lighting

listen to the pronunciation of lighting
Englisch - Türkisch
aydınlatarak
lambalar
hafifletmek
yükünü azaltmak
uzun hüzmeli far
ışıklandırma jüyesi
ışıklandırma
yakma
aydınlatma

Şu anda aydınlatma var. - There's lighting right now.

Floresan aydınlatmadan nefret ediyorum. - I hate fluorescent lighting.

{f} aydınlat

Şehrin bu kısmında aydınlatma yetersiz. - The lighting is poor in this part of the city.

Ay, odayı aydınlatıyor. - The moon is lighting the room.

light yan/yak/aydınlat
resim ve fotoğrafta ışığın kullanılışı
ışıklandırma tertibatı
aydınlatma,n.aydınlatma: v.aydınlat: prep.aydınlatar
yıldırım

Yıldırım beni bir süre için kör etti. - The lighting blinded me for a while.

Light
(isim) Işık

Lütfen gittiğinizde ışıkları kapatınız. - Please turn out the lights when you leave.

Güneş bizi ışık ve ısı verir. - The sun gives us light and heat.

light
aydınlık

Henüz sabahın beşiydi ama yine de aydınlıktı. - It's just five in the morning, but nevertheless it is light out.

Burası okumak için yeterince aydınlık değil. - It's not light enough in here to read.

light
hafif

O şimdi iyi; ne çok ağır ne de çok hafif. - It's good now; neither too heavy nor too light.

Genellikle hafif bir kahvaltı yaparım. - I usually have a light breakfast.

light
{i} ışık

Güneş bizi ışık ve ısı verir. - The sun gives us light and heat.

Işık yılı, ışığın bir yılda gittiği mesafedir. - A lightyear is the distance that light travels in one year.

light
{i} nur

Gözümde nursun ...ve başımda tacın. - You're the light of my eyes ... and crown of my head.

lighting armatures
(Askeri) aydınlatma lambaları
lighting fixture
aydınlatma teçhizatı
lighting pole
aydınlatma direği
lighting system
(Otomotiv,Teknik) aydınlatma sistemi
lighting dimming
aydınlatma karartma
lighting director
aydınlatma yönetmeni
lighting engineer
ışıklandırma mühendisi
lighting equipment
aydınlatma donanımı
lighting fixture
aydınlatma ayarı
lighting gas
aydınlatma gazı
lighting industry
aydınlatma sanayii
lighting rail
ışık rayı
lighting rail
kaydırma askısı
lighting fitting
Aydınlatma armatürü
lighting rail
hareketli ray, ışık rayi, kaydırma askısı
lighting technician
teknisyen aydınlatma
lighting tripod
aydınlatma tripod
lighting chain
(Aydınlatma) ışık zinciri
lighting coil
aydınlatma bobini
lighting device
aydınlatma aygıtı
lighting dimming
aydınlatma-karartma
lighting director
baş ışıkçı
lighting engineer
baş ışıkçı
lighting engineering
aydınlatma tekniği
lighting equipment
aydınlatma donatımı
lighting facilities
aydınlatma tesisleri
lighting from above
(Sinema) üst aydınlatma
lighting from below
(Tiyatro) alttan ışıklama
lighting from below
(Sinema) alt aydınlatma
lighting gas
havagazı
lighting mains
ana aydınlatma hatları
lighting network
aydınlatma şebekesi
lighting of (road)
yolun ışıklandırılması
lighting panel
aydınlatma panosu
lighting panel
katar ışığı alet tablosu
lighting plan
aydınlatma projesi
lighting point
(Tiyatro) ışıklama çizelgesi
lighting pylon
aydınlatma pilonu
lighting rail
(Teknik,Televizyon) hareketli ray
lighting rehearsal
(Tiyatro) ışık çalışması
lighting rheostat
aydınlatma reostası
lighting string
(Aydınlatma) ışık zinciri
lighting switch
ışık anahtarı
lighting switch
şalter dolabı
lighting technology
(Aydınlatma) aydınlatmacılık
lighting unit
aydınlatma öğesi
lighting up
ışıklandırma
lighting up
farları yakma
light
{f} yakmak, tutuşturmak; yanmak, tutuşmak
light
{s} ince

Diğer galaksilerde hayat olsa bile, insanın onları incelemek için ışık hızında seyahat etmesi imkansızdır. - Even if there is life in other galaxies, it is impossible for man to travel at the speed of light to study them.

İyi olması için pâte brisée ince ve dilimler hâlinde olmalıdır. - To be good, pâte brisée should be light and flaky.

light
{f} yakmak

Bir mum yakmak karanlığı lanetlemekten daha iyidir. - It is better to light a candle than to curse the darkness.

exterior lighting
(Otomotiv,Teknik) dış aydınlatma
light
lâmba

Tom yemek odası lambasını açtı. - Tom flipped on the dining room light.

