oturum

listen to the pronunciation of oturum
Türkisch - Englisch
session

The group was planning a bull session to talk about the upcoming party. - Grup, yaklaşmakta olan parti hakkında konuşmak için bir boğa oturumu planlıyordu.

The session will be prolonged again. - Oturum tekrar sürdürülecek.

sitting
session, sitting; hearing (in a court)
residence
residing
(Bilgisayar) logins
diet

The Diet is now in session. - Meclis şimdi oturumda.

seance
forum

Tom didn't attend the forum. - Tom oturuma katılmadı.

session, sitting; hearing; residence, residing
(Hukuk) session, assembly
hearing
sessional
court

The court session lasted for three hours. - Mahkeme oturumu üç saat sürdü.

meeting
residence, residing
conclave
sign in
sign-in
signing in
log on to
oturum açmak
(Bilgisayar) log on
oturum
(Bilgisayar) login
oturum
(Bilgisayar) sign in
oturum
(Bilgisayar) login to
oturum
(Bilgisayar) sign-in
oturum
(Bilgisayar) log on
oturum
(Bilgisayar) sign-on
oturum
(Bilgisayar) logon
oturum
(Bilgisayar) logon to
oturum
(Bilgisayar) log on to
oturum açma
(Bilgisayar) logon
oturum açma adı
(Bilgisayar) login name
oturum açma adı
(Bilgisayar) logon name
oturum açma alanı
(Bilgisayar) log on to
oturum açma başarısız
(Bilgisayar) login failed
oturum açma düzeyi
(Bilgisayar) log level
oturum açma etki alanı
(Bilgisayar) logon domain
oturum açma kimliği
(Bilgisayar) login id
oturum açma yeri
(Bilgisayar) log on to
oturum açmak
sign on
oturum açmak
(Bilgisayar) sign-on
oturum açmak
(Bilgisayar) login
oturum açmak
(Bilgisayar) log-in
oturum açmak
(Bilgisayar) logon
oturum açmış
(Bilgisayar) logged in
oturum açılamadı
(Bilgisayar) logon failed
oturum açıldı
(Bilgisayar) logged in
oturum açıldı
(Bilgisayar) logged on
oturum açılmamış
(Bilgisayar) not logged in
oturum başına
(Bilgisayar) per session
oturum etki alanı
(Bilgisayar) logon domain
oturum kapamak
(Bilgisayar) log-out
oturum kapamak
(Bilgisayar) sign-off
oturum kapat
(Bilgisayar) logoff
oturum kapat
(Bilgisayar) log off
oturum kapat
(Bilgisayar) log out
oturum kapatılıyor
(Bilgisayar) logging off
oturum kimliği
(Bilgisayar) login id
oturum sonu
(Bilgisayar) end of session
oturum izni
residence permit
oturum anahtarı
session key
oturum arası
adjournment
oturum aç/kapat
(Bilgisayar) logon/logoff
oturum aç/kapat
(Bilgisayar) log on/off
oturum açan kullanıcı
(Bilgisayar) logged on user
oturum açana göre
(Bilgisayar) by logon name
oturum açma ayarları
(Bilgisayar) logon settings
oturum açma bit eşlemi
(Bilgisayar) logon bitmap
oturum açma biçimi
(Bilgisayar) log on as
oturum açma ekranı
(Bilgisayar) logon banner
oturum açma gerektirir
(Bilgisayar) requires logon
oturum açma güvenliği
(Bilgisayar) logon security
oturum açma hatası
(Bilgisayar) login failure
oturum açma iletisi
(Bilgisayar) logon message
oturum açma isteği
(Bilgisayar) logon request
oturum açma işlemi
logon process
oturum açma saatleri
(Bilgisayar) logon hours
oturum açma sayfası
(Bilgisayar) logon banner
oturum açma sunucusu
(Bilgisayar) logon server
oturum açma süresi
(Bilgisayar) logon time
oturum açma sırasında
(Bilgisayar) at logon time
oturum açma tarihi
(Bilgisayar) logon date
oturum açma yardımı
(Bilgisayar) logon help
oturum açma yordamı
(Bilgisayar) logon procedure
oturum açma yöntemi
(Bilgisayar) logon procedure
oturum açma zamanı
(Bilgisayar) login time
oturum açma şifresi
logon password
oturum açma/sn
(Bilgisayar) logon/sec
oturum açmak
log in , login , log on , logon
oturum açmayı göster
(Bilgisayar) show logon
oturum açılabilir
(Bilgisayar) logon permitted
oturum açılamaz
(Bilgisayar) logon denied
oturum açılmadı
(Bilgisayar) not logged on
oturum açılırken
(Bilgisayar) at logon
oturum açılıyor
(Bilgisayar) logging on
oturum açılışları
(Bilgisayar) logon sessions
oturum açıyor
(Bilgisayar) logging in
oturum başkanının tokmağı
gavel
oturum güvenlik görevlisi
serjeant at arms
oturum kapamak
log off , log out
oturum kapanma süresi
sign off life
oturum katmanı
session layer
oturum sayısı
(Bilgisayar) number of sessions
oturum sunucusu
(Bilgisayar) login server
oturum süresi
(Bilgisayar) sess time
oturum tutanakları
(Hukuk) sitting's official reports
oturum yöneticisi
session manager
oturum yöntemi
(Bilgisayar) logon method
açık oturum
panel
açık oturum yönetmek
anchor
açık oturum yöneticisi
anchor
farklı oturum
(Bilgisayar) login as
son vermek oturum vs
adjourn
açık oturum
Panel, panel discussion, open forum
kapalı oturum
closed session
oturumlar
sessions

A few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda. - Teknik Oturum Gündeminde birkaç kişi daha sonra gün içindeki bazı oturumlara katılmak istediklerinden söz ettiler.

l can schedule my sessions in advance. - Oturumlarımı önceden zamanlayabilirim.

açık oturum
open forum
açık oturum
panel discussion
açık oturum
open session
birleşik oturum
joint meeting
el ile oturum
(Bilgisayar) log on manually
en fazla oturum sayısı
(Bilgisayar) maximum sessions
gizli oturum
(Hukuk) secret session
gizli oturum
secret cession
gizli oturum/celse
secret session, closed session
ikincil oturum
(Bilgisayar) secondary logon
ikincil oturum açma
(Bilgisayar) secondary logon
kapalı oturum
closed session, executive session
kapalı oturum
(Hukuk) (gizli) in camera
karma oturum
(Politika, Siyaset) mixed session
kendim oturum açarım
(Bilgisayar) log on manually
mahkeme oturum günü
(Kanun) judicial day
sonraki oturum açma
(Bilgisayar) next logon
sonraki oturum kapatma
(Bilgisayar) next logoff
windows nt'ye oturum başlat
(Bilgisayar) log on to windows nt
windows oturum açma
(Bilgisayar) windows logon
Türkisch - Türkisch
Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse
Yasama meclislerinin birleşimlerinden her biri
Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse: "Onun adaylığı konuşulurken, kıdemli doçent olarak ben de oturuma katılmıştım."- H. Taner
celse
açık oturum
Güncel, siyasal, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı
birleşik oturum
Millet Meclisi ile Senato'nun birlikte yaptığı oturum
birleşik oturum
İki veya daha çok kurulun bir arada yaptığı oturum
gizli oturum
Genellikle ilgililerden başkasının katılmasına, dinlemesine izin verilmeyen toplantı
kapalı oturum
Gizli celse
oturum
Favoriten