silme

listen to the pronunciation of silme
Türkisch - Englisch
wipe

Tom held Mary's hand and gave her tissues to wipe her tears. - Tom, Mary'nin elini tuttu ve gözyaşlarını silmesi için mendilini ona verdi.

She used a damp rag to wipe off the dust. - Tozu silmek için nemli bir bez kullandı.

(Dilbilim) ellipsis
(Askeri,Bilgisayar) delete

Do not delete this example sentence. - Bu cümle örneğini silmeyin.

Now Tatoeba users have the opportunity to delete their own sentences, provided they are not linked to any translations. - Artık Tatoeba kullanıcılarının, herhangi bir çeviriye bağlı olmamaları şartıyla kendi cümlelerini silme olanağı var.

(Bilgisayar) don't delete
(Bilgisayar) deleted

I haven't yet deleted all the duplicate photos. - Yinelenen fotoğrafların tümünü henüz silmedim.

Nobody has deleted this sentence. - Kimse bu cümleyi silmedi.

obliterate

Layla wanted to obliterate the memory of Fadil's first wife. - Leyla, Fadıl'ın ilk karısının anısını silmek istedi.

(Ticaret) waive
cancel
effacing
(Bilgisayar) clear
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) blanking
expunging
wiping

Could I get one of those small damp towels for wiping my hands? - Ellerimi silmek için o küçük nemli havlulardan birini alabilir miyim?

arch. molding; projecting stringcourse; coping
deletion
wiping up; wiping away; wiping; drying
rubbing
erasion
full to the brim, brimful
cancellation
completely, wholly, entirely
obliteration
erasure; blanking; moulding; full to the brim, brimful
defacement
erasure
moulding
{i} deleting

Instead of deleting your sentences, how about making them better? - Cümlelerinizi silmek yerine, daha güzel hale getirmeye ne dersiniz?

I'm having a problem deleting one of my files. - Dosyalarımdan birini silmekte sorun yaşıyorum.

{i} swabbing
effacement
deletions
(Nükleer Bilimler) erase

Sami wanted to erase Layla's identity. - Sami, Leyla'nın kimliğini silmek istedi.

The typist tried to erase the error. - Katip hatayı silmeye çalıştı.

heaping
blot
molding
expunction
silmek
delete

I have to delete many files from my computer. - Bilgisayarımdan birçok dosyayı silmek zorundayım.

silmek
wipe

She used a damp rag to wipe off the dust. - Tozu silmek için nemli bir bez kullandı.

silmek
{f} erase

Sami wanted to erase Layla's identity. - Sami, Leyla'nın kimliğini silmek istedi.

He wishes to erase bad memories. - O kötü anıları silmek istiyor.

silme akımı
(Bilgisayar) erase current
silme bezi
mop
silme biti
(Bilgisayar) erase bit
silme güverte
(Askeri) flush deck
silme izni
(Bilgisayar) allow deletes
silme işlemi
deleting
silme onayı
(Bilgisayar) clear confirm
silme sinyali
(Teknik,Televizyon) blanking pulse
silme tarihi
(Bilgisayar) deleted
silme ayarları
(Bilgisayar) delete settings
silme ayarı
(Bilgisayar) delete setting
silme devresi
(Elektrik, Elektronik,Teknik) reset circuit
silme dolu olmak
to brim
silme durumu
(Bilgisayar) erase status
silme durumu
(Bilgisayar) erase progress
silme durumu
(Bilgisayar) delete status
silme dönüşümü
(Dilbilim) deletion transformation
silme eldiveni
(Çevre) wipedown mitt
silme hareketi
delete transaction
silme hatası
(Bilgisayar) erasing error
silme hatası
(Bilgisayar) deletion error
silme hatası
(Bilgisayar) delete error
silme iptal edildi
(Bilgisayar) erase canceled
silme isteği
(Bilgisayar) clear request
silme işareti
dele
silme işi
(İnşaat,Teknik) panelwork
silme işlemini kabul et
(Bilgisayar) accept deletion
silme kafası
erasing head
silme kafası
(Bilgisayar) erase head
silme karakteri
(Bilgisayar,Teknik) erase character
silme karakteri
(Bilgisayar) rubout character
silme karakteri
delete character
silme lambası
erase lamp
silme oluğu hattı
(İnşaat) throat line
silme onayı sonrasında
(Bilgisayar) after del confirm
silme onayı öncesinde
(Bilgisayar) before del confirm
silme rendesi
bead plane
silme seviyesi
(Teknik,Televizyon) blanking level
silme sorgusu
(Bilgisayar) delete query
silme sürüyor
(Bilgisayar) delete in progress
silme tahtası
board for leveling off a measure of grain
silme tamamlandı
(Bilgisayar) erase completed
silme tarihine göre
(Bilgisayar) by delete date
silme uyarısı
(Bilgisayar) erase warning
silme yetkisi
(Bilgisayar) delete authority
silmek
expunge
sil
{f} deleted

I'm not a sentence. I should be deleted from Tatoeba. - Ben bir cümle değilim.Tatoeba'dan silinmiş olmam gerekir.