Lambanın ışığı siste parıldıyordu. - The light of the lamp glimmered in the fog.

light
{i} ışık veren şey: Turn off the lights. Lambaları kapatın
light
{s} açık

Dün gece yatakta kitap okurken, ışık açıkken uykuya dalmışım. - While I was reading in bed last night, I fell asleep with the light on.

Onun yeşil gözleri ve açık kahverengi saçı var. - She has green eyes and light brown hair.

light
{f} aydınlanmak
emergency lighting
güvenlik aydınlatması
emergency lighting
acil durum aydınlatması
indirect lighting
(Aydınlatma,Teknik) dolaylı aydınlatma
indoor lighting
oda ışığı
indoor lighting
(İnşaat) iç aydınlatma
interior lighting subsystem
(Otomotiv) iç aydınlatma tali sistemi
light
(Askeri) ilerletmek
light
sigara yakmak
light
(Askeri) (yelken vb) yürütmek
light
az eşya ile

Genellikle az eşya ile seyahat etmeye çalışırım. - I usually try to travel light.

light
odun yakmak
light
pencere gözü
light
az yükle
light
tutuşmak
light
eksik
light
ateş

Sigaram için bana bir ateş ver. - Give me a light for my cigarette.

Doğru kelime ve doğruya yakın kelime arasındaki fark şimşek ve ateş böceği arasındaki farktır. - The difference between the right word and almost the right word is the difference between lightning and the lightning bug.

light
parıldamak
light
hafifçe

Her zaman hafifçe giyinirim. - I dress lightly all the time.

Tom Mary'yi yanağından hafifçe öptü. - Tom kissed Mary lightly on the cheek.

light
ehemmiyetsiz
light
şavk
light
çevik
light
ışıklı

Bu ayakkabılar ışıklı. - These shoes have lights in them.

light
çırağ
light
(Dilbilim) hafif vurgulu
light
gerçekleşmek
light
ışıldamak
light
açık renk
light
ateş (sigara vb için)
light
çakmak yakmak
light
fayrap etmek
light
(Sanat) ışıklamak
light
az
light
soba yakmak
light
kararsız
light
hafifmeşrep
light
az bagajla
light
far

Işık dalgaları uzayda ve farklı türde malzemelerde yolculuk ederler. - Light waves travel through space and various kinds of materials.

Doğru kelime ve doğruya yakın kelime arasındaki fark şimşek ve ateş böceği arasındaki farktır. - The difference between the right word and almost the right word is the difference between lightning and the lightning bug.

light
gailesiz
light
hafif bir şekilde
light
ahmak
light
yüksüz
light
budala
light
ufak
light
(Gıda) kibrit yakmak
light
yükü hafif

Yükü hafifletmek zorundayız. - We have to lighten the load.

structured lighting
(İnşaat,Teknik) yapısal aydınlatma
sufficient lighting
yeterli aydınlatma
vision & lighting
(Otomotiv) görüş ve aydınlatma
aerodrome lighting
alan aydınlatması
airfield lighting
alan ışıklandırması
approach lighting
yaklaşma ışıkları
artificial lighting
yapay aydınlatma
back lighting
geriden aydınlatma
direct lighting
doğrudan ışıklandırma
indirect lighting
dolaylı ışıklandırma
landing lighting
alan iniş aydınlatması
light
{f} yak

Tom tüm kibriti tüketti bu yüzden ateşi yakamadı. - Tom ran out of matches so he couldn't light the fire.

Lütfen bir mum yakın. - Please light a candle.

light
lamba

Lambanın ışığı siste parıldıyordu. - The light of the lamp glimmered in the fog.

Tom yemek odası lambasını açtı. - Tom flipped on the dining room light.

light
sevinç ya da heyecan pırıltısı
light
parlaklık
light
pırıltı

Karanlık pencereden gelen bir ışık pırıltısı vardı. - There was a glimmer of light from the dark window.

light
yüksüz olarak
light
güneş ışığı

Güneş ışığında okumak gözlerine zarar verebilir. - It can harm your eyes to read in the sun's light.

Hayat yağmur ve güneş ışığı, kar ve ısı, gök gürültüsü ve şimşek ve de kış ve yazdan oluşur. - Life consists of rain and sunshine, of snow and heat, of thunder and lightning, and of winter and summer.

light
gün ışığına kavuşma
light
parlak

Şimdi şehrin ışıkları parlak ve çok yakın ve sokak lambaları bütün gece parladı. - Now the lights of the city were bright and very close, and the streetlights shone all night.

Parlak ışık Markku'yu rahatsız etti. - The bright light disturbed Markku.

light
(renk) açık
light
bakış açısı
light
be.hafifçe
light
fazla yük almayarak
light
anlaşılma
light
ışık vermek

Sevilmek, tüketilmektir. Sevmek tükenmez yağ ile ışık vermektir. Sevilmek, varlığı durdurmak, sevmek katlanmaktır. - To be loved is to be consumed. To love is to give light with inexhaustible oil. To be loved is to stop existing, to love is to endure.

light
(kibrit/çakmak/vb.) ateş
light
(uyku) hafif
light
gün ışığı

Gün ışığı ortalığı aydınlatır, acılar da ruhu. - Sun lights the landscape, pain illuminates the soul.

