flashing

listen to the pronunciation of flashing
Englisch - Türkisch
{i} etek, yağmur sularına karşı konulan saç örtü
yağmurdan korumak için saç kaplama
baca eteği
parlama
çakma
parlayan
yanıp sönen

Leyla, arabasının arkasında yanıp sönen mavi ışıkları gördü. - Layla saw blue lights flashing behind her car.

parlayan şey veya kimse
suni seylâp yapma
etek
metal damlalık
duvar eteği
flash
ışıltı

Işıltı şişede yansıdı. - The flash was reflected in the bottle.

flash
{f} ışık tutmak
flash
ani ışık
flash
parlama

Uzakta bir yıldırım parlaması gördüm. - I saw a flash of lightning far in the distance.

Bomba kör edici bir parlamayla patladı. - The bomb exploded with a blinding flash.

flash
{i} flaş

Flaş çalışmıyordu, bu yüzden o karanlıkta resim çekemedi. - The flash wasn't working, so he couldn't take a picture in the dark.

Resmi flaşlı mı yoksa flaşsız mı çekmeliyim? - Should I take the picture with or without flash?

flashing point
parlama çekidi
flashing cursor
imleç yanıp
flashing lights
yanıp sönen ışıklar
flashing point
(Tekstil) parlama noktası
flash
görünüp hızla kaybolmak
flash
teşhircilik yapmak
flash
göndermek
flash
ışıldamak
flash
flaşlı

Flaşlı fotoğraf çekmek bu noktadan itibaren yasak. - Flash photography is not permitted beyond this point.

Resmi flaşlı mı yoksa flaşsız mı çekmeliyim? - Should I take the picture with or without flash?

flash
şimşek çakmak
flash
şimşek gibi çakmak
flash
(Bilgisayar) yanıp sönme ışıldama
flash
ani ve kısa bir ışık
flash
bülten
flash
(Havacılık) döküm çapağı
flash
sürekli yanmak (ışık)
flash
(Argo) teshirçilik yapmak
flash
(Fotoğrafçılık) flaş aygıtı
flash
çakmak (şimşek)
flash
kısa fakat önemli bir haber
flash
ışıldama
flash
frikik vermek
flash
atmak bakış
flash
(Havacılık) kalıptan taşan malzeme
flash
(Bilgisayar) yanıp sönme

Birdenbire, kırmızı ve mavi ışıklar arkamızda yanıp sönmeye başlar. - Suddenly, red and blue lights start flashing behind us.

Alarm durdu ve kırmızı bir ışık yanıp sönmeye başladı. - The alarm went off and a red light started flashing.

flash
balkımak
flash
teşhir
flash
çok kısa süre
flash
an
flash
flaş haber
flash
birden parlamak
flash
(foto.) flaş
flash
hızla geçip gitmek
flash
çok hızlı hareket etmek
flash
(telgraf ya da ünalgı mesajı) yollamak
flash
çakış
flash
cinsel kılganlarını göstermek
flash
{f} birden parla
flash
{i} parıltı
flash
(şimşek gibi) çakmak
flash
parıldamak
flash
teşhirçilik yapmak
flash
birdenbire akla gelmek
flash
birden parla(mak)
flash
flaşa
Flash
Macromedia Flash v4.0 : Bu programı kullanarak hareketli websayfaları oluşturabilirsiniz
flash
cep feneri

Tom cep fenerini çıkardı ve onu açtı. - Tom took out his flashlight and turned it on.

Tom'a cep fenerimi uzattım. - I handed Tom my flashlight.

flash
ani

Onlarca insan şiddetli yağmurun yol açtığı ani su baskınlarında öldü. - Dozens of people have died in flash floods triggered by torrential rain.

Bir şimşek çakması aniden karanlık gece manzarasını aydınlattı. - A flash of lightning suddenly lit up the dark nocturnal landscape.

flash
şık
flash
yıldırım haber
flash
şimşek

Şimşek çaktığında köpek yatağın altına saklandı. - The dog hid under the bed whenever lightning flashed.

