scathe

listen to the pronunciation of scathe
Englisch - Türkisch
yaralamak
zarar vermek
yara
zarar
{f} yakmak
{f} incitmek
yüzünü yakmak
kavurmak
{i} hasar
{i} ziyan
{i} felâket
kavur/incit
yakarak tahrip etmek
zarar vermek bozmak
injure
{f} sakatlamak
injure
{f} incitmek
injure
{f} yaralamak
injure
yaralamak (bir uzvu)
injure
zarara sokmak
injure
halel getirmek
injure
fena yapmak
injure
ziyan vermek
injure
yarala

Kaza bilançosu; 5 kişi öldü ve 100 kişi yaralandı idi. - The toll from the accident was 5 persons dead and 100 persons injured.

On kişi kazada hafif yaralandı. - Ten people were slightly injured in the accident.

scathing
kırıcı

Tom, Mary'nin kitabı ile ilgili kırıcı bir eleştiri yazdı. - Tom wrote a scathing review of Mary's book.

scathing
sert
injure
{f} kötülük etmek
injure
incit

Kendilerini incitebileceklerinden korktum. - I feared they might injure themselves.

Sağ bacağımı incittim. - I got my right leg injured.

injure
{f} zarar vermek
injure
{f} zedelemek
injure
rencide etmek
injure
{f} zarar/ziyan vermek: It could injure your reputation. Adına halel
scathing
acı

Ordu acımasızca yenildi. - The army were scathingly beaten.

scathing
iğneli

Tom yeni bir organik şarap açtı ve internette onun hakkında iğneli bir eleştiri yazdı. - Tom opened a new organic wine and wrote a scathing review about it online.

scathing
esirgemeden
scathing
scathinglyacı acı
scathing
kavur/incit
scathing
inciten
scathing
{s} dokunaklı
scathing
yakıcı
scathing
sertlikle
scathingly
kırıcı bir biçimde
Englisch - Englisch
To injure
harm; damage; injury; hurt; misfortune
injure
To do harm to; to injure; to damage; to waste; to destroy
the act of damaging something or someone
{f} injure or damage by scorching; criticize harshly
{i} damage, injury (especially that caused by scorching)
scathing
harshly or bitterly critical
scathing
Present participle of scathe
scathed
past of scathe
scathing
marked by harshly abusive criticism; "his scathing remarks about silly lady novelists"; "her vituperative railing
scathing
harmful or painful; acerbic
scathing
If you say that someone is being scathing about something, you mean that they are being very critical of it. His report was scathing about Loyalist and Republican terror groups. a scathing remark criticizes someone or something very severely scathing attack/remark/comment etc (scathe (12-20 centuries), from skatha)
scathing
{s} injurious, causing damage; severe, harsh
scathingly
in a scathing and unsparing manner; "she criticized him scathingly
scathingly
injuriously, in a manner that causes damage; harshly, severely, sharply
scathingly
In a scathing manner
scathingly
in a scathing and unsparing manner; "she criticized him scathingly"
scathe

  Aussprache

  Etymologie

  [ 'skA[th], 'skAth ] (noun.) 13th century. From Old Norse skaða (“to hurt”)“” in the Online Etymology Dictionary, Douglas Harper, 2001 (only impers.) ( > Danish/Norwegian skade), from Proto-Germanic *skaþōnan. Cognate with Danish skade, German schaden; compare Gothic

  Tempora

  scathing, scathed

  Wort des Tages

  arcadia
Favoriten