canlı canlı

listen to the pronunciation of canlı canlı
Türkisch - Englisch
alive, while still alive
alive

Layla burned Fadil alive for his money. - Leyla, parası için Fadıl'ı canlı canlı yaktı.

The mosquitoes will eat you alive. - Sivrisinekler seni canlı canlı yerler.

snappy, lively
canlı
living being

It's a living being, so of course it shits. - O bir canlı, dolayısıyla doğal olarak sıçıyor da.

I don't look down upon any living being. Needless to say, I'm no God. I'm a human being myself; I may have made mistakes, I do admit. - Ben hiçbir canlıyı küçümsemiyorum. Tabii ki ben Allah değilim. Ben de kulum; hatalarım olmuştur, yalanlamıyorum.

canlı
lively

My grandfather is 90 years old and very lively. - Büyükbabam 90 yaşında ve çok canlı.

The discussion the villagers had on the environment was quite lively. - Köylülerin çevrede yaptığı tartışma oldukça canlıydı.

canlı
vivacious
canlı
living

Most living creatures in the sea are affected by pollution. - Denizde yaşayan canlıların çoğu, kirlilikten etkilenir.

It's a living being, so of course it shits. - O bir canlı, dolayısıyla doğal olarak sıçıyor da.

canlı
alive

The fish he caught yesterday is still alive. - Onun dün yakaladığı balık hâlâ canlı.

I will keep the fish alive. - Ben balığı canlı tutacağım.

canlı canlı ölmek
be buried alive
canlı
crisp

A crisp wind blew up over the sand dunes from the sea. - Denizden kum tepelerinin üzerinde canlı bir rüzgar patladı.

ateşte yanmayan canlı
salamander
canlı
bright

Things are looking brighter. - İşler daha canlı görünüyor.

You are bright and glowy this morning. - Bu sabah canlı ve parlaksın.

canlı
live

Soon after the accident they found a live animal there. - Kazadan kısa bir süre sonra orada canlı bir hayvan buldular.

Is there anybody who would like to go see a live concert of Lady Gaga with me? - Benimle Lady Gaga'nın bir canlı konserini seyretmeye gitmek isteyen biri varmı?

canlı hayvanı deneysel amaçla ameliyat etme
vivisection
tez canlı
swift
canlı içinde
(Gıda) in vivo
canlı yük
movable load
dokuz canlı
very strong
tez canlı
hustling
canlı
glowing
hayvanlık, canlı olmakla beraber akılsız olu
bestiality, live with it, but foolish
mikroskobik canlı
microorganism
tez canlı
impetuous
3 boyutlu canlı efektler
(Televizyon) live 3d effects
andanteden daha canlı
andantino
asalak canlı
guest
ağır canlı
lazy, inactive, sluggish
ağır canlı
lazy, sluggish
balıkları canlı saklama havuzu
stew
böcek yiyen canlı
insectivore
böcekçil canlı
insectivore
canlı
quick
canlı
(renk) rich
canlı
saturated

The sky in this photo is very saturated. - Bu fotoğraftaki gökyüzü çok canlı.

canlı
brightly
canlı
genially
canlı
living creature; life
canlı
vivid, strong
canlı
living creature, living being; living, animate, alive; lively, brisk, active, vigorous, spry, bouncy, high-spirited; graphic, picturesque, sprightly; (yayın) live
canlı
living, animate
canlı
lively, full of life; sprightly; vivacious
canlı
crispy
canlı
(someone, an animal) which has (a specified number of) lives: Kedi dokuz canlıdır. A cat has nine lives
canlı
living being, living thing
canlı
dashing
canlı
colourful [Brit.]
canlı
corky
canlı
spirited
canlı
animate
canlı
active
canlı
go go
canlı
fresh

The memories are very fresh and vivid. - Anılar çok taze ve canlıdır.

canlı
full of life
canlı
snappy
canlı
breezy
canlı
humming
canlı
in the flesh
canlı
animated
canlı
beany
canlı
brisk
canlı
bustling
canlı
colorful
canlı aks
live axle
canlı balık tutan tekne
smack
canlı bebek
(Konuşma Dili) living doll, very beautiful woman
canlı bir tempoda
at a rattling pace
canlı bir şekilde
gaily
canlı biçimde
sprightly
canlı cenaze
person who looks likedeath warmed over, very wan and emaciated person
canlı cenaze
skinny, a bag of bones
canlı dans
jig
canlı gibi
lifelike

The doll was surprisingly lifelike. - Bebek şaşırtıcı bir biçimde canlı gibiydi.

canlı hayvan
(Hukuk) (besi hayvanı) livestock
canlı model
live model
canlı odun
alburnum
canlı olarak
animoso
canlı oyun
legit
canlı program
live programme
canlı resim
animated film
canlı sözlük
walking dictionary
canlı tutmak
keep alive
canlı varlık
organism
canlı varlık
living creature
canlı varlık
living being
canlı ve dinamik kimse
devil
canlı ve dinç adam
hearty
canlı yayın
live broadcast

