tema'ur

listen to the pronunciation of tema'ur
Englisch - Türkisch

Definition von tema'ur im Englisch Türkisch wörterbuch

Tema foundation
Tema vakfı
Türkisch - Englisch

Definition von tema'ur im Türkisch Englisch wörterbuch

tema
theme

What's your favorite TV show theme song? - Favori TV show tema şarkın nedir?

His thesis doesn't make sense. To begin with, its theme is obscure. - Onun tezi bir anlam ifade etmiyor. Öncelikle onun teması belirsiz.

tema
plot

The main idea of the plot is not clear. - Temanın ana fikri açık değil.

tema
(Pisikoloji, Ruhbilim) thema

The thematic and motivic works of Mozart and Schubert are basically quite similar. - Mozart ve Schubert'in tematik ve motivik çalışmaları temel olarak oldukça benzer.

tema değiştir
(Bilgisayar) change theme
tema
theme, subject, topic
tema
topic
tema
leitmotif
tema
leitmotiv
tema
subject
tema
mus. theme, thema
tema haline getirmek
thematise
tema haline getirmek
thematize
tema ile ilgili
thematic
tema sayımı
(Bilgisayar) thread count
tema yok
(Bilgisayar) no theme
melodik tema
(Muzik) melodic theme
web tema adı
(Bilgisayar) web theme name
Italienisch - Englisch

Definition von tema'ur im Italienisch Englisch wörterbuch

tema
theme, subject, topic, motif, essay, composition
tema
fear, concern
tema'ur
Favoriten