finishing

listen to the pronunciation of finishing
Englisch - Türkisch
bitirme

Raporu 2.30'a kadar bitirmek çok zor olmamalı. - Finishing the report by 2:30 shouldn't be too difficult.

İki ya da üç dakika içerisinde onu bitirmeyi planlıyorum. - I plan on finishing that in two or three minutes.

(Askeri) RÖTUŞ, SON İŞLEM: Bir madde veya malzemeyi satış veya kullanma durumuna getirmek bir işe son şeklini vermek için girişilen işlem
tamamlayıcı
perdah
cilalama
(Bilgisayar) sonlandırılıyor
(Askeri) son işlem
(Kimya) apreleme
itmam
(Bilgisayar) bitiriliyor
(Askeri,Otomotiv) rötuş

Ben şimdi son rötuşları yapıyorum. - I'm adding the finishing touches now.

O planın hâlâ bazı son rötuşlara ihtiyacı vardı. - That plan still needed some finishing touches.

(Mekanik) son işleme
(Otomotiv) finisaj
bitirici
sonkat
cila
{i} apre
{i} tamamlama
{s} son

Son rötuşları ekleyeceğim. - I'll add the finishing touches.

Ben şimdi son rötuşları yapıyorum. - I'm adding the finishing touches now.

(Tekstil) apre işlemi Açıklama: Tekstil mamülünün kullanım özelliklerini, tutumunu ve görümünü geliştirmek için yapılan yaş veya kuru terbiye işlemlerinin tümüne verilen isimdir
(Otomotiv) parke
terbiye
finish
sona ermek
finishing coat
(İnşaat) son kat
finishing cut
(Mekanik) ince işleme
finishing touches
(İnşaat) rötuş
finishing treatment
bitirme işlemi
finishing teeth
(Mühendislik) kalibre ağızları
finishing tool
perdah takımı
finishing touch
Bir işi tamamlarken yapılan düzeltme, değişiklik veya ekleme
finishing touch
Son düzetme, son rötuş
finishing agent
(Tekstil) apreleyici
finishing and allied machinery
(Tekstil) boyama ve terbiye makineleri
finishing auxiliary
(Tekstil) apreleme yardımcıları
finishing brush
(İnşaat) son kat fırçası
finishing calender
(Tekstil) apre kalandırı
finishing calender
(Tekstil) apre kalandın
finishing calender
(Tekstil) apre kalandır
finishing carpentry
(Marangozluk) bitirme marangozluk işleri
finishing coat application
(İnşaat) son kat uygulaması
finishing establishment
(Tekstil) apreleme atelyesi
finishing industry
tamamlayıcı sanayi
finishing line
(fiil)rış çizgisi
finishing line
varış çizgisi
finishing machine
(Tekstil) apre makinesi
finishing madder
(Tekstil) apreli vatka
finishing material
(Tekstil) apre malzemesi
finishing material
bitirme gereci
finishing nail
görünmez çivi
finishing nail
başsız çivi
finishing oil
(Tekstil) apre yağı
finishing operation
(Tekstil) apre işlemi
finishing operations
(Ticaret) imalatı tamamlama işlemleri
finishing padder
(Tekstil) apre fuları
finishing paint
(İnşaat) bitiriş boyası
finishing paste
(Tekstil) apre patı, apre çirişi
finishing paste
(Teknik,Tekstil) apre patı
finishing polish
(İnşaat) son kat cila
finishing process
(Tekstil) apre işlemi
finishing roll
bitirme haddesi
finishing roll
perdah silindiri
finishing setup
(Bilgisayar) kur tamamlanıyor
finishing setup
(Bilgisayar) kur'u bitiriyor
finishing setup
(Bilgisayar) kur'u sonlandırılıyor
finishing table
(Tekstil) apre masası
finishing varnish
(İnşaat) son kat verniği
finishing varnish
(Tekstil) apre verniği
finishing varnish
(İnşaat) bitirme verniği
finishing winpe
(Bilgisayar) winpe sonlandırılıyor
finishing work
(İnşaat) son ince işler
finish
son

İşini bitirdikten birkaç dakika sonra, o yatmaya gitti. - A few minutes after he finished his work, he went to bed.

İşi bitirdikten sonra uğrayacağım. - I'll come over after I finish the work.

finish
bitiş

Bitiş çizgisini en son geçen oydu. - She was the last to cross the finishing line.