Son zamanlarda eski Çin hakkında yeni gerçekler gün ışığına çıktı. - New facts about ancient China have recently come to light.

light
parlamak/parlatmak
light
yakmak/yanmak
red lighting
kırmızı aydınlatma
street lighting
sokakların aydınlatılması
white lighting
beyaz aydınlatma
light
açık (renk)
decorative lighting
süsleyici ışıklandırma
edge lighting
kenar aydınlatma
exterior lighting
dış aydınlatması
induction lighting
(Elektrik, Elektronik) Endüksiyon metoduyla aydınlatma
light
ışık yak(mak)
light
ışığı

Işık yılı, ışığın bir yılda gittiği mesafedir. - A lightyear is the distance that light travels in one year.

Güneş ışığında okumak gözlerine zarar verebilir. - It can harm your eyes to read in the sun's light.

soft lighting
yumuşak aydınlatma
star lighting
star aydınlatma
task lighting
ofis aydınlatması
wash lighting
yıkama aydınlatma
Light
(isim) Nuri
Light
(isim) Ziya
adaptive lighting
adaptif ışıklandırma
approach lighting
(Askeri) YAKLAŞMA IŞIKLARI: Uçuş meydanlarında, pist boyunca yerleştirilmiş ışıklar. Aletleri bıraktıkları andan pist ışıkları görününceye kadar geçen süre içinde, pilotlara bu ışıklar yol gösterir
background lighting
arka panel aydınlatması
bad lighting
yetersiz ışıklandırma
cargo lighting
(Otomotiv) bagaj aydınlatması
ceiling lighting fitting
(İnşaat) elektrik tavan armatürü
ceiling lighting fitting
(İnşaat) plafoniye
concealed lighting
gizli aydınlatma
cornice lighting
(Aydınlatma) ışıklı korniş
cornice lighting
(Mimarlık) korniş arkası aydınlatma
cove lighting
(Aydınlatma) korniş aydınlatması
diffused lighting
yayılmış aydınlatma
diffused lighting
(Aydınlatma) yayınık aydınlatma
escape lighting
(Aydınlatma) boşaltma aydınlatması
exterior lighting system
(Askeri) harici aydınlatma sistemi
facade lighting
cephe aydınlatma
fluorescent lighting strip
(Aydınlatma) floresan lamba dizisi
highway lighting
karayolu aydınlatması
instrument panel lighting fixture
(Tekstil) alet tablosu ışık bağlantısı
insufficient lighting
yetersiz aydınlatma
light
{f} ışık saçmak
light
aydınlatmak
light
yeğni
light
konmak
light
{s} iyi mayalanmış
light
inmek
light
yumuşak
light
{s} umursamaz
light
ortaya çıkma
light
kolayca
light
tasasız
light
deniz feneri

Hâlâ deniz fenerine gitmek istiyor musun? - Do you still want to go to the lighthouse?

Tom, deniz feneri bekçisi ve yalnız bir hayat sürüyor. - Tom is a lighthouse keeper and leads a lonely life.