O şimşek çakmasını gördün mü? - Did you see that flash of lightning?

flash
yıldızı parlamak
flash
böbürlenmek
flash
akla gelmek
flash
aydınlatmak

Karanlık alanları aydınlatmak için bir el feneri kullanırım. - I use a flashlight to illuminate dark areas.

flash
çakmak
flash
yıldırım

Gemi bir yıldırımla battı. - The boat sank in a flash.

Uzakta bir yıldırım parlaması gördüm. - I saw a flash of lightning far in the distance.

flash
gösterişli

Bu araba biraz gösterişli. - This car is kind of flashy.

Gösterişli insanlar onu rahatsız eder. - Flashy people irritate him.

flash
yakmak
flash
havalı
flash
şiddetli

Onlarca insan şiddetli yağmurun yol açtığı ani su baskınlarında öldü. - Dozens of people have died in flash floods triggered by torrential rain.

flash
parlamak
flash
uyuşturucu sonrası gevşeme
flash
çarpıcı çekim
flash
{f} atmak (bakış)
flash
{f} büyük bir hızla geçmek
flash
flashboard suyun yüksekliğini artırmak için barajı
flash
yanıp sönmek
flash
ani alev
flash
{i} foto. flaş aygıtı, flaş
flash
şule
flash
{i} ani bir parıldama
flash
{f} (şimşek) çakmak
flash
işaret olarak yanıp sönen ışık
flash
flashback geriye dönme
flash
(Askeri) HAREKAT YILDIRIM: Düşmana ilk temas raporları veya, doğrudan doğruya ilgili olan birliklerin harekat komutanları tarafından gönderilmiş olan harekatla ilgili özel ivedi haberler için kullanılan terim. Bu terim, yalnız hayati önemdeki ivedi durumlara ait kısa raporlarda kullanılır. Öncelik sırası daha aşağı olan haberler durdurulmak suretiyle derhal gönderilir. Bak. "message precedence"
flash
birden gelen su akıntısı
flash
çarpıc
flash
flaş,v.birden parla: n.parıltı
flash
{f} (işaret vermek için) (ışıkları) yakıp söndürmek
flash
kaba gösteriş
flash
cama renk vermek için maden tuzu ile kaplama
flash
{f} bir an için göstermek
Englisch - Englisch
The blinking of a light source, such as a light bulb or computer's cursor

The incessant flashing of the neon sign kept the neighborhood awake.