A drunk TV presenter vomited during a live broadcast. - Sarhoş bir TV sunucusu, canlı yayın esnasında istifra etti.

canlı yayında
on air
canlı yük
live load, movable load
canlı çalınan bölüm
scherzo
canlı örnek
incarnation
canlı örnek
personification
canlı örneği olmak
personify
canlı/resim
(Bilgisayar) vivid/graph
cansızdan canlı oluşumu
abiogenesis
cansızdan canlı oluşumu
spontaneous generation
daha canlı
livelier
dinç ve canlı
hale and hearty
dişi canlı
female
dokuz canlı
very strong, that won't die easily
dokuz canlı kedi gibi
(deyim) like a cat with nine lives
dokuz canlı very hardy
not likely to die
dışarıda canlı yayın
nemo
etli canlı
plump and robust
genetik olarak birbirine bağlı canlı
ally
ilkel canlı
(Denizbilim) procaryote
insan yiyen canlı
man eater
it canlı
tough and strong
kanlı canlı
hale and hearty
kanlı canlı
vigorous, robust
kanlı canlı
red-blooded
kanlı canlı
ruddy
kanlı canlı
sanguine
kanlı canlı
full of health
kedi gibi dokuz canlı
(deyim) a cat has nine lives
melez canlı
crossbreed
meyve ile beslenen canlı
fruitarian
ortama uyum sağlamış canlı
denizen
pek canlı hardy, tough
(someone) who possesses endurance
soyu tükenmekte olan canlı
relict
soyundan farklı özellikler gösteren canlı
sport
tarak (istiridye benzeri canlı
scallop
tek hücreli canlı
Protista
tek hücreli canlı
monad
tez canlı
fast
tez canlı
sharp
tez canlı
restless

Why are you always so restless? - Sen neden her zaman tez canlısın?

Children are often impatient and restless. - Çocuklar genellikle sabırsız ve tez canlı.

tez canlı
impatient

Children are often impatient and restless. - Çocuklar genellikle sabırsız ve tez canlı.

tez canlı
hustling, impetuous, impatient
türdeş canlı
congener
uçan canlı
flier
yarı at yarı balık olan canlı
sea horse
yarı balık yarı kertenkele canlı
ichthyosaurus
yedi canlı
(person, animal) who/ which has managed to get through a number of dangerous situations alive
çok büyük canlı
jumbo
özgün canlı
original
Türkisch - Türkisch
Diri diri, henüz ölmemiş
Heyecanla
çıldır çıldır
canlı
Canı olan, diri, yaşayan: "Bütün canlıların kendilerini yarı baygın, uykulu, hareketsiz bir tembelliğe bıraktıkları saatler başlamıştı."- N. Cumalı
canlı
Güçlü, etkili, hareketli, hayat dolu: "Recep çok canlı bir adamdı."- S. F. Abasıyanık
canlı
Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan
canlı
Canlı yayın
canlı
Canı olan, diri, yaşayan
canlı
Güçlü, etkili, hareketli, hayat dolu
canlı cenaze
Çok zayıf, bir deri bir kemik kalmış kimse
canlı model
Figürlerle süslü veya heykeltıraşlıkta yararlanılan kadın veya erkek
canlı müzik
Gazino, lokal vb. yerlerde yemek sırasında bir veya birkaç müzisyenin çalgı ve sesleri ile parçaları seslendirmesi
canlı resim
Bir hareketi parçalarına ayırıp bunların elle yapılan resimlerinin alıcıyla tek tek çevrilmesine dayanan ve gösterimde sürekli bir hareketi ortaya koyan film tekniği
canlı yayın
Daha önceden herhangi bir gereç üzerine kaydedilmemiş, bir olayı alıcıyla gerçekleştiği anda radyo ve televizyona aktarma
canlı özdekçilik
Evrenin temeli olarak düşünülen maddenin canlı olduğunu savunan doktrin, hilozoizm
dokuz canlı
Kolay kolay ölmeyen
dokuz canlı
Çok sağlıklı, herhangi bir hastalığı olmayan, dayanıklı
etli canlı
Dolgun vücutlu, sağlıklı, güçlü
iki canlı
Gebe, yüklü, hamile
it canlı
Zora, sıkıntıya dayanan, dayanıklı
kanlı canlı
Sağlıklı, sapasağlam, vücut sağlığı yüzünden belli olan
pek canlı
Dayanıklı
tez canlı
Beklemeye dayanamayan, canı tez
yedi canlı
Ölüm sebebi olabilecek birçok olaylardan sağ çıkan kimse
canlı canlı
Favoriten