bülten

listen to the pronunciation of bülten
Türkisch - Englisch
bulletin

We interrupt this program to bring you a special news bulletin. - Size özel bir haber bülteni getirmek için bu programı kesiyoruz.

The names of the students who failed in the examination were posted on the bulletin board. - Sınavda başarısız olan öğrencilerin isimleri bülten tahtasında ilan edildi.

journal (issued by an academic or government institution), bulletin
journal; return
brief report (issued by a private or official agency)
(Bilgisayar) newsletter

I would like to subscribe to your newsletter. - Haber bülteninize abone olmak istiyorum.

You want more information about our activities? Subscribe to our newsletter. - Bizim faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi ister misiniz? Bültenimize abone olun.

flash
bulleting
{i} return
{i} journal
teknik bülten
(Askeri) technical bulletin
geometrik tasarımlı bülten
(Bilgisayar) axis newsletter
teknik bülten göndermek
(Bilgisayar) post tech note
üç aylık bülten
quarterly
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Bir müessesenin, kurumun faaliyetlerini tanıtan ve belli zaman aralıklarıyla yayınlanan mevkute
(Hukuk) Dergi, resmi rapor
(Osmanlı Dönemi) Fr. Halka bilgi veren, özet olarak yazılmış resmi yazı
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
Dergi
kırmızı bülten
İnterpol notice or ınternational Notice which iş issued by İnterpol to share ınformation between its members
bülten
Favoriten