ıskat

listen to the pronunciation of ıskat
Türkisch - Englisch
alms given as compensation for the religious duties which the deceased failed to perform during his lifetime
annulment, nullification
deprivation
overthrow
elimination
throwing down, dropping; casting out
warding off
borcu ıskat
(Kanun) extinguishing the debt
mirastan ıskat
disinheritance
Türkisch - Türkisch
ölünün ruhunun azap çekmemesi için dağıtılan, ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka
Düşürülme
Düşürme, aşağı atma
Ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka
ISKAT
(Hukuk) Düşürme, mirastan ıskat
ISKAT
(Osmanlı Dönemi) Silmek
ISKAT
(Osmanlı Dönemi) Ölünün azaptan kurtulması ümidi ile ölen kimse nâmına dağıtılan sadaka
ISKAT
(Osmanlı Dönemi) Düşürmek. Düşürülmek. Aşağı atmak. Hükümsüz bırakmak
Iskat
(Osmanlı Dönemi) düşürmek, hükümden kaldırmak
ıskat
Favoriten