Tom bitiş çizgisini geçerken sıcak ve yorgun görünüyordu. - Tom looked hot and tired as he crossed the finish line.

finish
itmam etmek
finish
(Teknik,Tekstil) aprelemek
finish
(Teknik,Tekstil) apre
finish
(Tekstil) çile
finish
bozmak
finish
tümleme
finish
noktalamak
finish
mayna
finish
(İnşaat) yüzey bitirme
finish
sonuçlandırmak
finish
son verme
finish
tekmillemek
finish
nokta koymak
finish
tamamlanmak
finish
(Bilgisayar) tamam

Tom dondurucudaki dondurmayı tamamen bitirdi. - Tom finished eating all the ice cream that was in the freezer.

Belgeleri tamamladın mı? - Have you finished the papers?

finish
terbiye
finish
bitkin duruma getirmek
finish
ölmek
finish
fince
finish
spor finiş
finish
sonunu getirmek
finish
neticelenmek
finish
sonuç

İyi bir sonuç için iki tabaka boya uygula. - Apply two coats of the paint for a good finish.

finish
bitirme

O, ne pahasına olursa olsun işi bitirmeye kararlıydı. - He was determined to finish the work at any cost.

Bu işi bitirir bitirmez seninle birlikte olacağım. - I'll be with you as soon as I finish this job.

carpet finishing machine
halı apre makinesi
cloth finishing
kumaş apresi
cloth finishing press
kumaş apre presi
continuous finishing
kesintisiz bitim işlemi
finish
bitirmek

Biz yarına kadar parti hazırlıklarını bitirmek zorundayız. - We have to finish preparations for the party by tomorrow.

Bir ayda işi tamamen bitirmek imkansız. - It is utterly impossible to finish the work within a month.

finish
finiş
finish
bir şeyin bitmiş hali
finish
(yorgunluktan/vb.) bitirmek
finish
gücünü kesmek
finish
{f} bitir

Ann raporunu yazmayı az önce bitirdi. - Ann has just finished writing her report.

Bu kitabı okumayı bir haftada bitirmek gerçekten zor. - This book is really difficult to finish reading in a week.

finish
(yiyecek/içecek) bitirmek
jet finishing machine
püskürtmeli apre makinesi
finish
{f} bitmek

Raporla işim bitmek üzere. - I'm just about finished with the report.

Burada işimiz neredeyse bitmek üzere. - We're just about finished here.

barrel finishing
(Mühendislik) dolaplama
finish
sonlama
finish
apreli
super finishing
(Mühendislik) hassas perdahlama
surface finishing
(Mühendislik) yüzey perdahlama
surface finishing
yüzey bitirme
vibratory finishing
titreşimli bitirme
accessories for finishing machine
(Tekstil) apre makinesi malzemesi
accessories for finishing machines
(Tekstil) Apre makinesi malzemesi
barrel finishing
(Mekanik) dolaplıma
chemical finishing
(Tekstil) apreleme
chemical finishing agent
(Tekstil) apre maddesi
chemical finishing effect
(Tekstil) apre efekti
chemical finishing padder
(Tekstil) apre fuları
chemical finishing plant
(Tekstil) apre tesisi, bitim işlemi tesisi
continuous finishing
kontinü apre
dry finishing
(Tekstil) kuru apreleme
fabric finishing
(Tekstil) tekstil nihai işlem
fastness to finishing
(Tekstil) apreleme katılığı
finish
{f} k.dili. bitirmek
finish
{i} son kat boya
finish
{f} sonuçlanmak
finish
telef etmek
finish
rötuş

Son rötuşları ekleyeceğim. - I'll add the finishing touches.

Tom tabloya birkaç son rötuşları ekledi. - Tom added a few finishing touches to the painting.

finish
dili yok etmek
finish
{f} k.dili. öldürmek, işini bitirmek
finish
{f} mükemmelleştirmek
finish
{f} son vermek
finish
{i} sona erme
finish
{f} tüketmek
finish
{i} cila

Az önce zemini cilalamayı bitirdim. - I've just finished waxing the floor.

finish
son iş
finish
ikmal etmek
finish
{f} mahvetmek
finish
{i} mükemmellik
finish
{f} rötuş yapmak
finish
{i} kusursuzluk
finish
terbiye etmek
finish
en mükemmel durum
finish
{f} cilalamak
finish
{f} sona erdirmek
finish
{f} tamamlamak

Bu görevi Cuma gününden önce tamamlamak için çok çalışmalıyız. - We must work hard to finish this task before Friday.

