a process of becoming smaller or shorter

listen to the pronunciation of a process of becoming smaller or shorter
Englisch - Türkisch

Definition von a process of becoming smaller or shorter im Englisch Türkisch wörterbuch

decrease
{f} azalmak

O gelenek azalmaktadır. - That custom is on the decrease.

Şehrin nüfusu yıldan yıla azalmaktadır. - The population of the town decreases year by year.

decrease
azaltmak

Borcunu azaltmak için ne yapmalısın? - What should you do to decrease your debt?

Evi temizlemem için geçen zamanı büyük ölçüde azaltmak istiyorum. - I would like to drastically decrease the amount of time it takes me to clean the house.

decrease
{f} küçülmek
decrease
{i} düşüş
decrease
{i} eksilme
decrease
{i} azalma

Şehrin nüfusu yıldan yıla azalmaktadır. - The population of the town decreases year by year.

Çocukların da azalması garip değil mi? - It isn't strange that children decrease, too?

decrease
düşüş yaşamak
decrease
darlaşmak
decrease
{f} azal

Bu kurabiyelerdeki şekeri azaltmalılar. - They should decrease the sugar in these muffins.

İlaç onun acısını azalttı. - The medicine decreased his pain.

decrease
(isim) azalma, eksiltme, azaltma, küçülme, eksilme; düşüş
decrease
{f} inmek
decrease
{i} küçülme
decrease
{f} eksiltmek
decrease
eksiltmek decreasingly gittikçe azalarak
decrease
noksan on the decrease azalmakta
decrease
azaltma/azalma
decrease
{f} düşmek
decrease
{f} azalmak, düşmek, küçülmek; azaltmak, düşürmek
decrease
azal/azalt
Englisch - Englisch
decrease
decrement
a process of becoming smaller or shorter

  Silbentrennung

  a proc·ess of be·com·ing smaller or shorter

  Türkische aussprache

  ı prôses ıv bîkʌmîng smôlır ır şôrtır

  Aussprache

  /ə ˈprôˌses əv bəˈkəməɴɢ ˈsmôlər ər ˈsʜôrtər/ /ə ˈprɔːˌsɛs əv bɪˈkʌmɪŋ ˈsmɔːlɜr ɜr ˈʃɔːrtɜr/

  Wort des Tages

  pithecanthropus
Favoriten