get something out in the open

listen to the pronunciation of get something out in the open
Englisch - Türkisch
(deyim) bir şeyi açığa çıkarmak
get something out
yayımlamak
get sth out in the open
bir şeyi açığa çıkarmak
get something out in the open

  Silbentrennung

  get some·thing out in the o·pen

  Türkische aussprache

  get sʌmthîng aut în dhi ōpın

  Aussprache

  /ˈget ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈout ən ᴛʜē ˈōpən/ /ˈɡɛt ˈsʌmθɪŋ ˈaʊt ɪn ðiː ˈoʊpən/

  Wort des Tages

  cothurnal
Favoriten