Fadıl oradaki bütün işi tamamlamak için şantiyeye geri döndü. - Fadil has returned to the construction site to finish all the job there.

finish
(Tekstil) 1. apre, terbiye, bitim işlemi 2. aprelemek, terbiye etmek Açıklama: Bitim İşlemi; Tekstil mamülünün kullanım özelliklerini, tutumunu ve görümünü geliştirmek için yapılan yaş veya kuru terbiye işlemlerinin tümüne verilen isimdir
finish
nihayet bulmak
finish
{i} tamamlama

O, işlerini hiç vaktinde tamamlamadı. - He finished his chores in no time.

Tom eğitimini tamamlamadı. - Tom hasn't finished his training.

finish
nihayetlenmek
finish
bitim işlemi
finish
finisaj
furniture finishing
mobilya yüzey işlemleri
immersion finishing
(Tekstil) daldırmalı apre
put the finishing touches
son rötuşları yapmak
textile finishing
(Teknik,Tekstil) tekstil terbiyesi
textile finishing
(Teknik,Tekstil) tekstil apresi
textile finishing machines
(Tekstil) tekstil terbiye makineleri
water repellent finishing
(Tekstil) su iticilik apresi
wax finishing
(Tekstil) mum apresi
wet finishing
(Tekstil) yaş terbiye, yaş bitim işlemi
wet finishing machine
(Tekstil) yaş terbiye makinesi
yarn finishing
(Tekstil) iplik apresi
Englisch - Englisch
shooting ability

That guy's a slow and lazy player, but he's got excellent finishing.

Present participle of finish
the act of completing something
{a} ending
{n} the last stroke
Processes done after the embroidery is completed, including trimming loose threads, removing excess facing or backing, and pressing or steaming to remove puckers and hoop marks
Applying final size and binding specifications to printed sheets of paper
Includes all sock manufacturing steps after knitting This includes bleaching, scouring and dyeing, boarding, pairing, ornamentation, folding and packaging
Any treatment or process performed after tanning Includes antiquing, dyeing, glazing, lacquering, pigmenting, and embossing
{i} terminating, ending; bringing to an end; destroying; defeating; completing, perfecting; polishing; act of adding the finishing touches
the act of finishing; "his best finish in a major tournament was third"; "the speaker's finishing was greeted with applause"
— Processes performed after embroidery is complete Includes trimming loose threads, cutting or tearing away excess backing, removing topping, cleaning any stains, pressing or steaming to remove wrinkles or hoop marks and packaging for sale or shipment
Tending to complete or to render fit for the market or for use
{s} completing, concluding, pertaining to completion; ending; terminating
may mean either 'finishing off' a carving: the last carving (detailing or 'licking up')stages; or the act of colouring, sealing or waxing etc the finished piece
Any post-press operation, such as folding, binding, etc
The operations that are performed after a print set leaves the press For example, binding is a finishing operation
After cloth has been woven, it goes through a series of finishing processes, which can include bleaching, dyeing and printing
A broad classification denoting production operations performed on a material to alter its appearance, to improve its corrosion resistance, to enhance its aesthetics, or to prepare it for some special application Mechanical finishing includes buffing, polishing, grinding, sanding, or even subjecting a surface to sand or shot blasting
The cutting, sorting, trimming and packing of paper
The second of two principal processes involved in binding a book: the titling, decoration and polishing of the cover See also forwarding
The last steps in processing a wine before bottling, and may include bottling Often, this includes fining, blending and filtration or centrifugation
The act or process of completing or perfecting; the final work upon or ornamentation of a thing
The completion of the manufacturing process through die cutting, folding, assembly, etc of a promotional piece
The general term applied to the various processes of polishing silver
when applied to beef production, finishing refers to the final stages of production when cattle are fed and managed to finish growing and lay down additional muscle and fat The cattle in the Galloway by Choice program are finished more slowly, and on a higher roughage ration, than is typical in the mainstream cattle industry
Adding value to an image or print with processes such as lamination or mounting
The trimming, winding, rewinding and packing of paper rolls or trimming, cutting, counting and packing of paper sheets from parent roll
A stage of treatment toward the end of comprehensive orthodontic care in which the teeth are placed in their final detailed position
Part of the embroidery production process including trimming of threads and backings, facing removal, cleaning, steaming, pressing, folding and packaging Varies by company
Any post-press operations, such as folding, binding, etc to top
This is the general term applied to numerous types of treatment of yarns, hosiery material and fabrics to influence their value in use, the colour, density, glossiness, etc by means of chemical finishing, dekatizing, bleaching, impregnating, creaseproofing, etc
a decorative texture or appearance of a surface (or the substance that gives it that appearance); "the boat had a metallic finish"; "he applied a coat of a clear finish"; "when the finish is too thin it is difficult to apply evenly"
– any processing performed after the initial dyeing such as buffing, embossing, milling, spraying, waterproofing, waxing, etc
The "Finishes" of watches are of three types 1)Polished surface - means it is shiny, has a high gloss & is reflectant 2) "Brushed" Finish surface has a galvanized, low gloss & non-reflectant look 3) "Gold Plated" Finish is a thin layer (usually around 5 microns) of gold elctroplated to Stainless Steel base
Processes done after embroidery is complete Includes trimming loose threads, cutting or tearing away excess backing removing facing or topping, cleaning any stains, pressing or steaming to remove wrinkles or hoop marks, and packaging for sale or shipment
finishing line
Alternative form of finish line
finishing lines
plural form of finishing line
finishing move
In media such as one-on-one fighting video games and professional wrestling, a dedicated special attack used to knock out an enemy on the brink of defeat in a flashy and spectacular manner
finishing moves
plural form of finishing move
finishing off
Present participle of finish off
finishing school
A private school intended to furnish young women with the social skills and cultural education needed in order to fulfill successfully a woman's traditional role in polite society