Components used to weatherproof or seal roof system edges at perimeters, penetrations, walls, expansion joints, valleys, drains and other places where the roof covering is interrupted or terminated
The process of getting rid of gaps on shelves by bringing products from the back of the shelf to the front to create a 'fuller' shelf
Present participle of flash
The exposing of one's naked body, or part of it, in public briefly (the action of the verb to flash)
The application of a very thin layer of glass of one color over a layer of contrasting color This is achieved by dipping a gather of hot glass into a crucible containing hot glass of the second color The uppe r layer may be too thin to be worked in relief "Flashing" is sometimes used (erroneously) as a synonym for casing
Filleting
Sheet metal or other material used in roof and wall construction to protect a building from water seepage
emitting light in sudden short or intermittent bursts; "flashing lightning and roaring thunder"
The weatherproofed shielding put around objects which protrude from the roof of a building, such as pipes, chimneys, or the edges of other roofs to deflect water away from the seams
Sheet metal or other material used in roof and wall construction to shed water
The action of fish which involves a quick, half-spin movement During the movement the fish rubs itself against a surface (e g tank base or cage side), a flash is caused by the light reflecting off the flank of the fish Fish typically exhibit flashing when their skin is irritated by parasites Flashing is often one of the first signs of a parasite infection
Sheet metal or other material used at junctions of different planes on a roof to prevent leaks Examples include lead boots at soil stacks, drip edge at the eaves and rakes, and metal for step or counter flashing Back to Top
A material, such as sheet metal, used in roof and wall construction to shed water
sheet metal shaped and attached to a roof for strength and weatherproofing emitting light in sudden short or intermittent bursts; "flashing lightning and roaring thunder
A mode of covering transparent white glass with a film of colored glass
components used to weatherproof or seal the roof system edges at perimeters, penetrations, walls, expansion joints, valleys, drains and other places where the roof covering is interrupted or terminated For example, membrane base flashing covers the edge of the field membrane, and a cap flashing or counterlfashings shield the upper edges of the base flashing
sheet metal shaped and attached to a roof for strength and weatherproofing
Components used to seal the roof system at areas where the roof covering is interrupted or terminated For example, pipes, curbs, walls, etc all have special components that, when correctly installed, will help prevent moisture entry into the roof system or building
The building component used to connect portions of a roof, deck, or siding material to another surface such as a chimney, wall, or vent pipe Often made out of various metals, rubber or tar and is mostly intended to prevent water entry
The waterproofing covering placed to set up certain points in brick masonry to hold water or to direct any moisture outside the wall
Pieces of metal or roll roofing used to prevent seepage of water into a building around any intersection or projection in a roof such as vent pipes, chimneys, adjoining walls, dormers, and valleys Galvanized metal flashing should be minimum 28-gauge
Sheet metal or other material used in roof and wall construction (especially around chimneys and vents) to prevent rain or other water form entering
The blinking of a light source, such as a light bulb or computers cursor
Sheet metal or other material used in roof and wall construction to protect a building from water infiltration
Sheet metal or other material applied to seal and protect the joints formed by different materials or surfaces
(1) Sheet metal or roll roofing pieces fitted to the joint of any roof intersection, penetration or projection (chimneys, copings, dormers, valleys, vent pipes, etc ) in order to prevent water leakage (2) The building component used to connect portions of a roof, deck, or siding material to another surface such as a chimney, wall, or vent pipe Often made out of various metals, rubber or tar and is mostly intended to prevent water entry
A thin continuous sheet of metal, plastic, rubber or water proof paper used to prevent the passage of water through a joint
Pieces of metal, built into the joints of a wall, so as to lap over the edge of the gutters or to cover the edge of the roofing; also, similar pieces used to cover the valleys of roofs of slate, shingles, or the like
{s} blinking, sparkling, turning on and off
Pieces of sheet metal or the like used to cover and protect joints, etc where a roof comes in contact with a wall or chimney
By extension, the metal covering of ridges and hips of roofs; also, in the United States, the protecting of angles and breaks in walls of frame houses with waterproof material, tarred paper, or the like
