in their struggle for survival. Frequent skirmishes between the U.S. Army and Sitting Bull's warriors occurred in 1863-68, at the end of which the Sioux agreed to accept a reservation in southwestern Dakota Territory. When gold was discovered in the Black Hills in the mid-1870s, further outbreaks occurred. At the Battle of the Rosebud, troops under Gen. George Crook were forced to retreat; and at the Battle of Little Bighorn, Lt. Col. George Armstrong Custer and his men were killed. In 1877 Sitting Bull led his followers into Canada, but, with the buffalo reduced to near extinction, starvation eventually drove the Sioux to surrender. From 1883 Sitting Bull lived on Indian Agency lands, at one point (1885) traveling with Buffalo Bill's Wild West Show. During the Ghost Dance movement, Sitting Bull was arrested. He was killed when his warriors tried to rescue him
sitting bull
a chief of the Sioux; took up arms against settlers in the northern Great Plains and against United States Army troops; he was present at the battle of Little Bighorn (1876) when the Sioux massacred General Custer's troops (1831-1890)
sitting comfortably
reclining, being in a comfortable position
sitting cross-legged
sitting in a meditating position, sitting with legs crossed, one leg over the other, sitting "Indian style
sitting duck
If you say that someone is a sitting duck, you mean that they are easy to attack, cheat, or take advantage of. Nancy knew she'd be a sitting duck when she raised the trap door. = sitting target. An easy target or victim. someone who is easy to attack or easy to cheat
sitting duck
a defenseless victim
sitting duck
target (Hunting)
sitting member
someone who is a member of a parliament at the present time
sitting on the fence
{i} act of refusing to express an opinion one way or another (Politics)
sitting pretty
sitting strongly, very well founded in terms of one's position
sitting room
a room in a private house or establishment where people can sit and talk and relax
sitting room
guest room, living room
sitting room
A sitting room is a room in a house where people sit and relax. A living room. the room in a house where you sit, relax, watch television etc = living room
sitting target
A sitting target is the same as a sitting duck. They know they are a sitting target for the press
sitting tenant
A sitting tenant is a person who rents a house or flat as their home and has a legal right to live there. 1.4 million council homes have been sold, mostly to sitting tenants. someone who lives in a rented house or flat, especially when this gives them legal rights to stay there
sitting together
sitting as a group
sitting trot
the rider sits still in the saddle
baby-sitting
Present participle of baby-sit
baby-sitting
Alternative spelling of babysitting
in one sitting
To finish a task on the same period that one sets out to do so

The bookworm devoured her book in one sitting.

sit
To move oneself into such a position

I asked him to sit.

sit
To be a member of a deliberative body

I currently sit on a standards committee.

sit
Of a legislative or, especially, a judicial body such as a court, to be in session

In what city is the circuit court sitting for this session.

sit
To cause to be seated or in a sitting posture; to furnish a seat to

Sit him in front of the TV and he might watch for hours.

sit
To be accepted

I don’t think it will sit well.

sit
shortened form of babysit

I'm going to sit for them on Thursday.

sit
To occupy a given position permanently

The temple has sat atop that hill for centuries.

sit
To be in a position in which the upper body is upright and the legs (especially the upper legs) are supported by some object

After a long day of walking, it was good just to sit and relax.

sit
To babysit

I need to find someone to sit my kids on Friday evening for four hours.

sit
To accommodate in seats; to seat

I sat me weary on a pillar's base, / And leaned against the shaft.

take sitting down
To tolerate, accept, or acquiesce; to take no action

I hope he doesn't think he can get away with such an thing. I'm not going to take this sitting down.

sit
{v} to be in a local position, perch, rest, stay, brood
be sitting on a goldmine
(deyim) Have or own something that is very valuable

When property prices doubled in our area, we suddenly realised we were sitting on a goldmine.