All she needs is a year or two at a fashionable finishing school, so that at eighteen she can come out with éclat, put in Aunt Clara.

finishing schools
plural form of finishing school
finishing touch
A final change, addition or embellishment that serves to complete something
finishing touches
plural form of finishing touch
finishing-school
Alternative spelling of finishing school
finishing touch
A final detail completing and enhancing a piece of work
finishing line
a line indicating the location of the finish of a race
finishing line
In a race, the finishing line is the place on the track or course where the race officially ends. the line at which a race ends
finishing line
mark at which a race is completed
finishing school
a private school for girls that emphasizes training in cultural and social activities
finishing school
A finishing school is a private school where rich or upper-class young women are taught manners and other social skills that are considered to be suitable for them. a Swiss finishing school. where the Princess of Wales attended finishing school. a private school where rich girls go to learn social skills
finishing stroke
last blow
finishing touch
a final touch; a crowning achievement; a culmination
finishing touch
A small change or addition that serves to complete something
finishing touch
last addition needed to make something complete
finish
To change an animal's food supply in the months before it is due for slaughter, with the intention of fattening the animal

Due to BSE, cows in the United Kingdom must be finished and slaughtered before 30 months of age.

finish
To complete (something)

Please finish your homework!.

finish
The end of anything
finish
: To come to an end

The song has finished.