Sheet metal or roll roofing pieces fitted to the joint of any roof intersection, penetration or projection (chimneys, copings, dormers, valleys, vent pipes, etc ) in order to prevent water leakage
The creation of an artifical flood by the sudden letting in of a body of water; called also flushing
a short vivid experience; "a flash of emotion swept over him"; "the flashings of pain were a warning"
The reheating of an article at the furnace aperture during manufacture to restore its plastic condition; esp
The process of getting rid of gaps on shelves by bringing products from the back of the shelf to the front to create a fuller shelf
sheet metal or other material installed into a roof system's various joints, where the roof joins a wall, and valleys where 2 sections of a roof meet to prevent water seepage
Strips of sheet metal bent to fit the angle between any two roof surfaces or between the roof and any projection, such as a chimney
Sheet metal used to make the roof watertight in valleys, around chimneys, vertical walls, and other areas susceptible to water infiltration Common materials used for flashings include copper, lead, lead coated copper, tin, galvanized iron and zinc Aluminum should not be considered for flashing a slate roof as its longevity is not compatible with slate
A water resistant piece of material, generally aluminum, that is applied to the perimeter of the frame of a window as a way to seal the opening against water infiltration
Pieces of metal or roll roofing used to prevent seepage of water into a building around any intersection or projection in a roof, such as vent pipes, chimneys, adjoining walls, dormers and valleys
Non-corrosive sheet metal used around angles or junctions in roofs and exterior walls to prevent water leakage Materials are usually galvanized steel, aluminum, copper, lead, or tin
Cf
the reheating of a globe of crown glass to allow it to assume a flat shape as it is rotated
An incidence of indecent exposure
{i} fulguration
flashing collar
an accessory flashing used to cover and/or seal soil pipe vents and other penetrations through a roof (sometimes referred to as roof jack or flashing boot)
flashing light
flickering light, glimmering light, gleaming light
flashing signal
signal light that blinks on and off at regular intervals
flashing traffic light
traffic light which blinks on and off to signal a driver to yield or proceed with caution
Flash
A popular multimedia platform, most often used for adding animation and interactivity to webpages
apron flashing
A term used for a flashing located at the juncture of the top of a sloped roof and a vertical wall, chimney or steeper-sloped roof
base flashing
Plies or strips of roof membrane material used to close-off and/or seal a roof at the horizonta-to-vertical intersections. Membrane base flashing covers the edge of the field membrane
cap flashing
usually composed of metal, used to cover or shield the upper edges of the membrane base flashing; wall flashing can also be used to cover the top of various building components, such as parapets or columns
channel flashing
A type of flashing used at roof-to-wall junctures and other roof-to-vertical plane intersections where an integral gutter is needed to handle runoff
flash
To expose one's naked body, or part of it, in public briefly
flash
A pattern where each prop is thrown and caught only once
flash
to perform a flash
flash
To move, or cause to move, suddenly
flash
Having plenty of ready money
flash
A language, created by a repressed minority to maintain cultural identity, that cannot be understood by the ruling class; for example, Ebonics
flash
Material left around the edge of a moulded part at the parting line of the mould
flash
The strips of bright cloth or buttons worn around the collars of market traders
skirt flashing
A formed metal counterflashing secured under a mechanical unit or skylight to cover and protect the upper edge of a base flashing and its associated fasteners
step flashing
Individual pieces of sheet metal material used to flash walls, around chimneys, dormers and such projections along the slope of a roof. Individual pieces are overlapped and stepped up the vertical wall
flash
{v} to blaze out suddenly, dash, throw up
flash
{n} a sudden and short blaze, dash, spurt
flash
(Mühendislik) Any excess material that is formed with and attached to the component along a seam or mold parting line
flash
A sudden and brilliant burst, as of wit or genius; a momentary brightness or show
flash
If you describe something as flash, you mean that it looks expensive, fashionable, and new. a flash uptown restaurant You can go for a `rostrum' system, which sounds flash, but can be assembled quite cheaply
flash
Vector graphic animation software from Macromedia that allows Flash graphics to look the same across all browsers, as long as the plug-in is installed One of the advantages of Flash animations is their relatively fast download time
flash
emit a brief burst of light; "A shooting star flashed and was gone"