light
ışık tutmak
light
yanmak
light
fingirdek
light
ışık penceresi
light
(Tıp) Hayvan akciğeri
light
inmek light into azarlamak
light
{f} neşelendirmek
light
{f} (attan/arabadan) inmek
light
{s} endişesiz
light
üzerine düşmek
light
(Tekstil) ışıklı ikaz
light
rastlamak
light
ışımak
light
ayağına tez
light
ışık,v.yak: n.ışık
light
yola düzülmek
light
light yan/yak/aydınlat
light
light out aceleyle yola çıkmak
light
{s} önemsiz
light
açık/aydınlık/hafif
Englisch - Englisch
the equipment used to provide illumination; the illumination so provided
the act of activating such equipment, or of igniting a flame etc
The placement, type, direction, and brightness or dimness of lights used on stage Often lighting can establish mood, highlight specific characters, actions, or scenes, or serve symbolic purposes
Lighting is the 2ndt step in the 3D pipeline and provides high visual impact Lighting effects are essential for enhancing the realism of a scene and bringing rendered images one more step closer to our perception of the real world
apparatus for supplying artificial light effects for the stage or a film
the craft of providing artificial light; "an interior decorator must understand lighting"
Contrary to what often seems to be the case, most films do not depend on natural (sun) lighting, or the light provided by what, on-screen, appears to be the source of light (lamps, candles, etc ) Instead, filmmakers most often use a cumbersome and carefully planned set of high-powered lamps to create the effect of reality, draw attention to certain parts of the frame, or set expressive moods for a scene Much of the time spent in production is spent setting up the lights for individual shots
The addition of light to a computer model
There are many different lighting types you can choose from, including recessed, ceiling fans, fluorescent, track lighting, and of course standard lighting The average house lighting can range from $500 up to $15,000 It all depends on what you want, or like
{i} arrangement of light fixtures; effect achieved with light; illumination; act of setting fire to, igniting; manner in which light falls across a surface
An excellent resource site on all types of Christmas lights Antique Christmas Lights
The method or equipment for providing artificial illumination
illumination, as in: I need better lighting to read the small print in this book
refers to placement, color and other variables of the lights used in the maps
the act of setting on fire or catching fire
A name sometimes applied to the process of annealing metals
The lighting in a place is the way that it is lit, for example by electric lights, by candles, or by windows, or the quality of the light in it. the bright fluorescent lighting of the laboratory The whole room is bathed in soft lighting. street lighting
A Detail Inventory Table category including: candle, lamp, lantern, sconces, and snuffers
of major importance in the promotion of visual functioning; task lighting is useful for specific tasks like reading, cooking, doing dishes, etc ; area lighting is useful for walking around; the source of the lighting should be positioned to see indirectly
The illumination of the performance dictated by the given circumstances of the play, including the source of light, time of day, mood, as well as the specific requirements of the scenic design, i e area(s) to be lit
The lighting in a film or play is the use of different electric lights to give a particular effect. Peter Mumford's lighting and David Freeman's direction make a crucial contribution to the success of the staging. the lights that light a room, building, or street, or the quality of the light produced. Use of an artificial source of light for illumination. It is a key element of architecture and interior design. Residential lighting uses mainly either incandescent lamps or fluorescent lamps and often depends heavily on movable fixtures plugged into outlets; built-in lighting is typically found in kitchens, bathrooms, and corridors and in the form of hanging pendants in dining rooms and sometimes recessed fixtures in living rooms. Lighting in nonresidential buildings is predominantly fluorescent. High-pressure sodium-vapor lamps (see electric discharge lamp) have higher efficiency and are used in industrial applications. Halogen lamps have residential, industrial, and photographic applications. Depending on their fixtures, lamps (bulbs) produce a variety of lighting conditions. Incandescent lamps placed in translucent glass globes create diffuse effects; in recessed ceiling-mounted fixtures with reflectors, they can light walls or floors evenly. Fluorescent fixtures are typically recessed and rectangular, with prismatic lenses, but other types including indirect cove lights (see coving) and luminous ceilings, in which lamps are placed above suspended translucent panels. Mercury-vapor and high-pressure sodium-vapor lamps are placed in simple reflectors in industrial spaces, in pole-mounted streetlight fixtures, and in indirect up-lighting fixtures for commercial applications
the craft of providing artificial light; "an interior decorator must understand lighting" apparatus for supplying artificial light effects for the stage or a film
Application of light to a scene, objects or their surroundings so that they may be seen
having abundant light or illumination; "they played as long as it was light"; "as long as the lighting was good"
The illumination falling on a subject, particularly the direction or arrangement of the illumination
lighting out
Present participle of light out
lighting up
Present participle of light up
lighting beacons
illuminating of guide lights, lighting of a warning light
lighting candles
kindling a candle's flame
lighting fixture
a fixture providing artificial light
lighting industry
an industry devoted to manufacturing and selling and installing lighting
lighting rig
a structure that holds the lights for a stage in a theatre, at an outdoor concert etc
lighting-up(a)
turning lights on; "it's lighting-up time
cameo lighting
A sort of spotlight that accentuates a single person and maybe a few props in the scene
light
To find by chance

I lit upon a rare book in a second-hand bookseller's.

light
A cross-light in a double acrostic or triple acrostic
light
Low in fat, calories, alcohol, salt, etc

This light beer still gets you drunk if you have enough of it.

light
Lightly-built; designed for speed or small loads

We took a light aircraft down to the city.

light
To alight

She fell out of the window but luckily lit on her feet.

light
To start (a fire)
light
Carrying little

I prefer to travel light.

light
Facts. pieces of information; ideas, concepts

Now these notions are twofold, actions or habits , which are durable lights and notions, which we may use when we will.

light
A notable person within a specific field or discipline

Picasso was one of the leading lights of the cubist movement.

light
To set fire to

She lit her last match.

light
A stone that is not thrown hard enough
light
The series of squares reserved for the answer to a crossword clue

The average length of a light on a 15x15 grid is 7 or 8.

light
Of low weight; not heavy

My bag was much lighter once I had dropped off the books.

light
Gentle; having little force or momentum

This artist clearly had a light, flowing touch.

light
Unimportant, trivial, having little value or significance

I made some light comment, and we moved on.

light
To unload a ship, or to jettison material to make it lighter
light
travelling with no carriages, wagons attached
light
Unchaste, wanton

