sözlü

listen to the pronunciation of sözlü
Türkisch - Englisch
oral

Oral tradition has existed for hundreds of years. - Sözlü gelenek yüzlerce yıldır vardır.

I wish you success on your oral exam! Is the examiner French? - Sözlü sınavında sana başarılar diliyorum! Sınavı yapan kişi Fransız mı?

verbal

Those children have limited verbal skills. - Şu çocuklar sözlü becerilerini sınırladı.

They verbally abused Tom. - Onlar sözlü olarak Tom'u taciz ettiler.

vocal
fiancee
parol
oral examination

She had an oral examination in English. - Onun İngilizce sözlü sınavı vardı.

He took an oral examination. - O, bir sözlü sınava girdi.

viva voce
oral, verbal; engaged to be married; fiancé, fiancée
nuncupative
oral, verbal
verbatim
viva
fiancé; fiancée
(someone) who has committed himself to go to (a gathering, a place)
word of mouth
engaged
fiance
literal
oral test
verbally

They verbally abused her. - Onlar onu sözlü olarak taciz ettiler.

They verbally abused Tom. - Onlar sözlü olarak Tom'u taciz ettiler.

unwritten
spoken
an oral
betrothed
söz
statement

I'm going to ascertain the truth of his statement. - Onun sözünün aslını araştıracağım.

I could not believe his statement. - Ben onun sözüne inanamadım.

söz
promise

Your stomach won't be full from promises. - Miden sözlerden dolu olmayacaktır.

He promised to meet him at the coffee shop. - Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi.

söz
word

A lot of English words are derived from Latin. - Birçok İngilizce sözcük, Latince'den türemiştir.

He didn't believe Ben's words. - O, Ben'in sözlerine inanmadı.

sözlü olarak
verbally

They verbally abused her. - Onlar onu sözlü olarak taciz ettiler.

They verbally abused Tom. - Onlar sözlü olarak Tom'u taciz ettiler.

sözlü ifade edilmek
verbalize
sözlü anlaşma
oral contract
sözlü anlaşma
gentlemen's agreement
sözlü anlaşma
parol contract
sözlü bildiri
(Hukuk) verbal declaration
sözlü film
talking picture
sözlü kanıt
parol evidence
sözlü olarak
orally
sözlü olarak
viva voce
sözlü olarak
viva
sözlü olma
pledge
sözlü olmayan
unengaged
sözlü reklâm
word of mouth advertising
sözlü soru
oral question
sözlü sınav
oral examination
sözlü sınav
viva voce
sözlü sınav
oral exam
sözlü sınav
viva
açık sözlü
blunt
açık sözlü
frank

Tom was quite frank about it. - Tom o konuda çok açık sözlüydü.

Does Tom really want me to be frank? - Tom gerçekten açık sözlü olmamı istiyor mu?

söz
{s} wordy
söz
upon my word
söz
{i} plight
söz
expression

I'll look up the expression in the dictionary. - Ben ifadeye sözlükte bakacağım.

açık sözlü
forthcoming

Tom wasn't very forthcoming about what happened with Mary. - Tom Mary ile ilgili ne olduğu hakkında çok açık sözlü değildi.

açık sözlü
bluff
açık sözlü
outspoken

Tom is very outspoken, isn't he? - Tom çok açık sözlü, değil mi?

Tom is extremely outspoken. - Tom son derece açık sözlü.

söz
iron
söz
gossip
söz
rumour
söz
dixit
söz
(Dilbilim) parole
söz
fluent
söz
asseverate
söz
commitment

I'm sorry, I already have another commitment. - Üzgünüm, benim zaten başka bir sözüm var.

Unfortunately, I had another commitment. - Ne yazık ki başka sözüm vardı.

söz
{i} say

I have to check and see what the contract says. - Sözleşmenin ne dediğini kontrol etmek ve görmek zorundayım.

Tom doesn't have a say in that matter. - Tom'un o konuda bir sözü yok.

söz
assurance
söz
undertaking
söz
saying

Have you ever heard the saying: Lying leads to thieving? - Sen hiç yalan söyleme hırsızlığa götürür sözünü duydun mu?

My client isn't saying another word. - Müvekkilim başka bir söz söylemiyor.

söz
asseveration
söz
{i} term

According to the terms of the contract, your payment was due on May 31st. - Sözleşme şartlarına göre, ödemenizin vadesi 31 Mayısta idi.

Few people take the trouble to read all the terms and conditions of a contract before signing it. - Çok az insan, imzalamadan önce bir sözleşmenin bütün şartlarını ve koşullarını okuma zahmetine katlanır.

söz
wording
söz
remark

His remark was really out of line. - Onun sözü gerçekten uygunsuzdu.