Your name was deleted from the list. - Adınız listeden silindi.

sil
{f} deleting

I'm having a problem deleting one of my files. - Dosyalarımdan birini silmekte sorun yaşıyorum.

Instead of deleting your sentences, how about making them better? - Cümlelerinizi silmek yerine, daha güzel hale getirmeye ne dersiniz?

sil
clear
silmek
cross out

Writing is easy. All you have to do is cross out the wrong words. - Yazmak kolaydır. Yapmak zorunda olduğun tek şey yanlış kelimeleri silmektir.

silmek
{f} obliterate

Layla wanted to obliterate the memory of Fadil's first wife. - Leyla, Fadıl'ın ilk karısının anısını silmek istedi.

sil
backspace
silmek
{f} wipe out
dosya silme
(Bilgisayar) file delete
sil
(Bilgisayar) delete of
sil
(Bilgisayar) remove

Tom removed his gun from his holster. - Tom silahını kılıfından çıkardı.

Tom removed his pistol from his shoulder holster and laid it on the table. - Tom silahını kılıfından çıkardı ve onu masaya bıraktı.

sil
(Bilgisayar) delete it
silmek
rub up
silmek
(Bilgisayar) clear delete
silmek
crouch
silmek
cross of
silmek
erasing
silmek
deterge
silmek
write off

We had to write off the debt. - Borcu silmek zorunda kaldık.

silmek
swab
silmek
expunging
silmek
undone
silmek
polish
silmek
(Bilgisayar) remove
silmek
dele

I'm having a problem deleting one of my files. - Dosyalarımdan birini silmekte sorun yaşıyorum.

I have to delete many files from my computer. - Bilgisayarımdan birçok dosyayı silmek zorundayım.

silmek
rule smth out
silmek
undo
silmek
mop up
silmek
(Bilgisayar,Teknik) zap
silmek
rule something out
silmek
wiping

Could I get one of those small damp towels for wiping my hands? - Ellerimi silmek için o küçük nemli havlulardan birini alabilir miyim?

silmek
wipe up
sil
{f} expunging
sil
mop up
sil
wipe up
sil
{f} wiping

I'm not wiping your tables. - Ben senin masalarını silmiyorum.

I am wiping my nose with a handkerchief. - Ben bir mendille burnumu siliyorum.

sil
{f} undone
sil
blank out
sil
strike out
sil
strike off
sil
expunge
sil
delete

I'm not a sentence. I should be deleted from Tatoeba. - Ben bir cümle değilim.Tatoeba'dan silinmiş olmam gerekir.

Your name was deleted from the list. - Adınız listeden silindi.

sil
wipe off

Could you please wipe off the table? - Lütfen tabloyu siler misin?

She used a damp rag to wipe off the dust. - Tozu silmek için nemli bir bez kullandı.

sil
erase

Rub out these words with your eraser. - Bu kelimeleri silginle sil.

He erased his speech from the tape. - Konuşmasını kasetten sildi.

sil
{f} erasing
sil
rub out

Rub out these words with your eraser. - Bu kelimeleri silginle sil.

sil
wipe

Israel should be wiped off the map. - İsrail haritadan silinmelidir.

Tom wiped the tears from Mary's eyes. - Tom Mary'nin gözlerinden gözyaşlarını sildi.

sil
efface
sil
zap
silmek
{f} rule out
silmek
mop
silmek
rub off
silmek
absterge
silmek
blank out
sil
rub off
silmek
letter out
Silmek
purge
anahtar silme
(Bilgisayar) key deletions
belge silme
(Bilgisayar) document deletions
blok silme
(Bilgisayar,Teknik) block delete
dizin silme
(Bilgisayar) directory delete
dosya silme
file purging
ekleme/silme
addition/deletion
elektriksel silme
(Elektrik, Elektronik) electrical reset
elle silme
hand reset
hızlı silme
(Bilgisayar) quick erasing
kuru silme
dry grinding
kütük silme
file purging
metin silme
(Bilgisayar) text delete
nesne silme
(Dilbilim) object deletion
sil
dele

I'm not a sentence. I should be deleted from Tatoeba. - Ben bir cümle değilim.Tatoeba'dan silinmiş olmam gerekir.

