gözle

listen to the pronunciation of gözle
Türkisch - Englisch
(Bilgisayar) watch

She was watching the film with her eyes red in tears. - O gözyaşları içindeki kırmızı gözleri ile filmi izliyordu.

Bird watching is a nice hobby. - Kuş gözlemciliği güzel bir hobi.

{f} eye

When he openly declared he would marry Pablo, he almost gave his grandmother a heart attack and made his aunt's eyes burst out of their sockets; however, his little sister beamed with pride. - O Pablo ile evleneceğini açıkça ilan ettiğinde, neredeyse büyük annesine kalp krizi geçirtecekti , halasının gözlerini yuvasından fırlattıracaktı fakat küçük kız kardeşi gururla baktı.

I closed my eyes to calm down. - Sakin olmak için gözlerimi kapattım.

{f} observed

The boy observed the birds all day. - Çocuk bütün gün kuşları gözlemledi.

He observed many types of creatures there. - Orada bir sürü yaratık çeşidi gözlemledi.

observe

He observed many types of creatures there. - Orada bir sürü yaratık çeşidi gözlemledi.

Tom likes to observe birds. - Tom kuşları gözlemlemeyi sever.

{f} observing

Waiting, observing, and keeping silent can avoid many wars. - Beklemek, gözlemek ve sessiz kalmak birçok savaşı önleyebilir.

I'm observing wild birds. - Ben yabani kuşları gözlemliyorum.

{f} surveyed
optical
göz
eye

This song is so moving that it brings tears to my eyes. - Bu şarkı o kadar acıklı ki gözlerimi yaşarttı.

I closed my eyes to calm down. - Sakin olmak için gözlerimi kapattım.

gözlemek
watch
gözle görülebilir
visible
gözle görülemez
invisible
gözle görülür
visible
gözle görülür derecede
visible as
gözle görülebilir
macroscopic
gözle görülür
observable
gözle görülür biçimde
evidently
gözle görülür biçimde
ocularly
gözle görünür yerde
within sight
gözle görünür yerde
in sight
gözle ilgili
ophthalmic
gözlemek
monitor

Sir Peter Blake was tragically killed by pirates on the Amazon river in 2001 as he was on a mission to monitor environment change. - Bay Peter Blake çevre değişikliğini gözlemek için bir görevdeyken 2001 yılında Amazon nehrinde korsanlar tarafından feci şekilde öldürüldü.

gözlemek
miss

Sir Peter Blake was tragically killed by pirates on the Amazon river in 2001 as he was on a mission to monitor environment change. - Bay Peter Blake çevre değişikliğini gözlemek için bir görevdeyken 2001 yılında Amazon nehrinde korsanlar tarafından feci şekilde öldürüldü.

gözlemek
long
dört gözle beklemek
to look forward to
göz
cell
gözlemek
wait for
gözlemek
watch over
göz
section
göz
subterranean
göz
glance

I just want to glance at the paper. - Gazeteye sadece göz atmak istiyorum.

Will you glance through this report? - Bu rapora bir göz atar mısın?

göz
spring

I'm looking forward to the return of spring. - Baharın gelişini dört gözle bekliyorum.

göz
locker
göz
look

It looks like it's going to rain. - Yağmur yağacak gibi gözüküyor.

I think that it likely that there was a major fault in the lookout. - Gözetlemede muhtemelen büyük bir hata olduğunu zannediyorum.

göz
(İnşaat) niche
göz
(Bilgisayar) cell spreadsheet
gözle görülür
in sight
gözlemek
patrol
gözlemek
eye
göz
drawer

Tom looked through the drawers. - Tom çekmeceleri gözden geçirdi.

gözle görülerek
macroscopically
gözle ilgili
optic
gözlemek
observe

I'm just here to observe. - Ben sadece gözlemek için buradayım.

Tycho Brahe used only a compass and a sextant to observe the stars. - Tycho Brahe yıldızları gözlemek için sadece bir pusula ve bir sekstant kullanırdı

gözlemek
watch for
gözlemek
cover
gözlemek
abide
göz
to eye
göz
opthalmic
göz
browses
göz
optic

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard. - Bu ürünle birlikte optik aletlerin kullanımı göz tehlikesini artıracaktır.

Göz
(Tıp) ophthalmus
bu gözle
from this point of view
dört gözle bakmak
to look carefully (at)
dört gözle beklemek
to wait eagerly (for)
eğri (gözle) bakmak
to look at (someone) malevolently, look at (someone) with malevolence in one's eyes
fena gözle bakmak
1. to harbor evil intentions (towards). 2. to look daggers (at). 3. to look at (someone) with a lustful eye
göz
loculus
göz
{i} cubby
göz
{i} glim

It's still impossible with the naked eye. With binoculars you might be able to glimpse it.... - Çıplak gözle hâlâ imkansız. Ona dürbünle bakabilirsin.

In looking through the mist, I caught a glimpse of my future. - Sis perdesinin arasından, kendi geleceğim gözüme ilişti.

göz
{s} ocular
göz
opto
göz
{i} cubicle
göz
peeper
göz
{i} eyehole
göz
{i} orb

Astronomers have observed sixty-two moons orbiting Saturn. - Astronomlar, Satürn'ün yörüngesinde altmış iki tane uydu gözlemlediler.

göz
{i} cuddy
göz
{s} optical

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard. - Bu ürünle birlikte optik aletlerin kullanımı göz tehlikesini artıracaktır.

göz
ophthalmic
göz
cuddy; eyehole
göz
sight, vision
göz
eye, manner or way of looking at a thing; estimation; opinion
göz
{i} sight

I caught sight of hundreds of birds. - Yüzlerce kuş gözüme ilişti.

