dönüştür

listen to the pronunciation of dönüştür
Türkisch - Englisch
(Bilgisayar) convert to
turn into
{f} transformed

He transformed his small family business into a highly profitable company with more than 200 employees. - O, küçük aile işletmesini, 200'den fazla çalışanı ile son derece karlı bir şirkete dönüştürdü.

A steam engine is a machine by means of which heat is transformed into work. - Bir buhar makinesi onun vasıtasıyla ısının işe dönüştürüldüğü bir makinedir.

convert

The cells have the capacity to convert food into energy. - Hücrelerin gıdayı enerjiye dönüştürme güçleri var.

I've converted all the audio files to MP3 files. - Bütün ses dosyalarını MP3 dosyalarına dönüştürdük.

{f} transform

Repetition does not transform a lie into a truth. - Tekrarlama bir yalanı gerçeğe dönüştürmez.

The two of them transformed chemistry into a modern science. - Onlardan ikisi kimyayı modern bilime dönüştürdü.

turninto
transmute

Alchemists tried to transmute base metals into gold and silver. - Simyagerler adi metalleri altına ve gümüşe dönüştürmeye çalıştılar.

dönüş
rotation
dönüş
comeback

The player made a splendid comeback. - Oyuncu muhteşem bir dönüş yaptı.

dönüş
turn

Late in March 1841, his cold turned into pneumonia. - Mart 1841 sonlarına doğru onun soğuk algınlığı pnömoniye dönüştü.

This catterpillar will turn into a beautiful butterfly. - Bu tırtıl harika bir kelebeğe dönüşecek.

dönüş
return

There is no returning to our younger days. - Daha genç günlerimize geri dönüş yoktur.

There is no returning on the road of life. - Yaşam yolunda dönüş yoktur.

dönüş
{i} spin
dönüş
{i} swing
dönüş
(Dilbilim) reflex

The lesson on reflexive verbs is always difficult for the students. - Dönüşlü fiiller dersi öğrenciler için her zaman zordur.

dönüş
curve
dönüş
(Askeri) traverse
dönüş
(Bilgisayar) returning

There is no returning to our younger days. - Daha genç günlerimize geri dönüş yoktur.

There is no returning on the road of life. - Yaşam yolunda dönüş yoktur.

dönüş
(Bilgisayar) escape
metni sütunlara dönüştür
(Bilgisayar) text to columns
dönüş
gyration
dönüş
{i} rotating
dönüş
gyre
dönüş
cycle
dönüş
convert into
dönüş
regress
Dönüş
agerayis
dönüş
by turn
dönüş
rev

Layla's love turned to revenge. - Leyla'nın sevgisi intikama dönüştü.

dönüş
turning

Now there is no turning back. - Şimdi geriye dönüş yok.

That country is turning into a society with high education. - O ülke yüksek öğrenim görmüş bir topluma dönüşüyor.

dönüş
turning, rotation, turn; return, comeback
dönüş
descent
dönüş
regression
dönüş
facing
dönüş
sports pivoting turn
dönüş
turning, rotation, revolution
dönüş
way back

Although it was a long way back to the station, little by little the old wagon drew near. - İstasyona geri dönüş uzun bir yol olmasına rağmen, eski vagon yavaş yavaş yaklaştı.

I'm on my way back home. - Ben eve dönüş için yolumdayım.

dönüş
turnabout
dönüş
return journey
dönüş
swerve
dönüş
twirl
metni normale dönüştür
(Bilgisayar) normalize text
metni tabloya dönüştür
(Bilgisayar) convert text to table
Türkisch - Türkisch

Definition von dönüştür im Türkisch Türkisch wörterbuch

Dönüş
avdet
Dönüş
(Osmanlı Dönemi) MAAD
dönüş
Dönme işi veya biçimi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin
dönüş
Dönme işi veya biçimi
dönüş
Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi
dönüştür
Favoriten