baby sitting
the work of a baby sitter; caring for children when their parents are not home
baby sitting
{i} taking care of a child or children for pay while the parents are temporarily away
cross-legged sitting
position in which one leg is crossed over the other
flagpole sitting
form of recreation in which people sit on platforms located on the top of flagpoles (popular in the past - the goal was to remain on top of the flagpole for as long as possible)
pet sitting
the work of a pet sitter; caring for pets in their own home while their owners are away from home
pet sitting
The service of providing care for people's pets
saw off the bough on which one is sitting
bite the hand that feeds you
saw off the branch one is sitting on
sabotage one's own activities, cause oneself problems
saw off the branches one is sitting on
bite the hand that feeds you
sawed off the bough he was sitting on
bit the hand that fed him, destroyed by himself the source of his income
sit
The filename extension used by files compressed with StuffIt, a popular Macintosh archival and compression program
sit
The file extension for files created by Stuffit - a compression software
sit
This ending on a file type indicates it has been compressed with Stuffit software Stuffit Expander is used by Mosaic to decompress the file
sit
To suit (well or ill); to become
sit
show to a seat; assign a seat for; "The host seated me next to Mrs Smith"
sit
To perch; to rest with the feet drawn up, as birds do on a branch, pole, etc
sit
an event (usually one full day or more) where the primary goal is to sit in meditation
sit
work or act as a baby-sitter; "I cannot baby-sit tonight; I have too much homework to do"
sit
When you sit somewhere, you lower your body until you are sitting on something. He set the cases against a wall and sat on them When you stand, they stand; when you sit, they sit. Sit down means the same as sit. I sat down, stunned Hughes beckoned him to sit down on the sofa
sit
be seated
sit
Servizio Italiano di Taratura
sit
To have position, as at the point blown from; to hold a relative position; to have direction
sit
To lie, rest, or bear; to press or weigh; - - with on; as, a weight or burden sits lightly upon him
sit
obs
sit
File compressed in the StuffIt format commonly used on Macintosh computers See also: hqx
sit
To stay within your own base behind the protection of turrets and only leave to attack enemies, and even then within range of your bases' defense
sit
(Sensory Integration Therapy)
sit
To occupy a place or seat as a member of an official body; as, to sit in Congress
sit
pres
sit
of Sit, for sitteth
sit
Expression aimed at the ball to encourage it to stop rolling
sit
If you are sitting somewhere, for example in a chair, your bottom is resting on the chair and the upper part of your body is upright. Mother was sitting in her chair in the kitchen They sat there in shock and disbelief They had been sitting watching television He was unable to sit still for longer than a few minutes
sit
be seated, as in: Please, sit here by me and tell me about your new job
sit
To remain in a state of repose; to rest; to abide; to rest in any position or condition
sit
To rest upon the haunches, or the lower extremity of the trunk of the body; said of human beings, and sometimes of other animals; as, to sit on a sofa, on a chair, or on the ground
sit
Stuffit compressed file
sit
When a parliament, legislature, court, or other official body sits, it officially carries out its work. Parliament sits for only 28 weeks out of 52
sit
as, the court sits in January; the aldermen sit to- night
sit
The ISO 4217 currency code for the Slovenian Tolar
sit
3d pers
sit
sit around, often unused; "The object sat in the corner
sit
Syndicat islamique du travail (Islamic Workers Trade Union) - Trade union founded by the FIS in 1991
sit
To hold a session; to be in session for official business; said of legislative assemblies, courts, etc
sit
If you sit on a committee or other official group, you are a member of it. He was asked to sit on numerous committees
sit
sit around, often unused; "The object sat in the corner"
sit
System Initialization Table A table containing user specifications the control the CICS initialization process
sit
feather
sit
If a building or object sits in a particular place, it is in that place. Our new house sat next to a stream On the table sat a box decorated with little pearl triangles. = stand see also sitting
sit
To cause to be seated or in a sitting posture; to furnish a seat to; used reflexively
sit
Slovenian tolars
sit
sing
sit
If you sit tight, you remain in the same place or situation and do not take any action, usually because you are waiting for something to happen. Sit tight. I'll be right back to sit on the fence: see fence
sit
To cover and warm eggs for hatching, as a fowl; to brood; to incubate
sit
take a seat
sit
To take a position for the purpose of having some artistic representation of one's self made, as a picture or a bust; as, to sit to a painter
sit
To suit one well or ill, as an act; to become; to befit; used impersonally
sit
If you sit an examination, you do it. June and July are the traditional months for sitting exams. = take
sit
{f} rest on the legs and buttocks; take a seat; place in a seat; brood, cover eggs to warm them before hatching; be located, be situated; pose or model for an artist; fit, hang (about clothes); babysit, supervise someone's children
sit
be in session; "When does the court of law sit?"
sit
To sit upon; to keep one's seat upon; as, he sits a horse well
sit
If you sit someone somewhere, you tell them to sit there or put them in a sitting position. He used to sit me on his lap To sit someone down somewhere means to sit them there. She helped him out of the water and sat him down on the rock They sat me down and had a serious discussion about sex
sit
assume a posture as for artistic purposes; "We don't know the woman who posed for Leonardo so often"
sit
be in session; "When does the court of law sit?" sit around, often unused; "The object sat in the corner
sit
To be adjusted; to fit; as, a coat sts well or ill
sit
An abbreviation for Silicon Intensified Target Imager designed for low light applications A silicon target imager with a intensifier coupled to it
sit
sit and travel on the back of animal, usually while controlling its motions; "She never sat a horse!"; "Did you ever ride a camel?"; "The girl liked to drive the young mare"
sittings
plural of sitting
Türkisch - Englisch
(Hukuk) oturum (mahkeme, meclis veya resmi bir kurum için)
sitting

  Silbentrennung

  sit·ting

  Türkische aussprache

  sîtîng

  Aussprache

  /ˈsətəɴɢ/ /ˈsɪtɪŋ/

  Etymologie

  [ 'sit ] (verb.) before 12th century. Middle English sitten, from Old English sittan; akin to Old High German sizzen to sit, Latin sedEre, Greek hezesthai to sit, hedra seat.

  Gemeinsame Collocations

  sitting room

  Videos

  ... a Connect the Dots app for my kid, Hailo would be sitting on a giant asset. And you'd have ...
  ... yet sitting here now, it seems inconceivable and barbaric that we would accept the institution ...

  Wort des Tages

  hors de combat
Favoriten