statement

listen to the pronunciation of statement
Englisch - Türkisch
açıklama

Benim kısa bir açıklamam var. - I have a brief statement.

Tom polise yanlış açıklama yaptı. - Tom made a false statement to the police.

demeç
ifade

O, benim ifademin gerçek olduğunu kabul etti. - She acknowledged that my statement was true.

Kanıt, bir önceki ifadeye karşılık gelir. - The evidence corresponds to his previous statement.

söz

Ben onun sözüne inanamadım. - I could not believe his statement.

Onun sözünün aslını araştıracağım. - I'm going to ascertain the truth of his statement.

beyan

Rastgele beyanlarda bulunmamaya çalış. - Try not to make random statements.

Başkan yarın bir beyanatta bulunacak. - The president will issue a statement tomorrow.

{i} rapor
tebliğ
ifade olunan şey
{i} hesap özeti: bank statement bankanın müşterisine verdiği hesap özeti
(Dilbilim) düztümce
hesap pusulası
önerme
(Mukavele) hesap raporu
Söylem
rapor/ifade
çizelge
(Ticaret) finansal tablo
anlatım
(Ticaret) hesap hülasası
deyim cümle Bildiri kağıt
Tümce
(Ticaret) hesap bakiyesi
(Politika, Siyaset) beyanda bulunma
sözce
(Ticaret) işletme hesabı
hesap

Hesap özetleri her üç ayda bir gönderilecektir. - Statements will be mailed every quarter.

{i} bilanço
anlatım,deyim
{i} tarife
{i} ifade; demeç, beyanat
(Nükleer Bilimler) ifade,deyim
{i} bildirme
(Bilgisayar,Teknik) komut
cetvel
(Bilgisayar) ekstre

Benim banka ekstresi artık posta ile gelmiyor, ona ancak çevrim içi ulaşılabilir. - My bank statement no longer comes in the mail, but it can be accessed online.

Benim haziran ayı kredi kartı ekstresinde 145 dolarlık bir uyuşmazlık var. - There is a discrepancy of 145 dollars in my June credit card statement.

cümle

Bu ifade bir cümle değildir. - This statement is not a sentence.