Long after lay he musing at her mood, / Much grieu'd to thinke that gentle Dame so light, / For whose defence he was to shed his blood.

light
Spiritual or mental illumination; enlightenment, useful information

Can you throw any light on this problem?.

neon lighting
lighting by neon lamps
track lighting
A system of lightbulbs that affix movably to tracks
light
{a} lightly, cheaply, without difficulty
light
{a} bright, not heavy, nimble, airy, trifling
light
{v} to give light, guide by a light, kindle, ease, rest, fall, come down, get off, meet with
light
{n} that by which we see or understand, a view
Light
jot
distant lighting
lights seen from far away
electric lighting
{i} lighting that is generated and operated by electricity
emergency lighting
is the lighting provided for use when the supply to normal lighting fails
emergency lighting
lighting used when the normal lighting fails
emergency lighting
lighting system designed to provide minimum illumination required for safety, during power failures Draws energy from batteries or generator, or combination of both
emergency lighting
Lighting provided for use when supply to the normal lighting fails
indirect lighting
Illumination by reflected or diffused light
indirect lighting
a concealed lighting fixture
indirect lighting
artificial lighting which is deflected to reduce glare
light
Easy to be digested; not oppressive to the stomach; as, light food; also, containing little nutriment
light
The natural medium emanating from the sun and other very hot sources (now recognised as electromagnetic radiation with a wavelength of 400-750 nm), within which vision is possible
light
fall to somebody by assignment or lot; "The task fell to me"; "It fell to me to notify the parents of the victims"
light
mental understanding as an enlightening experience; "he finally saw the light"; "can you shed light on this problem?"
light
(physics, chemistry) not having atomic weight greater than average; "light water is ordinary water"
light
easily assimilated in the alimentary canal; not rich or heavily seasoned; "a light diet"
light
Not quite sound or normal; somewhat impaired or deranged; dizzy; giddy
light
A moderately low level of solid material suspended in the coffee beverage Result of fine particles of bean fiber and insoluble proteins present in perceptible amounts
light
74 at 20 degrees C"
light
Lightly; cheaply
light
casual and unrestrained in sexual behavior; "her easy virtue"; "he was told to avoid loose (or light) women"; "wanton behavior"
light
Not burdensome; easy to be lifted, borne, or carried by physical strength; as, a light burden, or load
light
a condition of spiritual awareness; divine illumination; "follow God's light"
light
The range of electromagnetic radiation frequencies detected by the eye, or the wavelength range from about 400 to 750 nanometers It is sometimes extended to include photovoltaic effects and radiation beyond visible limits
light
(used of color) having a relatively small amount of coloring agent; "light blue"; "light colors such as pastels"; "a light-colored powder"
light
demanding little effort; not burdensome; "light housework"; "light exercise"
light
of the military or industry; using (or being) relatively small or light arms or equipment; "light infantry"; "light cavalry"; "light industry"; "light weapons"
light
silly or trivial; "idle pleasure"; "light banter"; "light idle chatter"
light
Not strong or violent; moderate; as, a light wind
light
make lighter or brighter; "This lamp lightens the room a bit"
light
(of sleep) easily disturbed; "in a light doze"; "a light sleeper"; "a restless wakeful night"
light
To come down suddenly and forcibly; to fall; with on or upon
light
Radiant energy that is capable of exciting the retina and producing a visual sensation The visible portion of the electromagnetic spectrum (light) extends from about 0 38 to 0 77 microns
light
Radiant energy that is capable of producing a visual sensation The visible portion of the ELECTROMAGNETIC SPECTRUM extends from about 380 to 770 nanometers
light
a visual warning signal; "they saw the light of the beacon"; "there was a light at every corner"
light
The time during which the light of the sun is visible; day; especially, the dawn of day
light
having abundant light or illumination; "they played as long as it was light"; "as long as the lighting was good"
light
of little intensity or power or force; "the light touch of her fingers"; "a light breeze"
light
usually the visual portion of the electromagnetic spectrum between infrared (about 8000 Angstroms or 800 nanometers(nm)) and ultraviolet (about 4,000 Angstroms or 400 nm); however, the term is sometimes used as a synonym for all electromagnetic radiation
light
That portion of the electromagnetic spectrum visible to the human eye. It ranges from the red end to the violet end of the spectrum, with wavelengths from 700 to 400 nanometres and frequencies from 4.3/n/n10^14 to 7.5/n/n10^14 Hz. Like all electromagnetic radiation, it travels through empty space at a speed of about 186,000 mi/sec (300,000 km/sec). In the mid-19th century, light was described by James Clerk Maxwell in terms of electromagnetic waves, but 20th-century physicists showed that it exhibits properties of particles as well; its carrier particle is the photon. Light is the basis for the sense of sight and for the perception of colour. See also optics; wave-particle duality. light dark light fixture light quantum light emitting diode light frame construction light year zodiacal light
light
A source of illumination
light
psychologically light; especially free from sadness or troubles; "a light heart"
light
