ışıl ışıl

listen to the pronunciation of ışıl ışıl
Türkisch - Englisch
sparkling
shining

The sun was shining brightly. - Güneş ışıl ışıl parlıyordu.

The sun is shining brightly. - Güneş ışıl ışıl parlıyor.

bright, shining, gleaming
sparkling, sparkly
(shining) brightly
glaring
agleam
ablaze
shining brightly; brilliant, bright
flaring
radiant

His face was radiant with happiness. - Onun yüzü mutluluktan ışıl ışıldı.

Tom had a radiant smile. - Tom'un ışıl ışıl bir gülümsemesi vardı.

fulgurant
ardent
glittering
starry
refulgent
irradiant
resplendent
alight
brilliant
fresh
glaringly
brightly

The sun was shining brightly. - Güneş ışıl ışıl parlıyordu.

The sun is shining brightly. - Güneş ışıl ışıl parlıyor.

sparklingly
bright

The mother extended her hand to her baby, smiling brightly. - Işıl ışıl gülümseyen anne, bebeğine elini uzattı.

The balloons are bright. - Balonlar ışıl ışıllar.

brilliantly
shining brightly
ışıl ışıl gözler
ardent eyes
açmış, açılmış; ışıl ışıl
opened, open, brilliant
Işıl
(isim) Sparkling, glittering
Türkisch - Türkisch
Parıltılı, ışıltılı
Titrek ve parlak bir ışık saçarak
ışıl
Işıklı
ışıl küf
Sığır, domuz ve insanlarda ışıl küflüce hastalığına yol açan, ışıl küflerin örnek türü olan asalak mantar (Actinomyces bovis)
ışıl küfler
Çeşitli türleri, insan ve hayvanlarda asalak yaşayan tallı bitkiler takımı
ışıl küflüce
Evcil hayvanlarda, özellikle sığırlarda, ışıl küflerden ileri gelen ve insanlara da bulaşabilen ilkel mantar hastalığı
ışıl ışıl
Favoriten