onay

listen to the pronunciation of onay
Türkisch - Englisch
{i} confirmation

I have a reservation, my name is Kaori Yoshikawa. Here's my confirmation card. - Bir rezervasyonum var, benim adım Kaori Yoshikawa. İşte benim onay kartım.

Many relatives came to the confirmation. - Birçok yakınlar onay için geldi.

{i} assent

Even Tom gave his assent. - Tom bile onayını verdi.

acknowledgement
approbation
backing
acknowledgment
indorsement
approval, approbation, consent, assent, okay, OK
OK
(Hukuk) ratification, certificate, imprimatur, approval
sanction

Tom will never sanction this. - Tom bunu asla onaylamaz.

It is necessary to obtain the sanction of the authorities to enter this building. - Bu binaya girmek için yetkililerin onayını almak gereklidir.

vise
ratification
confirm

I'd like to confirm my reservation for the 30th. - 30'u için rezervasyonumu onaylamak istiyorum.

Hello, I have a reservation, my name is Kaori Yoshikawa. Here is the confirmation card. - Merhaba, benim bir rezervasyonum var, adım Kaori Yoshikawa. İşte onay kartı.

approval

The plan is subject to his approval. - Plan onun onayına tabidir.

With your approval, I would like to offer him the job. - Senin onayınla, işi ona teklif etmek istiyorum.

certification
legitimation
endorsement
okay
affirmation
visa
{i} approve

My mother finally approved of our plan. - Annem sonunda planımızı onayladı.

I approve the suggestion. - Ben, öneriyi onaylıyorum.

certify
(Tıp) retrospective validation
favor
verification
(Kanun,Ticaret) attest
recognition
countersign
(Bilgisayar) approved by
(Bilgisayar) check

Please endorse this check. - Lütfen bu çeki onayla.

favour
(Kanun) attestation
endorse

Please endorse this check. - Lütfen bu çeki onayla.

We certainly don't endorse that. - Kesinlikle onu onaylamıyoruz.

(Kanun) absorption
(Tıp) ongoing validation
(Tıp) concurrent validation
(Tıp) validation
countenance
endorsement in full
homologation
validating

Validating an angry client's feelings is an effective way of defusing the situation. - Kızgın bir müşterinin duygularını onaylama durumun yatıştırılmasında etkili bir yoldur.

{i} seal
onay vermek
consent to
onay almak
meet with approval
onay belgesi
certificate , certification
onay belgesi
(Hukuk) instrument of ratification
onay imzası
countersign
onay imzası
countersignature
onay laşmalarda)
(Hukuk) (uluslararası an(t) ratification
onay usulü
(Hukuk) Assent Procedure
onay vermek
approve
denetim onay
(Bilgisayar) check
resmi onay
(Askeri) sanction
tip onay
type approval
izin, onay, onaylama
permission, approval, validation
onaylar
certifies
onaylar
acknowledgements
genel onay
(Ticaret) general consent
genel onay
(Konuşma Dili) chorus of approval
kalite onay işareti
(Ticaret) certification mark
onay almak
obtain certification
onay almak
win approval
onay almak
gain approval
onay almak
obtain approval
onaylar
(Hukuk) approves
oybirliği ile onay
(Hukuk) unanimous approval
sessiz onay
tacit approval
teknoloji onay şeması
technology approval schedule
ön onay
preapproval
ön onay
pre approval
Türkisch - Türkisch
Uygun bulma, tasdik
onay
Favoriten