To give light to; to illuminate; to fill with light; to spread over with light; often with up
light
lt
light
Electromagnetic radiation in the spectral range detectable by the human eye (approx 380 to 720nm)
light
  In a strict sense, the region of the electromagnetic spectrum that can be perceived by human vision, i e , the visible spectrum, which is approximately the wavelength range of 0 4 μm to 0 7 μm (188)  Note 1:   In the laser and optical communications fields, custom and practice have extended usage of the term light to include the much broader portion of the electromagnetic spectrum that can be handled by the basic optical techniques used for the visible spectrum   Note 2: The region embraced by the term light has not been clearly defined, but by convention and usage, is considered to extend from the near-ultraviolet region of approximately 0 3 μm, through the visible region, and into the mid-infrared region to approximately 30 μm
light
having a spongy or flaky texture; well-leavened; "light pastries"
light
That which furnishes, or is a source of, light, as the sun, a star, a candle, a lighthouse, etc
light
intended primarily as entertainment; not serious or profound; "light verse"; "a light comedy"
light
any device serving as a source of illumination; "he stopped the car and turned off the lights"
light
Not heavily burdened; not deeply laden; not sufficiently ballasted; as, the ship returned light
light
served with extra milk or cream
light
The part of the electromagnetic spectrum that is detected by the human eye
light
marked by temperance in indulgence; "abstemious meals"; "a light eater"; "a light smoker"; "ate a light supper"
light
To start a fire
light
less than the correct or legal or full amount often deliberately so; "a light pound"; "a scant cup of sugar"; "regularly gives short weight
light
A window, or space for a window in architecture
light
Having light; not dark or obscure; bright; clear; as, the apartment is light
light
electromagnetic radiation visible to the eye
light
{s} not heavy; gentle, not forceful; slight; of little quantity; frivolous, superficial, trivial; dizzy; graceful; cheerful; low in calories
light
To set fire to; to cause to burn; to set burning; to ignite; to kindle; as, to light a candle or lamp; to light the gas; sometimes with up
light
very thin and insubstantial; "thin paper"; "flimsy voile"; "light summer dresses"
light
of comparatively little physical weight or density; "a light load"; "magnesium is a light metal--having a specific gravity of 1 74 at 20 degrees C"
light
of comparatively little physical weight or density; "a light load"; "magnesium is a light metal--having a specific gravity of 1
light
The power of perception by vision
light
74 at 20 degrees C" designed for ease of movement or to carry little weight; "light aircraft"; "a light truck" psychologically light; especially free from sadness or troubles; "a light heart" not great in degree or quantity or number; "a light sentence"; "a light accent"; "casualties were light"; "light snow was falling"; "light misty rain"; "light smoke from the chimney" (physics, chemistry) not having atomic weight greater than average; "light water is ordinary water" of little intensity or power or force; "the light touch of her fingers"; "a light breeze" moving easily and quickly; nimble; "the dancer was light and graceful"; "a lightsome buoyant step"; "walked with a light tripping step" of the military or industry; using (or being) relatively small or light arms or equipment; "light infantry"; "light cavalry"; "light industry"; "light weapons" having a spongy or flaky texture; well-leavened; "light pastries" intended primarily as entertainment; not serious or profound; "light verse"; "a light comedy" having little importance; "losing his job was no light matter" less than the correct or legal or full amount often deliberately so; "a light pound"; "a scant cup of sugar"; "regularly gives short weight
light
A form of electromagnetic radiation composed of different wavelengths ranging from violet to red that are visible to the naked eye Light is also a means by which energy can be transferred
light
not great in degree or quantity or number; "a light sentence"; "a light accent"; "casualties were light"; "light snow was falling"; "light misty rain"; "light smoke from the chimney"
light
weak and likely to lose consciousness; "suddenly felt faint from the pain"; "was sick and faint from hunger"; "felt light in the head"; "a swooning fit"; "light-headed with wine"; "light-headed from lack of sleep"
light
a person regarded very fondly; "the light of my life"
light
an illuminated area; "he stepped into the light"
light
public awareness; "it brought the scandal to light"
light
Having little, or comparatively little, weight; not tending to the center of gravity with force; not heavy
light
White or whitish; not intense or very marked; not of a deep shade; moderately colored; as, a light color; a light brown; a light complexion
light
characterized by or emitting light; "a room that is light when the shutters are open"; "the inside of the house was airy and light"
light
A window; a pane of glass within a window Double-hung windows are designated by the number of lights in upper and lower sash, as in 6-over-6
light
Well leavened; not heavy; as, light bread
light
Not encumbered; unembarrassed; clear of impediments; hence, active; nimble; swift
light
designed for ease of movement or to carry little weight; "light aircraft"; "a light truck"
light
Life; existence
light
used of vowels or syllables; pronounced with little or no stress; "a syllable that ends in a short vowel is a light syllable"; "a weak stress on the second syllable"
light
a divine presence believed by Quakers to enlighten and guide the soul
