a score similar to a touchdown in the game of scuffleball, worth four points

listen to the pronunciation of a score similar to a touchdown in the game of scuffleball, worth four points
Englisch - Türkisch

Definition von a score similar to a touchdown in the game of scuffleball, worth four points im Englisch Türkisch wörterbuch

finish
bozmak
finish
(Tekstil) çile
finish
itmam etmek
finish
(Teknik,Tekstil) aprelemek
finish
(Teknik,Tekstil) apre
finish
son

İşi bitirdikten sonra uğrayacağım. - I'll come over after I finish the work.

İşini bitirdikten birkaç dakika sonra, o yatmaya gitti. - A few minutes after he finished his work, he went to bed.

finish
bitiş

Bob bitiş çizgisine ilk önce ulaştı. - Bob reached the finish line first.

Orada Akai onlara katılır ve bu bitiş çizgisinin önünde herkese açık bir yarışma olur. - There Akai joins them and it becomes a free-for-all in front of the finish line.

finish
bitirmek

Bu kitabı okumayı bir haftada bitirmek gerçekten zor. - This book is really difficult to finish reading in a week.

İşi tek başıma bitirmek istiyorum. - I want to finish the work on my own.

finish
{f} bitmek

Burada işimiz neredeyse bitmek üzere. - We're just about finished here.

Raporla işim bitmek üzere. - I'm just about finished with the report.

finish
{f} mükemmelleştirmek
finish
(isim) son, bitiş, sona erme, kusursuzluk, mükemmellik, tamamlama, son kat boya, cila
finish
{f} k.dili. öldürmek, işini bitirmek
finish
{f} k.dili. bitirmek
finish
dili yok etmek
finish
rötuş

Birkaç son rötuş eklerim. - I add a few finishing touches.

O planın hâlâ bazı son rötuşlara ihtiyacı vardı. - That plan still needed some finishing touches.

finish
{f} sona ermek
finish
{f} sonuçlanmak
finish
{i} son kat boya
finish
telef etmek
Englisch - Englisch
finish
a score similar to a touchdown in the game of scuffleball, worth four points
Favoriten