That kind of remark does not befit you. - O tür sözler size yakışmıyor.

söz
pledge

Tom pledged his support. - Tom ona destek sözü verdi.

Tom pledged his continued support. - Tom destek vermeye devam etmeye söz verdi.

söz
foregoing
açık sözlü
plump
açık sözlü
honest
açık sözlü
explicit
açık sözlü
plainspoken
açık sözlü
Outspoken, free spoken, straight-out, plainspoken
açık sözlü
free spoken
açık sözlü
straight-out
açık sözlü olmak
To be frank
karışık sözlü kimse
Nobody mixed oral
söz
mentions

Mary becomes angry when Tom mentions her weight. - Mary, Tom onun ağırlığından söz ettiği zaman sinirlenir.

Nobody mentions my country. - Hiç kimse ülkemden söz etmiyor.

söz
vocable
söz
spoken of
söz
{i} sentence

Tom really likes this sentence. - Tom bu sözü gerçekten seviyor.

It's all about sentences. Not words. - O, tümüyle cümlelerle ilgilidir. Sözcüklerle değil.

açık sözlü
ingenuous
açık sözlü
unreserved
açık sözlü
expansive
dik sözlü
rudely outspoken
doğru sözlü
veracious
doğru sözlü
truthful

Tom wasn't very truthful. - Tom çok doğru sözlü değildi.

Tom has to be truthful. - Tom doğru sözlü olmalı.

doğru sözlü
veridical
doğru sözlü
straightforward

He is usually straightforward and sincere and thereby gains the confidence of those who meet him. - O genellikle doğru sözlü ve içten ve bu sebeple onunla tanışanların güvenini kazanır.

doğru sözlü
truthful, frank
sazlı sözlü
(an entertainment) which features music and singing
söz
{f} contracting
söz
spiel
söz
verbalism
söz
faith

You must be faithful to your word. - Sözüne sadık olmalısın.

söz
word, remark; speech, talk; saying; rumour, gossip; promise, assurance, commitment; engagement
söz
committal
söz
remark, utterance; expression; statement; word
söz
voice
söz
talk

It is not polite to interrupt someone while he is talking. - Konuşurken birinin sözünü kesmek kibarlık değildir.

She cut in when we were talking. - Biz konuşurken sözümüzü kesti.

söz
discourse
söz
engagement

I have a previous engagement. - Bir önceki sözleşmem var.

Tom had a previous engagement. - Tom'un bir önceki sözleşmesi vardı.

söz
rumor

The media got wind of a rumor about his engagement and came quickly. - Medyanın onun sözleşmesi ile ilgili bir söylenti rüzgarı vardı ve hızlı geldi.

tok sözlü kimse
snorter
Türkisch - Türkisch
Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı
Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimselerden her biri
Evlenmek için birbirine söz vermiş olan (kimselerden her biri)
Herhangi bir konu ile ilgili olarak biri ile sözleşmesi bulunan
(Hukuk) ŞİFAHİ
oral
sözlü olarak
Şifahen
sözlü tarih
Sözlü tarih, tarihi yazılı belgelere ek olarak yaşayan bireylerin belleğe dayalı anlatıları aracılığıyla yazma ve sıradan insanları, gündelik yaşamı ve öznelliği tarihin araştırma alanına dahil etme dürtüsüyle şekillenen ve ses kaydetme teknolojilerinin gelişmesiyle de desteklenen disiplinlerarası bir çalışma alanı ve araştırma yöntemidir
sözlü film
Oyuncuların yalnız davranışlarını değil, konuşmalarını da veren (film)
sözlü soru
Büyük Millet Meclisinde sözlü olarak cevaplandırılması istenen soru
Söz
(Osmanlı Dönemi) SERVA
Söz
bahis
Söz
(Osmanlı Dönemi) LEFZ
Söz
(Hukuk) KAVİL
Söz
(Hukuk) KELAM
açık sözlü
Her şeyi olduğu gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen
sazlı sözlü
Saz çalınarak yapılan (eğlence)
söz
(Osmanlı Dönemi) kâl
söz
Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük
söz
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelâm, kavil
söz
Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi: "Yer yer birçok türküde rastladığımız beylik sözler de vardı içinde."- B. R. Eyuboğlu
söz
Kesinlik kazanmayan haber, söylenti
söz
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, kavil: "Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir."- Atasözü
söz
Müzik parçalarının yazılı metni, güfte
söz
Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme
söz
Bir konuyu yazılı olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi
tatlı sözlü
bakınız: tatlı dilli
tok sözlü
Hatır ve gönül dinlemeden, hiçbir şeyden çekinmeden konuşan
çok sözlü
Tatlı dilli, konuşkan
sözlü
Favoriten