light
Easy to admit influence; inconsiderate; easily influenced by trifling considerations; unsteady; unsettled; volatile; as, a light, vain person; a light mind
light
To become ignited; to take fire; as, the match will not light
light
radiant energy that is capable of exciting the retina and producing a visual sensation This definition is the one most meaningful for display professionals, although it differs from the definition frequently used by physicists Our definition excludes ultraviolet (UV) and infrared (IR) wavelengths UV is shorter in wavelength than light as we've defined it, and IR is longer The visible wavelengths of the electromagnetic spectrum extend from about 380 to 770 nm The unit of light energy is the lumen second
light
A flame or something used to create fire
light
(physics) electromagnetic radiation that can produce a visual sensation; "the light was filtered through a soft glass window"
light
having light
light
(used of soil) loose and large-grained in consistency; "light sandy soil"
light
To dismount; to descend, as from a horse or carriage; to alight; with from, off, on, upon, at, in
light
the common term for electromagnetic radiation, usually referring to that portion visible to the human eye However, other bands of the electromagnetic spectrum are also often referred to as different forms of light
light
Refers to wines light in alcohol but also to texture and weight, how the wine feels in the mouth Lightness is appropriate in some wines, a defect in others
light
the quality of being luminous; emitting or reflecting light; "its luminosity is measured relative to that of our sun"
light
moving easily and quickly; nimble; "the dancer was light and graceful"; "a lightsome buoyant step"; "walked with a light tripping step"
light
cause to start burning; subject to fire or great heat; "Great heat can ignite almost any dry matter"; "Light a cigarette"
light
to come to rest, settle; "Misfortune lighted upon him"
light
any device serving as a source of illumination; "he stopped the car and turned off the lights" the visual effect of illumination on objects or scenes as created in pictures; "he could paint the lightest light and the darkest dark" public awareness; "it brought the scandal to light" mental understanding as an enlightening experience; "he finally saw the light"; "can you shed light on this problem?" a particular perspective or aspect of a situation; "although he saw it in a different light, he still did not understand" a visual warning signal; "they saw the light of the beacon"; "there was a light at every corner" an illuminated area; "he stepped into the light" a person regarded very fondly; "the light of my life" (physics) electromagnetic radiation that can produce a visual sensation; "the light was filtered through a soft glass window" having abundant light or illumination; "they played as long as it was light"; "as long as the lighting was good" a condition of spiritual awareness; divine illumination; "follow God's light" make lighter or brighter; "This lamp lightens the room a bit" characterized by or emitting light; "a room that is light when the shutters are open"; "the inside of the house was airy and light" (used of color) having a relatively small amount of coloring agent; "light blue"; "light colors such as pastels"; "a light-colored powder" (of sleep) easily disturbed; "in a light doze"; "a light sleeper"; "a restless wakeful night" demanding little effort; not burdensome; "light housework"; "light exercise" having relatively few calories; "diet cola"; "light (or lite) beer"; "lite (or light) mayonnaise"; "a low-cal diet" easily assimilated in the alimentary canal; not rich or heavily seasoned; "a light diet" of comparatively little physical weight or density; "a light load"; "magnesium is a light metal--having a specific gravity of 1
light
Not pressing heavily or hard upon; hence, having an easy, graceful manner; delicate; as, a light touch; a light style of execution
light
Electromagnetic radiation of all wavelengths and frequencies The familiar "rainbow" of light spans a narrow slit in the electromagnetic spectrum, from 700 nanometers (red) to 400 nanometers (blue) The wavelengths of red and blue light differ by less than a factor of two The electromagnetic spectrum range spans beyond a factor of 10^18, (1 followed by 18 zeroes) from radio to gamma ray wavelengths Radio wavelengths can be the size of mountains while gamma ray wavelengths are the size of an atomic nucleus
light
Easy to be endured or performed; not severe; not difficult; as, a light affliction or task
light
Not heavily armed; armed with light weapons; as, light troops; a troop of light horse
light
less than the correct or legal or full amount often deliberately so; "a light pound"; "a scant cup of sugar"; "regularly gives short weight"
light
A form of electromagnetic radiation Visible light (400 nm to 770 nm) can be perceived by the unaided human eye See infrared and ultraviolet
light
{f} set on fire; kindle; ignite; illuminate, provide with light; be ignited; be illuminated; descend (from a car, horse, etc.); land; come upon by chance
light
The Automated Weather Source weather station includes a sensor called a photocell This sensor responds and measures the amount of light that shines on it The light that is being measured can be in just about any form; i e , solar light (directly from the sun), moonlight or man-made light The units for the measurement are percent (%) of full sunlight
light
To attend or conduct with a light; to show the way to by means of a light
light
{s} illuminated, filled with light, not dark, bright; pale (of tones or colors)
light
