daft

listen to the pronunciation of daft
Englisch - Türkisch
{s} saçma
açık ağızlı
şaşkın
saloz
kafadan kontak
(Argo) üşütük
aptal
salak
budala
{s} deli
{s} pervasız
{s} kaçık

O böylesine kaçık bir fikir. - It's such a daft idea.

{s} arsız
silly
{i} şapşal
silly
budalaca
daftly
delicesine
silly
saloz
silly
absürd
silly
saçmalayan kimse
silly
budalalık etmek
daftness
delilik
silly
ahmak

O sık sık ahmakça sorular sorar. - She often asks silly questions.

silly
aptal

Ebeveynlerinin görüşü onun kazandıklarını aptal bir kıza harcamasıydı. - His parents' view was that he was wasting his earnings on a silly girl.

Ikeda birkaç aptalca hata yaptı ve bu yüzden ona bölüm başkanı tarafından ağzının payı verildi. - Ikeda made several silly mistakes, and so he was told off by the department head.

silly
budala
silly
sersemlik kabilinden
silly
saçmalık
silly
{s} bön
silly
akılsız
silly
(isim) aptal, sersem, salak, şapşal
silly
(sıfat) aptal, sersem, bön, salak, zevzek, saçma, aptalca, salakça
silly
{s} zevzek
silly
{i} salak

Sen şimdi bir film yıldızı mısın? Hayır, salak. - Are you a movie star now? No, silly.

silly
{s} saçma

Şapkan saçma görünüyor. - Your hat looks silly.

Nasıl bu kadar saçma bir şey söyleyebilirsin? - How can you say such a silly thing?

silly
{s} aptalca

Size böyle aptalca bir soru sorduğum için utanıyorum. - I'm ashamed to ask you such a silly question.

Ikeda birkaç aptalca hata yaptı ve bu yüzden ona bölüm başkanı tarafından ağzının payı verildi. - Ikeda made several silly mistakes, and so he was told off by the department head.

stopped daft
(Ticaret) kabul edilemeyen poliçe
daft
Favoriten