photo finishing
All commercial aspects of the processing of photographs apart from simple developing and printing
finish
{v} to perfect, complete, end, settle
fabric finishing
hemming the edges of a piece of fabric
finish
A protective coating given to wood or metal and other surfaces
finish
a decorative texture or appearance of a surface (or the substance that gives it that appearance); "the boat had a metallic finish"; "he applied a coat of a clear finish"; "when the finish is too thin it is difficult to apply evenly"
finish
The result of any process changing the physical or chemical properties of cloth
finish
The surface quality
finish
(1) The final process or processes in the manufacture of dressed leather (2) The surface coating applied to a leather
finish
come or bring to a finish or an end; "He finished the dishes"; "She completed the requirements for her Master's Degree"; "The fastest runner finished the race in just over 2 hours; others finished in over 4 hours"
finish
Surface quality or appearance
finish
the place designated as the end (as of a race or journey); "a crowd assembled at the finish"; "he was nearly exhuasted as their destination came into view"
finish
Aftertaste, or final impression the wine leaves; it can have a long finish or a short one (not desirable)
finish
A score similar to a touchdown in the game of scuffleball, worth four points
finish
provide with a finish; "The carpenter finished the table beautifully
finish
{i} end, completion, conclusion; final stage; polish, final coating on a surface; final details; something which completes or perfects
finish
When something such as a course, film, or sale finishes, especially at a planned time, it ends. The teaching day finishes at around 4pm When a play finishes its run, many of the costumes are hired out to amateur dramatics companies and schools. = end
finish
the act of finishing; "his best finish in a major tournament was third"; "the speaker's finishing was greeted with applause" (wine tasting) the taste of a wine on the back of the tongue (as it is swallowed); "the wine has a nutty flavor and a pleasant finish" the downfall of someone (as of persons on one side of a conflict); "booze will be the finish of him"; "it was a fight to the finish" designated event that concludes a contest (especially a race); "excitement grew as the finish neared"; "my horse was several lengths behind at the finish"; "the winner is the team with the most points at the finish" the place designated as the end (as of a race or journey); "a crowd assembled at the finish"; "he was nearly exhuasted as their destination came into view" cause to finish a relationship with somebody; "That finished me with Mary" provide with a finish; "The carpenter finished the table beautifully
finish
(1) Surface characteristics of paper (2) General term for trimming, folding, binding and all other post press operations
finish
If someone finishes second, for example, in a race or competition, they are in second place at the end of the race or competition. He finished second in the championship four years in a row
finish
The general surface properties of paper, determined by various manufacturing techniques to top
finish
A substance or mixture of substances added to textile materials to impart desired properties Examples are stain resistance finishes, flame retardant finishes and backings such as acrylic
finish
The finish of something is the end of it or the last part of it. I intend to continue it and see the job through to the finish From start to finish he believed in me, often more than I did myself. = end
finish
The surface appearance of steel after final treatment
finish
The result of completed labor, as on the surface of an object; manner or style of finishing; as, a rough, dead, or glossy finish given to cloth, stone, metal, etc
finish
cause to finish a relationship with somebody; "That finished me with Mary"
finish
event whose occurrence ends something; "his death marked the ending of an era"; "when these final episodes are broadcast it will be the finish of the show"
finish
{f} terminate, end; be terminated; bring to an end; destroy; defeat; complete, perfect; add the finishing touches
finish
Used in the context of general equities See: Fill
finish
To come to an end; to terminate
finish
The key to judging a wine's quality is finish, also called aftertaste--a measure of the taste or flavors that linger in the mouth after the wine is tasted Great wines have rich, long, complex finishes
finish
To arrive at the end of; to bring to an end; to put an end to; to make an end of; to terminate
finish
To finish means to reach the end of saying something. Her eyes flashed, but he held up a hand. `Let me finish.'
finish
To bestow the last required labor upon; to complete; to bestow the utmost possible labor upon; to perfect; to accomplish; to polish
finish
The finish of a race is the end of it. Win a trip to see the finish of the Tour de France! The replays of the close finish showed Ottey finished ahead of the Olympic champion
finish
To change an animals food supply in the months before it is due for slaughter, with the intention of fattening the animal
finish
a highly developed state of perfection; having a flawless or impeccable quality; "they performed with great polish"; "I admired the exquisite refinement of his prose"; "almost an inspiration which gives to all work that finish which is almost art"--Joseph Conrad
finish
The final portion of the drive, just before the oar is taken out of the water
finish
To end; to die
finish
See Inside finish, and Outside finish
finish
The characteristics of the surface of a product
finish
The relative roughness or smoothness of the surface texture produced by EDMing Usually measured in microinches Ra (!1in Ra, sometimes just Ra) in the U S See also SURFACE FINISH
finish
How the paper "feels" Refers to the surface of the paper
finish
The joiner work and other finer work required for the completion of a building, especially of the interior