flash
tastelessly showy; "a flash car"; "a flashy ring"; "garish colors"; "a gaudy costume"; "loud sport shirts"; "a meretricious yet stylish book"; "tawdry ornaments"
flash
a momentary brightness
flash
{i} beam, gleam, flare; spark; brief news dispatch; outbreak; split-second; flash of a camera; showiness
flash
To expose ones naked body in public briefly
flash
a burst of light used to communicate or illuminate
flash
Flash is the solution for producing and delivering high-impact web sites developed by Macromedia Many web browsers already have Flash support built-in However, if your browser does not support Flash you will need to download the plugin
flash
To convey as by a flash; to light up, as by a sudden flame or light; as, to flash a message along the wires; to flash conviction on the mind
flash
A standard for interactive vector graphics and animation for the web web designers use Flash to create beautiful, resizable and compact navigation interfaces, technical illustrations, long-form animations and other effects Graphics and animation will anti-alias and scale based on the viewer's screen size, providing high-quality viewing
flash
a very short time (as the time it takes the eye blink or the heart to beat); "if I had the chance I'd do it in a flash"
flash
1 A light source, such as a flashbulb or electronic flash, that emits a very brief, bright burst of light; used in photography as a supplement or alternative to any existing light in a scene Flash sources take various forms Some small cameras have built-in flash, but for SLRs the most popular flash units slot into the top of the camera 2 To blacken an area in a print by exposing it to white light, such as from a penlight flashlight
flash
Flash is a multimedia software that allows for the design of fast vector based animation with sound It is particularly useful for web based multimedia Produced by American multimedia software specialists Macromedia, Flash requires a plugin that extends the capability of the end users web browser
flash
a sudden intense burst of radiant energy appear briefly; "The headlines flashed on the screen"
flash
a short vivid experience; "a flash of emotion swept over him"; "the flashings of pain were a warning"
flash
To break forth, as a sudden flood of light; to burst instantly and brightly on the sight; to show a momentary brilliancy; to come or pass like a flash
flash
To release the pressure from a pressurized vessel
flash
run or move very quickly or hastily; "She dashed into the yard"
flash
excess material retained by the part along the parting line
flash
To make visible briefly
flash
expose or show briefly; "he flashed a $100 bill"
flash
Internet & computing Flash is a vector-based moving graphics format created by Macromedia for the publication of animations on the world-wide web Flash ( swf) graphics files can be created in Macromedia's own Flash program, or else in software applications such as Adobe's LiveMotion or Corel's RAVE (real animated vector effects) package Most web browsers still require a plug-in to be installed before they can play Flash animations
flash
If you flash something such as an identity card, you show it to people quickly and then put it away again. Halim flashed his official card, and managed to get hold of a soldier to guard the Land Rover
flash
Excess material which forms at the parting line of a mold or die, or which is extruded from a closed mold
flash
Flash is a vector-based animation technology Flash animations are quick to download, are of high quality, and are browser independent (they look the same on different browsers) Flash animations also scale to fit the browser window Flash animations are created using Macromedia Flash software
flash
a lamp for providing momentary light to take a photograph a bright patch of color used for decoration or identification; "red flashes adorned the airplane"; "a flash sewn on his sleeve indicated the unit he belonged to"
flash
gleam or glow intermittently; "The lights were flashing
flash
To briefly illuminate a scene
flash
for coloring and giving a fictitious strength to liquors
flash
A browser add-on, Macromedia Flash creates and displays high-impact animation, innovative interfaces and sound effects on web pages
flash
a sudden brilliant understanding; "he had a flash of intuition"
flash
If you flash a look or a smile at someone, you suddenly look at them or smile at them. I flashed a look at Sue Meg flashed Cissie a grateful smile
flash
A preparation of capsicum, burnt sugar, etc
flash
gleam or glow intermittently; "The lights were flashing"
flash
A reservoir and sluiceway beside a navigable stream, just above a shoal, so that the stream may pour in water as boats pass, and thus bear them over the shoal
flash
