alev

listen to the pronunciation of alev
Türkisch - Englisch
(isim) Flame

The wood was kindled, the flames arose, and a mouldering heap of ashes was soon all that remained of Mrs Askew and her fellow martyrs. - Koru yakıldı, alevler yükseldi, ve kısa sürede bayan Askew ve arkadaş şehitleriyle ilgili geriye kalan bütün şey dökülen bir küller yığınıydı.

The wind fanned the flames. - Rüzgar alevleri körükledi.

fire

Wooden buildings catch fire easily. - Ahşap inşaatlar kolayca alev alabilir.

The henhouse caught fire, but the chickens escaped. - Kümes alev aldı ama tavuklar kaçtı.

grassfire
blaze

Tom's anger blazed out suddenly. - Tom'un öfkesi aniden alevlendi.

The sun goes down in a wild blaze of color. - Güneş vahşi bir renk aleviyle batıyor.

spunk
pennant (on a lance)
flame, blaze yalım, yalaz, alaz
{i} flare
flamethrowers
{i} pennant
titrek ışık/alev
flicker
alev çıkarmadan yanmak
smolder
alev alev
ablaze
alev alan
(Kimya) inflammable
alev alan
(Jeoloji) flammable
alev alma noktası
(Teknik,Ticaret) flash point
alev almak
burst into flames
alev almak
catch
alev almak
inflame
alev almak
conflagrate
alev almayan
noncombustible
alev almayan film
(Sinema) non-flam film
alev almayan film
(Sinema) safety film
alev almaz
nonflammable
alev almaz
(Askeri) explosion proof
alev alıcı
(Kimya) flammable
alev alır
flammable
alev alır
(Havacılık,Teknik) inflammable
alev azalmak
die down
alev ağacı
(Botanik, Bitkibilim) photinia
alev borusu
flue
alev cephesi
(Askeri,Havacılık) flame front
alev geciktirici
flame-retardant
alev geciktirici
flame retarder
alev geçirmez
flame-proof
alev gibi parlak
flamboyant
alev gibi yalayıp geçmek
lick
alev iyonizasyonu
(Tıp) flame-ionisation
alev kesici
(Askeri) flash reducer
alev körlüğü
(Askeri) flash blindness
alev lambası
blowlamp
alev lambası
(Elektrik, Elektronik) flame lamp
alev lambası
blow
alev makinesi
(Askeri) flame projector
alev püskürtme
(Askeri) flame spray
alev püskürtme
(Havacılık) flame spraying
alev püskürtücü
flame thrower
alev sızdırmaz
ex-proof
alev tutucu
flame arrestor
alev tutucu
(Havacılık,Teknik) flame holder
alev tutucu
flame separation
alev örten
(Askeri) flash suppressor
alev-almaz
noncombustible
alev alabilen
flammability
alev alabilir
flammable
alev alev
with a lot of flames
alev alev
in flames, aflame
alev alev yanmak
flame
alev alev yanmak
to blaze, to flame
alev alev yanmak
blaze
alev alma
deflagration
alev alma test cihazı
(İnşaat) flame tester
alev almak
burn
alev almak
flame
alev almak
catch fire
alev almak
deflagrate
alev almak
fire
alev almak
1. to catch fire. 2. to flare up in a passion
alev almak
to catch fire
alev almayan film
non-flam film, safety film
alev almaz
flame proof
alev almış
flaming
alev alırlık
inflammability
alev arkı
flame arc
alev ayırıcısı
flame trap
alev borulu kazan
fire tube boiler
alev borulu kazan
(İnşaat) flue boiler
alev borusu
flame tube, fire tube, flue
alev dalgası
(Havacılık) combustion wave
alev dayanımı
flame resistance
alev dengeleyicisi
(Havacılık) flame stabilizer
alev doruk sıcaklığı
flame temperature
alev emisyon spektroskopisi
(Kimya) flame emission spectroscopy
alev emisyon yöntemi
flame emission method
