içeriksiz

listen to the pronunciation of içeriksiz
Türkisch - Englisch
devoid of content
meaningless
unsophisticated
pithless
empty
without content
içerik
{i} content

Nature is the only book that provides great content on every page. - Doğa her sayfada büyük bir içerik sağlayan tek kitaptır.

We should spend our time creating content for our website rather than wasting time worrying about minor cosmetic details. - Küçük kozmetik detaylar hakkında endişelenerek zaman kaybetmektense web sitemiz için içerik yaratarak zamanımızı harcamalıyız.

içerik
(Hukuk) context

In order to fully understand how a word is used, it needs to be used in many different contexts. - Bir kelimenin nasıl kullanıldığını tam olarak anlamak için, onun birçok farklı içeriklerde kullanılması gerekir.

Sentences bring context to the words. Sentences have personalities. They can be funny, smart, silly, insightful, touching, hurtful. - Cümleler kelimelere içerik getirir. Cümlelerin kişilikleri vardır. Onlar komik, akıllı, aptal, anlayışlı, dokunaklı, incitici olabilirler.

içerik
theme
içerik
ingredient
içerik
substance
içerik
contents

The contents of this book are not suitable for people with weak nerves. - Bu kitabın içerikleri zayıf sinirli insanlar için uygun değildir.

The label doesn't match the contents. - Etiket, içeriklerle eşleşmiyor.

içerik
meaning
içerik
(Biyokimya) coverage
içerik
(Bilgisayar) contains

This site contains content not suitable for persons under the age of 18. - Bu site 18 yaşın altındaki kişiler için uygun olmayan içerik içeriyor.

içerik
(Bilgisayar) deref
içerik
required
içerik
(Ticaret) scope
içerik
(Bilgisayar) content should
içerik
(Tıp) ingredients
içerik
implicit
içerik
matter
içerik
guts
içerik
base
içerik
index
içerik
content; contents
içerik
content, contents
içerik
psych. content
içerik
log. implicit, implied
Türkisch - Türkisch

Definition von içeriksiz im Türkisch Türkisch wörterbuch

içerik
Bir anlatımda verilmek istenen öz
içerik
Herhangi bir ruhsal süreç veya düşünsel işlevi oluşturan ögelerin bütünü
içerik
Bir anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünü
içerik
Bir cümle veya yargıda açıkça söylenmemekle birlikte var olduğu anlaşılabilen, zımni
içerik
Bir anlatımda verilmek istenen öz; düşünce, duygu ve imgelerin bütünü
içerik
Bir şeyin içinde bulunan ögelerin bütünü, muhteva
İçerik
zımni
İçerik
(Hukuk) MUHTEVA

Tabiat, her sayfasında mühim muhteva sunan yegâne kitaptır. - Doğa, her sayfasında önemli içerik sunan tek kitaptır.

Englisch - Türkisch

Definition von içeriksiz im Englisch Türkisch wörterbuch

içerik
content
içeriksiz
Favoriten