çömelmek

listen to the pronunciation of çömelmek
Türkisch - Englisch
crouch
squat
crouch down
to squat down
hunch up
to squat, to crouch
cower
park oneself
hunch
get down
sit
hunker down
crouching
couch
çömelme
crouch
çömel
crouch

Tom crouched down beside Mary. - Tom Mary'nin yanında çömeldi.

She crouched down by the gate. - O, kapının yanında çömeldi.

çömel
hunker down
çömel
{f} squat

Tom squatted down under the tree. - Tom bir ağacın altında çömeldi.

Seen at a distance, the rock looks like a squatting human figure. - Uzaktan bakıldığında, kaya, çömelen bir insan figürüne benziyor.

çömel
{f} crouching
çömel
{f} squatting

Seen at a distance, the rock looks like a squatting human figure. - Uzaktan bakıldığında, kaya, çömelen bir insan figürüne benziyor.

çömelme
squat
çömelme
crouching
çömelme
squatting
çömelme
squatting down
Türkisch - Türkisch
Dizlerini bükerek topukları üzerine oturmak
Dizlerini bükerek topukları üzerine oturmak: "Eteklerini toplayıp kemençecinin yanına çömelirken hâlinde bir ihtiyar kadın pişkinliği vardı."- R. N. Güntekin
çömmek
çökmek
çömelme
Çömelmek işi
çömelmek
Favoriten