korku

listen to the pronunciation of korku
Türkisch - Englisch
fear

This club is fearfully dull. The dance floor is empty and the smoking patio is packed. - Bu kulüp korkunç şekilde sıkıcıdır. Dans alanı boş ve sigara içme verandası tıka basa doludur.

They fear that he may be dead. - Onun ölü olabileceğinden korkuyorlar.

horror

She takes pleasure in seeing horror films. - O, korku filmlerii izlemekten zevk alır.

She screamed with horror as someone took hold of her arm. - Birisi onun kolundan tuttuğunda o korkudan çığlık attı.

apprehension
fright

I am frightened of walking in the darkness. - Karanlıkta yürümekten korkuyorum.

I spoke to him kindly so as not to frighten him. - Korkutmamak için onunla nazik şekilde konuştum.

misgiving
dread

My little brother says that he had a dreadful dream last night. - Küçük erkek kardeşim dün gece korkunç bir rüya gördüğünü söylüyor.

I had a dreadful dream last night. - Dün gece korkunç bir rüya gördüm.

menace
danger

Fear often exaggerates danger. - Korku sık sık tehlikeyi abartır.

Danger always looks bigger through the eyes of fear. - Tehlike her zaman korkunun gözlerinden daha büyük görünüyor.

perilous
anxiety

Her anxiety almost drove her wild. - Onun korkusu neredeyse onu çılgına çevirdi.

boggle
creeps

That guy gave me the creeps. - O adam bana korku verdi.

Everyone here creeps me out. - Buradaki herkes beni korkutuyor.

phobos
(Askeri) panic

Fear and panic overwhelmed me. - Korku ve paniğe kapılmıştım.

threat

Your threats don't frighten me. - Senin tehditlerin beni korkutmuyor.

Your threats don't frighten us. - Tehditlerin bizi korkutmuyor.

thrill

I don't like rural horror thrillers. - Ben kırsal korku gerilimini sevmiyorum.

His story thrilled me with horror. - Onun hikayesi beni korkudan titretti.

misdoubt
affright
Gothic
scare

Tom is scared of ghosts. - Tom hayaletlerden korkuyor.

We were all scared shitless. - Hepimizin korkudan ödü patladı.

awe

I think it's awesome. - Bunun korkunç olduğunu düşünüyorum.

I thought it was awesome. - Onun korkunç olduğunu düşündüm.

dismay
fear, fright, dread; alarm, anxiety, care; danger, threat, menace; phobia
trepidation
phobia
alarm

She gave a small cry of alarm and fled to the bathroom. - O küçük bir korku çığlığı attı ve banyoya kaçtı.

I didn't want to alarm you. - Seni korkutmak istemedim.

funk
terror

He was almost petrified with terror. - Korku nedeniyle neredeyse donakalmıştı.

reassure
dray
consternation
the fear of
bugaboo
korku veren
fearful
korku duymak
get the jitters
korku faktörü
fear factor
korku salma
terror
korku tüneli
ghost train
korku veren
alarming
korku veren
forbidding
korku veren
awesome
korku veren
awing
korku vererek
alarmingly
korku verici
fearful
korku vermek
terrorize
korku salan, yıldırıcı, ürküntücü
struck fear, intimidating, ürküntü process
korku dalgası
shock wave
korku dağları bekler/bekletir/aşırır
(Atasözü) 1. Some people prefer to flee to the mountains and brave the elements, rather than suffer punishment or oppression. 2. Fear can get the best of people
korku duymak
stand in awe of
korku filmi
horror film

I'm going to see a horror film. - Bir korku filmi izleyeceğim.

korku filmi
horror movie

I couldn't sleep last night, so I decided to watch a horror movie. - Dün gece uyuyamadım, bu yüzden bir korku filmi izlemeye karar verdim.

Who's your favorite horror movie character? - En sevdiğiniz korku filmi karakteri kim?

korku hikayeleri
horror tales
korku ifade eden
awesome
korku ile
fearfully
korku ile boyun eğdirmek
overawe
korku içinde
jittery
korku içinde olmak
be in a fright
korku içinde olmak
in a fright
korku içinde olmak
to be in a fright
korku içinde olmak
(deyim) be in a blue funk
korku oyunu
(Tıp) horror play
korku romanları
horror tales
korku romanı
Gothic novel
korku salmak
spread terror
korku salmak
to spread terror
korku sarmak
(fear) haunt someone
korku sarmak
(fear) grip someone
korku saçmak
to spread terror
korku veren
awe-inspiring
korku vermek
to terrorize
korku vermek
awe
korku yaratan kimse
scaremonger
korku yaratma
scaremongering
korku veren
scary
yersiz korku
hobgoblin
korku veren
redoubtable
korkular
apprehensions
korkular
fears
ani korku
scare
anne babanın duyduğu korku
parental fear
aşırı korku
jitters
dini vaazlara duyulan korku
(Pisikoloji, Ruhbilim) homilophobia
ingilizce korku romanları
english horror tales
içine korku düşmüş
assailed by fear
korku veren
awe inspiring
korku veren
aweinspiring
kutsal eşyalara duyulan korku
(Pisikoloji, Ruhbilim) hagiophobia
saygıyla karışık korku
awe
yersiz korku
bugaboo
yersiz korku
bugbear
Türkisch - Türkisch
Kaygı, üzüntü: "İçlerinde görünmez bir bozukluk korkusuyla sıra sağlamlara geldi."- R. N. Güntekin
Kötülük gelme ihtimali, tehlike, muhatara
Kalp çarpıntısına ve tam bir halsizlik belirtilerine sebep olan bir hal
Kaygı, üzüntü
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu: "Yarı çocuk kalbimde korku, kapıya yaklaştıkça büyüyor."- Y. Z. Ortaç
Gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı karşısında uyanan ve coşku, beniz sararması, ağız kuruması, kalp ve solunum hızlanması gibi belirtileri olan veya daha karmaşık fizyolojik değişmelerle kendini gösteren duygu
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
(Osmanlı Dönemi) HELEL
endişe
havil
(Osmanlı Dönemi) HELA'
(Hukuk) HAVF
(Osmanlı Dönemi) ŞEHM
(Osmanlı Dönemi) HAYLA'
korku damarı
Kasıklarda olduğu sanılan, korkuyu atlatmak için sıkılması gerektiğine inanılan damar
Korku veren
korkutucu
korku
Favoriten