Light is radiant energy of such wavelength that, falling on the retina, it stimulates the rods and cones of the eye and produces the sensation of vision The foregoing is a physiological (subjective) definition which tells what light does, under certain conditions, rather than what it is According to the (objective) Maxwell theory, all radiant energy is electromagnetic (q v ) in character, the generation of the radiation depending upon the portion of the spectrum under consideration For that part of the spectrum lying within the visual range, approximately 400 to 700 nanometers (nm) the release of light energy from externally stimulated sources may be thought of as due to atomic or molecular vibration or to the passing of electrons from high to lower energy levels accompanied by the spasmodic release of energy as the electronic orbits decrease in diameter See quantum theory
light
Wanton; unchaste; as, a woman of light character
light
The brightness of the eye or eyes
light
with few burdens; "experienced travellers travel light"
light
Prosperity; happiness; joy; felicity
light
To feel light; to be made happy
light
Indulging in, or inclined to, levity; wanting dignity or solemnity; trifling; gay; frivolous; airy; unsubstantial
light
get off (a horse)
light
To lighten; to ease of a burden; to take off
light
{i} electromagnetic radiation which makes vision possible; sunlight, daylight; illumination; source of illumination, lamp; something which clarifies; viewpoint; enlightenment; example, model
light
(of sound or color) free from anything that dulls or dims; "efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings"; "clear laughter like a waterfall"; "clear reds and blues"; "a light lilting voice like a silver bell"
light
A very small portion of the electromagnetic spectrum of radiation, covering the wavelengths from approximately 400 - 700 nanometres (nm) for visible light, and 300-400 nm for ultraviolet light The energy of light radiation can damage collection materials by causing photochemical damage The amount of damage is proportional both to the intensity and the duration of exposure to light
light
a particular perspective or aspect of a situation; "although he saw it in a different light, he still did not understand"
light
pale in colour
light
begin to smoke; "After the meal, some of the diners lit up"
light
To illuminate
light
having relatively few calories; "diet cola"; "light (or lite) beer"; "lite (or light) mayonnaise"; "a low-cal diet"
light
To come by chance; to happen; with on or upon; formerly with into
light
To be illuminated; to receive light; to brighten; with up; as, the room lights up very well
light
technically, the spectrum of electromagnetic radiation, which can be seen by the human eye; also, the source of light or its use in painting such as the illumination of a subject or an aspect of a piece of work for emphasis
light
The medium through which light is admitted, as a window, or window pane; a skylight; in architecture, one of the compartments of a window made by a mullion or mullions
light
Electromagnetic radiation that has a wavelength in the range from 380 (violet) to about 770 (red) nanometers (nm), and can be perceived by the normal, unaided human eye
light
Open view; a visible state or condition; public observation; publicity
light
Visible electromagnetic radiation with wavelengths between 400 and 700 nm
light
Electromagnetic radiation that is visible to the eye
light
Not copious or heavy; not dense; not inconsiderable; as, a light rain; a light snow; light vapors
light
To descend from flight, and rest, perch, or settle, as a bird or insect
light
having little importance; "losing his job was no light matter"
light
Easily bestowed; inconsiderately rendered
light
Electromagnetic radiation that may or may not be visible to the human eye
light
That which illumines or makes clear to the mind; mental or spiritual illumination; enlightenment; knowledge; information
light
a device for lighting or igniting fuel or charges or fires; "do you have a light?"
light
That agent, force, or action in nature by the operation of which upon the organs of sight, objects are rendered visible or luminous
light
brightness and animation of countenance; "he had a sparkle in his eye"
light
A humanly visible form of electromagnetic radiation This radiation has a wavelength between 0 40 and 0 71 micrometers (µm)
light
A small incandescent telltale lamp on a dynamo or battery circuit to show approximately by its brightness the voltage of the current
light
A point of view, or aspect from which a concept, person or thing is regarded
light
the visual effect of illumination on objects or scenes as created in pictures; "he could paint the lightest light and the darkest dark"
light
Slight; not important; as, a light error
sheet lighting
lightning that appears as a broad sheet; due to reflections of more distant lightning and to diffusion by the clouds
soft lighting
romantic lighting, dim lighting
star lighting
darkness, light provided only by stars
strip lighting
Strip lighting is a method of lighting which uses long tubes rather than light bulbs. Other causes of migraine are VDU screens and strip-lighting. lighting provided by long, white fluorescent tubes
strip lighting
light consisting of long tubes (instead of bulbs) that provide the illumination
lighting

  Silbentrennung

  light·ing

  Türkische aussprache

  laytîng

  Aussprache

  /ˈlītəɴɢ/ /ˈlaɪtɪŋ/

  Etymologie

  (verb.) before 12th century. See light

  Gemeinsame Collocations

  lighting fixture

  Videos

  ... One I'd really like to mention is Lighting Science, one of the world's leading LED lighting ...

  Wort des Tages

  gerent
Favoriten