Flash is an application published by the Macromedia company Think of Flash as a 'window' that is displayed within the HTML environment You have complete control of the window You can display animations You can make the animations clickable You can make text move and change Flash is very fast because it draws graphics on the fly, rather than storing text or graphics as complete images (Although Flash can also display photographic images and illustrations) Flash gives you much more creative room than HTML, but it requires a 'plug-in', a piece of code on your computer that runs Flash The newer browsers automatically come with Flash If your user has an older browser, and they don't already have Flash, they will be asked to download it If they agree to download Flash, they will be sent to the Macromedia site where they will need to click on a few things to receive Flash If they haven't already downloaded Flash, you might lose them at this point It is a tradeoff
flash
A sudden burst of light; a flood of light instantaneously appearing and disappearing; a momentary blaze; as, a flash of lightning
flash
a bright patch of color used for decoration or identification; "red flashes adorned the airplane"; "a flash sewn on his sleeve indicated the unit he belonged to"
flash
an authoring software developed by Macromedia used to create graphics-based animation programs with full-screen navigation interfaces, graphic illustrations, and simple interactivity
flash
To cover with a thin layer, as objects of glass with glass of a different color
flash
To send out in flashes; to cause to burst forth with sudden flame or light
flash
disapproval If you describe an achievement or success as a flash in the pan, you mean that it is unlikely to be repeated and is not an indication of future achievements or success. People will be looking in to see how good we are now and whether our success has just been a flash in the pan. = one-off
flash
If you say that something happens in a flash, you mean that it happens suddenly and lasts only a very short time. The answer had come to him in a flash It was done in a flash
flash
Flash memory is similar to RAM It has one significant advantage: it does not lose its contents when power is lost; it has two main disadvantages: it is slower, and it eventually wears out Flash memory is frequently found in PCMCIA cards
flash
To be visible briefly
flash
Macromedia Flash is a technology which allows whole page animations as well as separate areas of animation Visitors to your site must have the facility to view Flash animations in their browsers This facility is available to download as an addition (plug-in) to their browser It is important to remember that it is easy to go over the top with animation which might be annoying for visitors to your site You may also be, in effect, excluding some visitors from your site DL Design can produce alternative pages for those visitors who cannot view Flash Click here for a basic example
flash
protect by covering with a thin sheet of metal; "flash the roof"
flash
a sudden intense burst of radiant energy
flash
make known or cause to appear with great speed; "The latest intelligence is flashed to all command posts"
flash
A flash is a sudden burst of light or of something shiny or bright. A sudden flash of lightning lit everything up for a second The wire snapped at the wall plug with a blue flash and the light fused A jay emerged from the juniper bush in a flash of blue feathers
flash
Expensive looking and attention worthy
flash
If something flashes through or into your mind, you suddenly think about it. A ludicrous thought flashed through Harry's mind
flash
A pool
flash
a lamp for providing momentary light to take a photograph
flash
3 (b)
flash
A type of non-volatile memory built into the unit or available as a PC Card You can write flash memory in blocks or over the entire chip This ability facilitates erasing or updating
flash
A very short amount of time
flash
If something flashes past or by, it moves past you so fast that you cannot see it properly. It was a busy road, cars flashed by every few minutes
flash
Flash is the use of special bulbs to give more light when taking a photograph. He was one of the first people to use high speed flash in bird photography
flash
To burst forth like a sudden flame; to break out violently; to rush hastily
flash
You talk about a flash of something when you are saying that it happens very suddenly and unexpectedly. `What did Moira tell you?' Liz demanded with a flash of anger The essays could do with a flash of wit or humor. = burst
flash
a short news announcement concerning some on-going news story
flash
If a light flashes or if you flash a light, it shines with a sudden bright light, especially as quick, regular flashes of light. Lightning flashed among the distant dark clouds He lost his temper after a driver flashed her headlights as he overtook He saw the flashing lights of the highway patrol car in his driving mirror
flash
A flash is the same as a flashlight. Stopping to rest, Pete shut off the flash
flash
A type of non-volatile memory built into the unit or available as a PC Card that can be plugged into a PCMCIA slot Flash memory can be written in blocks or over the entire chip, making it easy to erase or update
flash