ifade beyan
(Dilbilim) düz tümce
(Bilgisayar) bildiri kağıt türü
bildirim
(Ticaret) hesap özeti
(Ticaret) tablo
beyanı
beyanda
deyimi
statement of fact
(Kanun) olayın izahı
statement label
deyim etiketi
statement of account
hesap özeti
statement of affairs
iflas bilançosu
statement balance
(Finans) Ekstre borcu
statement date
(Finans) ekstre tarihi
statement number
deyim numarası
statement of intent
Niyet beyanı
statement of signature
İmza beyannamesi
statement of work
çalışma tablosu
statement trace
açıklama izlemesi, deyim izlemesi
statement date
(Ticaret) hesap kesim tarihi
statement form
(Ticaret) rapor şekli
statement heading
(Ticaret) bilanço başlığı
statement no
(Bilgisayar) ekstre no
statement of accountability
(Askeri) SAYMANLIK RAPORU: Bir tediye subayının kamu borçları ile ilgili olarak hazırladığı tevhit edilmiş periyodik mali raporu
statement of charges
(Askeri) ÖDETME BELGESİ: Bir askeri şahsa verilip bu şahıs tarafından kaybedilen, hasara uğratılan veya tahrip edilen ve devlete ödenmesi icap eden devlet mallarını gösterir form
statement of general compliance
(Avrupa Birliği) genel uygunluk bildirimi
statement of loss
(Sigorta) hasar beyanı
statement of requirement
(Askeri) ihtiyacın beyanı
statement of service
(Askeri) (10 YEARS) ON YILLIK HAL TERCÜMESİ: 1 Ocak 1937 ile 31 Aralık 1946 arasındaki süreye şamil olarak Muvazzaf Ordu'nun her subayı için hazırlanan ve, askeri hizmeti ile ilgili bütün bilgileri özet halinde içine alan form
statement of service
(Askeri) HAL TERCÜMESİ: Bir subayın bütün meslek süresi içindeki askeri hizmetini gösteren özet. Bu belge, basın ve halkla münasebetler faaliyetlerinde veya Federal Hükümet, Eyalet ya da mahalli makamlar tarafından istendiği zaman hazırlanır
statement of work
çalışma bildirisi
statement of work
(Askeri) iş bildirisi
statement of work
(Askeri) iş bildirisi (tarifi)
statement of work
(Askeri) çalışma talimatı
statement of work
(İnşaat) iş açıklaması
statement of work
(Askeri) çalışma muhtırası
statement trace
(Bilgisayar,Teknik) açıklama izlemesi
statement trace
(Bilgisayar,Teknik) deyim izlemesi
propositional statement
Önerme
billing statement
(Bilgisayar) faturalama raporu
closing statement
(Politika, Siyaset) kapanış konuşması
interim statement
(Ticaret) ara bilanço
objective statement
(Bilgisayar) hedef belirtici cümle
opening statement
açılış konuşması
previous statement
önceki ifade
previous statement of accused
(Kanun) sanığın önceki ifadesi
principle of statement
(Ticaret) beyan esası
registration statement
(Ticaret) izahname
statement of purpose
(Eğitim) niyet mektubu
sworn statement
(Kanun) yeminli beyan
vision statement
(Politika, Siyaset) vizyon bildirisi
witness statement
(Kanun) tanık ifadesi
witness' sworn statement
(Kanun) yeminli tanık beyanı
written statement
(Kanun) layiha
account statement
hesap özeti
asset-liability statement
aktif-pasif kestesi
assignment statement
atama deyimi
bank statement
banka hesap yağdayı
biconditional statement
ikikoşullu durum
business statement
iş yağdayı
clause of statement
bildirme tümcesi
compound statement
bileşik deyim
conditional statement
koşullu önerme
control statement
denetim deyimi
cutoff statement
ara bilanço
data formatting statement
veri biçimlemesi deyimi
data statement
veri deyimi
declerative statement
açıklayıcı deyim
earning statement
kâr zarar hesabı
financial statement
bilanço
financial statement
mali çizelge
funds statement
mali durum
income statement
gelir kestesi
interim statement
ara rapor
job control statement
iş denetim deyimi
language statement
dil deyimi
manufacturing statement
üretim bilançosu
mathematical statement
matematiksel ifade
nonexecutable statement
işlenemez deyim
reconciliation statement
mutabakat mektubu
sentence of statement
bildirme cümlesi
true statement
gerçek ifade
author statement
Yazar Açıklama
biconditional statement
ikikosullu durum
bio statement
Öz geçmiş, biyografi
business statement
iş durumu
capital position statement
sermaye durumu cetveli
closing statement
sonuç açıklaması
condensed statement
özet beyanı
consolidated cash flow statement
konsolide nakit akış durumu
daily statement
günlük hesap raporu
declarative statement
açıklayıcı deyim
edition statement
edition Açıklama
equivocal statement
müphem bir bildirimde
formal statement
Resmi yazı, resmi ifade, resmi bildirim
operating statement
işletme giderleri çizelgesi
privacy statement
Gizlilik bildirimi
reasoned statement
gerekçeli açıklama
statements
anlatımlar
statements
tabloları
statements
tablolar
to make a statement
söylemde bulunmak
statement of account
dekont
Englisch - Englisch
A presentation of opinion or position
An instruction in a computer program
A declaration or remark
A document that summarizes financial activity

a bank statement.