Your name was deleted from the list. - Adınız listeden silindi.

sil
ruboff
sil
jerk
sil
rubout
sil
sill

I wiped the window sill with a paper towel. - Bir kağıt havluyla pencere pervazını sildim.

sil
mopup
silmek
to wipe; to erase, to rub sth out, to efface, to obliterate; to delete; to rub up, to polish
silmek
delete , erase
silmek
forgive
silmek
rub down
silmek
rub out
silmek
give smth. a wipe
silmek
to erase, rub out. silip süpürmek
silmek
furbish
silmek
to wipe up, wipe away, or wipe (something wet) (using something dry); to dry
silmek
strike off
silmek
to eat up every morsel of (something)
silmek
wipe off

She used a damp rag to wipe off the dust. - Tozu silmek için nemli bir bez kullandı.

silmek
whisk
silmek
to clean (a place) from stem to stern
silmek
to destroy (everything), sweep (everything) away; to make a clean sweep of (all of them), get rid of (them all)
silmek
(borç) write off
silmek
blot out
silmek
efface
silmek
wipe away
silmek
blank
silmek
to clean, rub (something) clean (using something wet)
silmek
cancel
silmek
strike out
silmek
rule smth. out
silmek
kill
silmek
crossout
süngerle silme
sponging
süngerle silme
sponging down
tespih silme
bead molding
yatay silme
horizontal blanking
yinelenen silme sorgusu
(Bilgisayar) replicable delete query
Englisch - Englisch

Definition von silme im Englisch Englisch wörterbuch

sil
or Supported Independent Living Program ~ The Supported Independent Living Program provides subsidized housing for people with mental illnesses Community Mental Health Centre staff select people with mental illnesses to live in private market rental units, and non-profit mental health organizations to provide support services for residents BC Housing administers the subsidies, on behalf of the Ministry of Health
sil
Spousal Impoverishment Law
sil
Sector Inbound List
sil
= SPEECH-INTERFERENCE LEVEL A calculated quantity providing a guide to the interference of a noise with the reception of speech The speech-interference level is the arithmetic average of the octave band levels of the interfering noise in the most important part of the speech frequency range The levels in octave bands centered at 500, 1000, and 2000 Hz are commonly averaged to determine the speech-interference level
sil
An LCD module that has a single row of connection holes, and an LCD glass with a single contact edge
sil
An LCD module that has a single row of connection holes, and an LCD glass with a signle contact edge
sil
nIII: preference
sil
Standard Interchange Language A standard for data definition, maintenance and queries developed by independent grocery firms
Türkisch - Türkisch
Duvar veya tavan gibi yerlerde yapılan kabartma kenar
Silmek işi
Baştan aşağı, tam (olarak), tamamen
Baştan aşağı, tam olarak, tamamen
Yiyecekle dolu bir kabın üzerinin bıçakla düzeltilmesi
Ağzına kadar dolu, sıvama, lebalep: "O çağlarda saraylar, konaklar, yalılar silme cariyedir."- S. Birsel
Ağzına kadar dolu, sıvama, lebalep
Duvar yüzeylerinde süsleme amacıyla yapılmış şerit biçimindeki çıkıntılara verilen ad
silme kalıbı
İnce madenî plaka üzerine oyulan ve taş yüzeyinde silme işlemini ayarlamaya yarayan alet
silme makinesi
Profil, kaval çubuk gibi maddelerin silme işleminde kullanıllan makine
silme tahtası
Ölçeğe tepeleme doldurulan tahılın doruğunu almakta kullanılan tahta
sil
Antik çağda çömlek yapımında kullanılan kil
Silmek
(Osmanlı Dönemi) ISKAT
silmek
Ortadan kaldırmak, yok etmek veya gidermek
silmek
Kazıyarak veya sürterek yok etmek
silmek
Bir şeyin ıslaklığını gidererek kuru duruma getirmek: "Terlemiş gibi alnını elinin tersiyle sildi."- Ö. Seyfettin. Üzerine genellikle bir bez sürterek tozlarını, kirlerini almak veya parlatmak: "Türküler çağırarak tahta siliyorlar."- Y. Z. Ortaç
silmek
Tahta malzemeyi makineyle düzgün ve pürüzsüz hâle getirmek. Üzerini çizerek atmak, yok etmek. Üstünlük göstererek o alanda üstün olanları ikinci plana atmak
silmek
Üstünlük göstererek, o alanda üstün olanları ikinci plana atmak
silmek
Ortadan kaldırmak, yok etmek veya gidermek: "Senin gözlerin gönlümü dolduran kara düşünceleri silecek, beni korkulardan kurtaracaktır."- M. Ş. Esendal. İlişkisini koparmak, yok saymak
silmek
İlişkisini koparmak, yok saymak
silmek
Üzerini çizerek atmak, yok etmek
silmek
Üzerine genellikle bir bez sürterek tozlarını, kirlerini almak veya parlatmak
silmek
Bir yazıyı veya çizgiyi kazıyarak veya sürterek yok etmek
silmek
Tahta malzemeyi makineyle düzgün ve pürüzsüz hâle getirmek
silmek
Bir şeyin ıslaklığını gidererek kuru duruma getirmek
tespihli silme
Üzerinde bir sıraya dizilmiş tespih taneleri gibi yuvarlakları olan silme
silme
Favoriten