otur

listen to the pronunciation of otur
Türkisch - Englisch
{f} sitting

He was sitting with his arms folded. - Kolunu katlamış oturuyordu.

Two children are sitting on the fence. - İki çocuk çitin üzerinde oturuyorlar.

have a seat
sit

May I sit next to you? - Senin yanına oturabilir miyim?

Where do you want to sit? - Nerede oturmak istiyorsun?

{f} sit down

All you have to do is sit down here and answer the doctor's questions. - Tüm yapmanız gereken, burada oturmak ve doktorun sorularını cevaplamak.

Tom and Mary were about to sit down for dinner when John knocked on the door. - John kapıyı çaldığında Tom ve Mary akşam yemeği için oturmak üzerelerdi.

rooms

Tom Skeleton, the ancient stage doorkeeper, sat in his battered armchair, listening as the actors came up the stone stairs from their dressing rooms. - Tarihi sahne kapıcısı, Tom Skeleton, eskimiş koltuğunda oturdu, aktörlerin soyunma odalarından taş merdivenlerden yukarı gelirken dinledi.

dwelt
taken a seat
take a seat
{f} abode
{f} dwelling
took a seat
live in

We were unsure what kind of person Tom would be and whether he would like to live in the same house as us. - Tom'un ne tür bir insan olacağından ve bizim gibi aynı evde oturmayı isteyip istemeyeceğinden emin değildik.

Do you live in this building? - Bu binada mı oturuyorsun?

reside

Tom currently resides in Boston. - Tom şu anda Boston'da oturuyor.

More than half the residents are opposed to the plan. - Oturanların yarısından fazlası plana karşı çıkıyor.

{f} dwell
be seated

Tom motioned them to be seated. - Tom oturmaları için onlara işaret etti.

Please be seated, ladies and gentlemen. - Lütfen oturun, hanımefendiler ve beyefendiler.

sat

He sat on the bench and crossed his legs. - Kanepeye oturdu ve bacak bacak üstüne attı.

The two lovers sat face to face, drinking tea. - İki âşık çay içerek yüz yüze oturdular.

sit-down

bence daha da şey çğrenin ben daha 4. sınfa gidiom ve daha bilgiliyim.

abided
otur otruduğun yerde
don't get involved
Türkisch - Türkisch
Artvin yöresinde yetiştirilen bir zeytin cinsi
otur
Favoriten