We lost sight of him. - Onu gözden kaybettik.

göz
central core (of a boil)
göz
eye; glance, look; compartment, section, division; drawer, locker; (ağ) mesh; spring, source; bud
göz
evil eye
göz
eye, the depression at the calyx end of some fruits
göz
esteem, favor, friendly regard
göz
rudimentary bud
göz
eye; sight; cell
göz
desire, interest
göz
orbital
göz
eye (of a needle)
göz
fountainhead, source (of a stream or river); spring
göz
eye (in cheese); hole (in bread)
göz
bad luck inflicted by an evil eye
göz
drawer (in a piece of furniture)
göz
eye (on a potato)
göz
cubbyhole
göz
division, section, compartment; pigeonhole; cubbyhole
göz
{i} blinker

Why do horses wear blinkers? - Atlar neden at gözlükleri takarlar?

göz
compartment

Tom opened the glove compartment and noticed the registration was missing. - Tom torpido gözünü açtı ve ruhsatın eksik olduğunu fark etti.

Have you looked in the glove compartment? - Torpido gözüne baktın mı?

göz
{i} orbit

Astronomers have observed sixty-two moons orbiting Saturn. - Astronomlar, Satürn'ün yörüngesinde altmış iki tane uydu gözlemlediler.

göz
small hole (as in a needle); optic; blinker; orbit
göz
section, division, square (on a game board)
göz
pan (of a balance)
göz
whammy
gözle görülür
{s} ocular
gözle ilgili
ocular
gözlemek
to watch, observe
gözlemek
{f} spy
gözlemek
spy out
gözlemek
{f} sight
gözlemek
to keep an eye on, keep a close watch on
gözlemek
await
gözlemek
to watch (someone, something) secretly, spy on; to peep at
gözlemek
to watch for, to wait for; to observe
gözlemek
to wait for, watch out for
iki gözle görme/ göze değgin görme
binocular vision
iyi gözle bakmamak
to have a bad opinion of
iyi gözle bakmamak
not to think much of sb/sth
sizinle tekrar görüşmeyi dört gözle bekleyeceğim
I'm looking forward to seeing you again
yan gözle bakmak
a) to look askance b) to look hostilely
yan gözle bakmak
take a slant at
yan gözle bakmak
1. to look at (someone) out of the corner of one's eye. 2. to look askance at, look at (someone, something) disdainfully. 3. to look at (someone, something) hostilely or venomously
yan gözle out of
the corner of one's eye
çıkış saatini dört gözle bekleyen kimse
clock watcher
çıplak gözle
with the naked eye
Türkisch - Türkisch

Definition von gözle im Türkisch Türkisch wörterbuch

göz
Ağacın tomurcuk veren yerlerinden her biri
Göz
me
Göz
dünya penceresi
Göz
dide
Göz
ayn
Göz
(Osmanlı Dönemi) BİNA
Göz
(Hukuk) ÇEŞM
Göz
(Osmanlı Dönemi) NAZIRA
Göz
(Osmanlı Dönemi) MUKLE
Göz
lakrima
Göz
basar
Gözle ilgili
ayni
Gözlemek
gözlemlemek
Gözlemek
(Osmanlı Dönemi) TA'KİB
göz
Bazı deyimlerde, görme ve bakma. İyi veya kötü nitelikler, tutkular, duygular anlatan bakış
göz
Kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında bir şeye kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, nazar: "İnsanı gözle yiyip bitirirler."- Ö. Seyfettin
göz
çürük, temelsiz
göz
Kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında bir şeye kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, nazar
göz
Terazi gözü
göz
Görme organı
göz
İyi veya kötü nitelikler, tutkular, duygular anlatan bakış
göz
Suyun topraktan kaynadığı yer
göz
Bölüm, hane
göz
Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak
göz
Bakış, görüş
göz
İçine girilen, öteberi konulan, bölümleri olan bir şeyin her bölmesi
göz
Delik, boşluk: "Köprünün gözleri karış karış kazılmıştır."- S. F. Abasıyanık. Çekme, çekmecelerin her biri
göz
Çekme, çekmecelerin her biri
göz
Bazı yaraların uç bölümü
göz
Delik, boşluk
göz
Bölüm, kesim
göz
çekmece
göz
Suyun kaynağı
göz
Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak: "Asıl felaket bu pınara sırt çevirmek, bu pınarın gözlerine taş tıkamak değil de ne olurdu?"- T. Buğra
göz
Terazi kefesi
göz
Kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında bir şeye kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk
göz
Görme ve bakma
göz
Sevgi, ilgi, gönül bağlantısı
gözlemek
Gizlice bakmak, gözetlemek
gözlemek
Dikkatle bakmak, tarassut etmek
gözlemek
Koumak, kollamak
gözlemek
Dikkatle bakmak, tarassut etmek. İncelemek, araştırmak
gözlemek
Bir şeyin olmasını veya bir kimsenin gelmesini beklemek, intizar etmek
gözlemek
İncelemek, araştırmak
gözlemek
Korumak, kollamak
gözle
Favoriten