A written record prepared by a financial institution, usually once a month, listing all transactions for an account, including deposits, withdrawals, checks, electronic transfers, fees and other charges, and interest credited or earned The statement is usually mailed to the customer
NCL: A single language construct within NCL that performs a specific task
(music) the presentation of a musical theme; "the initial statement of the sonata
1 in Java, generally a single line of code terminated with a semicolon or a close curly brace such as an assignment statement (e g x=y*z;), a method call (e g System out println(x);) or a definition (e g int x;) 2 a complete control statement such as a while statement, if-else statement or for statement 3 a compound statement created by grouping together one or more simple statements using curly braces (e g {x = y*z; System out println(x);} ) - such compound statements are generally used inside of control statements such as for, while and if-else
A piece of executable Java code Has neither type nor value Contrast expression See the chapter on Statements and Rules
the part of a word problem that gives the student information -- " understand what information the statements are giving " (110)
An instruction in a programming language that represents a step in a sequence of actions or a set of declarations In Fortran 95/90, an ampersand (&) can be used to continue a statement from one line to another, and a semicolon (;) can be used to separate several statements on one line There are two main classes of statements: executable and nonexecutable See also executable statement and nonexecutable statement
The record prepared by a bank for a customer, listing all debits and credits for the period and the closing balance in the account The statement may also include the customer’s other transactions, such as bank card usage and outstandings
{n} the act of stating, an arrangement, an account of particulars
The basic building block of a Java method There are many different types of statement in Java, for instance, the assignment statement, if statement, return statement and while loop
The act of stating, reciting, or presenting, orally or in paper; as, to interrupt a speaker in the statement of his case
A BASIC instruction contained in a program line
A statement is an official or formal announcement that is issued on a particular occasion. The statement by the military denied any involvement in last night's attack
(music) the presentation of a musical theme; "the initial statement of the sonata"
(computer science) a line of code written as part of a computer program
A printed document showing how much money has been paid into and taken out of a bank or building society account is called a statement. if an education authority statements a child who has special educational needs, they give a school additional money to help teach that child
{i} something stated, declaration; allegation; official account; printed record of account activity; instruction written in a high-level programming language (Computers)
A container for all the information related to an SQL statement Statements should not be confused with SQL statements
An instruction that ends with a semicolon (;) or one or more instructions enclosed in braces ({})
a nonverbal message; "a Cadillac makes a statement about who you are"; "his tantrums are a statement of his need for attention"
The content of a declarative sentence employed in its typical use; a proposition Also see OCP and OCDL
A monthly summary which itemizes your charges and credits It includes the minimum payment due on your account and the due date
the act of affirming or asserting or stating something
a fact or assertion offered as evidence that something is true; "it was a strong argument that his hypothesis was true"
a message that is stated or declared; a communication (oral or written) setting forth particulars or facts etc; "according to his statement he was in London on that day"
An entity in a programming language which is typically the smallest indivisible unit of execution
a document showing credits and debits a message that is stated or declared; a communication (oral or written) setting forth particulars or facts etc; "according to his statement he was in London on that day"
Provides the public with information concerning the status of existing warnings
(n ) a sequence of lexical tokens It usually consists of a single line, but in Fortran 90 the ampersand symbol may be used to continue a statement from one line to another and the semicolon symbol may be used to separate statements within a line In Fortran 77 any character in column 6 serves to denote continuation from the previous line Multiple statements in the same line are not allowed in Fortran 77
If you describe an action or thing as a statement, you mean that it clearly expresses a particular opinion or idea that you have. The following recipe is a statement of another kind -- food is fun!
A record of account status (blue and white form) sent to patients monthly to advise of the previous period's transactions and activity on the account
The papers you get every month from your financial institution that list all of the activities in your account for the month
That which is stated; a formal embodiment in language of facts or opinions; a narrative; a recital
The monthly bill from a credit card issuer that describes and summarizes the activity on an account A statement includes the outstanding balance, purchases, payments, credits, finance charges and other transactions for the month also see phentermine prescriptions
A written description of events given to the police It is signed by the person making the statement
A statement is something that you say or write which gives information in a formal or definite way. `Things are moving ahead.' -- I found that statement vague and unclear
(1) A language costruct that represents a step in a sequence of actions or a set of declarations (2) In a program or procedure, an instruction that ends with a semicolon (;), or several instructions that are surrounded by brace brackets ({})
a document showing credits and debits
A SQL statement, and analogous to a complete sentence, as opposed to a phrase Portions of SQL statements or commands are called expressions, predicates, or clauses See also SQL statement
You can refer to the official account of events which a suspect or a witness gives to the police as a statement. The 350-page report was based on statements from witnesses to the events
In GRADE, the term statement is sometimes used synonymously with symbol; for example, a receive symbol in a PD also can be called a receive statement
stating
statement of claim
A statement issued in civil court proceedings by a plaintiff. It sets forth the complaints against the defendants, and the prayers for relief from the court
statement of purpose
A statement of purpose is a brief and focused essay about one's career or research goals, and is frequently required for applicants to universities, graduate schools, and professional schools. A statement of purpose (SoP) is a concise essay about one's career goals, identified means to achieve them and accomplishments so far towards those goals. It is a required document when applying for admission to most professional programs in the United States. Often, SoP is used as a yardstick to assess the capabilities of a prospective student in terms of critical thinking, analytical abilities, interests, aims and aspirations. It is a good way for an applicant to communicate with the admissions committee. Most admissions committees look for a short, crisp and ideologically clear SoP
