kısma

listen to the pronunciation of kısma
Türkisch - Englisch
muting
attenuation
pinching; choking; reducing
shutoff
pinching
ax
axe
reducing
{i} throttling
(Sinema) fading
(Çevre) quenching
curtailment
aliquots
retrenchment
kısmak
cut down on
kısmak
{f} reduce
kısma bobini
choke coil
kısma bobini
choke
kısma devresi
rejector
kısma devresi
rejector circuit
kısma kangalı
choke coil
kısma kolu
throttle lever
kısma musluğu
pinch cock
kısma supabı
throttle
kısma supabı
throttle valve
kısma supabı
reducing valve
kısmak
{f} check
kısmak
screw up
kısmak
{f} qualify
kısmak
{f} narrow
kısmak
axe
iki kısma
in two
kısmak
shorten
kısmak
lower
kısmak
lessen
kısmak
trim
kısmak
turn something down
kısmak
constrict
kısmak
cut back
kısmak
cut down

We have to cut down our monthly expenses. - Aylık giderlerimizi kısmak zorundayız.

I want to cut down any avoidable costs. - Kaçınılabilir maliyetleri kısmak istiyorum.

kısmak
cut

We have to cut down our monthly expenses. - Aylık giderlerimizi kısmak zorundayız.

We have to cut business expenses here. Haven't you ever heard of looking at how much you're getting before you start spending? - Biz burada iş giderlerini kısmak zorundayız. Sen hiç harcamaya başlamadan önce ne kadar kazandığına bakmayı duymadın mı?

kısmak
boil down
kredi kısma
(Ticaret) credit rationing
kısmak
to cut (expenses)
kısmak
to narrow (the eyes)
kısmak
pare down
kısmak
abridge
kısmak
pinch
kısmak
diminish
kısmak
attenuate
kısmak
stint
kısmak
choke off
kısmak
scrimp
kısmak
(gaz vs.) turn down
kısmak
ax
kısmak
throttle down
kısmak
(for a dog) to tuck (its tail) (between its legs)
kısmak
retrench
kısmak
to reduce, lessen; to shorten
kısmak
curtail
kısmak
to lower (one's voice, the volume of sound); to turn down (a lamp, a light)
kısmak
skimp
kısmak
(for an animal) to lower (its ears)
kısmak
choke back
kısmak
economize
kısmak
tighten
kısmak
to turn sth down; (göz) to screw up, to narrow; to shorten, to cut sth back" " kısaltmak; to reduce, to curtail, to cut sth back, to cut back (on sth); to skimp, to scamp
kısmak
draw in
kısmak
choke
kısmak
depress
kısmak
(gaz vb.) throttle
kısmak
soften
kısmak
put down
kısmak
pare
kısmak
dock
kısmak
squeeze
kısmak
dip
masraftan kısma
austerity
ses kısma
sound fade
ses kısma düzeni
(çalgı) mute
yedi kısma bölünmüş
septempartite
ışıkları kısma
dim out
Türkisch - Türkisch
Kısmak işi
kısma ad
Kısaltması yapılacak kelime veya kelimelerin ünlü ve ünsüzlerinden yararlanarak, gerektiğinde bir ünlü ekleyerek akılda kalabilecek bir söz oluşturma: İLESAM, ASELSAN gibi
Kısmak
büzmek
kısmak
Lamba ışığını azaltmak
kısmak
Sıkıştırmak: "Birden susan köpek kuyruğunu bacaklarının arasına kıstı."- Ö. Seyfettin
kısmak
Ezmek, büzmek, daraltmak: "Omuzlarını kısar, ellerini cebinden çıkarır, atar ağzından sigarasını."- S. F. Abasıyanık
kısmak
Azaltmak
kısmak
Para, masraf vb. zzaltmak: "Kes üç kuruş ekmekten / Beş kuruş etten kıs."- B. Necatigil
kısmak
Biraz kapamak
kısmak
Pintilik etmek
kısmak
Verilen hak ve özgürlüklerin sınırını daraltmak
kısmak
Gözü biraz kapamak: "Adam göz kapaklarını kısarak bir hesapladı."- N. Cumalı
kısmak
Işığını azaltmak
kısmak
Azaltmak, alçaltmak
kısmak
Sıkıştırmak
kısmak
Ezmek, büzmek, daraltmak
kısma
Favoriten