finish
The surface quality of paper
finish
You say that someone or something finishes a period of time or an event in a particular way to indicate what the final situation was like. You can also say that a period of time or an event finishes in a particular way. The two of them finished by kissing each other goodbye The evening finished with the welcoming of three new members The American dollar finished the day up against foreign currencies The last track finishes this compilation beautifully
finish
Surface quality of (usually uncoated) paper Some common finishes include vellum, wove, lustre, antique, laid, and linen
finish
The surface characteristic of a sheet created by either on-machine or off-machine papermaking processes Popular text and cover finishes include smooth, vellum, felt, laid, and linen
finish
the downfall of someone (as of persons on one side of a conflict); "booze will be the finish of him"; "it was a fight to the finish"
finish
provide with a finish; "The carpenter finished the table beautifully"
finish
When you finish doing or dealing with something, you do or deal with the last part of it, so that there is no more for you to do or deal with. As soon as he'd finished eating, he excused himself Mr Gould was given a standing ovation and loud cheers when he finished his speech Finish up means the same as finish. We waited a few minutes outside his office while he finished up his meeting
finish
(wine tasting) the taste of a wine on the back of the tongue (as it is swallowed); "the wine has a nutty flavor and a pleasant finish"
finish
finally be or do something; "He ended up marrying his high school sweetheart"; "he wound up being unemployed and living at home again"
finish
designated event that concludes a contest (especially a race); "excitement grew as the finish neared"; "my horse was several lengths behind at the finish"; "the winner is the team with the most points at the finish"
finish
To come to an end
finish
– The surface characteristics of paper – including smoothness, appearance, and gloss level
finish
[BSG] A PL/I condition signalled in a process at logout time (by the logout command) to allow handlers set up earlier to close open PL/I files and the like This was a fairly late addition, because Multics' file model, a virtual memory view of disk via shared segments, is not PL/I's, and there is little need for such handlers But they can still cause trouble -- see jladdae
finish
If you add the finishing touches to something, you add or do the last things that are necessary to complete it. Right up until the last minute, workers were still putting the finishing touches on the pavilions
finish
finish eating all the food on one's plate or on the table; "She polished off the remaining potatoes"
finish
When you finish something that you are making or producing, you reach the end of making or producing it, so that it is complete. The consultants had been working to finish a report this week. = complete Finish off and, in American English, finish up mean the same as finish. Now she is busy finishing off a biography of Queen Caroline. the amount of stuff required to finish up a movie
finish
A boat finishes when any part of her hull, or crew or equipment in normal position, crosses the finishing line in the direction of the course from the last mark, either for the first time or after taking a penalty under rule 31 2 or 44 2 or, under rule 28 1, after correcting an error made at the finishing line
finish
The surface characteristics of paper, such as machine finish or english finish
finish
the act of finishing; "his best finish in a major tournament was third"; "the speaker's finishing was greeted with applause"
finish
The surface property of a material determined by its surface contour and gloss
finish
The way a paper is surfaced Paper ranges from a rough to a smooth finish Some common finishes are: wove, vellum, linen, laid, etc
finish
Ascertain the appropriateness of the paper's finish to the desired end result For example, a gloss finish offers the untimate in reproduction detail, while dull and matte finishes offer easier reading for large quantities of text
finish
The labor required to give final completion to any work; hence, minute detail, careful elaboration, or the like
finish
See Finishing coat, under Finishing
finish
If the surface of something that has been made has a particular kind of finish, it has the appearance or texture mentioned. The finish and workmanship of the woodwork was excellent. see also finished
finish
If aroma is the overture of the coffee, then finish is the resonant silence at the end of the piece Finish is a term relatively recently brought over into coffee tasting from wine connoisseurship; it describes the aftertaste that lingers on the palate after the coffee is spit out or swallowed It is in part a reflection of body; heavier-bodied coffees like the Sumatran will have a much longer finish than lighter-bodied coffees like the Mexican
finish
To apply a treatment to (a surface, etc)
finish
have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense; either spatial or metaphorical; "the bronchioles terminate in a capillary bed"; "Your rights stop where you infringe upon the rights of other"; "My property ends by the bushes"; "The symphony ends in a pianissimo"
finish
the temporal end; the concluding time; "the stopping point of each round was signaled by a bell"; "the market was up at the finish"; "they were playing better at the close of the season"
finish
Completion; opposed to start, or beginning
finish
That which finishes, puts an end to&?; or perfects
Türkisch - Englisch
(Tekstil) after-treatment
finishing

  Türkische aussprache

  fînîşîng

  Aussprache

  /ˈfənəsʜəɴɢ/ /ˈfɪnɪʃɪŋ/

  Gemeinsame Collocations

  finishing touch

  Videos

  ... will need Congress to protect more than three million jobs by finishing ...
  ... the psychological costs of finishing ...
Favoriten