inhabit

listen to the pronunciation of inhabit
Englisch - Türkisch
{f} yaşamak (içinde)
içinde oturmak
{f} ikamet etmek
iskan etmek
oturmaya elverişli
-de yaşamak
oturmak
ikamet et
Bir yeri mesken tutmak

We inhabited Istanbul for a long time.

yaşa

Bölgede insanlar hiç yaşamadı. - The region has never been inhabited by people.

Yerliler bu bölgede yaşadılar. - Indians inhabited this district.

inhabitableiçinde oturulur
sakin olmak
{f} -de oturmak
yaşamak
inhabitant
oturan kimse
inhabitant
{i} sakin

Dün, kardeşim sakinlere yardım etmek için Fukushima'ya gitti. Korkarım ki radyasyon artacak. - Yesterday my brother went to Fukushima to help the inhabitants. I'm afraid that the radiation will increase.

Adanın sakinleri cana yakındır. - The inhabitants of the island are friendly.

inhabitant
ikamet eden
inhabitants
nüfus

Flevoland 1.400 km²'nin üzerinde araziye ve 400.000'in üzerinde nüfusa sahiptir. - Flevoland now has over 1,400 km² of land and over 400,000 inhabitants.

Brezilya'nın hemen hemen 200 milyon nüfusu vardır. - Brazil has almost 200 million inhabitants.

inhabitant
{i} yerli
inhabitant
{i} (bir yerde) oturan kimse, sakin
inhabitants
belde halkı
inhabitants
ahali
inhabited
(Ticaret) iskan edilmiş

Bu alandaki adaların çoğu iskan edilmiş. - Most of the islands in this area are inhabited.

inhabited
meskun
inhabitable
oturmaya elverişli
inhabitable
oturulabilir
inhabitable
yaşanabilir
inhabitant
ikamet eden kimse
inhabitant
oturan

Burada oturanların bu alandan geçmelerine izin verilmedi. - It was not permitted that the inhabitants trespass in the area.

Oturanların alana girmesine izin verilmedi. - Inhabitants were not permitted to enter the area.

inhabitants
üzerinde yaşayanlar
inhabiting
yaşayan
inhabitable
{s} içinde oturulabilir
inhabitable
{s} içinde oturulur, oturmaya elverişli
inhabitant
yerleşik halk

Aslında, yerleşik halk radyoaktif ışınlara maruz kalmaktadır. - In fact, the inhabitants have been exposed to radioactive rays.

inhabitant
oturan kimse (bir yerde)
inhabitant
mukim
inhabitation
{i} oturma
inhabitation
{i} ev
inhabitation
ikametgâh
inhabited
meskûn
Englisch - Englisch
To be present in or fill some place
To live or reside in some place
live in or on, as in: Many rare animals inhabit the island
live or dwell in
to live somewhere
be present in; be inside of
{f} occupy, live in, dwell in, reside in; populate
To dwell or live in; occupy
If a place or region is inhabited by a group of people or a species of animal, those people or animals live there. The valley is inhabited by the Dani tribe. the people who inhabit these islands. a land primarily inhabited by nomads. if animals or people inhabit an area or place, they live there (enhabiter, from habitare; HABITATION)
make one's home or live in; "She resides officially in Iceland"; "I live in a 200-year old house"; "These people inhabited all the islands that are now deserted"; "The plains are sparsely populated"
To live or dwell in; to occupy, as a place of settled residence; as, wild beasts inhabit the forest; men inhabit cities and houses
To have residence in a place; to dwell; to live; to abide
inhabitable
fit to live in; habitable (see inflammable for usage note)
inhabitation
The act of inhabiting, or the state of being inhabited; indwelling
inhabitant
denizen
ınhabit
{v} to dwell or live in, occupy, possess
To inhabit
dwell
To inhabit
habit
To inhabit
inhabitate
inhabitable
{s} livable, fit to live in, habitable
inhabitable
Not habitable; not suitable to be inhabited
inhabitable
Capable of being inhabited; habitable
inhabitable
fit for habitation; "the habitable world"
inhabitable
fit to live in; habitable
inhabitant
{i} inholder
inhabitant
One who has a legal settlement in a town, city, or parish; a permanent resident
inhabitant
The inhabitants of a place are the people who live there. the inhabitants of Glasgow. one of the people who live in a particular place
inhabitant
{i} resident, tenant, occupant, one who lives in a particular place
inhabitant
One who dwells or resides permanently in a place, as distinguished from a transient lodger or visitor; as, an inhabitant of a house, a town, a city, county, or state
inhabitant
a person who inhabits a particular place
inhabitant
Someone or thing who lives in a place
inhabitants
plural of inhabitant
inhabitation
{i} act of living or residing in; state of being inhabited
inhabitation
the act of dwelling in or living permanently in a place (said of both animals and men); "he studied the creation and inhabitation and demise of the colony"
inhabitation
Abode; place of dwelling; residence
inhabitation
Population; inhabitants
inhabited
{s} populated, settled, lived in, having inhabitants
inhabited
having inhabitants; lived in; "the inhabited regions of the earth"
inhabited
having inhabitants; lived in
inhabited
Uninhabited
inhabited
having inhabitants; lived in; "the inhabited regions of the earth
inhabits
third-person singular of inhabit
inhabit
Favoriten