{f} flare, glare, sparkle; break out, erupt; move quickly; send a telegram; exhibit one's genitals in public (Slang)
flash
See Flashing, n
flash
Multimedia technology developed by Macromedia Flash allows for interactive web pages whose file sizes are relatively small
flash
The time during which a flash is visible; an instant; a very brief period
flash
A program designed for graphic animation A file format transporting interactive vector graphics and animations over the World Wide Web In addition Flash is bandwidth friendly
flash
appear briefly; "The headlines flashed on the screen"
flash
A Macromedia software product that allows the delivery of highly compressed interactive animations and audio on web pages
flash
A brief, intense burst of light from a flashbulb or an electronic flash unit, usually used where the lighting on the scene is inadequate for picture-taking
flash
{s} sudden, occurring unexpectedly; ostentatious, showy, flashy
flash
To write to the memory of an updatable component such as a BIOS chip or games cartridge
flash
Wearing showy, counterfeit ornaments; vulgarly pretentious; as, flash people; flash men or women; applied especially to thieves, gamblers, and prostitutes that dress in a showy way and wear much cheap jewelry
flash
Programmable NVRAM memory that maintains its contents without power
flash
If you flash news or information to a place, you send it there quickly by computer, satellite, or other system. They had told their offices to flash the news as soon as it broke This is, of course, international news and soon it was being flashed around the world
flash
Flash, a popular authoring software developed by Macromedia, is used to create vector graphics-based animation programs with full-screen navigation interfaces, graphic illustrations, and simple interactivity in an antialiasing, resizable file format that is small enough to stream across a normal modem connection The software, currently in version 4 0, is ubiquitous on the Web, both because of its speed (vector-based sites, which can adapt to different display sizes and resolutions, play as they download) and for the smooth way it renders graphics Flash files, unlike animated but raster graphics Graphics Interchange Format and JPEG, are compact, efficient, and designed for optimized delivery
flash
A sudden, short, temporary burst of light
flash
Non-volatile memory used as a re-writable, general purpose mass storage device for the switch Information stored on the flash file my include bootable code images, configuration files, call record information, etc Switch software supports user-initiated reading/writing from/to the flash (via TFTP protocol), allowing file backup/restore operations to a remote server
flash
Showy, but counterfeit; cheap, pretentious, and vulgar; as, flash jewelry; flash finery
flash
To trick up in a showy manner
flash
display proudly; act ostentatiously or pretentiously; "he showed off his new sports car"
flash
Slang or cant of thieves and prostitutes
flash
Flash is a software program developed by Macromedia that many web designers are using to design and deliver high-impact, low-bandwidth Web Sites You can create graphics and build advanced Web applications using scripting, forms, and server-side connectivity The graphics look like a streaming video entrance to a website It became quite popular in 2000
flash
To blink; to shine or illuminate intermittently
flash
A software application and an animation format created by Macromedia RealOne Player can play Flash animations and stream them in parallel with other clips, such as RealAudio clips
flash
To burst or break forth with a sudden and transient flood of flame and light; as, the lighting flashes vividly; the powder flashed
flash
If someone's eyes flash, they suddenly show a strong emotion, especially anger. Her dark eyes flashed and she spoke rapidly
flash
If you say that someone reacts to something quick as a flash, you mean that they react to it extremely quickly. Quick as a flash, the man said, `I have to, don't I?'
flash
If a picture or message flashes up on a screen, or if you flash it onto a screen, it is displayed there briefly or suddenly, and often repeatedly. The figures flash up on the scoreboard The words `Good Luck' were flashing on the screen Researchers flash two groups of different letters onto a computer screen The screen flashes a message: Try again A list of items is repeatedly flashed up on the screen
flash
To strike and throw up large bodies of water from the surface; to splash
flashings
plural of flashing
flashing

  Silbentrennung

  flash·ing

  Türkische aussprache

  fläşîng

  Aussprache

  /ˈflasʜəɴɢ/ /ˈflæʃɪŋ/

  Etymologie

  [ 'flash ] (verb.) 13th century. {weatherproofing} From original flashing material of copper or aluminum that reflects flashes of sunlight.

  Videos

  ... ALAN RUSBRIDGER: There's a big flashing light there saying, ...
  ... what keeps flashing that backlog so our veterans receive the benefits they were ...

  Wort des Tages

  concomitant
Favoriten