dönüştür

listen to the pronunciation of dönüştür
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) convert to
turn into
{f} transformed

A steam engine is a machine by means of which heat is transformed into work. - Bir buhar makinesi onun vasıtasıyla ısının işe dönüştürüldüğü bir makinedir.

Sami transformed his garage into an office. - Sami, garajını ofise dönüştürdü.

convert

If you convert 48 hours into minutes, how many minutes does that make? - 48 saati dakikaya dönüştürürseniz, kaç dakika yapar?

My father converted a garage into a study. - Babam bir garajı bir çalışma odasına dönüştürdü.

{f} transform

This discovery has the potential to transform the field. - Bu keşif alanı dönüştürmek için potansiyele sahiptir.

Repetition does not transform a lie into a truth. - Tekrarlama bir yalanı gerçeğe dönüştürmez.

turninto
transmute

Alchemists tried to transmute base metals into gold and silver. - Simyagerler adi metalleri altına ve gümüşe dönüştürmeye çalıştılar.

dönüş
rotation
dönüş
comeback

The player made a splendid comeback. - Oyuncu muhteşem bir dönüş yaptı.

dönüş
turn

This catterpillar will turn into a beautiful butterfly. - Bu tırtıl harika bir kelebeğe dönüşecek.

Modern science has turned many impossibilities into possibilities. - Modern bilim birçok olanaksızlıkları olanaklı hale dönüştürmüştür.

dönüş
return

The dog waited day after day for its master's return. - Köpek her gün sahibinin dönüşünü bekledi.

It takes eight hours to fly from Zurich to Boston, but only six for the return trip. - Zürih'ten Boston'a uçmak sekiz saat sürer, ancak dönüş için sadece altı.

dönüş
{i} spin
dönüş
{i} swing
dönüş
(Dilbilim) reflex

The lesson on reflexive verbs is always difficult for the students. - Dönüşlü fiiller dersi öğrenciler için her zaman zordur.

dönüş
curve
dönüş
(Askeri) traverse
dönüş
(Bilgisayar) returning

There is no returning on the road of life. - Yaşam yolunda dönüş yoktur.

There is no returning to our younger days. - Daha genç günlerimize geri dönüş yoktur.

dönüş
(Bilgisayar) escape
metni sütunlara dönüştür
(Bilgisayar) text to columns
dönüş
gyration
dönüş
{i} rotating
dönüş
gyre
dönüş
cycle
dönüş
convert into
dönüş
regress
Dönüş
agerayis
dönüş
by turn
dönüş
rev

Layla's love turned to revenge. - Leyla'nın sevgisi intikama dönüştü.

dönüş
turning

That country is turning into a society with high education. - O ülke yüksek öğrenim görmüş bir topluma dönüşüyor.

Now there is no turning back. - Şimdi geriye dönüş yok.

dönüş
turning, rotation, turn; return, comeback
dönüş
descent
dönüş
regression
dönüş
facing
dönüş
sports pivoting turn
dönüş
turning, rotation, revolution
dönüş
way back

She could not find her way back. - O, geri dönüş yolunu bulamadı.

You'll never find the way back home, through narrow streets of cobblestone. - Arnavut kaldırımlı dar sokaklarda, eve geri dönüş yolunu asla bulmayacaksın.

dönüş
turnabout
dönüş
return journey
dönüş
swerve
dönüş
twirl
metni normale dönüştür
(Bilgisayar) normalize text
metni tabloya dönüştür
(Bilgisayar) convert text to table
Türkçe - Türkçe

dönüştür teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Dönüş
avdet
Dönüş
(Osmanlı Dönemi) MAAD
dönüş
Dönme işi veya biçimi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin
dönüş
Dönme işi veya biçimi
dönüş
Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi
dönüştür