alev fotometrisi
flame photometry
alev geciktiren
flame retarding
alev geciktiren yalıtım
flame retarding insulation
alev geciktirici
flame retardant
alev geri tepme tutucu
flashback arrester
alev geri tepmesi
(Askeri) flareback
alev geri tepmesi
(Askeri) flare back
alev gibi parlayan
flamboyance
alev gizleyen
(Askeri) flash hider
alev gizleyen huni
(Askeri) muzzle bell
alev gizleyici
(Havacılık) flame damper
alev göstergesi
flame indicator
alev göstergesi kiti
flame indicator kit
alev göstergesi kovanı
flame indicator bushing
alev gürlemesi
flame roar
alev hızı
flame velocity
alev ilerletmeme özelliği
(Askeri) flame retardent characteristic
alev itici
flame repellent
alev izgesi
(Fizik) flame spectrum
alev kalkanı
flame shield
alev kontrolu
flame failure device
alev kontrolü
flame failure device
alev koruyucu kafes
(İnşaat) fireproof screen
alev kovası
(Askeri) flame bucket
alev kırmızısı
vermeil
alev lambası
blowtorch
alev lambası
flame-lamp
alev makinası
(Askeri) flame thrower (projector)
alev makinesi
flame thrower
alev makinesi
flame-thrower
alev perdesi
flame trap
alev perdesi
flame screen
alev perdesi
(Havacılık) flame arrester
alev püskürten araç
flame head
alev reaksiyonu
flame reaction
alev saptırıcı
(Askeri) flame deflector
alev saçağı sarmak
to have a danger go beyond control
alev ses fırtınası
(Askeri) flash to bang time
alev siperi
(Havacılık) glare shield
alev siperi
(Havacılık) flame arrester
alev spektrometrisi
(Jeoloji) flame spectrometry
alev spektrumu
flame spectrum
alev tepmesi
flame impingement
alev tepmesi
flashback
alev testi
flame test
alev tutucusu
flame retainer
alev tuzağı
flame trap
alev yaldızı
fire-gilding
alev yanığı
(Askeri) flash-burn
alev yayılma hızı
flame speed
alev yayılması
fire propagation
alev çiçeği
(Botanik, Bitkibilim) phlox durummondi
alev ısıtma bujisi
(Otomotiv) flame glow plug
alev ışığı
firelight
alev-duman borulu kazan
fire tube boiler
alev-ses aralığı
(Askeri) flash-bang
alev-ses fasılası
(Askeri) flash-bang
alevler
blaze
birden alev almak
flare
parlak alev
blaze
parlamak (alev)
blaze
(alev) titremek
waver
(alev) titreyip sönmek
sputter out
nötr alev
neutral flame
pilot alev
pilot light
pilot alev
pilot jet
pilot alev
pilot burner
sıvı alev
(Askeri) liquid fire
titrek alev
flicker
titreme (alev için)
waver
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Mızrak ucuna takılan küçük bayrak, flama
(Osmanlı Dönemi) Ateşten çıkan parlak ve yanar hava
Aşk ateşi
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz, şule
Ateş, sıcaklık, kıvılcım: "İşte şimdi damarlarımda bu iksirin alevleri dolaşıyor."- H. R. Gürpınar
Ateş, sıcaklık, kıvılcım
Mızrak uçlarına takılan küçük bayrak, flama
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule
yalaza
yalaz
(Osmanlı Dönemi) ALAZ
yalın
alaf
(Osmanlı Dönemi) ZEBANE
yalım
alamaç
alev alev
Alevli olarak
alev alev
Vücut ısısı herhangi bir sebeple artmış ve bu sebeple tende kızarıklık oluşarak
alev kırmızısı
Alev rengi
alev makinesi
Düşman üzerine alevli sıvılar püskürten taşınabilir alet
çıplak alev
Isıtılacak maddelere veya bunların içinde bulunduğu kaplara doğrudan doğruya yöneltilen ateş veya alev
alev
Favoriten