statement of work
A statement of work (SOW) is a document used in the Systems Development Life Cycle. An organization desiring to have work done (i.e., the prospective customer) produces an SOW as part of a Request for Proposals. Software vendors or services companies (prospective contractors) respond with Proposals. The SOW specifies requirements at a very high level. Detailed requirements and pricing are usually specified at a later stage
statement of account
A statement provided by Visa or purchase card provider to each cardholder and Approving Official detailing individual transactions made during the billing cycle (30-days)
statement of account
A statement will be sent to you in December and at various other times showing the current position of your tax
statement of account
printout of activity and balance fluctuations in a bank account (or other account)
statement of account
Statement that you will receive from the Inland Revenue showing the payments of tax you are to pay as well as any payments you have already made to the Inland Revenue
statement of affairs
review of activity, detail of financial situation
statement of cash flows
Measures the flow of money in and out of a business One of four financial statements found in the annual report, it categorizes a company's cash receipts and disbursements for a given fiscal year by three major activities: operations, investments and financing
statement of cash flows
A statement reporting the impact of a firm's operating, investing, and financing activities on cash flows over an accounting period
statement of cash flows
A financial statement that shows a company's cash receipts and cash payments over a specified period, such as a year
statement of cash flows
A financial statement that reports the flow of cash in and out of a company for a set period, usually one year It reports the operating activities, investing activities and financing activities of the company
statement of cash flows
A financial statement that describes a firm’s generation and use of cash during a given period
statement of cash flows
A financial statement that provides information about the company's cash receipts, cash disbursements, and net change in cash during a specified period
statement of cash flows
A financial statement that shows the inflows and outflows of cash from three key activities: operations, financing, and investing
statement of cash flows
The financial statement that shows an entity's cash inflows (receipts) and outflows (payments) during a period of time
statement of cash flows
A financial statement that reflects cash flows from operating, investing and financing activities, providing a comprehensive view of changes in the Company's cash and cash equivalents for three fiscal years
statement of claim
official form in which a claimant lists the rationale of his lawsuit
statement of condemnation
announced a denunciation, formal denunciation
statement of defence
official form in which a defendant lists the rationale of his defense, list of claims used to support the defense case
statement of realization and liquidation
review handed in by a liquidator to the court concerning his activities in the selling of properties and the payment of debts
statement of stockholder`s equity
review of the independent capital structure of a business and changes that took place in an accounting period (Accounting)
statement of work
describes the procurement deliverables, also known as SOR
statement of work
A detailed description of the activities that the Contractor shall complete
statement of work
The Statement of Work provides the first summary of the job to be done It describes the software development problem as well as the users and the user environment The overall technical capabilities of the system are described, as well as what is not included
statement of work
Document prepared for the customer during project initiation and planning that describes what the project will deliver and outlines generally at a high level all work required to complete the project (6)
statement of work
A narrative description of products or services to be supplied under contract
statement of work
A document used by the acquirer as the means to describe and specify the tasks to be performed under the contract
statement of work
(SOW) A document primarily for use in procurement, which specifies the work requirements for a project or program It is used in conjunction with specifications and standards as a basis for a contract The SOW will be used to determine whether the contractor meets stated performance requirements
statement of work
is the management work product that models a narrative description of the work products and services to be delivered by the development organization to the customer organization under the contract
statement of work
A written description of the scope of work to be conducted for the ecological risk assessment The SOW should clearly state the which studies are needed for the assessment; why, when, and where they will be conducted, what data will be collected; how the data will be collected handled, and analyzed; what reports will be produced; and an associated timeline
statement of work
The part of a contract which lists the specific tasks to be performed by the contractor
statement of work
A narrative description of products and services to be supplied under contract or as part of a project Change Orders are made against the original statement of work
statement of work
A document that accurately describes a service in terms of output requirements and the required quality level or standard of acceptable performance of those outputs
statement of work
The specification of the requirement that a contractor is required to deliver and/or perform
statement of work
A document prepared for the customer during project initiation and planning that describes what the project will deliver and outlines generally and at a high level all work required to complete the project
account statement
A record of transactions and their effect on bank account balances
bank statement
A communication from a bank to a person holding an account in that bank, usually issued monthly, detailing the value of the holdings in that account and the effects of all transactions occurring with respect to that account
income statement
A calculation which shows the profit or loss of an accounting unit (company, municipality, foundation etc.) during a specific period of time, providing a summary of how the profit or loss is calculated from gross revenue and expenses
mission statement
a declaration of the overall goal or purpose of an organization
motherhood statement
a science fiction story which posits some profoundly unsettling threat to the human condition, explores the implications briefly, then hastily retreats to affirm the conventional social and humanistic pieties, ie apple pie and motherhood
motherhood statement
a "feel good" platitude, usually by a politician, about a worthy concept that few people would disagree with, without any specified plans for realisation. For example, "Our country must contribute to world peace."
purpose statement
An affidavit stating the purpose or a proposed loan
purpose statement
A mission statement
reflexive statement
A statement which refers to itself

Reflexive statements like This sentence is false. present interesting problems in the study of logic.

value statement
A non-descriptive statement
value statement
An organisation's statement of its ethical values, complementary to mission statement and vision statement
vision statement
A form of mission statement, issued by a company or organization, in which its intentions for the future are stated
propositional statement
A propositional statement is a declarative term used in logic and mathematics in which something is affirmed or denied through demonstration, operation or fact
income statement
An Income Statement, also called a Profit and Loss Statement (P&L), is a financial statement for companies that indicates how Revenue (money received from the sale of products and services before expenses are taken out, also known as the "top line") is transformed into net income (the result after all revenues and expenses have been accounted for, also known as the "bottom line"). The purpose of the income statement is to show managers and investors whether the company made or lost money during the period being reported
income statement
A financial statement of a business showing the details of revenues, costs, expenses, losses, and profits for a given period ― called also income account
proxy statement
(Finans) Information required by the SEC that must be provided to shareholders who wish to vote on the board of directors and on other company decisions by proxy
purpose statement
(Finans) A form filed by a borrower that describes how a loan backed by securities will be used, and guarantees that the loaned funds will not be used illegally to buy securities against Federal Reserve regulations
statementing
a formal official assessment of a child as having special needs
statements
Zero or more ActionScript statements you have defined for the body of the function
statements
We will provide Checking, Prime Money Market, and Money Market account statements monthly We will provide all other statements quarterly We will provide monthly statements if there are ATM deposits, withdrawals or transfers (Statement Savings only), Direct Deposit, automated telephone or online transfers, or electronic Payments on your account
statements
Reports, usually a balance sheet and an income statement, which show the financial position of a business for a specific time period, and the operating results by which it arrived at this position
statements
Explanations of various types of income, deductions, and/or credits reported on a schedule or directly on Form 1040 Statements may or may not be official IRS forms
statements
What a program is made up of, as a series of statements where the program is expressed as a high level computer language 2, p10
statements
An accounting of holdings and transaction of a given account
statements
Formal written presentations that provide financial information   The term includes exhibits, schedules, and written reports
statements
As in English, a statement pulls all grammatical elements together into a full thought JavaScript statements may take the form of conditionals, loops, or object manipulations It is good form to separate statements by semicolons, although this is only mandatory if multiple statements reside on the same line Example: if (total>100) {statements;} else {statements;} Example: while (clicks<10) {statements;}
statements
plural of statement
statements
A statement is a list of words which comprise the detailed instructions on which the computer makes its decisions and performs its duties It will normally consist of constants, variables, expressions, and/or the special commands of the PICK/BASIC language PICK/BASIC allows multiple statements to be put on one physical line (attribute) if each statement is separated by a semicolon (;) See Chapter 1
statement
Favoriten